Masters of Advice 2016

Overvloed en Armoedebewustzijn.

09 maart 2016

Wat is overvloedbewustzijn en wat is armoedebewustzijn?
Een miljonair kan een armoede bewustzijn hebben en een kind uit een zogenaamd “derdewereld land” kan een overvloed bewustzijn hebben.

Armoedebewustzijn:
• in tekorten denken;
• het is nooit genoeg;
• het overkomt mij;
• ik kan er niets aan doen;
• ik ben een slachtoffer;
• ik ben niet goed genoeg;
• ik verdien het niet;
• ik heb geen geld;
• ik heb geen opleiding;
• ik heb geen vrienden;
• ik weet het niet;
• ik kan het niet;
• ik mag het niet;
• geld stinkt;
• ik mag er niet om vragen;
• ik moet mijn mond houden;
• ik moet orders opvolgen;
• het mag niets kosten;
• ik heb zelf niet genoeg;
• het zal er niet beter op worden;
• ik heb geen vertrouwen in;
• ik doe alles voor iedereen maar krijg nooit iets terug;
• alles draait om geld;
• alles heeft zijn prijs;
• kinderen die vragen worden overgeslagen;
• ik ben bang voor;
• de wereld is fucked;
• de mensheid is slecht;
• ik hoop (onzeker);
• ik wil (toekomst).

Zo kunnen we natuurlijk nog wel even doorgaan. Het is de perceptie van de negatieveling, de pessimist, de zwartkijker, de loser, het slachtoffer, de onzekere, de angsthaas. En eerlijk gezegd, hebben wij allen deze negatieve kijk op zaken, van tijd tot tijd en in meerdere of mindere mate, ervaren.

Overvloedbewustzijn:
• ik ben tevreden;
• ik heb genoeg;
• er is genoeg voor iedereen;
• ik ben aanwezig in het Nu;
• ik claim mijn ruimte;
• ik ben mijn waarheid en respecteer éénieders waarheid;
• er zijn geen tekorten;
• ik creëer mijn eigen werkelijkheid;
• ik ben verantwoordelijk voor wie ik ben;
• ik vertrouw;
• ik kan het;
• ik doe het;
• ik ben in mijn passie;
• ik vertouw op mijn Eigen Wijsheid;
• ik Ben.

Ook dit lijstje kun je aanvullen met bijvoorbeeld de affirmaties.

En het gaat hier beslist niet om positief te denken! Het gaat om het herkennen, erkennen, accepteren en “omhelsen” van al je “negatieve” delen. Als je ze dan omhelst hebt, kun je pas de keuze maken om je je ervan te “onthechten”. Dan vindt vanzelf de tranformatie plaats. Je bemerkt dat bijvoorbeeld je angst, boosheid of verdriet een stuk minder en draaglijker wordt. Of zelfs helemaal verdwijnt. Je focus ligt daar niet meer. Het is opeens niet meer zo belangrijk.

VERTROUWEN is het sleutelwoord, vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen in het AL-WAT-IS! Vooral vertrouwen in het NU, in Momentum Zijn!

Terwijl ik op het toilet zat en keek naar een zwart/wit Yin-Yang mozaiek, kreeg ik van de M.O.A. (Masters Of Advice) het volgende door:

“Niets is zo zwart (duister), of het heeft wel een lichtpuntje. Niets is zo wit (licht), of het heeft wel een duister puntje. Elke beperking heeft een kwaliteit. Elke kwaliteit heeft een beperking. Het is zaak de balans hierin te vinden. Als zwart, het ene uiterste is en wit, het andere, dan bevinden zich daartussen minstens vijftig tinten grijs.”

Dit werd door de MOA met veel humor gezegd, ik kon ze horen lachen.

Geld is in principe neutraal, maar kun je ten goede of ten slechte gebruiken. Zie het voor waar het eigenlijk voor bedoeld was, het neutraal overbrengen van energie (goederen of diensten). Als jij alleen maar energie weggeeft, maar niets ontvangt, raak je uit balans. En het gaat hier natuurlijk niet alleen om geld, maar alles is energie (ook geld), goederen, diensten, emoties, liefde of vriendschap. De valkuil van de “empaath” is dat “vergeten” wordt aan zichzelf te geven (dus te ontvangen). De kwaliteit van de “narcist” is, dat hij of zij een “neus” heeft om empaathen aan zich te binden. Voor beiden geldt, een balans te vinden, een respectvolle win/win situatie.
Overvloed en Armoedebewustzijn.

Meestergetallen en Alarmbellen. 05-05-2015

Vanochtend toen ik op de klok keek en voor de zoveelste keer weer een meestergetal zag “9:11” (ik zie niets anders de afgelopen vier maanden,elke keer een waar dan ook als ik op een klok kijk) hebben jullie mij een channeling doorgegeven.

Welnu, waarschijnlijk voelen en innerlijk weten jullie al lang al, dat bijvoorbeeld het zien van meestergetallen op klokken (3:33, 12:12, 11:11, 9:11, 10:01, 20:22, enzovoort) synchronische triggers of alarmbellen zijn. Jullie worden nu op alle mogelijke manieren getriggered (er op gewezen) dat er “iets” met de “tijd” aan de hand is. Jullie “tijdlijnen” zijn door elkaar aan het lopen. Jullie dromen en visioenen lopen qua “tijd” ook door elkaar. Jullie weten niet meer of de droom , het visioen, nu over het verleden of de toekomst gaat, of een beeld/deja vu is uit een andere dimensie of stelsel. Jullie worden gefocust (gealarmeerd) nu dat LINEAIRE tijd over gaat in CONCENTRISCHE tijd. Eindelijk zijn jullie aan het ervaren (wat begrijpelijkerwijs heel verwarrend kan zijn) dat alles tegelijkertijd en multidimensioneel gebeurt!
In de praktijk van jullie derde dimensie overgang naar de vijfde, maar met “kanttekening” dat ook de multi dimensies door elkaar lijken te vloeien, gebeurt er nu het volgende:
– Jullie bewustzijn is zo vergroot, dat jullie overal tegelijker-tijd “aanwezig” kunnen zijn.
– Jullie kunnen zien, voelen en ervaren wat andere mensen aan bijvoorbeeld de andere kant van de wereld zien, voelen en ervaren.
– Jullie kunnen verdriet, pijn en angst maar ook euforie, blijdschap en kracht ervaren van andere mensen, dieren, planten en mineralen op aarde.
– Als jullie beelden zien van oorlog en chaos, lijkt het alsof jullie daar zelf letterlijk en figuurlijk bij aanwezig zijn. En dat zijn jullie ook!
Wat een ander wordt aangedaan, wordt jullie aangedaan! Wat jullie een ander aandoen, doen jullie jezelf aan. Jullie voelen dit nu globaal! Het maakt niet uit of jullie, wat jullie nu ervaren, uit de tijd komt van Atlantis of wie of wat jullie ook maar zijn in een andere dimensie, tijdlijn, planetair stelsel of realm, dit is de nu nog ongemakkelijke overgang (ascensie) naar Éénheidsbewustzijn!

Communicatie en herverbinding. 04-05-2015

Maureen, jouw vraag ging over manipulatie via Neuro Linguistisch Programmeren. Ja, dat wordt dus voortdurend gedaan in jullie wereld en neen, dat is niet goed of slecht.
Wij herhalen weer, “AL-WAT-IS”, communiceert met “AL-WAT-IS”, voortdurend en in Cycli.
Jullie/Wij zijn kanalen (verbindingen) die voortdurend “uitwisselen”. De uitwisseling is de communicatie. De cycli zijn Onthechting (ontbinding) en Herverbinding.
Al jullie “kleine jij’s” ontbinden zich van alle andere “kleine jij’s”. Door die ontbinding komt nu steeds meer jullie ”grotere jij” (Hoger Zelf) in de picture, die zich herverbindt met alles van die hogere trilling.
De dood van het ego (kleine jij) is de hergeboorte (herverbinding) van het Eénheidsbewustzijn.
In alle cellen van jullie fysieke lichaam kan dat aanvoelen als koorts of kortsluiting. In jullie mentale lichamen, lijkt het alsof jullie gedachten ongecontroleerd alle richtingen inschieten. Om maar te zwijgen van jullie emotionele lichamen. Ook jullie “gevoel” hebben jullie (gelukkig) niet meer onder controle. Als jullie nu ziek worden of een ongeluk krijgen, een depressie of een burnout, het heeft te maken met focus verleggen. Nogmaals, dit is het totale onthechten en uit elkaar vallen van alle fysieke/non fysieke delen, deeltjes en quanta’s. De fysieke dood, de dood van het ego, de illusie, de matrix, het lichaam van Jezus, de afscheiding van vorm, maar tegelijkertijd is het de samenbundeling van fotonen, van energie, van licht, de wedergeboorte, de herverbinding van de ether en al de etherische lichamen in de hoogste versnelling.
Wat jullie NU denken, creëren jullie NU in MOMENTUM, in Nultijd. Jullie communicatie is dus ook letterlijk ogen-blikkelijk. Jullie communicatie overstijgt tijd en ruimte. ALLES KLOPT, letterlijk en figuurlijk in ÉÉNHEID! Alles klopt, vertrouw daarop!
Dus Maureen, op welke manier (NLP) er ook “vorm” werd gegeven (manipulatie) door welke (afgescheiden) groep dan ook, het gebeurde, omdat het kon en moest gebeuren. Vorm volgt energie en als vorm uiteenvalt, omdat energie er zich uit terug getrokken heeft, dan zullen er “nieuwe” vormen onstaan. En met “nieuw” bedoelen wij vanuit jullie perceptie, want Alles IS! Wat “zal zijn” is al, anders hadden jullie het zelfs niet kunnen verzinnen, bedenken, creëren, realiseren en ervaren!

Comments are closed.