Masters of Advice 2015

Perceptie Fijnstemmen. 30-04-2015

Via (MSM) het nieuws, maar ook op internet komen de meest gruwelijke beelden tot ons van oorlog, dood, verminking enzovoort, momenteel gaande op de wereld. Ik weet dat ik daar heel gevoelig voor ben. Op onder andere Facebook en Youtube waar die filmpjes te zien zijn en gedeeld worden, is het vaak nog erger dan de ergste horror movies, misschien omdat ik weet dat het werkelijkheid is. Ik bedoel dus, de beelden van genocide in bijvoorbeeld de Oekraïne en Gaza, de beelden van de verdronken bootvluchtelingen, de vliegtuig ongelukken en nu ook weer de aardbeving in Nepal. Ik wil die beelden liever niet zien, ik kan er emotioneel niet zo goed tegen, net zoals ik verschrikkelijk veel moeite had om de doodsstrijd van het uitgemergelde lichaam van mijn vader te zien. Ook het dode lichaam van mijn vader heb ik niet (willen) zien, terwijl ik vroeger geen enkel probleem had met overledenen en dode lichamen van mensen of van dieren. Waarom ben ik er nu emotioneel veel meer bij betrokken? Wat is er bij mij veranderd? En hoe ga ik hier het beste mee om nu?

Welnu Maureen, de vraag die je stelt, stel je niet alleen voor jezelf, je voelt dat heel veel lichwerkers/dragers/indigo’s en (over)gevoelige mensen in het algemeen, hier steeds meer moeite mee hebben.
Wat is er veranderd, vraag je.
Jullie trilling natuurlijk.
Jullie “fijnstemming” van jullie antenne. Aangezien jullie allen uitzend en ontvangst stations zijn, die steeds meer worden fijngestemd, waardoor de frequentie ontstoord wordt, gaan jullie puurder en helderder zien, voelen, horen etcetera. Behalve dat jullie ook “fake” en false-flags meteen doorzien, wordt ook de macht van pure horror nu in jullie beleef wereld steeds duidelijker.
Hoe gaan jullie dus om met het gevoel van afschuw, boosheid en machteloosheid als jullie die beelden zien? Want wat er ook bij jullie veranderd is, is “ik kijk de andere kant op, dan zie/voel ik het niet en is het er ook niet”.

Ja, ik scroll bijvoorbeeld heel snel door om dan geen afschuwelijke beelden te zien van gemutileerde lijken of dieren …

En toch komt het binnen hè?

Ja, wat kan ik, kunnen wij hier aan doen? Toch ook niet door die shit heen hè?

Je weet het antwoord Maureen, neem verantwoording voor wat je voelt, ziet, hoort, neem verantwoording voor jouw perceptie. Niets gebeurt voor niets.
AL DIE DONKERE DELEN IN EN OM JULLIE WILLEN ERKEND WORDEN!!!
Het uitgemergelde lichaam van je vader, de doodstrijd van je vader, het dode lichaam van je vader, de dode en verminkte Palestijnse kinderlijkjes, de dode en verminkte Oekraïense oorlogs slachtoffers, opnames van het dode meisje in het water, de verdronken bootvluchtelingen, alle slachtoffers van “staged disasters” zoals aardbevingen (Nepal) en Tsunami’s. In dit spel van bewustwording hebben zij letterlijk hun leven gegeven. ERKEN DIT!!!
Zie het grotere plaatje, erken, accepteer, omhels en transformeer.
Hoe gruwelijk ook, al die delen willen erkend worden. Het is wat het is. Kijk ernaar! Praat erover! DEEL HET! ERKEN HET! ACCEPTEER HET! OMHELS HET! En hoe meer jullie dit doen, hoe minder gruwelijk het wordt, hoe minder je je “hecht” aan emoties zoals afschuw, of angst, of boosheid, of machteloosheid. Waardoor automatischdie donkere delen VERLICHT worden. Dat is de transformatie van jullie perceptie! Dát is de essentie van jullie ascentie! Als je contact maakt naar al die donkere delen van jezelf en je medemens, dan worden die delen verlicht, duidelijk zichtbaar en kun je “achter” die delen steeds meer het grotere plaatje zien. Je ziet/voelt/ervaart meteen de zielecontracten, de multi dimensionele tijdlijnen, vormverandering, ruimte verandering, perceptie verandering, Al-Weten en Akasha Kronieken. Normaliter gebeurt dit als je overgaat (sterft) maar nu gebeurt het terwijl je nog in je fysieke lichaam bent.

1 mei 2015

Fijnstemmen dus.
Als de wereld één groot orkest zou zijn en dat orkest zou aan het fijnstemmen zijn, dan zou het eerst nog een kakofonie van geluiden zijn, voordat ze aan hun oeuvre fijngestemd en wel kunnen beginnen.
Jullie wereld zit op het moment in die kakofonie (chaos) van fijnstemmen voordat jullie aan jullie 5D oeuvre kunnen beginnen.

Waauw, dat is een prachtige vergelijking. Het is allemaal zo duidelijk en helder en toch en toch en toch …

Wij begrijpen het ongeduld van het Lichtleger orkest. Sommige “orkestleden” doen er nu eenmaal langer over om fijn te stemmen dan anderen. En dat klopt! Dat is ok! Jullie ongeduld wordt net zolang geteased, totdat er geen ongeduld meer is. Kijk naar je ongeduld, omhels en transformeer. Kijk naar je ergernis, omhels en transformeer, kijk naar je boosheid, haat, verdriet, angst, omhels het en transformeer.
Je weet waarom Maureen, dat als je de eerste keer naar iets kijkt, wat je met afschuw of angst vervult, dan wordt het minder als je er opnieuw naar kijkt. Nogmaals, door er opnieuw naar te kijken, luisteren, doen of ervaren, wordt de intensiteit van de emotie zachter.

Snap ik, maar hoe zit dat dan met het “halfvolle” en “halflege” glas. Hoe zit het met waar je aandacht naar toe gaat wordt sterker, zowel positief als negatief?

Goede vraag Maureen. Welnu, het antwoord is wederom eenvoudig.
AL-WAT-IS waar jullie aandacht naat toe gaat wordt inderdaad uitvergroot! Dit is een keuze.
De stap die vaak vergeten wordt als je naar het negatieve kijkt, is “DE OMHELSING”, de acceptatie van WAT-IS. In momentum is het negatieve dan eenvoudigweg NIET MEER negatief!
Dat verandert jullie perceptie, jullie waarheid, jullie illusie, jullie realiteit!
Dat verandert, “of … of” in “EN … EN!”
Dat verandert, “ja … maar” in een duidelijk en krachtig “Ja!”
Dat verandert “verleden en toekomst” in het “Eeuwige Nu!”
Dat verandert “Zij” in “Wij!”
Dat verandert “afgescheidenheid” in “Eenheidsbewustzijn!”
Dat verandert een “vraagteken” in een “uitroepteken!” 
Dat verandert een “welles-nietes discussie” in “Het zwijgende Goddelijke Goud van Eeuwige Wijsheid”

Hm, wordt een beetje theatraal nu …

Klopt, we gaan weer in de Humor-mode.
Wist je, dat de “Emoticons” (smileys) die jullie steeds meer in jullie communicatie gebruiken, veel beter jullie “state of mind” profileren, dan “het gesproken woord”?
Omdat telepathie de nieuwe taal wordt, waarin jullie fysieke “body language” een grote fysieke rol speelt, helpen animatiefilmpjes en emoticons in het “fijnstemmen” van “perceptie” in jullie nieuwe manier (beeldspraak) van communiceren! 

Oeff, laat ik even op mij inwerken.
Hoe zit het dan met manipulatie via bijvoorbeeld NLP?

Dat wordt de volgende Channeling: Communicatie en Herverbinding.

Onthechting. 03-04-2015

Waar de mensheid momenteel doorheen gaat is de hevigste ONTHECHTING ooit!
Alle overtuigingen, relaties, geloofs systemen staan op de schop om losgelaten te worden.

Waarom? Waarom nu? Waarvoor?

Jullie zitten met zijn allen in een “eindfase”. Het spel is gespeeld. Jullie hebben al gewonnen, alleen is dat besef niet of nauwelijks tot jullie doorgedrongen. Jullie hebben allen nog het gevoel, dat er nog iets gezegd of gedaan moet worden.
De “revoluties” hebben zich al lang al innerlijk en op multidimensies afgespeeld.

Kunnen jullie voorbeelden geven?

Overdag zitten jullie veelal in jullie 3D matrix. s’Nachts als jullie slapen zijn jullie “vrij”. Jullie Ziel onthecht zich van jullie fysieke, emotionele en mentale lichaam. Die dan allemaal “gehealed” worden. Het is net alsof je je kleding naar een stomerij brengt, je auto een beurt laat geven bij de garage, of je kinderen bij opa en oma voor een vakantie achterlaat. Je weet dat er goed voor gezorgd wordt. Je hebt zelfs, het volste vertrouwen dat er goed voor gezorgd wordt en intussen ben je even “vrij” van “zorg” om die delen van je. Die vrijheid van zorg, kun je ook onthechting noemen.

Oké, maar ik snap die vergelijking met het wereldbeeld niet?

Nee?
Het is nu de tijd om je “los” te maken van het “waarom” je hier bent. Onthecht je van alles en iedereen NU! In het volste vertrouwen dat voor alles en iedereen gezorgd wordt!

Ja, maar ik heb nog nooit zo’n chaos, wanorde enzovoort op de wereld gezien?

Daarom juist!
Deze chaos en wanorde is de “uiterlijke” revolutie van de mensheid.
Jullie “kleding” is vies geworden. Jullie “auto” is kapot. Jullie “kinderen” mogen weg van jullie “controle”, zoals je nu ook je lichaam, je verstand, je emoties even niet hoeft te beheersen (controle over te hebben).

04 april 2015

De mensheid moet wel door een totale chaos gaan om uiteindelijk tot onthechting te komen en er dàn pas achter te komen dat Overvloed op àlle gebied, innerlijk zowel als uiterlijk, altijd al hun deel was. Onthechting maakt je vrij. Alles stroomt en alles klopt. Wat het wereldbeeld betreft, de juiste mensen, zullen op het juiste moment, de juiste gedachten hebben, de juiste beslissingen nemen. Dit is namelijk al decennia gaande. Nogmaals, het spel is al gespeeld. Laat tot jullie doordringen dat Het Licht (jullie) al gewonnen hebben. Zoals Freddy Mercury al zong: “It’s a beautiful day, the sun is shining, nothing’s gonna harm us now!”

Ja maar, er sterven nog steeds kinderen van de honger, er is nog steeds oorlog, haat, verdriet, pijn, ziekte, verderf, pedofilie en natuurlijk de Zionisten, New World Order, Monsanto, Haarp, Chemtrails enzovoort, enzovoort. Ik kan nog wel een tijdje doorgaan, hoe heftig het leven van de mensheid nu is op aarde in die 3de dimensie.

Maureen. Je weet dat HOE DAN OOK, ALLES KLOPT!

Ja, maar …

ONTHECHT JE van de overtuiging, dat jullie wereld nog steeds overheerst wordt door de Illuminati/Zionists. Dat “lijkt”, maar is NIET!!!

Ik heb mij 2 maanden geleden onthecht van het grootste gedeelte van mijn familie toen mijn vader overleed. Aan de ene kant was het een bevrijding, maar aan de andere kant was het emotioneel het pijnlijkste wat mij overkomen is in mijn leven.

Dat weten wij en neen Maureen, het is jou niet “overkomen”. Jij weet dat dat al in jou Zielecontract vaststond. Dat onthechting tegelijkertijd emotioneel zeer pijnlijk, maar ook bevrijdend kan voelen, heb daar begrip voor. Een deel van je sterft en een deel wordt opnieuw geboren.
Zo’n heftige verandering is moeilijk, net als het “echte” sterven en geboren worden. Het is heel natuurlijk dat je “hecht” aan een “vertrouwde” omgeving, maar “verandering” is tegelijkertijd het meest absolute, wat er bestaat. Hechten en onthechting is onlosmakend verbonden met elkaar in jullie leven in de dualiteit. Vreemd genoeg houdt het onthechten juist Eenheidsbewustzijn in.

29 april 2015

Hoe onthecht je je emotioneel van herinneringen?

Door er “door heen te gaan”. Her-inner je de pijn, de angst, het verdriet enzovoort. Voel je pijnlichaam, voel je pijnlichaam en haal adem. Voel je pijnlichaam, adem diep in en adem diep uit. Adem diep in en accepteer het pijnlichaam, adem uit en onhels het pijnlichaam. Blijf dit herhalen, totdat het niet meer pijn doet.

Zo eenvoudig?

Ja.

En dan?

Dan doen “herinneringen” niet meer pijn. Dan heb je je onthecht van je emotionele herinneringen.

Hoe kun je je onthechten van je Comfort Zone? Ik bedoel een comfort zone voelt eerder prettig en niet pijnlijk, alhoewel het wel verdovend werkt.

Precies Maureen.
Een comfort-zone voelt verdovend. Het verdooft het pijnlichaam. En dat is waar de NWO grote kennis van heeft. Hoe de mensheid te verdoven, fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel!
Zo proberen zij, de laatste honderd jaar, het Licht tegen te houden, wat hen uiteindelijk NIET! Gelukt is.

Het spel is gespeeld, jullie hebben gewonnen!

Maar … zo voelt het niet!

Inderdaad, het voelt alsof jullie bijkomen vanuit een anesthesie, dat heel je lichaam nog pijn doet. Het voelt alsof jullie bijkomen vanuit een totale amnesie, lethargie en het doet nog steeds pijn, dat lichaam van jullie! Ook al is het al “gehealed”! Jullie zijn al heel, jullie zijn al beter!

Het dringt niet tot ons door hè?

Gelach.

Alle onthechting is dus pijnlijk en tegelijkertijd bevrijdend …

Onthechting hoeft niet pijnlijk te zijn …

30 april 2015

Ja maar …

Oké, wij zijn je aan het teasen. In 3D voelt onthechten, meestal onprettig, omdat jullie het grotere plaatje dan nog niet zien. Het heeft te maken met onzekerheid over het onbekende. Dat is een natuurlijk proces. De zich tegelijkertijd afspelende cyclus van geboorte en dood. Elk moment gaan jullie een beetje dood (op cel niveau) en worden jullie weer herboren, maar vooral omdat jullie mentale lichaam nu óók bij dit proces betrokken is, hebben jullie bedenkingen enzovoort voor wat er zou kunnen gebeuren als je je onthecht.
De paniek die jullie overmeesterd als jullie je afvragen “What if?”.
De doemscenarios waarmee de NWO jullie bombardeert, letterlijk en figuurlijk alles uit de kast haalt om jullie spirit te breken, te manipuleren, angst aan te jagen!
Technisch gezien weten zij hoe ze dat moeten doen en dat doen ze dus ook! Zij weten wat trillings verlagend werkt! Het is aan jullie om je bewust te worden wat trillingsverhogend werkt. Het grappige is dat jullie dat al lang al weten. Het Licht en het Duister hebben het Spel al gespeeld en Het Licht heeft gewonnen. Beide zijden zijn nog “tijd” aan het rekken. Het Duister wil nog zoveel mogelijk Zielen omlaag trekken en Het Licht leger lijkt wel verdwaasd z’n wonden te likken, nog niet helemaal overtuigd dat ze al hebben gewonnen. Jullie hebben je levens lang ingezet, dertienduizend jaar lang in die 3de dimensie matrix en opeens is het afgelopen. Het is logisch dat jullie voelen dat jullie in een soort van “leegte” terecht zijn gekomen. Dit is dus die totale onthechting.

”Nothing can harm you now!”

Jullie zitten in de “remote-view mode”. Dat wil zeggen dat flarden van al je vorige levens omhoog komen als herinneringen, maar ook interplanetaire levens en de “rode” lijn wordt duidelijker evenals de “blauwdruk” van AL-WAT-IS.

Zou het kunnen zijn MOA, dat de Lichtwerkers ook “tijd rekken” om net zoals het Duister zoveel mogelijk zielen omlaag, maar dan zoveel mogelijk zielen omhoog naar het Licht te trekken?

Ja, dat is!

Dank jullie, dat maakt me blij.

Dank jullie zelf!

Ik heb nog een vraag …

Die hebben wij al gehoord en die gaat over; Hoe “praktisch” om te gaan met “horror” beelden die jullie werkelijkheid steeds meer binnenkomen.
Die channeling zal gaan over “perceptie fijnstemmen”.

Comments are closed.