Masters of Advice 2014

Masters of Advice 2014

Parallelle Werkelijkheden. 20-11-2014

Laat ik alles even op een rijtje zetten.

– Vanuit de bron creëerden wij onze werkelijkheid.
– Er zijn oneindige tijdlijnen en dimensies.

De tijdlijnen en dimensies zijn concentrisch, waarin AL-WAT-IS voortdurend herhaald wordt. Daardoor bestaat AL-WAT-IS Tegelijkertijd. In deze “overgangs” tijd waarin jullie, jullie aarde, zonnestelsel én melkweg zich bevindt, kan het zeker verwarrend voor jullie zijn als jullie onbewust overspringen tussen parallelle werkelijkheden en tijdlijnen.

Jullie komen erachter nu, dat jullie geschiedenis vervalst is. Toch zeggen wij, dat alles waar is, maar misschien niet in jullie tijdlijn, AL-WAT-IS, is een voorstelling, een illusie, een spel! Wat jullie je voorstellen (inbeelden, verzinnen, visualiseren, bedenken, over fantaseren, over dromen) WORDT EEN werkelijkheid! En DOORDAT jullie ook co-creëren wordt dat een gezamelijke werkelijkheid en waarheid.

Weer herhalen wij hier, dat jullie nog steeds denken dat je het zelf verzonnen hebt, maar jullie kunnen het pas verzinnen/creëren, omdat het AL (WAT-IS) BESTAAT! AL REËEL IS, AL gerealiseerd IS, AL WERKELIJKHEID IS.

Zie het maar als een doos met puzzelstukjes. En stel dat je meerdere dozen van dezelfde puzzel hebt en ook al is de “voorstelling” van de puzzel, precies hetzelfde, elk puzzelstukje hoort bij z’n eigen puzzel. Alle puzzelstukjes hebben een drang om hun plaats in het geheel in te nemen. Ze weten dat ze uniek zijn en toch ook weer één zijn. Zelfs al worden alle puzzelstukjes van die meerdere dozen, door elkaar gegooid. Die meerdere dozen, zou je kunnen zien als parallelle tijdlijnen/dimensies/galaxies.

Op het moment dat je trilling zo hoog is, zou je je kunnen verplaatsen of overspringen naar een andere tijdlijn en/of dimensie, tijdreizen dus. Je zou niet alleen terecht kunnen komen in een “vroegere” of “toekomstige” be-leefwereld, maar ook in een “laag” trillende dimensie of een dimensie met hogere frequentie.

Dus Maureen, om helemaal terug te komen op jouw vraag of Steve Jackson bij zijn N.W.O. voorspellend kaartspel, “zag” wat al vaststond, kunnen we zeggen, ja, hij had al een “voorschouw” van wat er ging gebeuren.
Er is één kaart die niet uitkwam, omdat die niet met jullie tijdlijn te maken had en dat is de Olympische Spelen van 2012 kaart.

Ja, in een andere tijdlijn is er een aanslag op die Olympische Spelen geweest, net zoals Jezus Christus in een andere tijdlijn wel gekruisigd is.
Nogmaals, Alles is een realiteit
Alles is waar
Alles is een illusie
Alles is een “voorstelling”
Alles is een creatie
Alles is een spel, van het verwijderd worden van de Bron en het terugkeren naar de Bron!

Nu worden steeds meer mensen wakker. Ze zien het grotere plaatje. Ze maken contact met andere be-leefwerelden/dimensies. Ze beginnen nu ook te begrijpen dat ze deel uitmaken van dat grote geheel en wat hen aangaat, ook het grote geheel dient.
Dus als je jezelf dient, dien je ook je naasten en overéénkomstig het AL-WAT-IS.

Respecteer Het Spel en de spelregels, maar speel Het Spel zo intens en bewust mogelijk en hoe meer Liefde, Humor en Wijsheid jouw wezen begeleiden in Het Spel, hoe meer Éénheid in Het Spel!

Het Spel. 19-11-2014

Een vraagje over vrije wil en of alles al vaststaat. Ik herinner mij bijvoorbeeld het kaartspel van Steve Jackson ontworpen in 1990, waar allerlei voorspellingen getekend op te zien waren, zoals bijvoorbeeld de 9/11 aanslagen.

Goede vraag. Maureen en vannacht heb jij dit dus heel duidelijk doorgekregen.
In de overgangstijd, volgt de ene openbaring versneld, de andere op. Zoals wij al eerder hebben uitgelegd, wordt “Het Spel” (De geschiedenis in multi-dimensionele en parallelle tijdlijnen), voortdurend en bij herhaling gespeeld.

Staat alles dus vast? Ja, in grote (tijd)lijnen en cycli staat alles vast.
Daarom werd er al in de bijbel verteld èn voorspeld over de apocalyps die nu plaatsvindt, ofwel het einde van de lange (13.000 jaar) nacht.

De lange dag, met als eerste het waterman tijdperk is begonnen. Of jullie willen of niet. Net zo min als jullie een nieuwe dag kunnen tegenhouden, kunnen jullie het waterman tijdperk tegenhouden.

Jullie zitten dus midden in het ochtendgloren van de Ascensie!

Nog is het grootste gedeelte van de mensheid zich niet bewust van hun kracht.
Jullie kunnen je allemaal richten op datgene, diegenen alle materie voor info en/of onderzoek. Er bestaat geen “privacy”, alleen maar wel of niet respect hebben voor materie.

Familieopstelling is een mooi voorbeeld, hoe in contact te komen, met vaak ook al overleden familieleden, die je totaal niet kent, van een persoon, om inzicht in bijvoorbeeld emotioneel gedrag en/of traumas te verkrijgen.

Hetzelfde (inzicht verkrijgen) doe je als je contact maakt met bijvoorbeeld, Kristallen Schedels, Hogere Zelven van Dieren,Planten, Mineralen, Deva’s, Engelen, Buitenaardsen, Lichtwezens, Cellen, Atomen, DNA en de kleinste deeltjes. Zoals Fotonen, Protonen en Quantas.

De wetenschapper/onderzoeker weet dat door te “communiceren” met deeltjes, zij pas “info” vrijgeven. Die communicatie kan op een positieve of negatieve manier, zoals Dr. Emoto liet zien met water. Elke materie kan “toestaan” dat jij hun “wezen” binnenkomt om hen te ervaren. José Silva (Silva Mind) liet dit duidelijk zien.
Magiers weten perfect hoe zij materie kunnen manipuleren. Net zoals mentalisten, de psyche. Elk mens manipuleert al onbewust vanaf de geboorte. Dit is een natuurlijk proces en ook in de allerkleinste biologische processen gaat het steeds om de ervaring van uitdijen en inkrimpen.

De mensheid hoeft dus niet te leren of te onderzoeken om te WETEN!

Jullie hoeven alleen maar jullie intensie te richten!

Dat wil niet zeggen dat het geen interessante ervaring is, dat leren en/of onderzoeken.

Welnu, wil je weten hoe iets voelt, ruikt, trilt, is of er uit ziet? Tune in. Stem je er op af. Er is geen beperking van tijd of afstand.

In jullie gechristende tijdlijn van de laatste 2000 jaar, wilden heel veel mensen ervaren, hoe het voelde om de kruisigingsdood van Jezus te ervaren, ook al is Jezus in jullie tijdlijn niet gekruisigd. Deze mensen geloofden dat zij waren ingetuned en konden daardoor ook allerlei stigma in handen en voeten materialiseren.

Jij krijgt díe ervaring, waarin je geloofd. Jij creëert je eigen werkelijkheid!

Ja, je hebt een vrije wil en zielekeuze voor ervaring totdat je Het Spel ingaat. Het Spel is gedefinieerd! Jullie hebben zelf uit vrije wil Het Spel gedefinieerd en gecreëerd, alle schaak, puzzelstukken en quanta’s zijn gedefinieerd om het zich voortdurende Spel te herhalen, te ervaren, te spelen. Omdat ja, alles dus vaststaat (gedefinieerd is) in Het Spel.

Magie en Vervloeking. 17-11-2014

Vragen over zwarte magie, over vloeken en bezweringen enz.

Ja, Maureen wij hebben al je vragen gehoord. Welnu, één ieder van jullie, niemand uitgezonderd, leeft het leven waarvoor die op aarde is gekomen. Nu. Wij hebben het al vaker gezegd en hebben het oneindige geduld dit steeds maar weer te herhalen. Jullie Creëren je eigen werkelijkheid!! In jullie vorige levens zijn jullie Allemaal ! ook ongelooflijk slecht, maar ook ongelooflijk goed geweest en alles daar tussenin. Net als een schaak of damspel, de ene keer ben je het wittte stuk en de andere keer, het zwarte. Elke keer als jouw Ziel weer “Het Spel” in gaat, probeert die het zo goed mogelijk te spelen.

In jullie dualistische manier van “of of” denken, is iets òf zwart, òf wit, òf goed òf slecht. In Oneness Zijn is Zijn IN PERFECTIE! Weten, dat jouw “kleine ik” even perfect is als jouw “Hogere Zelf”.

… eh, dwalen jullie niet ad van de vraag?

Daarom noemen jullie zoiets prachtigs als magie, òf zwarte òf witte magie en hebben jullie zelfs een afscheiding rode magie.

Nou ja, zwarte magie heeft te maken met mensen tot slaaf te maken en witte, met mensen te helen. Voor zover ik weet heeft rode magie met seks te maken.

Jullie huidige wereldbeeld ten top dus!
Om “Het spel” goed te spelen, buit je alle gegeven opportunities uit. Dat is jullie “natuur”. Nogmaals, in Het Grote Geheel, bestaat geen goed of slecht, alleen maar de oneindige herhaling van cycli hoe Het Spel te spelen.

Kunn jullie iets specifieker zijn over zwarte/rode magie en vervloekingen?

Alle Magie, heeft te maken met BEHEERSING!
Laat dit maar even tot je doordringen. Als je de natuur, “op zijn beloop” laat werkt het dieren, planten en mineralen rijk synergetisch perfect. Alles is EEN! Zowel in de meest verlichte cycli, als de meest duistere.
In jullie nu eindigende duistere cyclus, waarin het Ego van de mens het denken in termen van macht en overheersing over het dieren, planten en mineralen rijk het overnam, …

Wacht even, ik snap niet dat het Eenheidsbewustzijn ook in de meest duistere cyclus kan bestaan?!

Ok, voorbeeld: Jullie hebben nu de techniek om bijvoorbeeld de meest donkere diepzee te ontdekken/verlichten/in beeld te brengen. Delen van jullie aarde waar geen daglicht kan komen. Toch is ook die wereld “gedefinieerd”, synergetisch perfect, zonder zogenaamde inmenging/bemoeienis van de mens. Op het moment dat “de mens” zich met die diepzee ging bemoeien, manipuleren en exploiteren, komt er verandering, onbalans en chaos. Natuurlijk (met de nadruk op natuur) is dit al ontelbare keren gebeurd, zowel in jullie diepzee en oceanen èn in jullie kosmos. Ja, ook de interplanetaire oorlogen van Verdeel en Heers! Wat voor jou dus duister voelt, komt vooral omdat het onbekende materie is. Vanuit jouw/jullie perceptie “beheersen” jullie die materie niet. Dus ja, in het meest duistere, donkere, zwarte gebied of materie kan er Eenheidsbewustzijn zijn.

Ik heb het gevoel, dat jullie duistere krachten aan verdedigen zijn …

Het is jouw angst voor duistere krachten Maureen, die nu opspeelt. Wij weten dat jij te maken hebt gehad met Zwarte, Rode en Witte magie. Wij kunnen stellen, dat de totale mensheid daar mee te maken heeft gehad, het maakt deel uit van Het Spel.

Ja maar, hoe kom ik er vanaf? Hoe ga ik er mee om? En jullie weten ook, dat ik niet alleen voor mijzelf spreek?

Waar jij/jullie je op focussen wordt belangrijker/intenser/groter!

Als iemand een vloek of bezwering heeft uitgesproken, hoe kan ik dat ongedaan maken?

Door het te ontkrachten, door er niet bang voor te zijn, door het totaal geen aandacht te geven.

Dat klinkt gemakkelijker, dan ik in de hedendaagse praktijk merk.

Als jij echt gelooft, dat het macht heeft, dan heeft het dat ook en omgekeerd.

Dit weet ik. En toch …

Niets en niemand heeft macht, als dat tegelijkertijd ook niet toegestaan wordt.

Zucht …

Neem je tijd.

Ja, dus wat je gelooft, wordt waar. Je creëert je eigen werkelijkheid.

Ja.

Als er dus iemand bij mij in de praktijk komt en die wil een vervloeking weg laten halen, dan kan dat dus pas, als die persoon dat zelf ook echt wil.

Ja.

Stel, dat iemand door middel van een hele machtige “heksenmeester” of demon een vloek heeft laten uitspreken …

De heksenmeester of demon gebruikt altijd de intentie van de persoon zelf, veelal emoties van haat om de vloek te “bekrachtigen”. Een machtig heksenmeester of demon heeft geen “gevoel”, geen emotie, wel een hoog “technisch” bewustzijn.

Als een persoon, over wie een vloek is uitgesproken nog steeds het gevoel heeft te worden “tegengehouden” wat die persoon er ook allemaal aan “Lichtwerk” aan gedaan heeft … Eh … wat kan ie er nog meer aan doen? Ik bedoel, zoveel mensen blijven zuchten en steunen, dat “het” maar niet lukt enz. Hoe lang kan een vloek “doorwerken”?

Technisch gezien, kan een vloek “eeuwigheden” doorwerken, vooral op het moment dat men zich niet lekker in z’n vel voelt, ziek is, medicijnen gebruikt, een “burn-out” heeft, een depressie, verdriet of angst. Wij blijven dus dit antwoord herhalen; Verhoog jullie trilling! Verhoog jullie trilling! Verhoog jullie trilling! Zorg goed voor je fysieke en je emotionele lichaam. Zij “overlappen” elkaar. Neem niets op van een lage trilling. Geen gemanipuleerd en gemodificeerd voedsel, geen verslaving aan suiker, nicotine, alcohol, seks of big pharma giffen! En het allerbelangrijkste, laat emoties van haat, nijd, angst enzovoort los!

In momentum gebeuren dan de prachtigste “wonderen” van succes, overvloed, rijkdom, gezondheid, liefde en wijsheid!

Door je bewustzijns trilling te verhogen, trek je dan instantpede, meteen dus, alles aan, wat je Hoogste Goed, Hier en Nu dient!

Ja dat snap ik.
Diegenen, die anderen “vervloekt” en/of ”misbruikt” hebben door hun eigen haat, jaloezie, begeerte en machtswellust, of zoals wij zeggen, hun ziel aan de duivel hebben verkocht, wat gebeurt daar mee?

Deze mensen hebben hun trilling dermate verlaagd, dat zij hun eigen “hel” op aarde gecreëerd hebben. Velen worden dan slaaf van die haat, pijn en machtswellust. Ja ik hoor je vraag, je kunt ook een slaaf van pijn worden. Doordat ze steeds minder positieve gevoelens hebben zoals liefde, compassie of respect, blijft er haat, pijn of wellust over, dat is dan waar ze aan gewend en/of verslaafd raken. Het geeft dan wat jullie noemen een kick. Anderen vertonen zelfs gevoelloos of robotachtig gedrag en weer anderen psychotisch, gewelddadig of satanisch gedrag. Ook kan hun geest zich splitsen in één of meerdere “goede” en/of “slechte” delen. Vooral narcisten, tirannen en psychopaten hebben totaal niet door dat zij in een gevoelloze be-leefwereld (hel) terecht zijn gekomen. Is er een weg uit die hel? Ja altijd, ook al ben je het contact kwijt geraakt met je Hogere Zelf of je Zielefamilie, er staan ten allen tijde, ja ook en vooral in het hiernamaals, speciale Lichtteams klaar, om je te helpen bewust te worden en je trilling te verhogen.
Jullie aardse, duistere en zionistische leiders, worden ook voortdurend getriggered om hun trilling te verhogen, daarom zie je steeds meer leiders “overlopen” naar het Licht, helaas is ook het tegenovergestelde (van Lichtwerker naar duister Cabal) een realiteit.

Gelukkig, wordt het ook steeds meer duidelijk voor jullie wie “goed” voelt en wie nog “vastzit” in een lagere trilling. Blijf oordeelloos. Jullie hebben ook de paden van lage trilling gelopen, maar werk er wel aan om de trilling in jullie dimensie voortdurend te willen verhogen!

Channeling met Malachiël. 14-11-2014

Malachiel, ik weet dat jij een “duistere” Engel bent. Ik respecteer dat en je weet dat ik ook niet bang voor je ben. Ik heb een paar vragen voor je alstublieft.

Natuurlijk, ja …

Tegenwoordig zien we op TV en internet heel veel “magicians” en “mentalists” die ongelofelijke en onmogelijke “trucs” laten zien. Mijn vraag is, komt dit van het “duister”? Is het “satanisch”?

Ha ha Maureen, als je het zo vraagt, lijkt het alsof jij je oordeel daarover al klaar hebt. Is het voor jou (jullie) satanisch en/of slecht?

Eh ja …, ik denk het wel , eh … voor mij persoonlijk voelt het niet goed, maar ook niet slecht. Ik weet eigenlijk niet wat ik er mee aan moet …

Wij begrijpen dat vanuit een “oordelende” …

Hmm, U zegt “wij”?!

… religieuze of new age perceptie, het zou kunnen lijken, dat deze magicians en mentalists geholpen worden door Satan. Dit is alleen maar “waar” en “werkt” mits zij het zelf ook zo geloven. Het principe “werkt” precies hetzelfde als er door Engelen van het Licht wonderen worden verricht. Of door An-nun-aki of door Witches, buitenaardse Godheden, Aartsengelen, Opgevaren Meesters zoals Saint Germain. Het maakt niet uit wie jullie willen “aantrekken” voor hulp. “Wij“ ALLEN van Lucifer tot en met Aartsengel Michael werken met en voor jullie, op jullie vraag!

Oh wauw, dat moet ik even laten inwerken …
Wij creëren en co-creëren het allemaal dus zelf , zowel ten goede, als ten slechte …
Kun je spijt hebben van wat je gecreëerd hebt, kun je het ongedaan maken?

Ja, jullie hebben heel vaak spijt van wat jullie gecreëerd hebben, maar als jullie het grotere plaatje zien, dan klopt het toch.

Ja, je kunt het “ongedaan” maken door de trilling te veranderen. Dit werkt naar jullie “verleden”, zowel als naar jullie “toekomst”, vanuit jullie perceptie gezien.

Magicians en mentalisten maken gebruik van een hogere trilling. Zij weten hoe zij perceptie, zwaartekracht, materie en ook licht kunnen “ombuigen”.

Dit kunnen jullie trouwens ook allemaal, indien jullie gebruik zouden maken van jullie vermogens zoals helderziend/voelend/horend/ruikend en wetendheid.

En jullie geven er zelf een “heilige” of “duivelse” emotie aan.

Ja, maar mensen hun geest (perceptie) willen beheersen is toch duivels?

Vind jij dat?

Ik weet het niet …

Laat ik het zo vragen, vind jij dat het “beheersen” van wat voor “materie” dan ook, iets slechts is?

Ja, wel als je de menselijke geest gaat manipuleren om macht over hen te verkrijgen.

Maureen, jij weet heus wel, dat er nooit macht, controle en manipulatie kan zijn zonder de al dan niet bewuste “toestemming” van de persoon of materie.
Jullie doen niets anders in jullie “biologische” betekenis van leven dan om kennis, techniek, materie, psyche, etc. te “beheersen”. De cycli van heersen en beheersd worden. Deze ”voorstelling” (illusie) is Het Spel, dat steeds weer gespeeld wordt.

Sommige spelers, spelen om te winnen en sommige kunnen deelnemen aan het spel om te verliezen. Weer anderen, gaat het niet om het winnen of verliezen, maar om de ervaring van Het Spel.

Ik snap hem …
Je kunt dus alle “materie”beheersen. Zit de balans dan in het respecteren van “materie”?

Ja, alle “materie” wil graag voor je “werken” als ze maar “gekend” en gerespecteerd worden.

Oh, maar dan is duivelsaanbidding dus in principe hetzelde als god(en) verering?!

Ja! Word je nu verdrietig?

Ja, natuurlijk maakt mij dat verdrietig. Heeft de mensheid zich dan zo voor de gek laten houden?

Maureen, Wij de MOA (Masters Of Advice) springen nu in.
Het verdriet en/of de verwarring die je nu voelt is legitiem.

Denk je niet meer in termen van, dat je het spel verloren hebt, dat jullie beheerst en/of overheerst waren. Jullie en Wij hebben allen dit spel, deze “Voorstelling” deze Illusie meegespeeld om de ervaring en niet om te winnen of te verliezen!

Kijk maar en ervaar dus, zonder oordeel de “magie” van AL-WAT-IS, de Magier, de Mentalist, de Meesters, de Engelen, de Goden, want Jij (Jullie) Bent (Zijn) het Allemaal!

Namasté.

Dank jullie M.O.A., ik wilde nog iets vragen aan Malachiel.

Ik hoor je vraag.
Welnu, blijf het Violette Licht, naar die kwestie sturen.

Hè, werken Duistere Engelen ook met het Violette Licht?

Waarom niet?

Eh …

Op “mijn” frequentie bestaat geen goed of slecht. Ik Ben Die Ik Ben en ben bij machte, om aan die vragen, om de Duistere Krachten te beheersen, te voldoen. Ik voldoe aan de vraag. Dat is mijn kwaliteit.

Oke, oke, ik weet dat ik altijd het Violette Licht kan sturen. Dat doe ik ook, maar kan ik jou en die duistere krachten tegenwerken? Ten glorie van degenen van wie ik houdt?

Dat doe je al. Dat is jouw kwaliteit in dit Spel. Dat respecteren wij! Het beste haal je uit haar, door te zijn wie jij bent en haar te Vertrouwen, dat weet je!

Ja, geen verdere vragen, dank je Malachiel.

De Lange Nacht. 04-11-2014

Blank, afstemmen dus.

Jullie zijn allemaal schizofreen. Jullie en jullie wereld zitten in een psychose. Er is chaos in jullie en om jullie heen.

En toch blijven wij zeggen (en geduldig herhalen), dat het allemaal KLOPT!

Nu, in deze (overgangs)tijd, van jullie dimensie, in jullie (nog) lineaire tijdlijn klopt het dat er alom chaos is.

Sommige Lichtwerkers, focussen op Inter-dimensionele materie, anderen op Globale, weer anderen op landelijke, maar het gros van de nog halfslapende mensheid kan (nog) niet anders dan zich te focussen op materie, zaken die hen om persoonlijke en of gezins en in familie verband aangaan.

Als wij zeggen, jullie zijn allemaal schizofreen, dan bedoelen wij ook letterlijk dat jullie geesten gespleten zijn.

Deze “gespletenheid van de geest” is vanuit onze perceptie meer dan normaal. Wij begrijpen natuurlijk dat, dat voor de meesten van jullie en met name de psychiatrie, niet normaal en zelfs als een ziekte wordt gezien, die “bestreden” zou moeten worden en het liefst met psychofarmacie.

Als jullie, laten we zeggen in de afgelopen tijdspanne van 13.000 jaar “lange nacht”, gemiddeld 100 levens hebben gehad op de derde dimensie aarde, dan worden nu die honderd levens “belicht”. Al die goede en minder goede, slechte en minder slechte levens, komen in flarden van Hoger bewustzijn jullie psyche en herinnering binnen.
Al die “zieledelen” (gespleten geest) “beleef” je weer en dan hebben wij het alleen nog maar over de be-levenissen van je zieledelen in de derde dimensie op de planeet aarde!
Als daar dan ook nog de multi dimensies en je intergalactische ziele ervaringen bij komen, dan zouden velen van jullie daar in 3D, dat niet meer kunnen behappen. Dat is die “ogenschijnlijke” chaos in en om jullie heen.

Het goede nieuws is, dat jullie toch beschermd worden door jullie Hogere Zelf en Overziel. Jullie krijgen wat jullie aankunnen! Heb vertrouwen, dat het altijd klopt!

De helderzienden onder jullie kunnen steeds meer vormveranderingen (shape-shifts) bij de medemensen zien. De helderhorenden horen met name de stemveranderingen van anderen of stemmen in je hoofd. De herldervoelenden “voelen” de ziele energieën en die kunnen verschillen van liefdevol tot en met kwaadaardigheid. De helderruikenden, ruiken de veranderingen van bijvoorbeeld de “humoren” (vochthuishoudingen) van hun medemensen.
Dit gebeurt nu voortduend en steeds meer frequent in jullie tijdlijn. Al die honderden levens/belevenissen/ervaringen/trauma’s van jullie zieledelenkomen nu “omhoog” in jullie be-leefwereld om geaccepteerd en omarmd te worden. Dan pas kun je Éénheidsbewustzijn (Oneness) ervaren en ascenderen.

Als ik dit zo lees en begrijp, snap ik het en vind ik het ook eenvoudig en makkelijk, maar in de 3D praktijk verschirkkelijk moeilijk om, in te passen en toe te passen in mijn leven.
Het lijkt wel dat ik steeds meer angst en boosheid en onbegrip van mijn medemensen over mij heen krijg.

Heb begrip voor hun pad. Je weet dat het nooit persoonlijk bedoeld is. Je weet ook dat jij niet de enige bent die hier last van heeft, Steeds meer lichtwerkers ervaren dit nu.
En inderdaad komt die angst en boosheid, voort uit hun ONBEGRIP, hun ongemak om met die steeds hogere trilling van Moeder Aarde, het Planten en Dierenrijk, het Mineralenrijk, de Mensheid en Zonnestelsel, om te gaan. Oftewel, hoe ga ik om met de info die mij letterlijk bombardeert, info die ik voor mijn gevoel niet kan maatstaven. De daarmee gepaard gaande chaos, van wie heeft gelijk? wie is van het Licht? wat moeten we doen? waar gaan we naar toe? wanneer, wie, wat, waar, waarom, hoe?

Het allerbelangrijkste universele antwoord op al die vragen is: Vertrouw er op dat alles klopt!!!

Ook als het niet klopt?

Ja, dan klopt het toch!

De Witte Reus Ontwaakt. 03-11-2014

Uitleg vannacht doorgekregen over de dimensies van onze menselijke geest. Alles vergeten, dus kom maar op.

We begrijpen alleszins, dat bij het wakker worden in de derde dimensie, jullie elke keer weer in een soort van amnesia komen. Deze cyclus van afname en toename van Bewust-Zijn, manifesteert zich nu, niet alleen in jullie nacht (slaap en droom) maar ook steeds meer gedurende jullie dag. Oftewel de cyclus van bèta, via alpha naar thèta en delta. Jullie dimensionele “beleef” werelden worden versneld door elkaar gehaald, geschud is hier misschien een beter woord. Dit is inherent aan de “tijds” overgang waarin de mensheid nu zit. En ??? zijn jullie aan het wakker worden, maar dat betekent ook, een bepaalde bruuskheid, van het uit je comfort zone getrokken worden (vaak onaangenaam) tot en met momenten van euforie. Jullie krijgen steeds meer flarden te zien/voelen/horen van al jullie levens ervaringen in de Multi-Dimensies. Natuurlijk weten wij dat velen onder jullie daardoor het stempel van paranoia, schizofrenie, psychoot, borderliner, ADHD en wat voor afkorting dan ook krijgen. Hier hebben wij het dus afgelopen nacht over gehad.
Deze “stempels” krijgen jullie veelal van wetenschappers/psychologen die de Multi-Dimensies totaal niet begrijpen, omdat al het onderzoek en hun “scholing” zich helaas alleen maar tot jullie derde dimensie uitstrekte. Desondanks zijn er gelukkig voor jullie, ook steeds meer neurologen, psychologen en wetenschappers die de Multi-Dimensies verkennen. Helaas moeten velen dit onderzoek (nog) “anoniem” en “low-profile” doen in verband met tegenwerking en zelfs uitschakeling van de gevestigde orde (duistere garde). Deze duistere garde is uiteraard bang voor jullie toenemend Licht van Bewust-Zijn!
De WITTE REUS ONTWAAKT!
En of de duistere garde het wil of niet, zij kunnen HET GROTE ONTWAKEN, NIET tegenhouden, ook al gedragen zij zich koudbloediger, moordzuchtiger en satanischer dan ooit.
Gedurende het vissen tijdperk (de laatste tweeduizend jaar), heeft de Zionistische Elite ALTIJD geweten, dat het einde (de Apocalyps) voor HEN zou komen en NIET voor wat jullie eonen lang is wijsgemaakt, dat jullie, de mensheid ten onder zouden gaan.
Gelukkig blijven ook de “handreikingen” van het Licht, de (nog) duistere garde, toenemend doordringen. Dit heeft tot gevolg, dat ook zij hun trilling kunnen verhogen en zelfs besluiten deel uit te maken van The Army Of Light en de Federatie van Lichtwerelden.
De laatste vijftig jaar in jullie tijdlijn hebben, hooggeplaatste politieke, religieuse en economische leiders meer en meer moeten toegestaan, om met de Federatie van Lichtwerelden samen te werken. Sommigen van hen werden gedurende hun leven steeds meer verlicht of gingen zelfs akkoord, om een “Walk-in” van het Licht, hun Fysieke lichaam over te laten nemen (bijvoorbeeld president Kennedy, president Carter, dominee Martin Luther King, president Yeltsin, president Putin, president Obama, paus Franciscus en zelfs een Rotchild telg en vele vele anderen die nu nog leven en in de “picture” staan in jullie tijdlijn. Wanneer een Ziel, in overleg met zijn Hogere Ziel, besluit om plaats te maken voor een “Walk-in” van het Licht, kan dat al bij geboorte of op jonge leeftijd (Jezus, Martin Luther King) of op gevorderde leeftijd (Obama, Putin, paus Franciscus) dit om de (nog) duistere garde, in verwarring te brengen bij mondiale beslissingen, wie wel en wie niet bij de Cabal hoort.
Ja, we weten dat het ook de vele Lichtwerkers in verwarring brengt en we blijven herhalen dat het toch klopt!

Wat een inleiding om uitleg te geven over de chaos in en om ons heen.

Wij hebben gemerkt, dat het makkelijker voor jullie werkt, als wij geduldig blijven uitleggen en herhalen, in jullie tijdslijn en dimensie.

In jullie droomstaat (thèta en delta) zijn jullie in het NU. Het ervaren, het begrip is dan in momentum. Daarom ook, hebben dieren (altijd in alpha) en babies geen tijdsbesef en jullie ook niet, als jullie in de alpha, thèta of delta staat zijn.

Welnu, om terug te komen op de chaos in en om jullie …

Hè, hè (met humor).

Cycli. 28-10-2014

Pen in de hand, ik zit klaar.
Zoveel doorgekregen, wat een chaos .

Chaos is precies het woord wat aangeeft hoe het met jullie innerlijke en uiterlijke (beleef)wereld is gesteld. En toch kunnen wij zeggen dat het klopt!

De Vader => de Zoon => de Heilige Geest is de uitleg van de katholieke kerk over:
Het     AL-WAT-IS,          die vibreert,          in cycli.
(Vader)                 (Heilige Geest)      (Zoon)

Wij hebben het al vaker over cycli gehad en worden het nooit moe om het te herhalen.
Alles-wat-is vibreert in cylci. Het einde van iets is ook weer het begin van iets. Het zaadje is een ster, is een zaadje, is een ster. Uitademing van God, Inademing van God; Verwijdering van de Bron, Terugkeren naar de Bron; Yang en Yin; Uitdijen en Inkrimpen; Expanderen en Imploderen; Witte Reus en Zwart Gat. Wij allen zijn een deel , een fractal, een Godsvonk, met het Geheel in zich! Daarom zijn wij Allen God en Één!
Om Al-Wat-Is te begrijpen, hoef je alleen maar jezelf te begrijpen. Zo boven, zo beneden. Er zijn cycli in cycli in cycli in cycli. De ene cyclus gaat razendsnel en de andere cyclus gaat tergend langzaam (in jullie menselijke perceptie). Jullie zitten aan het einde van het 2160 jaar durend Vissen tijdperk en gaan over naar het Waterman tijdperk.
Jullie beeindigen ook de reis van jullie stelsel langs de Zodiac, (de twaalf dierenriem tekens), waarvan er steeds zes zich in een “lange dag” (2160 x 6 = 12.960, ongeveer 13.000 jaars cyclus) en zes in een “lange nacht” cyclus afspelen. Aan die “lange nacht” is nu een einde gekomen. De lange nacht, wordt ook wel het “Lucifer-experiment” genoemd.
Dertienduizend jaar geleden, ervoeren jullie “de val uit het paradijs”. Atlantis ging letterlijk ten onder. Gaia werd een 3 dimensionele planeet, door sommigen ook wel “gevangenis” planeet genoemd. Jullie vergaten jullie Goddelijke afstamming en verbinding en wilden uit “Vrije Keuze” de Lange Nacht ervaren. Jullie Ziel heeft honderden levens in de derde dimensie (gevangenis) van Gaia doorgebracht. Levens van slachtofferschap en meesterschap. De ene keer, ervoer je je leven als een hel en de andere keer als een zegen. Zelfs in de vierde dimensie van het “Hiernamaals”, konden jullie vastzitten in een hel of paradijs, want ook jullie “Hiernamaals” zat in een “lange nacht” cyclus van 13.000 jaar.

Jullie zijn “Doornroosje” die wakker is geworden.

Ook het volgende herhalen wij weer: Jullie sprookjes, mythen, legenden, verhalen èn science fiction zijn Allemaal WAAR!! Sterker nog, jullie hadden Hèt alleen maar kunnen verzinnen, omdat (in concentrische tijd gezien) Hèt zich al vele ontelbare keren in interdimensionale cycli heeft afgespeeld. De geschiedenis herhaalt zich! Hèt = AL-WAT-IS, wat Vibreert in Cycli! Alles gebeurt, zoals het had moeten gebeuren. Alles Klopt, Alles Klopt, Alles Klopt!

Alles is Waar, Alles is een realiteit en tegelijkertijd is alles een Illusie, een “voorstelling”.

God heeft Lucifer gevraagd, om Hem te definiëren in een “voorstelling” (een spel). Lucifer is dus de “definer” of the “Devine”. Zonder Lucifer, kan God (AL-WAT-IS, Jij, Wij, Alles en Iedereen) dus niet gedefinieert worden.

Zoals God, heeft ook Lucifer ontelbare namen en werden en worden ze ook nog steeds door elkaar gehaald. Het “religieus” opgevoede volk ziet God dan als “Het Goede” en Lucifer als “Het Kwade”.

Jullie zogenoemde “New Agers” daarentegen, vinden Jahweh oftewel de God van het oude testament, een doornige, kwade en oordelende God. Deze “lesser God” werd en wordt ook wel Anu (van Anu-n-aki) genoemd. Wie heeft dus gelijk? Het antwoord is dat iedereen gelijk heeft. Het heeft niet te maken met individuele perceptie van de mens, maar ook de “groeps-perceptie” van Alle wezens in de micro en macro kosmos, aangezien we voortdurend creëren en cocreëren, bewust al dan niet onbewust in cycli.

Nu komen we terug op de CHAOS die jullie nu in je en om je heen op jullie wereld ervaren. Jullie weten niet meer, wie bij de “goeden” en wie bij de “slechten” hoort. Wie maakt deel uit van de “Licht werelden” en wie maakt deel uit van de “duistere werelden”.

De totale chaos, is niets anders dan een “reset” en helaas voor jullie, volgt de ene “reset”, de andere versneld op. De tijdlijnen imploderen, ook versneld. Normen en waarden veranderen. Percepties veranderen. Bewustwording is alom gaande.
Ascentie van het mensen, dieren, planten èn mineralen rijk. Ascentie van moeder Aarde, jullie Zonnestelsel, Melkweg en het Universum.

Jullie perceptie en focus is ook aan het veranderen. Jullie zijn aan het beseffen, worden jullie steeds meer bewust, dat jullie BEWUST ZIJN, HIER EN NU!
Dat jullie zelf, jullie perceptie en focus kunnen veranderen van je kleine “ik” persoonlijke be-leefwereld, naar een Globale “Wij” be-leefwereld tot een Goddelijke “Alles is Één” be-leefwereld.
Nogmaals, HET KLOPT ALLEMAAL!
Ja, ook je verdriet, frustatie, pijn en boosheid. Het klopt met wie je Nu Bent! Jouw WAARHEID klopt voor jou! Als jij dat kunt accepteren, kun je ook accepteren en respecteren dat iedereen en alles een eigen WAARHEID heeft, die ook acceptatie en respect verdient, ook al druist de waarheid van die ander, totaal tegen die van jou in!
Wij allen, zijn perfect, op de juiste plaats, tijdlijn en dimensie om de perfecte reden. Gaia en het dieren, planten en mineralen rijk WETEN dat, als ook de Higher Realms, de Lichtwezens en de Galactische Federatie van Lichtwerelden! Jouw Hoger Zelf WEET dat, nu JIJ nog.

Namasté,
The Masters Of Advice.

Channeling met Entiteit T. en Aartsengel Michaël.
14-09-2014

Wow, wow heb ontzettend veel doorgekregen vanochtend, ging met name over L.

Entiteit T:
Ja, jij hebt mij ook doorgekregen.
Niemand kan gehealed worden, als ze dat zelf niet echt willen. L. laat toe dat ze gebruikt wordt. Het duister, zoals jullie dat zo mooi zeggen is niet anders dan opportunistisch, ofwel het duister maakt van de gelegenheid, de “laagste” van de trilling van de mensheid gebruik, om te manipuleren, angst aan te jagen, al het mogelijke om de mensheid en in dit geval L, “laag” in trilling te houden of wilskracht te ontnemen. Dit zouden we nooit kunnen doen als ons daar niet de gelegenheid, mogelijkheid of toestemming van de ziel voor gegeven wordt, bewust, al dan niet onbewust.
Jij Maureen, kunt beschermen wat je wil, maar als L. het toelaat dan kun je niets.

Ja, dat heb ik heus altijd wel geweten, op bewust en instinctief niveau.

Entiteit T:
Jij Maureen, bent niet (meer) bang van ons en dat is joúw kracht.

Help me om alles op een rijtje te zetten.

Entiteit T:
L. heeft nú de keuze om voor het Licht of voor het duister te kiezen.

Maar jij manipuleert haar keuze.

Entiteit T:
Natuurlijk doen wij dat, omdat L. dat toelaat! T. heeft haar al willen hebben. Vanaf het eerste moment toen hij haar zag.

Maar ze was toen pas twaalf of dertien jaar!

Entiteit T:
Dat maakt toch niets uit, leeftijd dat weet je!
T. is in mijn macht (altijd al geweest van kind af) en via T, zijn Lu. A. èn hun kinderen, maar ook L. in mijn macht. Als zij allemaal voor het Licht zouden kiezen, heb ik geen macht over hen, maar nogmaals, het is de “vrije” keuze van hun ziel.

Dat doet mij als moeder verdriet!!!
Aartsengel Michaël, help me?

Aartsengel Michaël:
Maureen, entiteit T. heeft gelijk, niemand kan geholpen worden en/of gehealed worden die dat echt niet wil en je weet dat ook Lichtwerkers en Aartsengelen dat niet kunnen/mogen.

Wat is dan mijn rol als Hoger Bewuste Lichtwerker?

Aartsengel Michaël:
Dat weet je, Licht blijven aantrekken en uitstralen en vooral er Zijn in Momentum, voor wie dan ook.

Dat doe ik toch.

Aartsengel Michaël:
Ook jij bent vaak gefrusteerd, omdat er niet naar jou geluisterd wordt.

(Voel dat ik uitgelachen wordt door het duister).

Aartsengel Michaël:
Dit komt heel vaak voor bij wat jullie noemen “wakkeren”. Die frustatie of ook ongeduld kunnen jullie verminderen of instantepede laten verdwijen door te accepteren dat iedere (nog slapende of net ontwakende) ziel, z’n eigen tijdlijn heeft.

Entiteit T:
L. kiest hier (meer onbewust) echt zelf voor! Ik (wij) werken voor T. en zijn familie.

Wat is daar voor Hoogste Goed aan?!

Entiteit T:
Eenvoudigweg dat het Hoogste Goed, “Licht” gerelateerd is, waar ik (wij) niet mee werken, Het is niet onze trilling.

Waarom zeg je, de ene keer ik en de andere keer wij?

Entiteit T:
Je zou ons de “Ziele familie” van het duister kunnen noemen. Duister is, waar geen of weinig Licht is. Wij verblijven op die frequentie van weinig Licht. Daar zijn wij werkzaam, daar ligt onze kracht. Deze Zielefamilie bewerkt dus de familie van T., van Lu., van jou …
Ik ben T.’s persoonlijke duistere meester en nee … ik geef je mijn naam niet!

Kan ik je dan ontkrachten als ik je naam weet? Volgens mij eindigt je naam op … El, daar eindigen Engelen namen toch ook meestal op … vreemd?

Entiteit T:
Niet zo vreemd, je weet dat er ook zogenaamde duistere engelen en meesters zijn! Daar komen we straks op terug. Eerst nog over L.
Jij Maureen kunt haar dus ook alleen maar helpen, beschermen enzovoort als zij dat toelaat. Haar verslaving aan roken is een tool die wij, vanaf haar eerste sigaret, tegen haar gebruiken. Nee, toen kende zij T. nog niet en daarom zeg ik ook wij. Jouw verdriet en frustratie Maureen, om dit roken is, niet het roken op zich, maar jouw terechte gevoel, dat het vooral het verslaafd zijn aan het roken op L., funest en zelfs de genadeslag voor haar zou kunnen zijn!

Nu maken jullie mij bang.

Entiteit T:
Nee Maureen, dit wist je allang, maar wilde je niet weten. Nu je met L. via Ataghar werkt komt dit weer naar boven om belicht te worden.

Aartsengel Michaël:
L. moet zelf die keuze maken Maureen, dat weet je.

Zucht ja dat weet ik, maar alsjeblieft Michaël, help me om het bewust te krijgen bij haar.

Entiteit T:
Nogmaals als L. het niet zou toelaten kan ik niets meer doen haha. Ik kan je vertellen hoe “wij” werken.

Op het moment dat T.’s begerigheid naar L. duidelijk werd, gingen wij aan de gang! Ook Lu., al lang geleden, heeft zijn Ziel aan de duivel verkocht om het zo maar eens voor jullie in begrijpelijke taal te zeggen. Zijn eigen narcisme heeft het voor ons mogelijk en makkelijk gemaakt. Dit geldt ook voor A., dat zij al lang geleden haar Ziel aan de duivel heeft verkocht. En dat komt door haar eigen haat naar haar vader en haar ziekelijke jaloezie naar in eerste instantie, haar zusje. Die haat en jaloezie maken en maakten het voor ons gemakkelijk om in te tunen. Dan kunnen wij erg heel eenvoudig, manipuleren en mensen en situaties “bewerken”. Wij willen ook in jullie derde dimensie als het kan “aanwezig” zijn. Het liefst ook “fysiek”. Dat geeft ons macht. En met “aanwezig” zijn bedoelen wij dat jullie je van ons en onze macht bewust zijn. Wij proberen dan jullie ziel te winnen/stelen, met jullie eigen toestemming. Wij tunen in op al jullie lage emotie frequenties zoals angst, teleurstelling, woede, haat, verdriet, pijn, frustatie enz. enz. Met gemak kunnen wij dan jullie negatieve gedachten versterken zodat jullie je steeds minder goed, zelfs doodziek of suicidaal kunnen gaan worden. En ja wij maken gebruik van alles (mensen, dieren, mineralen) kortom alle materie om onze duistere macht te vergroten. Dat is wie wij zijn!

Dat weet ik ook wel en daar heb ik (nu) ook geen oordeel over.

Entiteit T.:
Het roken voor L. is, waardoor wij op haar in kunnen tunen. Het is voor haar nú er op of er onder. Haar vermoeidheid is haar eigen onbewuste keuze. Haar verslaving aan roken is al heel lang haar eigen onbewuste keuze. Toen zij net geboren was, “voelde” zij allang de lage en negatieve trilling van Lu. Haar werk bestond toen al om licht naar Lu. te brengen. Lu. wilde en kon hier niet voor openstaan. Ook Lu. moet nú de keuze maken voor het Licht òf het duister.

Aartsengel Michaël
Maureen, kijk je aantekeningen (channelings) er maar op na, wanneer wij al contact met je maakten over de vernietigende macht van het roken voor L. Roken geeft troost, net zoals het zuigen aan de moedertepel. Daarom zijn met name rook verslavingen, gerelateerd aan verdriet, teleurstelling, boosheid naar een ouder. Alcohol verslaving werkt of is meer gerelateerd aan bang zijn om jezelf te durven zijn. Over andere verslavingen gaan we het nu nog even niet hebben.

Entiteit T:
L. heeft tot nu toe steeds haar kracht weggegeven aan T., Lu. en A. Ze heeft het niet of weinig gedurfd, om haar waarheid, niet alleen uit te spreken maar ook te zijn! Wij kunnen heel, maar dan ook heel gemakkelijk via sexueel contact binnenkomen. Bij iedereen!!

Aartsengel Michaël:
Behalve als de fysieke éénwording de pure en hoogste vorm van Onvoorwaardelijke Liefde omvat!

Entiteit T:
Ja, maar dat was/is in het geval van L. niet zo. Zij heeft steeds weer haar vrouwelijke (godinnen) kracht weggegeven aan T. T. vindt dat heerlijk, maar weet ook dat hij daarvoor mij nodig heeft.

Aartsengel Michaël:
Als je je ziel aan de duivel verkocht hebt, dan kan dat alleen maar ongedaan gemaakt worden door: 1. bewustwording; 2. keuze; 3. Onvoorwaardelijke Liefde. En in die volgorde.
T., Lu. en/of A. kunnen zich er dan wel van bewust zijn dat ze hun ziel aan de duivel verkocht hebben, maar dan moeten ze de keuze maken voor het Licht. En die keuze wordt bijna onmogelijk als hun hart nog is vervuld van ego, haat, jaloezie en wraak. Gelukkig krijgen ook zij steeds meer handreikingen van het Licht.

Entiteit T:
En ik ben er natuurlijk voor, om dat tegen te houden. Dus, om op L. terug te komen, … Ook zij moet nú kiezen voor het Licht. Kiest zij voor het roken, dan kiest zij voor mij! Kiest zij voor het hebben van seks, zonder Liefde of respect, dan kiest zij voor mij! Kiest zij voor de emotie, dat zij niet goed bezig is, dan kiest zij voor mij! Kiest zij voor ziekte, verslaving en vermoeidheid, dan kiest zij voor mij! Zij is zelf verantwoordelijk waar zij voor kiest Maureen en ook jij kan daar niets aan doen!

Ik kan haar helpen bewustworden en dat is wat ik ook aan het doen ben.

Entiteit T:
Tuurlijk deed en doe je dat, maar nu weet je dat wij er, als het kon, een stokje voor gestoken hebben. Jouw eigen pijn, teleurstelling en boosheid naar Lu. toe, heeft ons daar bij geholpen. Je weet het, zo werken wij ha ha. De mensheid, lichtwerker of geen lichtwerker, is vaak te dom, om het te zien, want als ze het zouden zien en weten, dan verdwijnen wij en dat willen we niet.

Een vraag aan Michaël, hoe zit dat met L.’s broertje Le.?

Aartsengel Michaël:
Ook Le. heeft de zieleopdracht om licht te brengen, nu L. haar taak bijna afgelopen is. Hij heeft ook nu de ongelooflijk, moeilijke taak om vooral Lu. èn A. te bereiken. Hij heeft het op zich genomen om duistere entiteiten aan zich te binden en via die weg Licht te brengen. Nona R. is ook zijn beschermengel, maar ook L. Zowel nona R. als L. mogen zich bewust worden, dat ze beslist niet mogen meelijden, anders gaat hun trilling omlaag en worden ze (nona R.) verdrietig of (L.) onmachtig.

Kunnen engelen ook verdrietig worden?

Aartsengel Michaël:
Hangt er altijd van af op welke trilling ze zitten. Nona R. is nu een (bescherm) Engel, maar ook zij moet een stapje terug doen om Zielecontracten plaats te laten vinden. Ook zij mag nu alleen maar helpen in Bewustwording van de Ziel die wel zichzelf mag beschermen.

Dus de titel beschermengel, is niet meer van deze tijd?

Aartsengel Michaël:
Pas overleden familieleden, net zoals pas geboren kinderen, nemen meestal automatisch de rol aan van beschermengel in de familie. Die “rol” kunnen ze loslaten op het moment van bewustworden. En nee, op je vraag die ik al “hoor”, het maakt niet uit of je dood of overgegaan bent, zoals nona R., of dat je nog zo jong bent zoals Le. of de leeftijd hebt van L. Het “beschermen” is inderdaad niet meer “van deze tijd”!

Entiteit T:
Gelukkig voor ons, zijn de meeste mensen zich daar, vooralsnog, totaal niet bewust van.

Aartsengel Michaël:
Je weet dat dat al heel snel aan het veranderen is nu! De mensheid is versneld wakker aan het worden en daardoor aan het ascenderen!

Entiteit T:
Weten wij heus wel. Daardoor wordt het duister ook steeds minder donker en akelig.
Toch zijn wij er tot nu toe steeds mee weg gekomen, tweespalt, haat en verdriet, ziekte en verderf te zaaien.

Aartsengel Michaël:
Je zegt het juist: “tot nu toe” …

Entiteit T:
Ik, wij gaan toch door met “onze missie” zolang het kan en zolang het ook wordt toegelaten. Wij voelen heus wel, dat wij deze zomer de Licht/Duister strijd met L. bijna verloren hebben. Ik zeg bijna, want gisteren bij de Efteling, hebben we haar nog kunnen laten smachten naar een sigaret, ha ha, door er om te bedelen haalde ze zichzelf naar beneden.

Nou Malachiël (ja ik heb je naam nu doorgekregen) duistere Entiteit van T., ik zie dat toch anders. L. heeft haar verlegenheid ook overwonnen en dat is kracht! Zij is er zich nu heel bewust van, waar haar krachten en kwaliteiten liggen, door zich eerst bewust te worden van haar angsten en beperkingen. Ze is al haar verantwoording aan het nemen. Ze heeft haar angst, frustatie, boosheid en slachtofferschap lòsgelaten. Ze weet dat ze de keuze heeft tussen licht en donker. Ze heeft al gekozen voor het Licht!
En inderdaad Malachiël, heeft het niet veel gescheeld, deze zomer. Ook ik en de lichtkrachten, werkzaam voor het Hoogste Goed van L., hebben kei en keihard gewerkt ondanks alle slapeloze nachten van mij en alle tegenwerkingen van jou Malachiël of T., Lu. en A.
De strijd is gestreden. Het Licht wint!
Ja, ik ben me er ook van bewust dat ik als moeder heb meegeleden met L. Ik heb bewust onder andere èn bijvoorbeeld, haar angst voor de verstandskiezen operatie morgen op mij genomen, met als gevolg dat ik al een week kiespijn heb aan de rechterkant van mijn kaak.

Entiteit T:
Ook dat is jouw eigen keuze Maureen. Je hoeft niet mee te lijden weet je nog?

Aartsengel Michaël:
Maureen, geef aan L. door, dat àl die verstandskiezen operaties nooit nodig zijn als je trilling hoog is. Kiezen en het gebit hebben nog te maken (als je er last van hebt tenminste) met onopgeloste woede. Jullie “verbijten” jullie woede, waardoor je juist gebitsproblemen krijgt. Stem problemen krijg je doordat jij jouw “waarheid” niet uitspreekt. Blaasproblemen, staan voor onvoldoende vrouwelijke en sexuele “ik” kracht. De oververmoeidheid van L. heeft te maken met haar eigen weerstand, dat ze niet “goed” genoeg is, ook op het professionele vlak! Ze ondermijnd haar eigen levenskracht en natuurlijke fysieke weerstand van haar lichaam. Ze ondermijnd dit door bijvoorbeeld “afhankelijk” van jullie (Maureen en F.) of diverse “vriendjes” te blijven. Dat doet ze onbewust zelf. Ze maakt zichzelf letterlijk ziek en oververmoeid. Dit zijn allemaal alibi’s! Geldt trouwens voor iedereen. Jullie trekken alibi’s (ziekte, ongemak) aan om liever in “slachtofferschap” te zijn, dan om de uitdaging aan te gaan, om moedig te staan voor jouw Waarheid, te zijn wie jij werkelijk bent.
L. mag ook beginnen met accepteren èn waarderen van het geluid van haar stem! Ze hoeft niet te klinken als een ander! Het roken ondermijnd de diepte van haar stem. Diepte krijgt ze door te stoppen met roken en longinhoud te vergroten door verbonden ademhaling. Hierdoor krijgt ze ook meer zuurstof binnen, wat weer goed is voor haar bloed en àlle cellen van haar lichaam. Ze is nog lang niet bij de werkelijke potentie van haar stem. Door het roken is haar stem steeds dunner, minder diep en krachtig geworden. Dit kan in momentum ten goede veranderen als ze dat wil. Ze weet dat ze zichzelf saboteert, nog steeds. Malachiël heeft gelijk, dat ze ook heel dicht bij haar eigen totale destructie staat. Jij Maureen, hebt gedaan wat je kon. De keuze is nu aan haar. Gisteren bij de efteling was de “strijd” zo klaar als een klontje!
Het Licht maakte het haar moeilijk om aan sigaretten te komen en het duister maakte het weer gemakkelijk.
Jullie (jij Maureen, F. èn L.) hadden geen besef van de strijd tussen licht en donker die daar voor ieder van jullie om diverse persoonlijke redenen, plaatsvond! Toch “klopte” het allemaal! Alles moest precies zo gebeuren èn ervaren worden, voor jullie Hoogste Goed! Niets gebeurt voor niets! Alle sprookjes van de wereld hebben te maken met de overwinning van het Licht op het duister!
Het laatste sprookje van de Chinese Nachtegaal, gaat over de Keizer die niet “luistert” naar zijn Hogere Zelf, zijn Engel/Gids de Chinese Nachtegaal. In plaats daarvan neemt hij een Robot Nachtegaal, die hem geen goed doet, maar juist doodziek maakt. Daardoor kon hij gemakkelijk beheerst worden door een duivelse entiteit!
Op een hoger niveau, moesten er bij jullie alle drie, door middel van die sprookjes de overwinning van het Licht, getriggered worden, “Thrill-seekers” zijn belangrijk voor loslaten, overgave en vertrouwen. Wees niet bang te zijn wie jullie werkelijk zijn, jullie hebben niets, maar dan ook niets te verliezen, behalve als jullie dat zelf willen in verband met een Zielecontract. Door verhoogd bewustzijn is het nakomen van een Zielecontract, trouwens niet meer nodig en kan je daar dus onderuit komen! L., WIE WIL JE ZIJN? EN WAT WIL JIJ DAARVOOR DOEN? WAT HEB JIJ DAARVOOR OVER? HEB JIJ DAAR DE MOED EN DE DURF VOOR? EN WIL/KAN JIJ ALLES EN IEDEREEN ELIMINEREN UIT JOUW BE-LEEFWERELD, die jou daarin tegenhouden en/of beperken? Kun jij nu ook onvoorwaardelijk houden van joúw stem, joúw composities, joúw creativiteit? Ja ook ál de composities uit het verleden. Erken ze en waardeer ze. Ze maken namelijk deel uit van jouw pad, jouw jeugd, jouw heden en jouw toekomst en bovenal jouw WAARHEID! Het zijn delen van jou! Als jij ALLE delen van jezelf kunt erkennen én waarderen, zonder oordeel van het is niet goed genoeg (tip, je kunt altijd updaten en opnieuw maken, oftewel réarrangeren). DAN STAAT DE WERELD ÉN HET SUCCES VOOR JOUW OPEN!

MK-Ultra.
26-06-2014

1. Cycli in cycli.
2. Een zaadje is een ster, is een zaadje, is een ster.
3. De geschiedenis herhaalt zich voortdurend.
4. Alles klopt.

Vanuit een “hoger” perspectief begrijp ik het en heb er ook vrede mee. Het maakt me tegelijkertijd vrolijker, liefdevoller en minder gevoelig voor meningen en waarheden van anderen.

(Lachend) Dat klopt en ook weten wij Maureen dat jij 24/7 aan je “over” gevoeligheid aan het werken bent. Jij had liever gehad dat jij niet zo Heldervoelend/wetend en ziend was. Toch heb jij dit leven precies zo ge(co)creëerd zoals het zich aan je voordoet.
Jullie allemaal trouwens.
De puzzelstukken van al jullie levens op/in Aarde én op/in andere planeten en stelsels zijn al steeds meer aan het samenkomen. Jullie worden jullie steeds meer bewust van het Grote Geheel!

Een vraagje Loachim.
Zielen die “vastzitten” in één of andere hel in de vierde dimensie, hoe worden zij geholpen?

Op dezelfde manier als zielen die “vastzitten” in jullie 3e dimensie. Het maakt niet uit in welke dimensie een ziel vastzit. Elke “roep” om hulp, waar dan ook, wordt ALTIJD! gehonoreerd. Door speciale Licht Teams.

Er zijn, vooral in de Entertainment business heel veel mensen die de duivel aanbidden en daar heel erg rijk en/of beroemd door worden, hoe gaat dat opgelost worden?

Veroordeel deze mensen niet. Zij zijn lager bewuste (MK-Ultra) slaven van het systeem, de matrix of “The Industry”.
Zij “geloven” dat zij hun ziel aan de duivel hebben verkocht. Wat zij geloven “werkt” dan ook voor hen. Trouwens alles, maar dan ook alles wat men gelooft “werkt”. En natuurlijk kun je “gemanipuleerd” worden, iets te geloven. Het werkt. De wonderlijke creërende kracht van gedachten ten ”goede” zowel als ten ‘kwade” is vaak voor jullie (nog) moeilijk te begrijpen.

Desalniettemin worden deze MK-ultra slaven ook altijd gemonitord door hun Hogere Zelven.

Ik heb een verongelijkt gevoel van pff, “zij” (de slechterikken) komen er maar altijd mee weg?!

Ja dat begrijpen wij. Dat “gevoel” wordt ook voortdurend door het grootste deel van de mensheid, met name de gewone mens, geuit.

Het is NU heel belangrijk om juist VERTROUWEN!! te hebben. Wij vragen jullie om blindelings VERTROUWEN te hebben in jullie allen Hoogste Goed!!

1. Jullie zijn hier om Wakker Te Worden!
2. Jullie zijn hier om je Bewust Te Worden Van Je Kracht!
3. Jullie zijn hier om te Doen Wat Nodig Is!
4. Jullie zijn hier om Op De Baricaden Te Staan!
5. Jullie zijn hier om de Verandering Te Zijn!
6. Jullie zijn hier om de Ascentie Te Zijn!
7. Jullie zijn hier Met ToestemmingVan Jullie Hogere Zelf!

Wij begrijpen dat het niet gemakkelijk is en wij blijven zeggen dat het eenvoudig is.

Doe waar je goed in bent en VERTROUW dat het allemaal KLOPT.
Maak je niet druk over het langzame, al dan niet snelle proces van je medemens.
Zij zijn wie ze moeten zijn, net als jij!
Niemand komt uiteindelijk “ergens” mee weg.
It’s all in the game!
It is All-Right!

Jezus Christus.

18-06-2014

Wij horen, jouw/jullie gedachten. Jouw vraag Maureen, die wij al lang al duidelijk horen is, of wij een voorbeeld of vergelijking kunnen geven over de “verzonnen” en/of gemanipuleerde geschiedenis.

Welnu, vergelijk bijvoorbeeld het Jezus Christus drama van ongeveer 2000 jaar geleden maar zo:

Stel je bevind je in een grote zaal. In die zaal worden tegelijkertijd twintig verschillende versies 3D films afgespeeld over Jezus, zijn discipelen en de zogenaamde kruisiging.

Dit is niet zo moeilijk toch? Jullie hebben namelijk vanaf de gesproken film, tot nu toe zeker minstens twintig verschillende verfilmingen van hetzelfde verhaal/drama. Met steeds weer verschillende acteurs. Het verhaal bleef (in grote lijnen) hetzelfde.

Nu hebben wij al eerder verteld, dat je niet iets kunt verzinnen wat al niet realiteit is in één of andere tijdlijn en/of dimensie. De “geschiedenis” herhaalt zich namelijk voortdurend in cycli. Ook hebben wij gezegd, dat het Jezus en Maria verhaal, al ontelbare keren zich heeft “afgespeeld” onder andere namen zoals bijvoorbeeld Thoth en Isis.
Het gevoel dat jullie nu hebben, dat jullie geschiedenis gemanipuleerd is, komt voort uit het feit, dat al die tijdlijnen en dimensies nu samenkomen waarin elke mogelijke versie een realiteit is. Dat brengt dezelfde verwarring als je in die zaal, twintig versies van hetzelfde drama als film aan je voorbij ziet komen.
Op een gegeven moment weet je bijna niet meer, welke acteur bij welke film “hoort”. Elke film heeft overéénkomsten met de andere, maar evenzovele verschillen.

Voor jullie als “waarnemers” zou het het belangrijkste zijn, de overkoepelende boodschap van de film te begrijpen.

Wat velen doen is helaas zich druk te maken over de “verschillen” en welke ”versie” is “echt” waar of wordt reëeler weergegeven. De discussies over jullie verleden, maar ook over jullie heden met elkaar gaan steeds maar over wat is waar (bewijsbaar) en wat is niet waar. Nogmaals, alles is waar! En alles is niet waar! Jullie (co)creëren jullie eigen realiteit en tegelijkertijd is alles een Illusie. Jullie be-leven wat jullie willen be-leven. Jullie zien en horen, wat jullie willen zien en horen. Jullie geloven, wat jullie willen geloven. Jullie manipuleren, wat jullie willen manipuleren.

We zeggen jullie dat het steeds moeilijker wordt om iets “wetenschappelijk” te bewijzen, want alles en iedereen heeft zijn eigen legitieme waarheid.

Iets “wetenschappelijk” willen bewijzen, komt voort uit de frustratie, niet gehoord te worden. Dit is een ego stuk van de ziel.

Niet meteen verongelijkt of boos reageren “wetenschappers” onder jullie. Hoe dan ook klopt het dat jullie de “drang” hadden/hebben om te onderzoeken. Dat is jullie kwaliteit en persoonlijke puzzelstuk van het Heel-Al.

Lieverds, wat jullie “drang” ook is, het klopt!

Hoe meer je “weet”, hoe minder “drang” je voelt om te “bewijzen” of je zelf uit te leggen of jezelf bij wie dan ook duidelijk te maken, over welke tijdlijn of geschiedenis dan ook!

Comments are closed.