Masters of Advice 2014

Masters of Advice 2014

Wat is overvloedbewustzijn en wat is armoedebewustzijn?
Een miljonair kan een armoede bewustzijn hebben en een kind uit een zogenaamd “derdewereld land” kan een overvloed bewustzijn hebben.

Armoedebewustzijn:
• in tekorten denken;
• het is nooit genoeg;
• het overkomt mij;
• ik kan er niets aan doen;
• ik ben een slachtoffer;
• ik ben niet goed genoeg;
• ik verdien het niet;
• ik heb geen geld;
• ik heb geen opleiding;
• ik heb geen vrienden;
• ik weet het niet;
• ik kan het niet;
• ik mag het niet;
• geld stinkt;
• ik mag er niet om vragen;
• ik moet mijn mond houden;
• ik moet orders opvolgen;
• het mag niets kosten;
• ik heb zelf niet genoeg;
• het zal er niet beter op worden;
• ik heb geen vertrouwen in;
• ik doe alles voor iedereen maar krijg nooit iets terug;
• alles draait om geld;
• alles heeft zijn prijs;
• kinderen die vragen worden overgeslagen;
• ik ben bang voor;
• de wereld is fucked;
• de mensheid is slecht;
• ik hoop (onzeker);
• ik wil (toekomst).

Zo kunnen we natuurlijk nog wel even doorgaan. Het is de perceptie van de negatieveling, de pessimist, de zwartkijker, de loser, het slachtoffer, de onzekere, de angsthaas. En eerlijk gezegd, hebben wij allen deze negatieve kijk op zaken, van tijd tot tijd en in meerdere of mindere mate, ervaren.

Overvloedbewustzijn:
• ik ben tevreden;
• ik heb genoeg;
• er is genoeg voor iedereen;
• ik ben aanwezig in het Nu;
• ik claim mijn ruimte;
• ik ben mijn waarheid en respecteer éénieders waarheid;
• er zijn geen tekorten;
• ik creëer mijn eigen werkelijkheid;
• ik ben verantwoordelijk voor wie ik ben;
• ik vertrouw;
• ik kan het;
• ik doe het;
• ik ben in mijn passie;
• ik vertouw op mijn Eigen Wijsheid;
• ik Ben.

Ook dit lijstje kun je aanvullen met bijvoorbeeld de affirmaties.

En het gaat hier beslist niet om positief te denken! Het gaat om het herkennen, erkennen, accepteren en “omhelsen” van al je “negatieve” delen. Als je ze dan omhelst hebt, kun je pas de keuze maken om je je ervan te “onthechten”. Dan vindt vanzelf de tranformatie plaats. Je bemerkt dat bijvoorbeeld je angst, boosheid of verdriet een stuk minder en draaglijker wordt. Of zelfs helemaal verdwijnt. Je focus ligt daar niet meer. Het is opeens niet meer zo belangrijk.

VERTROUWEN is het sleutelwoord, vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen in het AL-WAT-IS! Vooral vertrouwen in het NU, in Momentum Zijn!

Terwijl ik op het toilet zat en keek naar een zwart/wit Yin-Yang mozaiek, kreeg ik van de M.O.A. (Masters Of Advice) het volgende door:

“Niets is zo zwart (duister), of het heeft wel een lichtpuntje. Niets is zo wit (licht), of het heeft wel een duister puntje. Elke beperking heeft een kwaliteit. Elke kwaliteit heeft een beperking. Het is zaak de balans hierin te vinden. Als zwart, het ene uiterste is en wit, het andere, dan bevinden zich daartussen minstens vijftig tinten grijs.”

Dit werd door de MOA met veel humor gezegd, ik kon ze horen lachen.

Geld is in principe neutraal, maar kun je ten goede of ten slechte gebruiken. Zie het voor waar het eigenlijk voor bedoeld was, het neutraal overbrengen van energie (goederen of diensten). Als jij alleen maar energie weggeeft, maar niets ontvangt, raak je uit balans. En het gaat hier natuurlijk niet alleen om geld, maar alles is energie (ook geld), goederen, diensten, emoties, liefde of vriendschap. De valkuil van de “empaath” is dat “vergeten” wordt aan zichzelf te geven (dus te ontvangen). De kwaliteit van de “narcist” is, dat hij of zij een “neus” heeft om empaathen aan zich te binden. Voor beiden geldt, een balans te vinden, een respectvolle win/win situatie.
Overvloed en Armoedebewustzijn.

 

Meestergetallen en Alarmbellen. 05-05-2015

 

Vanochtend toen ik op de klok keek en voor de zoveelste keer weer een meestergetal zag “9:11” (ik zie niets anders de afgelopen vier maanden,elke keer een waar dan ook als ik op een klok kijk) hebben jullie mij een channeling doorgegeven.

Welnu, waarschijnlijk voelen en innerlijk weten jullie al lang al, dat bijvoorbeeld het zien van meestergetallen op klokken (3:33, 12:12, 11:11, 9:11, 10:01, 20:22, enzovoort) synchronische triggers of alarmbellen zijn. Jullie worden nu op alle mogelijke manieren getriggered (er op gewezen) dat er “iets” met de “tijd” aan de hand is. Jullie “tijdlijnen” zijn door elkaar aan het lopen. Jullie dromen en visioenen lopen qua “tijd” ook door elkaar. Jullie weten niet meer of de droom , het visioen, nu over het verleden of de toekomst gaat, of een beeld/deja vu is uit een andere dimensie of stelsel. Jullie worden gefocust (gealarmeerd) nu dat LINEAIRE tijd over gaat in CONCENTRISCHE tijd. Eindelijk zijn jullie aan het ervaren (wat begrijpelijkerwijs heel verwarrend kan zijn) dat alles tegelijkertijd en multidimensioneel gebeurt!
In de praktijk van jullie derde dimensie overgang naar de vijfde, maar met “kanttekening” dat ook de multi dimensies door elkaar lijken te vloeien, gebeurt er nu het volgende:
– Jullie bewustzijn is zo vergroot, dat jullie overal tegelijker-tijd “aanwezig” kunnen zijn.
– Jullie kunnen zien, voelen en ervaren wat andere mensen aan bijvoorbeeld de andere kant van de wereld zien, voelen en ervaren.
– Jullie kunnen verdriet, pijn en angst maar ook euforie, blijdschap en kracht ervaren van andere mensen, dieren, planten en mineralen op aarde.
– Als jullie beelden zien van oorlog en chaos, lijkt het alsof jullie daar zelf letterlijk en figuurlijk bij aanwezig zijn. En dat zijn jullie ook!
Wat een ander wordt aangedaan, wordt jullie aangedaan! Wat jullie een ander aandoen, doen jullie jezelf aan. Jullie voelen dit nu globaal! Het maakt niet uit of jullie, wat jullie nu ervaren, uit de tijd komt van Atlantis of wie of wat jullie ook maar zijn in een andere dimensie, tijdlijn, planetair stelsel of realm, dit is de nu nog ongemakkelijke overgang (ascensie) naar Éénheidsbewustzijn!

 

Communicatie en herverbinding. 04-05-2015

 

Maureen, jouw vraag ging over manipulatie via Neuro Linguistisch Programmeren. Ja, dat wordt dus voortdurend gedaan in jullie wereld en neen, dat is niet goed of slecht.
Wij herhalen weer, “AL-WAT-IS”, communiceert met “AL-WAT-IS”, voortdurend en in Cycli.
Jullie/Wij zijn kanalen (verbindingen) die voortdurend “uitwisselen”. De uitwisseling is de communicatie. De cycli zijn Onthechting (ontbinding) en Herverbinding.
Al jullie “kleine jij’s” ontbinden zich van alle andere “kleine jij’s”. Door die ontbinding komt nu steeds meer jullie ”grotere jij” (Hoger Zelf) in de picture, die zich herverbindt met alles van die hogere trilling.
De dood van het ego (kleine jij) is de hergeboorte (herverbinding) van het Eénheidsbewustzijn.
In alle cellen van jullie fysieke lichaam kan dat aanvoelen als koorts of kortsluiting. In jullie mentale lichamen, lijkt het alsof jullie gedachten ongecontroleerd alle richtingen inschieten. Om maar te zwijgen van jullie emotionele lichamen. Ook jullie “gevoel” hebben jullie (gelukkig) niet meer onder controle. Als jullie nu ziek worden of een ongeluk krijgen, een depressie of een burnout, het heeft te maken met focus verleggen. Nogmaals, dit is het totale onthechten en uit elkaar vallen van alle fysieke/non fysieke delen, deeltjes en quanta’s. De fysieke dood, de dood van het ego, de illusie, de matrix, het lichaam van Jezus, de afscheiding van vorm, maar tegelijkertijd is het de samenbundeling van fotonen, van energie, van licht, de wedergeboorte, de herverbinding van de ether en al de etherische lichamen in de hoogste versnelling.
Wat jullie NU denken, creëren jullie NU in MOMENTUM, in Nultijd. Jullie communicatie is dus ook letterlijk ogen-blikkelijk. Jullie communicatie overstijgt tijd en ruimte. ALLES KLOPT, letterlijk en figuurlijk in ÉÉNHEID! Alles klopt, vertrouw daarop!
Dus Maureen, op welke manier (NLP) er ook “vorm” werd gegeven (manipulatie) door welke (afgescheiden) groep dan ook, het gebeurde, omdat het kon en moest gebeuren. Vorm volgt energie en als vorm uiteenvalt, omdat energie er zich uit terug getrokken heeft, dan zullen er “nieuwe” vormen onstaan. En met “nieuw” bedoelen wij vanuit jullie perceptie, want Alles IS! Wat “zal zijn” is al, anders hadden jullie het zelfs niet kunnen verzinnen, bedenken, creëren, realiseren en ervaren!

 

Perceptie Fijnstemmen. 30-04-2015

 

Via (MSM) het nieuws, maar ook op internet komen de meest gruwelijke beelden tot ons van oorlog, dood, verminking enzovoort, momenteel gaande op de wereld. Ik weet dat ik daar heel gevoelig voor ben. Op onder andere Facebook en Youtube waar die filmpjes te zien zijn en gedeeld worden, is het vaak nog erger dan de ergste horror movies, misschien omdat ik weet dat het werkelijkheid is. Ik bedoel dus, de beelden van genocide in bijvoorbeeld de Oekraïne en Gaza, de beelden van de verdronken bootvluchtelingen, de vliegtuig ongelukken en nu ook weer de aardbeving in Nepal. Ik wil die beelden liever niet zien, ik kan er emotioneel niet zo goed tegen, net zoals ik verschrikkelijk veel moeite had om de doodsstrijd van het uitgemergelde lichaam van mijn vader te zien. Ook het dode lichaam van mijn vader heb ik niet (willen) zien, terwijl ik vroeger geen enkel probleem had met overledenen en dode lichamen van mensen of van dieren. Waarom ben ik er nu emotioneel veel meer bij betrokken? Wat is er bij mij veranderd? En hoe ga ik hier het beste mee om nu?

Welnu Maureen, de vraag die je stelt, stel je niet alleen voor jezelf, je voelt dat heel veel lichwerkers/dragers/indigo’s en (over)gevoelige mensen in het algemeen, hier steeds meer moeite mee hebben.
Wat is er veranderd, vraag je.
Jullie trilling natuurlijk.
Jullie “fijnstemming” van jullie antenne. Aangezien jullie allen uitzend en ontvangst stations zijn, die steeds meer worden fijngestemd, waardoor de frequentie ontstoord wordt, gaan jullie puurder en helderder zien, voelen, horen etcetera. Behalve dat jullie ook “fake” en false-flags meteen doorzien, wordt ook de macht van pure horror nu in jullie beleef wereld steeds duidelijker.
Hoe gaan jullie dus om met het gevoel van afschuw, boosheid en machteloosheid als jullie die beelden zien? Want wat er ook bij jullie veranderd is, is “ik kijk de andere kant op, dan zie/voel ik het niet en is het er ook niet”.

Ja, ik scroll bijvoorbeeld heel snel door om dan geen afschuwelijke beelden te zien van gemutileerde lijken of dieren …

En toch komt het binnen hè?

Ja, wat kan ik, kunnen wij hier aan doen? Toch ook niet door die shit heen hè?

Je weet het antwoord Maureen, neem verantwoording voor wat je voelt, ziet, hoort, neem verantwoording voor jouw perceptie. Niets gebeurt voor niets.
AL DIE DONKERE DELEN IN EN OM JULLIE WILLEN ERKEND WORDEN!!!
Het uitgemergelde lichaam van je vader, de doodstrijd van je vader, het dode lichaam van je vader, de dode en verminkte Palestijnse kinderlijkjes, de dode en verminkte Oekraïense oorlogs slachtoffers, opnames van het dode meisje in het water, de verdronken bootvluchtelingen, alle slachtoffers van “staged disasters” zoals aardbevingen (Nepal) en Tsunami’s. In dit spel van bewustwording hebben zij letterlijk hun leven gegeven. ERKEN DIT!!!
Zie het grotere plaatje, erken, accepteer, omhels en transformeer.
Hoe gruwelijk ook, al die delen willen erkend worden. Het is wat het is. Kijk ernaar! Praat erover! DEEL HET! ERKEN HET! ACCEPTEER HET! OMHELS HET! En hoe meer jullie dit doen, hoe minder gruwelijk het wordt, hoe minder je je “hecht” aan emoties zoals afschuw, of angst, of boosheid, of machteloosheid. Waardoor automatischdie donkere delen VERLICHT worden. Dat is de transformatie van jullie perceptie! Dát is de essentie van jullie ascentie! Als je contact maakt naar al die donkere delen van jezelf en je medemens, dan worden die delen verlicht, duidelijk zichtbaar en kun je “achter” die delen steeds meer het grotere plaatje zien. Je ziet/voelt/ervaart meteen de zielecontracten, de multi dimensionele tijdlijnen, vormverandering, ruimte verandering, perceptie verandering, Al-Weten en Akasha Kronieken. Normaliter gebeurt dit als je overgaat (sterft) maar nu gebeurt het terwijl je nog in je fysieke lichaam bent.

1 mei 2015

 

Fijnstemmen dus.
Als de wereld één groot orkest zou zijn en dat orkest zou aan het fijnstemmen zijn, dan zou het eerst nog een kakofonie van geluiden zijn, voordat ze aan hun oeuvre fijngestemd en wel kunnen beginnen.
Jullie wereld zit op het moment in die kakofonie (chaos) van fijnstemmen voordat jullie aan jullie 5D oeuvre kunnen beginnen.

Waauw, dat is een prachtige vergelijking. Het is allemaal zo duidelijk en helder en toch en toch en toch …

Wij begrijpen het ongeduld van het Lichtleger orkest. Sommige “orkestleden” doen er nu eenmaal langer over om fijn te stemmen dan anderen. En dat klopt! Dat is ok! Jullie ongeduld wordt net zolang geteased, totdat er geen ongeduld meer is. Kijk naar je ongeduld, omhels en transformeer. Kijk naar je ergernis, omhels en transformeer, kijk naar je boosheid, haat, verdriet, angst, omhels het en transformeer.
Je weet waarom Maureen, dat als je de eerste keer naar iets kijkt, wat je met afschuw of angst vervult, dan wordt het minder als je er opnieuw naar kijkt. Nogmaals, door er opnieuw naar te kijken, luisteren, doen of ervaren, wordt de intensiteit van de emotie zachter.

Snap ik, maar hoe zit dat dan met het “halfvolle” en “halflege” glas. Hoe zit het met waar je aandacht naar toe gaat wordt sterker, zowel positief als negatief?

Goede vraag Maureen. Welnu, het antwoord is wederom eenvoudig.
AL-WAT-IS waar jullie aandacht naat toe gaat wordt inderdaad uitvergroot! Dit is een keuze.
De stap die vaak vergeten wordt als je naar het negatieve kijkt, is “DE OMHELSING”, de acceptatie van WAT-IS. In momentum is het negatieve dan eenvoudigweg NIET MEER negatief!
Dat verandert jullie perceptie, jullie waarheid, jullie illusie, jullie realiteit!
Dat verandert, “of … of” in “EN … EN!”
Dat verandert, “ja … maar” in een duidelijk en krachtig “Ja!”
Dat verandert “verleden en toekomst” in het “Eeuwige Nu!”
Dat verandert “Zij” in “Wij!”
Dat verandert “afgescheidenheid” in “Eenheidsbewustzijn!”
Dat verandert een “vraagteken” in een “uitroepteken!” 
Dat verandert een “welles-nietes discussie” in “Het zwijgende Goddelijke Goud van Eeuwige Wijsheid”

Hm, wordt een beetje theatraal nu …

Klopt, we gaan weer in de Humor-mode.
Wist je, dat de “Emoticons” (smileys) die jullie steeds meer in jullie communicatie gebruiken, veel beter jullie “state of mind” profileren, dan “het gesproken woord”?
Omdat telepathie de nieuwe taal wordt, waarin jullie fysieke “body language” een grote fysieke rol speelt, helpen animatiefilmpjes en emoticons in het “fijnstemmen” van “perceptie” in jullie nieuwe manier (beeldspraak) van communiceren! 

Oeff, laat ik even op mij inwerken.
Hoe zit het dan met manipulatie via bijvoorbeeld NLP?

Dat wordt de volgende Channeling: Communicatie en Herverbinding.

 

Onthechting. 03-04-2015

 

Waar de mensheid momenteel doorheen gaat is de hevigste ONTHECHTING ooit!
Alle overtuigingen, relaties, geloofs systemen staan op de schop om losgelaten te worden.

Waarom? Waarom nu? Waarvoor?

Jullie zitten met zijn allen in een “eindfase”. Het spel is gespeeld. Jullie hebben al gewonnen, alleen is dat besef niet of nauwelijks tot jullie doorgedrongen. Jullie hebben allen nog het gevoel, dat er nog iets gezegd of gedaan moet worden.
De “revoluties” hebben zich al lang al innerlijk en op multidimensies afgespeeld.

Kunnen jullie voorbeelden geven?

Overdag zitten jullie veelal in jullie 3D matrix. s’Nachts als jullie slapen zijn jullie “vrij”. Jullie Ziel onthecht zich van jullie fysieke, emotionele en mentale lichaam. Die dan allemaal “gehealed” worden. Het is net alsof je je kleding naar een stomerij brengt, je auto een beurt laat geven bij de garage, of je kinderen bij opa en oma voor een vakantie achterlaat. Je weet dat er goed voor gezorgd wordt. Je hebt zelfs, het volste vertrouwen dat er goed voor gezorgd wordt en intussen ben je even “vrij” van “zorg” om die delen van je. Die vrijheid van zorg, kun je ook onthechting noemen.

Oké, maar ik snap die vergelijking met het wereldbeeld niet?

Nee?
Het is nu de tijd om je “los” te maken van het “waarom” je hier bent. Onthecht je van alles en iedereen NU! In het volste vertrouwen dat voor alles en iedereen gezorgd wordt!

Ja, maar ik heb nog nooit zo’n chaos, wanorde enzovoort op de wereld gezien?

Daarom juist!
Deze chaos en wanorde is de “uiterlijke” revolutie van de mensheid.
Jullie “kleding” is vies geworden. Jullie “auto” is kapot. Jullie “kinderen” mogen weg van jullie “controle”, zoals je nu ook je lichaam, je verstand, je emoties even niet hoeft te beheersen (controle over te hebben).

04 april 2015

 

De mensheid moet wel door een totale chaos gaan om uiteindelijk tot onthechting te komen en er dàn pas achter te komen dat Overvloed op àlle gebied, innerlijk zowel als uiterlijk, altijd al hun deel was. Onthechting maakt je vrij. Alles stroomt en alles klopt. Wat het wereldbeeld betreft, de juiste mensen, zullen op het juiste moment, de juiste gedachten hebben, de juiste beslissingen nemen. Dit is namelijk al decennia gaande. Nogmaals, het spel is al gespeeld. Laat tot jullie doordringen dat Het Licht (jullie) al gewonnen hebben. Zoals Freddy Mercury al zong: “It’s a beautiful day, the sun is shining, nothing’s gonna harm us now!”

Ja maar, er sterven nog steeds kinderen van de honger, er is nog steeds oorlog, haat, verdriet, pijn, ziekte, verderf, pedofilie en natuurlijk de Zionisten, New World Order, Monsanto, Haarp, Chemtrails enzovoort, enzovoort. Ik kan nog wel een tijdje doorgaan, hoe heftig het leven van de mensheid nu is op aarde in die 3de dimensie.

Maureen. Je weet dat HOE DAN OOK, ALLES KLOPT!

Ja, maar …

ONTHECHT JE van de overtuiging, dat jullie wereld nog steeds overheerst wordt door de Illuminati/Zionists. Dat “lijkt”, maar is NIET!!!

Ik heb mij 2 maanden geleden onthecht van het grootste gedeelte van mijn familie toen mijn vader overleed. Aan de ene kant was het een bevrijding, maar aan de andere kant was het emotioneel het pijnlijkste wat mij overkomen is in mijn leven.

Dat weten wij en neen Maureen, het is jou niet “overkomen”. Jij weet dat dat al in jou Zielecontract vaststond. Dat onthechting tegelijkertijd emotioneel zeer pijnlijk, maar ook bevrijdend kan voelen, heb daar begrip voor. Een deel van je sterft en een deel wordt opnieuw geboren.
Zo’n heftige verandering is moeilijk, net als het “echte” sterven en geboren worden. Het is heel natuurlijk dat je “hecht” aan een “vertrouwde” omgeving, maar “verandering” is tegelijkertijd het meest absolute, wat er bestaat. Hechten en onthechting is onlosmakend verbonden met elkaar in jullie leven in de dualiteit. Vreemd genoeg houdt het onthechten juist Eenheidsbewustzijn in.

29 april 2015

 

Hoe onthecht je je emotioneel van herinneringen?

Door er “door heen te gaan”. Her-inner je de pijn, de angst, het verdriet enzovoort. Voel je pijnlichaam, voel je pijnlichaam en haal adem. Voel je pijnlichaam, adem diep in en adem diep uit. Adem diep in en accepteer het pijnlichaam, adem uit en onhels het pijnlichaam. Blijf dit herhalen, totdat het niet meer pijn doet.

Zo eenvoudig?

Ja.

En dan?

Dan doen “herinneringen” niet meer pijn. Dan heb je je onthecht van je emotionele herinneringen.

Hoe kun je je onthechten van je Comfort Zone? Ik bedoel een comfort zone voelt eerder prettig en niet pijnlijk, alhoewel het wel verdovend werkt.

Precies Maureen.
Een comfort-zone voelt verdovend. Het verdooft het pijnlichaam. En dat is waar de NWO grote kennis van heeft. Hoe de mensheid te verdoven, fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel!
Zo proberen zij, de laatste honderd jaar, het Licht tegen te houden, wat hen uiteindelijk NIET! Gelukt is.

Het spel is gespeeld, jullie hebben gewonnen!

Maar … zo voelt het niet!

Inderdaad, het voelt alsof jullie bijkomen vanuit een anesthesie, dat heel je lichaam nog pijn doet. Het voelt alsof jullie bijkomen vanuit een totale amnesie, lethargie en het doet nog steeds pijn, dat lichaam van jullie! Ook al is het al “gehealed”! Jullie zijn al heel, jullie zijn al beter!

Het dringt niet tot ons door hè?

Gelach.

Alle onthechting is dus pijnlijk en tegelijkertijd bevrijdend …

Onthechting hoeft niet pijnlijk te zijn …

30 april 2015

 

Ja maar …

Oké, wij zijn je aan het teasen. In 3D voelt onthechten, meestal onprettig, omdat jullie het grotere plaatje dan nog niet zien. Het heeft te maken met onzekerheid over het onbekende. Dat is een natuurlijk proces. De zich tegelijkertijd afspelende cyclus van geboorte en dood. Elk moment gaan jullie een beetje dood (op cel niveau) en worden jullie weer herboren, maar vooral omdat jullie mentale lichaam nu óók bij dit proces betrokken is, hebben jullie bedenkingen enzovoort voor wat er zou kunnen gebeuren als je je onthecht.
De paniek die jullie overmeesterd als jullie je afvragen “What if?”.
De doemscenarios waarmee de NWO jullie bombardeert, letterlijk en figuurlijk alles uit de kast haalt om jullie spirit te breken, te manipuleren, angst aan te jagen!
Technisch gezien weten zij hoe ze dat moeten doen en dat doen ze dus ook! Zij weten wat trillings verlagend werkt! Het is aan jullie om je bewust te worden wat trillingsverhogend werkt. Het grappige is dat jullie dat al lang al weten. Het Licht en het Duister hebben het Spel al gespeeld en Het Licht heeft gewonnen. Beide zijden zijn nog “tijd” aan het rekken. Het Duister wil nog zoveel mogelijk Zielen omlaag trekken en Het Licht leger lijkt wel verdwaasd z’n wonden te likken, nog niet helemaal overtuigd dat ze al hebben gewonnen. Jullie hebben je levens lang ingezet, dertienduizend jaar lang in die 3de dimensie matrix en opeens is het afgelopen. Het is logisch dat jullie voelen dat jullie in een soort van “leegte” terecht zijn gekomen. Dit is dus die totale onthechting.

”Nothing can harm you now!”

Jullie zitten in de “remote-view mode”. Dat wil zeggen dat flarden van al je vorige levens omhoog komen als herinneringen, maar ook interplanetaire levens en de “rode” lijn wordt duidelijker evenals de “blauwdruk” van AL-WAT-IS.

Zou het kunnen zijn MOA, dat de Lichtwerkers ook “tijd rekken” om net zoals het Duister zoveel mogelijk zielen omlaag, maar dan zoveel mogelijk zielen omhoog naar het Licht te trekken?

Ja, dat is!

Dank jullie, dat maakt me blij.

Dank jullie zelf!

Ik heb nog een vraag …

Die hebben wij al gehoord en die gaat over; Hoe “praktisch” om te gaan met “horror” beelden die jullie werkelijkheid steeds meer binnenkomen.
Die channeling zal gaan over “perceptie fijnstemmen”.

 

Parallelle Werkelijkheden. 20-11-2014

 

Laat ik alles even op een rijtje zetten.

– Vanuit de bron creëerden wij onze werkelijkheid.
– Er zijn oneindige tijdlijnen en dimensies.

De tijdlijnen en dimensies zijn concentrisch, waarin AL-WAT-IS voortdurend herhaald wordt. Daardoor bestaat AL-WAT-IS Tegelijkertijd. In deze “overgangs” tijd waarin jullie, jullie aarde, zonnestelsel én melkweg zich bevindt, kan het zeker verwarrend voor jullie zijn als jullie onbewust overspringen tussen parallelle werkelijkheden en tijdlijnen.

Jullie komen erachter nu, dat jullie geschiedenis vervalst is. Toch zeggen wij, dat alles waar is, maar misschien niet in jullie tijdlijn, AL-WAT-IS, is een voorstelling, een illusie, een spel! Wat jullie je voorstellen (inbeelden, verzinnen, visualiseren, bedenken, over fantaseren, over dromen) WORDT EEN werkelijkheid! En DOORDAT jullie ook co-creëren wordt dat een gezamelijke werkelijkheid en waarheid.

Weer herhalen wij hier, dat jullie nog steeds denken dat je het zelf verzonnen hebt, maar jullie kunnen het pas verzinnen/creëren, omdat het AL (WAT-IS) BESTAAT! AL REËEL IS, AL gerealiseerd IS, AL WERKELIJKHEID IS.

Zie het maar als een doos met puzzelstukjes. En stel dat je meerdere dozen van dezelfde puzzel hebt en ook al is de “voorstelling” van de puzzel, precies hetzelfde, elk puzzelstukje hoort bij z’n eigen puzzel. Alle puzzelstukjes hebben een drang om hun plaats in het geheel in te nemen. Ze weten dat ze uniek zijn en toch ook weer één zijn. Zelfs al worden alle puzzelstukjes van die meerdere dozen, door elkaar gegooid. Die meerdere dozen, zou je kunnen zien als parallelle tijdlijnen/dimensies/galaxies.

Op het moment dat je trilling zo hoog is, zou je je kunnen verplaatsen of overspringen naar een andere tijdlijn en/of dimensie, tijdreizen dus. Je zou niet alleen terecht kunnen komen in een “vroegere” of “toekomstige” be-leefwereld, maar ook in een “laag” trillende dimensie of een dimensie met hogere frequentie.

Dus Maureen, om helemaal terug te komen op jouw vraag of Steve Jackson bij zijn N.W.O. voorspellend kaartspel, “zag” wat al vaststond, kunnen we zeggen, ja, hij had al een “voorschouw” van wat er ging gebeuren.
Er is één kaart die niet uitkwam, omdat die niet met jullie tijdlijn te maken had en dat is de Olympische Spelen van 2012 kaart.

Ja, in een andere tijdlijn is er een aanslag op die Olympische Spelen geweest, net zoals Jezus Christus in een andere tijdlijn wel gekruisigd is.
Nogmaals, Alles is een realiteit
Alles is waar
Alles is een illusie
Alles is een “voorstelling”
Alles is een creatie
Alles is een spel, van het verwijderd worden van de Bron en het terugkeren naar de Bron!

Nu worden steeds meer mensen wakker. Ze zien het grotere plaatje. Ze maken contact met andere be-leefwerelden/dimensies. Ze beginnen nu ook te begrijpen dat ze deel uitmaken van dat grote geheel en wat hen aangaat, ook het grote geheel dient.
Dus als je jezelf dient, dien je ook je naasten en overéénkomstig het AL-WAT-IS.

Respecteer Het Spel en de spelregels, maar speel Het Spel zo intens en bewust mogelijk en hoe meer Liefde, Humor en Wijsheid jouw wezen begeleiden in Het Spel, hoe meer Éénheid in Het Spel!

 

Het Spel. 19-11-2014

 

Een vraagje over vrije wil en of alles al vaststaat. Ik herinner mij bijvoorbeeld het kaartspel van Steve Jackson ontworpen in 1990, waar allerlei voorspellingen getekend op te zien waren, zoals bijvoorbeeld de 9/11 aanslagen.

Goede vraag. Maureen en vannacht heb jij dit dus heel duidelijk doorgekregen.
In de overgangstijd, volgt de ene openbaring versneld, de andere op. Zoals wij al eerder hebben uitgelegd, wordt “Het Spel” (De geschiedenis in multi-dimensionele en parallelle tijdlijnen), voortdurend en bij herhaling gespeeld.

Staat alles dus vast? Ja, in grote (tijd)lijnen en cycli staat alles vast.
Daarom werd er al in de bijbel verteld èn voorspeld over de apocalyps die nu plaatsvindt, ofwel het einde van de lange (13.000 jaar) nacht.

De lange dag, met als eerste het waterman tijdperk is begonnen. Of jullie willen of niet. Net zo min als jullie een nieuwe dag kunnen tegenhouden, kunnen jullie het waterman tijdperk tegenhouden.

Jullie zitten dus midden in het ochtendgloren van de Ascensie!

Nog is het grootste gedeelte van de mensheid zich niet bewust van hun kracht.
Jullie kunnen je allemaal richten op datgene, diegenen alle materie voor info en/of onderzoek. Er bestaat geen “privacy”, alleen maar wel of niet respect hebben voor materie.

Familieopstelling is een mooi voorbeeld, hoe in contact te komen, met vaak ook al overleden familieleden, die je totaal niet kent, van een persoon, om inzicht in bijvoorbeeld emotioneel gedrag en/of traumas te verkrijgen.

Hetzelfde (inzicht verkrijgen) doe je als je contact maakt met bijvoorbeeld, Kristallen Schedels, Hogere Zelven van Dieren,Planten, Mineralen, Deva’s, Engelen, Buitenaardsen, Lichtwezens, Cellen, Atomen, DNA en de kleinste deeltjes. Zoals Fotonen, Protonen en Quantas.

De wetenschapper/onderzoeker weet dat door te “communiceren” met deeltjes, zij pas “info” vrijgeven. Die communicatie kan op een positieve of negatieve manier, zoals Dr. Emoto liet zien met water. Elke materie kan “toestaan” dat jij hun “wezen” binnenkomt om hen te ervaren. José Silva (Silva Mind) liet dit duidelijk zien.
Magiers weten perfect hoe zij materie kunnen manipuleren. Net zoals mentalisten, de psyche. Elk mens manipuleert al onbewust vanaf de geboorte. Dit is een natuurlijk proces en ook in de allerkleinste biologische processen gaat het steeds om de ervaring van uitdijen en inkrimpen.

De mensheid hoeft dus niet te leren of te onderzoeken om te WETEN!

Jullie hoeven alleen maar jullie intensie te richten!

Dat wil niet zeggen dat het geen interessante ervaring is, dat leren en/of onderzoeken.

Welnu, wil je weten hoe iets voelt, ruikt, trilt, is of er uit ziet? Tune in. Stem je er op af. Er is geen beperking van tijd of afstand.

In jullie gechristende tijdlijn van de laatste 2000 jaar, wilden heel veel mensen ervaren, hoe het voelde om de kruisigingsdood van Jezus te ervaren, ook al is Jezus in jullie tijdlijn niet gekruisigd. Deze mensen geloofden dat zij waren ingetuned en konden daardoor ook allerlei stigma in handen en voeten materialiseren.

Jij krijgt díe ervaring, waarin je geloofd. Jij creëert je eigen werkelijkheid!

Ja, je hebt een vrije wil en zielekeuze voor ervaring totdat je Het Spel ingaat. Het Spel is gedefinieerd! Jullie hebben zelf uit vrije wil Het Spel gedefinieerd en gecreëerd, alle schaak, puzzelstukken en quanta’s zijn gedefinieerd om het zich voortdurende Spel te herhalen, te ervaren, te spelen. Omdat ja, alles dus vaststaat (gedefinieerd is) in Het Spel.

 

Magie en Vervloeking. 17-11-2014

 

Vragen over zwarte magie, over vloeken en bezweringen enz.

Ja, Maureen wij hebben al je vragen gehoord. Welnu, één ieder van jullie, niemand uitgezonderd, leeft het leven waarvoor die op aarde is gekomen. Nu. Wij hebben het al vaker gezegd en hebben het oneindige geduld dit steeds maar weer te herhalen. Jullie Creëren je eigen werkelijkheid!! In jullie vorige levens zijn jullie Allemaal ! ook ongelooflijk slecht, maar ook ongelooflijk goed geweest en alles daar tussenin. Net als een schaak of damspel, de ene keer ben je het wittte stuk en de andere keer, het zwarte. Elke keer als jouw Ziel weer “Het Spel” in gaat, probeert die het zo goed mogelijk te spelen.

In jullie dualistische manier van “of of” denken, is iets òf zwart, òf wit, òf goed òf slecht. In Oneness Zijn is Zijn IN PERFECTIE! Weten, dat jouw “kleine ik” even perfect is als jouw “Hogere Zelf”.

… eh, dwalen jullie niet ad van de vraag?

Daarom noemen jullie zoiets prachtigs als magie, òf zwarte òf witte magie en hebben jullie zelfs een afscheiding rode magie.

Nou ja, zwarte magie heeft te maken met mensen tot slaaf te maken en witte, met mensen te helen. Voor zover ik weet heeft rode magie met seks te maken.

Jullie huidige wereldbeeld ten top dus!
Om “Het spel” goed te spelen, buit je alle gegeven opportunities uit. Dat is jullie “natuur”. Nogmaals, in Het Grote Geheel, bestaat geen goed of slecht, alleen maar de oneindige herhaling van cycli hoe Het Spel te spelen.

Kunn jullie iets specifieker zijn over zwarte/rode magie en vervloekingen?

Alle Magie, heeft te maken met BEHEERSING!
Laat dit maar even tot je doordringen. Als je de natuur, “op zijn beloop” laat werkt het dieren, planten en mineralen rijk synergetisch perfect. Alles is EEN! Zowel in de meest verlichte cycli, als de meest duistere.
In jullie nu eindigende duistere cyclus, waarin het Ego van de mens het denken in termen van macht en overheersing over het dieren, planten en mineralen rijk het overnam, …

Wacht even, ik snap niet dat het Eenheidsbewustzijn ook in de meest duistere cyclus kan bestaan?!

Ok, voorbeeld: Jullie hebben nu de techniek om bijvoorbeeld de meest donkere diepzee te ontdekken/verlichten/in beeld te brengen. Delen van jullie aarde waar geen daglicht kan komen. Toch is ook die wereld “gedefinieerd”, synergetisch perfect, zonder zogenaamde inmenging/bemoeienis van de mens. Op het moment dat “de mens” zich met die diepzee ging bemoeien, manipuleren en exploiteren, komt er verandering, onbalans en chaos. Natuurlijk (met de nadruk op natuur) is dit al ontelbare keren gebeurd, zowel in jullie diepzee en oceanen èn in jullie kosmos. Ja, ook de interplanetaire oorlogen van Verdeel en Heers! Wat voor jou dus duister voelt, komt vooral omdat het onbekende materie is. Vanuit jouw/jullie perceptie “beheersen” jullie die materie niet. Dus ja, in het meest duistere, donkere, zwarte gebied of materie kan er Eenheidsbewustzijn zijn.

Ik heb het gevoel, dat jullie duistere krachten aan verdedigen zijn …

Het is jouw angst voor duistere krachten Maureen, die nu opspeelt. Wij weten dat jij te maken hebt gehad met Zwarte, Rode en Witte magie. Wij kunnen stellen, dat de totale mensheid daar mee te maken heeft gehad, het maakt deel uit van Het Spel.

Ja maar, hoe kom ik er vanaf? Hoe ga ik er mee om? En jullie weten ook, dat ik niet alleen voor mijzelf spreek?

Waar jij/jullie je op focussen wordt belangrijker/intenser/groter!

Als iemand een vloek of bezwering heeft uitgesproken, hoe kan ik dat ongedaan maken?

Door het te ontkrachten, door er niet bang voor te zijn, door het totaal geen aandacht te geven.

Dat klinkt gemakkelijker, dan ik in de hedendaagse praktijk merk.

Als jij echt gelooft, dat het macht heeft, dan heeft het dat ook en omgekeerd.

Dit weet ik. En toch …

Niets en niemand heeft macht, als dat tegelijkertijd ook niet toegestaan wordt.

Zucht …

Neem je tijd.

Ja, dus wat je gelooft, wordt waar. Je creëert je eigen werkelijkheid.

Ja.

Als er dus iemand bij mij in de praktijk komt en die wil een vervloeking weg laten halen, dan kan dat dus pas, als die persoon dat zelf ook echt wil.

Ja.

Stel, dat iemand door middel van een hele machtige “heksenmeester” of demon een vloek heeft laten uitspreken …

De heksenmeester of demon gebruikt altijd de intentie van de persoon zelf, veelal emoties van haat om de vloek te “bekrachtigen”. Een machtig heksenmeester of demon heeft geen “gevoel”, geen emotie, wel een hoog “technisch” bewustzijn.

Als een persoon, over wie een vloek is uitgesproken nog steeds het gevoel heeft te worden “tegengehouden” wat die persoon er ook allemaal aan “Lichtwerk” aan gedaan heeft … Eh … wat kan ie er nog meer aan doen? Ik bedoel, zoveel mensen blijven zuchten en steunen, dat “het” maar niet lukt enz. Hoe lang kan een vloek “doorwerken”?

Technisch gezien, kan een vloek “eeuwigheden” doorwerken, vooral op het moment dat men zich niet lekker in z’n vel voelt, ziek is, medicijnen gebruikt, een “burn-out” heeft, een depressie, verdriet of angst. Wij blijven dus dit antwoord herhalen; Verhoog jullie trilling! Verhoog jullie trilling! Verhoog jullie trilling! Zorg goed voor je fysieke en je emotionele lichaam. Zij “overlappen” elkaar. Neem niets op van een lage trilling. Geen gemanipuleerd en gemodificeerd voedsel, geen verslaving aan suiker, nicotine, alcohol, seks of big pharma giffen! En het allerbelangrijkste, laat emoties van haat, nijd, angst enzovoort los!

In momentum gebeuren dan de prachtigste “wonderen” van succes, overvloed, rijkdom, gezondheid, liefde en wijsheid!

Door je bewustzijns trilling te verhogen, trek je dan instantpede, meteen dus, alles aan, wat je Hoogste Goed, Hier en Nu dient!

Ja dat snap ik.
Diegenen, die anderen “vervloekt” en/of ”misbruikt” hebben door hun eigen haat, jaloezie, begeerte en machtswellust, of zoals wij zeggen, hun ziel aan de duivel hebben verkocht, wat gebeurt daar mee?

Deze mensen hebben hun trilling dermate verlaagd, dat zij hun eigen “hel” op aarde gecreëerd hebben. Velen worden dan slaaf van die haat, pijn en machtswellust. Ja ik hoor je vraag, je kunt ook een slaaf van pijn worden. Doordat ze steeds minder positieve gevoelens hebben zoals liefde, compassie of respect, blijft er haat, pijn of wellust over, dat is dan waar ze aan gewend en/of verslaafd raken. Het geeft dan wat jullie noemen een kick. Anderen vertonen zelfs gevoelloos of robotachtig gedrag en weer anderen psychotisch, gewelddadig of satanisch gedrag. Ook kan hun geest zich splitsen in één of meerdere “goede” en/of “slechte” delen. Vooral narcisten, tirannen en psychopaten hebben totaal niet door dat zij in een gevoelloze be-leefwereld (hel) terecht zijn gekomen. Is er een weg uit die hel? Ja altijd, ook al ben je het contact kwijt geraakt met je Hogere Zelf of je Zielefamilie, er staan ten allen tijde, ja ook en vooral in het hiernamaals, speciale Lichtteams klaar, om je te helpen bewust te worden en je trilling te verhogen.
Jullie aardse, duistere en zionistische leiders, worden ook voortdurend getriggered om hun trilling te verhogen, daarom zie je steeds meer leiders “overlopen” naar het Licht, helaas is ook het tegenovergestelde (van Lichtwerker naar duister Cabal) een realiteit.

Gelukkig, wordt het ook steeds meer duidelijk voor jullie wie “goed” voelt en wie nog “vastzit” in een lagere trilling. Blijf oordeelloos. Jullie hebben ook de paden van lage trilling gelopen, maar werk er wel aan om de trilling in jullie dimensie voortdurend te willen verhogen!

 

Channeling met Malachiël. 14-11-2014

 

Malachiel, ik weet dat jij een “duistere” Engel bent. Ik respecteer dat en je weet dat ik ook niet bang voor je ben. Ik heb een paar vragen voor je alstublieft.

Natuurlijk, ja …

Tegenwoordig zien we op TV en internet heel veel “magicians” en “mentalists” die ongelofelijke en onmogelijke “trucs” laten zien. Mijn vraag is, komt dit van het “duister”? Is het “satanisch”?

Ha ha Maureen, als je het zo vraagt, lijkt het alsof jij je oordeel daarover al klaar hebt. Is het voor jou (jullie) satanisch en/of slecht?

Eh ja …, ik denk het wel , eh … voor mij persoonlijk voelt het niet goed, maar ook niet slecht. Ik weet eigenlijk niet wat ik er mee aan moet …

Wij begrijpen dat vanuit een “oordelende” …

Hmm, U zegt “wij”?!

… religieuze of new age perceptie, het zou kunnen lijken, dat deze magicians en mentalists geholpen worden door Satan. Dit is alleen maar “waar” en “werkt” mits zij het zelf ook zo geloven. Het principe “werkt” precies hetzelfde als er door Engelen van het Licht wonderen worden verricht. Of door An-nun-aki of door Witches, buitenaardse Godheden, Aartsengelen, Opgevaren Meesters zoals Saint Germain. Het maakt niet uit wie jullie willen “aantrekken” voor hulp. “Wij“ ALLEN van Lucifer tot en met Aartsengel Michael werken met en voor jullie, op jullie vraag!

Oh wauw, dat moet ik even laten inwerken …
Wij creëren en co-creëren het allemaal dus zelf , zowel ten goede, als ten slechte …
Kun je spijt hebben van wat je gecreëerd hebt, kun je het ongedaan maken?

Ja, jullie hebben heel vaak spijt van wat jullie gecreëerd hebben, maar als jullie het grotere plaatje zien, dan klopt het toch.

Ja, je kunt het “ongedaan” maken door de trilling te veranderen. Dit werkt naar jullie “verleden”, zowel als naar jullie “toekomst”, vanuit jullie perceptie gezien.

Magicians en mentalisten maken gebruik van een hogere trilling. Zij weten hoe zij perceptie, zwaartekracht, materie en ook licht kunnen “ombuigen”.

Dit kunnen jullie trouwens ook allemaal, indien jullie gebruik zouden maken van jullie vermogens zoals helderziend/voelend/horend/ruikend en wetendheid.

En jullie geven er zelf een “heilige” of “duivelse” emotie aan.

Ja, maar mensen hun geest (perceptie) willen beheersen is toch duivels?

Vind jij dat?

Ik weet het niet …

Laat ik het zo vragen, vind jij dat het “beheersen” van wat voor “materie” dan ook, iets slechts is?

Ja, wel als je de menselijke geest gaat manipuleren om macht over hen te verkrijgen.

Maureen, jij weet heus wel, dat er nooit macht, controle en manipulatie kan zijn zonder de al dan niet bewuste “toestemming” van de persoon of materie.
Jullie doen niets anders in jullie “biologische” betekenis van leven dan om kennis, techniek, materie, psyche, etc. te “beheersen”. De cycli van heersen en beheersd worden. Deze ”voorstelling” (illusie) is Het Spel, dat steeds weer gespeeld wordt.

Sommige spelers, spelen om te winnen en sommige kunnen deelnemen aan het spel om te verliezen. Weer anderen, gaat het niet om het winnen of verliezen, maar om de ervaring van Het Spel.

Ik snap hem …
Je kunt dus alle “materie”beheersen. Zit de balans dan in het respecteren van “materie”?

Ja, alle “materie” wil graag voor je “werken” als ze maar “gekend” en gerespecteerd worden.

Oh, maar dan is duivelsaanbidding dus in principe hetzelde als god(en) verering?!

Ja! Word je nu verdrietig?

Ja, natuurlijk maakt mij dat verdrietig. Heeft de mensheid zich dan zo voor de gek laten houden?

Maureen, Wij de MOA (Masters Of Advice) springen nu in.
Het verdriet en/of de verwarring die je nu voelt is legitiem.

Denk je niet meer in termen van, dat je het spel verloren hebt, dat jullie beheerst en/of overheerst waren. Jullie en Wij hebben allen dit spel, deze “Voorstelling” deze Illusie meegespeeld om de ervaring en niet om te winnen of te verliezen!

Kijk maar en ervaar dus, zonder oordeel de “magie” van AL-WAT-IS, de Magier, de Mentalist, de Meesters, de Engelen, de Goden, want Jij (Jullie) Bent (Zijn) het Allemaal!

Namasté.

Dank jullie M.O.A., ik wilde nog iets vragen aan Malachiel.

Ik hoor je vraag.
Welnu, blijf het Violette Licht, naar die kwestie sturen.

Hè, werken Duistere Engelen ook met het Violette Licht?

Waarom niet?

Eh …

Op “mijn” frequentie bestaat geen goed of slecht. Ik Ben Die Ik Ben en ben bij machte, om aan die vragen, om de Duistere Krachten te beheersen, te voldoen. Ik voldoe aan de vraag. Dat is mijn kwaliteit.

Oke, oke, ik weet dat ik altijd het Violette Licht kan sturen. Dat doe ik ook, maar kan ik jou en die duistere krachten tegenwerken? Ten glorie van degenen van wie ik houdt?

Dat doe je al. Dat is jouw kwaliteit in dit Spel. Dat respecteren wij! Het beste haal je uit haar, door te zijn wie jij bent en haar te Vertrouwen, dat weet je!

Ja, geen verdere vragen, dank je Malachiel.

 

De Lange Nacht. 04-11-2014

 

Blank, afstemmen dus.

Jullie zijn allemaal schizofreen. Jullie en jullie wereld zitten in een psychose. Er is chaos in jullie en om jullie heen.

En toch blijven wij zeggen (en geduldig herhalen), dat het allemaal KLOPT!

Nu, in deze (overgangs)tijd, van jullie dimensie, in jullie (nog) lineaire tijdlijn klopt het dat er alom chaos is.

Sommige Lichtwerkers, focussen op Inter-dimensionele materie, anderen op Globale, weer anderen op landelijke, maar het gros van de nog halfslapende mensheid kan (nog) niet anders dan zich te focussen op materie, zaken die hen om persoonlijke en of gezins en in familie verband aangaan.

Als wij zeggen, jullie zijn allemaal schizofreen, dan bedoelen wij ook letterlijk dat jullie geesten gespleten zijn.

Deze “gespletenheid van de geest” is vanuit onze perceptie meer dan normaal. Wij begrijpen natuurlijk dat, dat voor de meesten van jullie en met name de psychiatrie, niet normaal en zelfs als een ziekte wordt gezien, die “bestreden” zou moeten worden en het liefst met psychofarmacie.

Als jullie, laten we zeggen in de afgelopen tijdspanne van 13.000 jaar “lange nacht”, gemiddeld 100 levens hebben gehad op de derde dimensie aarde, dan worden nu die honderd levens “belicht”. Al die goede en minder goede, slechte en minder slechte levens, komen in flarden van Hoger bewustzijn jullie psyche en herinnering binnen.
Al die “zieledelen” (gespleten geest) “beleef” je weer en dan hebben wij het alleen nog maar over de be-levenissen van je zieledelen in de derde dimensie op de planeet aarde!
Als daar dan ook nog de multi dimensies en je intergalactische ziele ervaringen bij komen, dan zouden velen van jullie daar in 3D, dat niet meer kunnen behappen. Dat is die “ogenschijnlijke” chaos in en om jullie heen.

Het goede nieuws is, dat jullie toch beschermd worden door jullie Hogere Zelf en Overziel. Jullie krijgen wat jullie aankunnen! Heb vertrouwen, dat het altijd klopt!

De helderzienden onder jullie kunnen steeds meer vormveranderingen (shape-shifts) bij de medemensen zien. De helderhorenden horen met name de stemveranderingen van anderen of stemmen in je hoofd. De herldervoelenden “voelen” de ziele energieën en die kunnen verschillen van liefdevol tot en met kwaadaardigheid. De helderruikenden, ruiken de veranderingen van bijvoorbeeld de “humoren” (vochthuishoudingen) van hun medemensen.
Dit gebeurt nu voortduend en steeds meer frequent in jullie tijdlijn. Al die honderden levens/belevenissen/ervaringen/trauma’s van jullie zieledelenkomen nu “omhoog” in jullie be-leefwereld om geaccepteerd en omarmd te worden. Dan pas kun je Éénheidsbewustzijn (Oneness) ervaren en ascenderen.

Als ik dit zo lees en begrijp, snap ik het en vind ik het ook eenvoudig en makkelijk, maar in de 3D praktijk verschirkkelijk moeilijk om, in te passen en toe te passen in mijn leven.
Het lijkt wel dat ik steeds meer angst en boosheid en onbegrip van mijn medemensen over mij heen krijg.

Heb begrip voor hun pad. Je weet dat het nooit persoonlijk bedoeld is. Je weet ook dat jij niet de enige bent die hier last van heeft, Steeds meer lichtwerkers ervaren dit nu.
En inderdaad komt die angst en boosheid, voort uit hun ONBEGRIP, hun ongemak om met die steeds hogere trilling van Moeder Aarde, het Planten en Dierenrijk, het Mineralenrijk, de Mensheid en Zonnestelsel, om te gaan. Oftewel, hoe ga ik om met de info die mij letterlijk bombardeert, info die ik voor mijn gevoel niet kan maatstaven. De daarmee gepaard gaande chaos, van wie heeft gelijk? wie is van het Licht? wat moeten we doen? waar gaan we naar toe? wanneer, wie, wat, waar, waarom, hoe?

Het allerbelangrijkste universele antwoord op al die vragen is: Vertrouw er op dat alles klopt!!!

Ook als het niet klopt?

Ja, dan klopt het toch!

 

De Witte Reus Ontwaakt. 03-11-2014

 

Uitleg vannacht doorgekregen over de dimensies van onze menselijke geest. Alles vergeten, dus kom maar op.

We begrijpen alleszins, dat bij het wakker worden in de derde dimensie, jullie elke keer weer in een soort van amnesia komen. Deze cyclus van afname en toename van Bewust-Zijn, manifesteert zich nu, niet alleen in jullie nacht (slaap en droom) maar ook steeds meer gedurende jullie dag. Oftewel de cyclus van bèta, via alpha naar thèta en delta. Jullie dimensionele “beleef” werelden worden versneld door elkaar gehaald, geschud is hier misschien een beter woord. Dit is inherent aan de “tijds” overgang waarin de mensheid nu zit. En ??? zijn jullie aan het wakker worden, maar dat betekent ook, een bepaalde bruuskheid, van het uit je comfort zone getrokken worden (vaak onaangenaam) tot en met momenten van euforie. Jullie krijgen steeds meer flarden te zien/voelen/horen van al jullie levens ervaringen in de Multi-Dimensies. Natuurlijk weten wij dat velen onder jullie daardoor het stempel van paranoia, schizofrenie, psychoot, borderliner, ADHD en wat voor afkorting dan ook krijgen. Hier hebben wij het dus afgelopen nacht over gehad.
Deze “stempels” krijgen jullie veelal van wetenschappers/psychologen die de Multi-Dimensies totaal niet begrijpen, omdat al het onderzoek en hun “scholing” zich helaas alleen maar tot jullie derde dimensie uitstrekte. Desondanks zijn er gelukkig voor jullie, ook steeds meer neurologen, psychologen en wetenschappers die de Multi-Dimensies verkennen. Helaas moeten velen dit onderzoek (nog) “anoniem” en “low-profile” doen in verband met tegenwerking en zelfs uitschakeling van de gevestigde orde (duistere garde). Deze duistere garde is uiteraard bang voor jullie toenemend Licht van Bewust-Zijn!
De WITTE REUS ONTWAAKT!
En of de duistere garde het wil of niet, zij kunnen HET GROTE ONTWAKEN, NIET tegenhouden, ook al gedragen zij zich koudbloediger, moordzuchtiger en satanischer dan ooit.
Gedurende het vissen tijdperk (de laatste tweeduizend jaar), heeft de Zionistische Elite ALTIJD geweten, dat het einde (de Apocalyps) voor HEN zou komen en NIET voor wat jullie eonen lang is wijsgemaakt, dat jullie, de mensheid ten onder zouden gaan.
Gelukkig blijven ook de “handreikingen” van het Licht, de (nog) duistere garde, toenemend doordringen. Dit heeft tot gevolg, dat ook zij hun trilling kunnen verhogen en zelfs besluiten deel uit te maken van The Army Of Light en de Federatie van Lichtwerelden.
De laatste vijftig jaar in jullie tijdlijn hebben, hooggeplaatste politieke, religieuse en economische leiders meer en meer moeten toegestaan, om met de Federatie van Lichtwerelden samen te werken. Sommigen van hen werden gedurende hun leven steeds meer verlicht of gingen zelfs akkoord, om een “Walk-in” van het Licht, hun Fysieke lichaam over te laten nemen (bijvoorbeeld president Kennedy, president Carter, dominee Martin Luther King, president Yeltsin, president Putin, president Obama, paus Franciscus en zelfs een Rotchild telg en vele vele anderen die nu nog leven en in de “picture” staan in jullie tijdlijn. Wanneer een Ziel, in overleg met zijn Hogere Ziel, besluit om plaats te maken voor een “Walk-in” van het Licht, kan dat al bij geboorte of op jonge leeftijd (Jezus, Martin Luther King) of op gevorderde leeftijd (Obama, Putin, paus Franciscus) dit om de (nog) duistere garde, in verwarring te brengen bij mondiale beslissingen, wie wel en wie niet bij de Cabal hoort.
Ja, we weten dat het ook de vele Lichtwerkers in verwarring brengt en we blijven herhalen dat het toch klopt!

Wat een inleiding om uitleg te geven over de chaos in en om ons heen.

Wij hebben gemerkt, dat het makkelijker voor jullie werkt, als wij geduldig blijven uitleggen en herhalen, in jullie tijdslijn en dimensie.

In jullie droomstaat (thèta en delta) zijn jullie in het NU. Het ervaren, het begrip is dan in momentum. Daarom ook, hebben dieren (altijd in alpha) en babies geen tijdsbesef en jullie ook niet, als jullie in de alpha, thèta of delta staat zijn.

Welnu, om terug te komen op de chaos in en om jullie …

Hè, hè (met humor).

 

Cycli. 28-10-2014

 

Pen in de hand, ik zit klaar.
Zoveel doorgekregen, wat een chaos .

Chaos is precies het woord wat aangeeft hoe het met jullie innerlijke en uiterlijke (beleef)wereld is gesteld. En toch kunnen wij zeggen dat het klopt!

De Vader => de Zoon => de Heilige Geest is de uitleg van de katholieke kerk over:
Het     AL-WAT-IS,          die vibreert,          in cycli.
(Vader)                 (Heilige Geest)      (Zoon)

Wij hebben het al vaker over cycli gehad en worden het nooit moe om het te herhalen.
Alles-wat-is vibreert in cylci. Het einde van iets is ook weer het begin van iets. Het zaadje is een ster, is een zaadje, is een ster. Uitademing van God, Inademing van God; Verwijdering van de Bron, Terugkeren naar de Bron; Yang en Yin; Uitdijen en Inkrimpen; Expanderen en Imploderen; Witte Reus en Zwart Gat. Wij allen zijn een deel , een fractal, een Godsvonk, met het Geheel in zich! Daarom zijn wij Allen God en Één!
Om Al-Wat-Is te begrijpen, hoef je alleen maar jezelf te begrijpen. Zo boven, zo beneden. Er zijn cycli in cycli in cycli in cycli. De ene cyclus gaat razendsnel en de andere cyclus gaat tergend langzaam (in jullie menselijke perceptie). Jullie zitten aan het einde van het 2160 jaar durend Vissen tijdperk en gaan over naar het Waterman tijdperk.
Jullie beeindigen ook de reis van jullie stelsel langs de Zodiac, (de twaalf dierenriem tekens), waarvan er steeds zes zich in een “lange dag” (2160 x 6 = 12.960, ongeveer 13.000 jaars cyclus) en zes in een “lange nacht” cyclus afspelen. Aan die “lange nacht” is nu een einde gekomen. De lange nacht, wordt ook wel het “Lucifer-experiment” genoemd.
Dertienduizend jaar geleden, ervoeren jullie “de val uit het paradijs”. Atlantis ging letterlijk ten onder. Gaia werd een 3 dimensionele planeet, door sommigen ook wel “gevangenis” planeet genoemd. Jullie vergaten jullie Goddelijke afstamming en verbinding en wilden uit “Vrije Keuze” de Lange Nacht ervaren. Jullie Ziel heeft honderden levens in de derde dimensie (gevangenis) van Gaia doorgebracht. Levens van slachtofferschap en meesterschap. De ene keer, ervoer je je leven als een hel en de andere keer als een zegen. Zelfs in de vierde dimensie van het “Hiernamaals”, konden jullie vastzitten in een hel of paradijs, want ook jullie “Hiernamaals” zat in een “lange nacht” cyclus van 13.000 jaar.

Jullie zijn “Doornroosje” die wakker is geworden.

Ook het volgende herhalen wij weer: Jullie sprookjes, mythen, legenden, verhalen èn science fiction zijn Allemaal WAAR!! Sterker nog, jullie hadden Hèt alleen maar kunnen verzinnen, omdat (in concentrische tijd gezien) Hèt zich al vele ontelbare keren in interdimensionale cycli heeft afgespeeld. De geschiedenis herhaalt zich! Hèt = AL-WAT-IS, wat Vibreert in Cycli! Alles gebeurt, zoals het had moeten gebeuren. Alles Klopt, Alles Klopt, Alles Klopt!

Alles is Waar, Alles is een realiteit en tegelijkertijd is alles een Illusie, een “voorstelling”.

God heeft Lucifer gevraagd, om Hem te definiëren in een “voorstelling” (een spel). Lucifer is dus de “definer” of the “Devine”. Zonder Lucifer, kan God (AL-WAT-IS, Jij, Wij, Alles en Iedereen) dus niet gedefinieert worden.

Zoals God, heeft ook Lucifer ontelbare namen en werden en worden ze ook nog steeds door elkaar gehaald. Het “religieus” opgevoede volk ziet God dan als “Het Goede” en Lucifer als “Het Kwade”.

Jullie zogenoemde “New Agers” daarentegen, vinden Jahweh oftewel de God van het oude testament, een doornige, kwade en oordelende God. Deze “lesser God” werd en wordt ook wel Anu (van Anu-n-aki) genoemd. Wie heeft dus gelijk? Het antwoord is dat iedereen gelijk heeft. Het heeft niet te maken met individuele perceptie van de mens, maar ook de “groeps-perceptie” van Alle wezens in de micro en macro kosmos, aangezien we voortdurend creëren en cocreëren, bewust al dan niet onbewust in cycli.

Nu komen we terug op de CHAOS die jullie nu in je en om je heen op jullie wereld ervaren. Jullie weten niet meer, wie bij de “goeden” en wie bij de “slechten” hoort. Wie maakt deel uit van de “Licht werelden” en wie maakt deel uit van de “duistere werelden”.

De totale chaos, is niets anders dan een “reset” en helaas voor jullie, volgt de ene “reset”, de andere versneld op. De tijdlijnen imploderen, ook versneld. Normen en waarden veranderen. Percepties veranderen. Bewustwording is alom gaande.
Ascentie van het mensen, dieren, planten èn mineralen rijk. Ascentie van moeder Aarde, jullie Zonnestelsel, Melkweg en het Universum.

Jullie perceptie en focus is ook aan het veranderen. Jullie zijn aan het beseffen, worden jullie steeds meer bewust, dat jullie BEWUST ZIJN, HIER EN NU!
Dat jullie zelf, jullie perceptie en focus kunnen veranderen van je kleine “ik” persoonlijke be-leefwereld, naar een Globale “Wij” be-leefwereld tot een Goddelijke “Alles is Één” be-leefwereld.
Nogmaals, HET KLOPT ALLEMAAL!
Ja, ook je verdriet, frustatie, pijn en boosheid. Het klopt met wie je Nu Bent! Jouw WAARHEID klopt voor jou! Als jij dat kunt accepteren, kun je ook accepteren en respecteren dat iedereen en alles een eigen WAARHEID heeft, die ook acceptatie en respect verdient, ook al druist de waarheid van die ander, totaal tegen die van jou in!
Wij allen, zijn perfect, op de juiste plaats, tijdlijn en dimensie om de perfecte reden. Gaia en het dieren, planten en mineralen rijk WETEN dat, als ook de Higher Realms, de Lichtwezens en de Galactische Federatie van Lichtwerelden! Jouw Hoger Zelf WEET dat, nu JIJ nog.

Namasté,
The Masters Of Advice.

 

Channeling met Entiteit T. en Aartsengel Michaël.
14-09-2014

 

Wow, wow heb ontzettend veel doorgekregen vanochtend, ging met name over L.

Entiteit T:
Ja, jij hebt mij ook doorgekregen.
Niemand kan gehealed worden, als ze dat zelf niet echt willen. L. laat toe dat ze gebruikt wordt. Het duister, zoals jullie dat zo mooi zeggen is niet anders dan opportunistisch, ofwel het duister maakt van de gelegenheid, de “laagste” van de trilling van de mensheid gebruik, om te manipuleren, angst aan te jagen, al het mogelijke om de mensheid en in dit geval L, “laag” in trilling te houden of wilskracht te ontnemen. Dit zouden we nooit kunnen doen als ons daar niet de gelegenheid, mogelijkheid of toestemming van de ziel voor gegeven wordt, bewust, al dan niet onbewust.
Jij Maureen, kunt beschermen wat je wil, maar als L. het toelaat dan kun je niets.

Ja, dat heb ik heus altijd wel geweten, op bewust en instinctief niveau.

Entiteit T:
Jij Maureen, bent niet (meer) bang van ons en dat is joúw kracht.

Help me om alles op een rijtje te zetten.

Entiteit T:
L. heeft nú de keuze om voor het Licht of voor het duister te kiezen.

Maar jij manipuleert haar keuze.

Entiteit T:
Natuurlijk doen wij dat, omdat L. dat toelaat! T. heeft haar al willen hebben. Vanaf het eerste moment toen hij haar zag.

Maar ze was toen pas twaalf of dertien jaar!

Entiteit T:
Dat maakt toch niets uit, leeftijd dat weet je!
T. is in mijn macht (altijd al geweest van kind af) en via T, zijn Lu. A. èn hun kinderen, maar ook L. in mijn macht. Als zij allemaal voor het Licht zouden kiezen, heb ik geen macht over hen, maar nogmaals, het is de “vrije” keuze van hun ziel.

Dat doet mij als moeder verdriet!!!
Aartsengel Michaël, help me?

Aartsengel Michaël:
Maureen, entiteit T. heeft gelijk, niemand kan geholpen worden en/of gehealed worden die dat echt niet wil en je weet dat ook Lichtwerkers en Aartsengelen dat niet kunnen/mogen.

Wat is dan mijn rol als Hoger Bewuste Lichtwerker?

Aartsengel Michaël:
Dat weet je, Licht blijven aantrekken en uitstralen en vooral er Zijn in Momentum, voor wie dan ook.

Dat doe ik toch.

Aartsengel Michaël:
Ook jij bent vaak gefrusteerd, omdat er niet naar jou geluisterd wordt.

(Voel dat ik uitgelachen wordt door het duister).

Aartsengel Michaël:
Dit komt heel vaak voor bij wat jullie noemen “wakkeren”. Die frustatie of ook ongeduld kunnen jullie verminderen of instantepede laten verdwijen door te accepteren dat iedere (nog slapende of net ontwakende) ziel, z’n eigen tijdlijn heeft.

Entiteit T:
L. kiest hier (meer onbewust) echt zelf voor! Ik (wij) werken voor T. en zijn familie.

Wat is daar voor Hoogste Goed aan?!

Entiteit T:
Eenvoudigweg dat het Hoogste Goed, “Licht” gerelateerd is, waar ik (wij) niet mee werken, Het is niet onze trilling.

Waarom zeg je, de ene keer ik en de andere keer wij?

Entiteit T:
Je zou ons de “Ziele familie” van het duister kunnen noemen. Duister is, waar geen of weinig Licht is. Wij verblijven op die frequentie van weinig Licht. Daar zijn wij werkzaam, daar ligt onze kracht. Deze Zielefamilie bewerkt dus de familie van T., van Lu., van jou …
Ik ben T.’s persoonlijke duistere meester en nee … ik geef je mijn naam niet!

Kan ik je dan ontkrachten als ik je naam weet? Volgens mij eindigt je naam op … El, daar eindigen Engelen namen toch ook meestal op … vreemd?

Entiteit T:
Niet zo vreemd, je weet dat er ook zogenaamde duistere engelen en meesters zijn! Daar komen we straks op terug. Eerst nog over L.
Jij Maureen kunt haar dus ook alleen maar helpen, beschermen enzovoort als zij dat toelaat. Haar verslaving aan roken is een tool die wij, vanaf haar eerste sigaret, tegen haar gebruiken. Nee, toen kende zij T. nog niet en daarom zeg ik ook wij. Jouw verdriet en frustratie Maureen, om dit roken is, niet het roken op zich, maar jouw terechte gevoel, dat het vooral het verslaafd zijn aan het roken op L., funest en zelfs de genadeslag voor haar zou kunnen zijn!

Nu maken jullie mij bang.

Entiteit T:
Nee Maureen, dit wist je allang, maar wilde je niet weten. Nu je met L. via Ataghar werkt komt dit weer naar boven om belicht te worden.

Aartsengel Michaël:
L. moet zelf die keuze maken Maureen, dat weet je.

Zucht ja dat weet ik, maar alsjeblieft Michaël, help me om het bewust te krijgen bij haar.

Entiteit T:
Nogmaals als L. het niet zou toelaten kan ik niets meer doen haha. Ik kan je vertellen hoe “wij” werken.

Op het moment dat T.’s begerigheid naar L. duidelijk werd, gingen wij aan de gang! Ook Lu., al lang geleden, heeft zijn Ziel aan de duivel verkocht om het zo maar eens voor jullie in begrijpelijke taal te zeggen. Zijn eigen narcisme heeft het voor ons mogelijk en makkelijk gemaakt. Dit geldt ook voor A., dat zij al lang geleden haar Ziel aan de duivel heeft verkocht. En dat komt door haar eigen haat naar haar vader en haar ziekelijke jaloezie naar in eerste instantie, haar zusje. Die haat en jaloezie maken en maakten het voor ons gemakkelijk om in te tunen. Dan kunnen wij erg heel eenvoudig, manipuleren en mensen en situaties “bewerken”. Wij willen ook in jullie derde dimensie als het kan “aanwezig” zijn. Het liefst ook “fysiek”. Dat geeft ons macht. En met “aanwezig” zijn bedoelen wij dat jullie je van ons en onze macht bewust zijn. Wij proberen dan jullie ziel te winnen/stelen, met jullie eigen toestemming. Wij tunen in op al jullie lage emotie frequenties zoals angst, teleurstelling, woede, haat, verdriet, pijn, frustatie enz. enz. Met gemak kunnen wij dan jullie negatieve gedachten versterken zodat jullie je steeds minder goed, zelfs doodziek of suicidaal kunnen gaan worden. En ja wij maken gebruik van alles (mensen, dieren, mineralen) kortom alle materie om onze duistere macht te vergroten. Dat is wie wij zijn!

Dat weet ik ook wel en daar heb ik (nu) ook geen oordeel over.

Entiteit T.:
Het roken voor L. is, waardoor wij op haar in kunnen tunen. Het is voor haar nú er op of er onder. Haar vermoeidheid is haar eigen onbewuste keuze. Haar verslaving aan roken is al heel lang haar eigen onbewuste keuze. Toen zij net geboren was, “voelde” zij allang de lage en negatieve trilling van Lu. Haar werk bestond toen al om licht naar Lu. te brengen. Lu. wilde en kon hier niet voor openstaan. Ook Lu. moet nú de keuze maken voor het Licht òf het duister.

Aartsengel Michaël
Maureen, kijk je aantekeningen (channelings) er maar op na, wanneer wij al contact met je maakten over de vernietigende macht van het roken voor L. Roken geeft troost, net zoals het zuigen aan de moedertepel. Daarom zijn met name rook verslavingen, gerelateerd aan verdriet, teleurstelling, boosheid naar een ouder. Alcohol verslaving werkt of is meer gerelateerd aan bang zijn om jezelf te durven zijn. Over andere verslavingen gaan we het nu nog even niet hebben.

Entiteit T:
L. heeft tot nu toe steeds haar kracht weggegeven aan T., Lu. en A. Ze heeft het niet of weinig gedurfd, om haar waarheid, niet alleen uit te spreken maar ook te zijn! Wij kunnen heel, maar dan ook heel gemakkelijk via sexueel contact binnenkomen. Bij iedereen!!

Aartsengel Michaël:
Behalve als de fysieke éénwording de pure en hoogste vorm van Onvoorwaardelijke Liefde omvat!

Entiteit T:
Ja, maar dat was/is in het geval van L. niet zo. Zij heeft steeds weer haar vrouwelijke (godinnen) kracht weggegeven aan T. T. vindt dat heerlijk, maar weet ook dat hij daarvoor mij nodig heeft.

Aartsengel Michaël:
Als je je ziel aan de duivel verkocht hebt, dan kan dat alleen maar ongedaan gemaakt worden door: 1. bewustwording; 2. keuze; 3. Onvoorwaardelijke Liefde. En in die volgorde.
T., Lu. en/of A. kunnen zich er dan wel van bewust zijn dat ze hun ziel aan de duivel verkocht hebben, maar dan moeten ze de keuze maken voor het Licht. En die keuze wordt bijna onmogelijk als hun hart nog is vervuld van ego, haat, jaloezie en wraak. Gelukkig krijgen ook zij steeds meer handreikingen van het Licht.

Entiteit T:
En ik ben er natuurlijk voor, om dat tegen te houden. Dus, om op L. terug te komen, … Ook zij moet nú kiezen voor het Licht. Kiest zij voor het roken, dan kiest zij voor mij! Kiest zij voor het hebben van seks, zonder Liefde of respect, dan kiest zij voor mij! Kiest zij voor de emotie, dat zij niet goed bezig is, dan kiest zij voor mij! Kiest zij voor ziekte, verslaving en vermoeidheid, dan kiest zij voor mij! Zij is zelf verantwoordelijk waar zij voor kiest Maureen en ook jij kan daar niets aan doen!

Ik kan haar helpen bewustworden en dat is wat ik ook aan het doen ben.

Entiteit T:
Tuurlijk deed en doe je dat, maar nu weet je dat wij er, als het kon, een stokje voor gestoken hebben. Jouw eigen pijn, teleurstelling en boosheid naar Lu. toe, heeft ons daar bij geholpen. Je weet het, zo werken wij ha ha. De mensheid, lichtwerker of geen lichtwerker, is vaak te dom, om het te zien, want als ze het zouden zien en weten, dan verdwijnen wij en dat willen we niet.

Een vraag aan Michaël, hoe zit dat met L.’s broertje Le.?

Aartsengel Michaël:
Ook Le. heeft de zieleopdracht om licht te brengen, nu L. haar taak bijna afgelopen is. Hij heeft ook nu de ongelooflijk, moeilijke taak om vooral Lu. èn A. te bereiken. Hij heeft het op zich genomen om duistere entiteiten aan zich te binden en via die weg Licht te brengen. Nona R. is ook zijn beschermengel, maar ook L. Zowel nona R. als L. mogen zich bewust worden, dat ze beslist niet mogen meelijden, anders gaat hun trilling omlaag en worden ze (nona R.) verdrietig of (L.) onmachtig.

Kunnen engelen ook verdrietig worden?

Aartsengel Michaël:
Hangt er altijd van af op welke trilling ze zitten. Nona R. is nu een (bescherm) Engel, maar ook zij moet een stapje terug doen om Zielecontracten plaats te laten vinden. Ook zij mag nu alleen maar helpen in Bewustwording van de Ziel die wel zichzelf mag beschermen.

Dus de titel beschermengel, is niet meer van deze tijd?

Aartsengel Michaël:
Pas overleden familieleden, net zoals pas geboren kinderen, nemen meestal automatisch de rol aan van beschermengel in de familie. Die “rol” kunnen ze loslaten op het moment van bewustworden. En nee, op je vraag die ik al “hoor”, het maakt niet uit of je dood of overgegaan bent, zoals nona R., of dat je nog zo jong bent zoals Le. of de leeftijd hebt van L. Het “beschermen” is inderdaad niet meer “van deze tijd”!

Entiteit T:
Gelukkig voor ons, zijn de meeste mensen zich daar, vooralsnog, totaal niet bewust van.

Aartsengel Michaël:
Je weet dat dat al heel snel aan het veranderen is nu! De mensheid is versneld wakker aan het worden en daardoor aan het ascenderen!

Entiteit T:
Weten wij heus wel. Daardoor wordt het duister ook steeds minder donker en akelig.
Toch zijn wij er tot nu toe steeds mee weg gekomen, tweespalt, haat en verdriet, ziekte en verderf te zaaien.

Aartsengel Michaël:
Je zegt het juist: “tot nu toe” …

Entiteit T:
Ik, wij gaan toch door met “onze missie” zolang het kan en zolang het ook wordt toegelaten. Wij voelen heus wel, dat wij deze zomer de Licht/Duister strijd met L. bijna verloren hebben. Ik zeg bijna, want gisteren bij de Efteling, hebben we haar nog kunnen laten smachten naar een sigaret, ha ha, door er om te bedelen haalde ze zichzelf naar beneden.

Nou Malachiël (ja ik heb je naam nu doorgekregen) duistere Entiteit van T., ik zie dat toch anders. L. heeft haar verlegenheid ook overwonnen en dat is kracht! Zij is er zich nu heel bewust van, waar haar krachten en kwaliteiten liggen, door zich eerst bewust te worden van haar angsten en beperkingen. Ze is al haar verantwoording aan het nemen. Ze heeft haar angst, frustatie, boosheid en slachtofferschap lòsgelaten. Ze weet dat ze de keuze heeft tussen licht en donker. Ze heeft al gekozen voor het Licht!
En inderdaad Malachiël, heeft het niet veel gescheeld, deze zomer. Ook ik en de lichtkrachten, werkzaam voor het Hoogste Goed van L., hebben kei en keihard gewerkt ondanks alle slapeloze nachten van mij en alle tegenwerkingen van jou Malachiël of T., Lu. en A.
De strijd is gestreden. Het Licht wint!
Ja, ik ben me er ook van bewust dat ik als moeder heb meegeleden met L. Ik heb bewust onder andere èn bijvoorbeeld, haar angst voor de verstandskiezen operatie morgen op mij genomen, met als gevolg dat ik al een week kiespijn heb aan de rechterkant van mijn kaak.

Entiteit T:
Ook dat is jouw eigen keuze Maureen. Je hoeft niet mee te lijden weet je nog?

Aartsengel Michaël:
Maureen, geef aan L. door, dat àl die verstandskiezen operaties nooit nodig zijn als je trilling hoog is. Kiezen en het gebit hebben nog te maken (als je er last van hebt tenminste) met onopgeloste woede. Jullie “verbijten” jullie woede, waardoor je juist gebitsproblemen krijgt. Stem problemen krijg je doordat jij jouw “waarheid” niet uitspreekt. Blaasproblemen, staan voor onvoldoende vrouwelijke en sexuele “ik” kracht. De oververmoeidheid van L. heeft te maken met haar eigen weerstand, dat ze niet “goed” genoeg is, ook op het professionele vlak! Ze ondermijnd haar eigen levenskracht en natuurlijke fysieke weerstand van haar lichaam. Ze ondermijnd dit door bijvoorbeeld “afhankelijk” van jullie (Maureen en F.) of diverse “vriendjes” te blijven. Dat doet ze onbewust zelf. Ze maakt zichzelf letterlijk ziek en oververmoeid. Dit zijn allemaal alibi’s! Geldt trouwens voor iedereen. Jullie trekken alibi’s (ziekte, ongemak) aan om liever in “slachtofferschap” te zijn, dan om de uitdaging aan te gaan, om moedig te staan voor jouw Waarheid, te zijn wie jij werkelijk bent.
L. mag ook beginnen met accepteren èn waarderen van het geluid van haar stem! Ze hoeft niet te klinken als een ander! Het roken ondermijnd de diepte van haar stem. Diepte krijgt ze door te stoppen met roken en longinhoud te vergroten door verbonden ademhaling. Hierdoor krijgt ze ook meer zuurstof binnen, wat weer goed is voor haar bloed en àlle cellen van haar lichaam. Ze is nog lang niet bij de werkelijke potentie van haar stem. Door het roken is haar stem steeds dunner, minder diep en krachtig geworden. Dit kan in momentum ten goede veranderen als ze dat wil. Ze weet dat ze zichzelf saboteert, nog steeds. Malachiël heeft gelijk, dat ze ook heel dicht bij haar eigen totale destructie staat. Jij Maureen, hebt gedaan wat je kon. De keuze is nu aan haar. Gisteren bij de efteling was de “strijd” zo klaar als een klontje!
Het Licht maakte het haar moeilijk om aan sigaretten te komen en het duister maakte het weer gemakkelijk.
Jullie (jij Maureen, F. èn L.) hadden geen besef van de strijd tussen licht en donker die daar voor ieder van jullie om diverse persoonlijke redenen, plaatsvond! Toch “klopte” het allemaal! Alles moest precies zo gebeuren èn ervaren worden, voor jullie Hoogste Goed! Niets gebeurt voor niets! Alle sprookjes van de wereld hebben te maken met de overwinning van het Licht op het duister!
Het laatste sprookje van de Chinese Nachtegaal, gaat over de Keizer die niet “luistert” naar zijn Hogere Zelf, zijn Engel/Gids de Chinese Nachtegaal. In plaats daarvan neemt hij een Robot Nachtegaal, die hem geen goed doet, maar juist doodziek maakt. Daardoor kon hij gemakkelijk beheerst worden door een duivelse entiteit!
Op een hoger niveau, moesten er bij jullie alle drie, door middel van die sprookjes de overwinning van het Licht, getriggered worden, “Thrill-seekers” zijn belangrijk voor loslaten, overgave en vertrouwen. Wees niet bang te zijn wie jullie werkelijk zijn, jullie hebben niets, maar dan ook niets te verliezen, behalve als jullie dat zelf willen in verband met een Zielecontract. Door verhoogd bewustzijn is het nakomen van een Zielecontract, trouwens niet meer nodig en kan je daar dus onderuit komen! L., WIE WIL JE ZIJN? EN WAT WIL JIJ DAARVOOR DOEN? WAT HEB JIJ DAARVOOR OVER? HEB JIJ DAAR DE MOED EN DE DURF VOOR? EN WIL/KAN JIJ ALLES EN IEDEREEN ELIMINEREN UIT JOUW BE-LEEFWERELD, die jou daarin tegenhouden en/of beperken? Kun jij nu ook onvoorwaardelijk houden van joúw stem, joúw composities, joúw creativiteit? Ja ook ál de composities uit het verleden. Erken ze en waardeer ze. Ze maken namelijk deel uit van jouw pad, jouw jeugd, jouw heden en jouw toekomst en bovenal jouw WAARHEID! Het zijn delen van jou! Als jij ALLE delen van jezelf kunt erkennen én waarderen, zonder oordeel van het is niet goed genoeg (tip, je kunt altijd updaten en opnieuw maken, oftewel réarrangeren). DAN STAAT DE WERELD ÉN HET SUCCES VOOR JOUW OPEN!

 

MK-Ultra.
26-06-2014

 

1. Cycli in cycli.
2. Een zaadje is een ster, is een zaadje, is een ster.
3. De geschiedenis herhaalt zich voortdurend.
4. Alles klopt.

Vanuit een “hoger” perspectief begrijp ik het en heb er ook vrede mee. Het maakt me tegelijkertijd vrolijker, liefdevoller en minder gevoelig voor meningen en waarheden van anderen.

(Lachend) Dat klopt en ook weten wij Maureen dat jij 24/7 aan je “over” gevoeligheid aan het werken bent. Jij had liever gehad dat jij niet zo Heldervoelend/wetend en ziend was. Toch heb jij dit leven precies zo ge(co)creëerd zoals het zich aan je voordoet.
Jullie allemaal trouwens.
De puzzelstukken van al jullie levens op/in Aarde én op/in andere planeten en stelsels zijn al steeds meer aan het samenkomen. Jullie worden jullie steeds meer bewust van het Grote Geheel!

Een vraagje Loachim.
Zielen die “vastzitten” in één of andere hel in de vierde dimensie, hoe worden zij geholpen?

Op dezelfde manier als zielen die “vastzitten” in jullie 3e dimensie. Het maakt niet uit in welke dimensie een ziel vastzit. Elke “roep” om hulp, waar dan ook, wordt ALTIJD! gehonoreerd. Door speciale Licht Teams.

Er zijn, vooral in de Entertainment business heel veel mensen die de duivel aanbidden en daar heel erg rijk en/of beroemd door worden, hoe gaat dat opgelost worden?

Veroordeel deze mensen niet. Zij zijn lager bewuste (MK-Ultra) slaven van het systeem, de matrix of “The Industry”.
Zij “geloven” dat zij hun ziel aan de duivel hebben verkocht. Wat zij geloven “werkt” dan ook voor hen. Trouwens alles, maar dan ook alles wat men gelooft “werkt”. En natuurlijk kun je “gemanipuleerd” worden, iets te geloven. Het werkt. De wonderlijke creërende kracht van gedachten ten ”goede” zowel als ten ‘kwade” is vaak voor jullie (nog) moeilijk te begrijpen.

Desalniettemin worden deze MK-ultra slaven ook altijd gemonitord door hun Hogere Zelven.

Ik heb een verongelijkt gevoel van pff, “zij” (de slechterikken) komen er maar altijd mee weg?!

Ja dat begrijpen wij. Dat “gevoel” wordt ook voortdurend door het grootste deel van de mensheid, met name de gewone mens, geuit.

Het is NU heel belangrijk om juist VERTROUWEN!! te hebben. Wij vragen jullie om blindelings VERTROUWEN te hebben in jullie allen Hoogste Goed!!

1. Jullie zijn hier om Wakker Te Worden!
2. Jullie zijn hier om je Bewust Te Worden Van Je Kracht!
3. Jullie zijn hier om te Doen Wat Nodig Is!
4. Jullie zijn hier om Op De Baricaden Te Staan!
5. Jullie zijn hier om de Verandering Te Zijn!
6. Jullie zijn hier om de Ascentie Te Zijn!
7. Jullie zijn hier Met ToestemmingVan Jullie Hogere Zelf!

Wij begrijpen dat het niet gemakkelijk is en wij blijven zeggen dat het eenvoudig is.

Doe waar je goed in bent en VERTROUW dat het allemaal KLOPT.
Maak je niet druk over het langzame, al dan niet snelle proces van je medemens.
Zij zijn wie ze moeten zijn, net als jij!
Niemand komt uiteindelijk “ergens” mee weg.
It’s all in the game!
It is All-Right!

 

Jezus Christus.
18-06-2014

 

Wij horen, jouw/jullie gedachten. Jouw vraag Maureen, die wij al lang al duidelijk horen is, of wij een voorbeeld of vergelijking kunnen geven over de “verzonnen” en/of gemanipuleerde geschiedenis.

Welnu, vergelijk bijvoorbeeld het Jezus Christus drama van ongeveer 2000 jaar geleden maar zo:

Stel je bevind je in een grote zaal. In die zaal worden tegelijkertijd twintig verschillende versies 3D films afgespeeld over Jezus, zijn discipelen en de zogenaamde kruisiging.

Dit is niet zo moeilijk toch? Jullie hebben namelijk vanaf de gesproken film, tot nu toe zeker minstens twintig verschillende verfilmingen van hetzelfde verhaal/drama. Met steeds weer verschillende acteurs. Het verhaal bleef (in grote lijnen) hetzelfde.

Nu hebben wij al eerder verteld, dat je niet iets kunt verzinnen wat al niet realiteit is in één of andere tijdlijn en/of dimensie. De “geschiedenis” herhaalt zich namelijk voortdurend in cycli. Ook hebben wij gezegd, dat het Jezus en Maria verhaal, al ontelbare keren zich heeft “afgespeeld” onder andere namen zoals bijvoorbeeld Thoth en Isis.
Het gevoel dat jullie nu hebben, dat jullie geschiedenis gemanipuleerd is, komt voort uit het feit, dat al die tijdlijnen en dimensies nu samenkomen waarin elke mogelijke versie een realiteit is. Dat brengt dezelfde verwarring als je in die zaal, twintig versies van hetzelfde drama als film aan je voorbij ziet komen.
Op een gegeven moment weet je bijna niet meer, welke acteur bij welke film “hoort”. Elke film heeft overéénkomsten met de andere, maar evenzovele verschillen.

Voor jullie als “waarnemers” zou het het belangrijkste zijn, de overkoepelende boodschap van de film te begrijpen.

Wat velen doen is helaas zich druk te maken over de “verschillen” en welke ”versie” is “echt” waar of wordt reëeler weergegeven. De discussies over jullie verleden, maar ook over jullie heden met elkaar gaan steeds maar over wat is waar (bewijsbaar) en wat is niet waar. Nogmaals, alles is waar! En alles is niet waar! Jullie (co)creëren jullie eigen realiteit en tegelijkertijd is alles een Illusie. Jullie be-leven wat jullie willen be-leven. Jullie zien en horen, wat jullie willen zien en horen. Jullie geloven, wat jullie willen geloven. Jullie manipuleren, wat jullie willen manipuleren.

We zeggen jullie dat het steeds moeilijker wordt om iets “wetenschappelijk” te bewijzen, want alles en iedereen heeft zijn eigen legitieme waarheid.

Iets “wetenschappelijk” willen bewijzen, komt voort uit de frustratie, niet gehoord te worden. Dit is een ego stuk van de ziel.

Niet meteen verongelijkt of boos reageren “wetenschappers” onder jullie. Hoe dan ook klopt het dat jullie de “drang” hadden/hebben om te onderzoeken. Dat is jullie kwaliteit en persoonlijke puzzelstuk van het Heel-Al.

Lieverds, wat jullie “drang” ook is, het klopt!

Hoe meer je “weet”, hoe minder “drang” je voelt om te “bewijzen” of je zelf uit te leggen of jezelf bij wie dan ook duidelijk te maken, over welke tijdlijn of geschiedenis dan ook!

 

Loachim.
17-06-2014

 

Loachim ik zou graag contact met je hebben.

Ik Ben Hier!

In de vorige channeling was ik Multi Dimensioneel best verward.

Dat weten wij.

Ja, ik weet dat liefde Zijn en Uitstralen het leven voor mij gemakkelijker en éénvoudiger maakt, maar soms is er iets binnen in mij, dat mij “stuurt” om bijvoorbeeld boos te worden. Vooral eigenlijk boos en verdrietig om die verschrikkelijke negatieve gebeurtenissen op aarde. Zoals oorlogen, manipulatie, onmenselijke wreedheden jegens kinderen en …

Het klopt Maureen dat jij daar boos om wordt. Die “boosheids” energie maakt dat jij je uitspreekt daarover. Jij wordt “getriggerd” en triggert ook anderen met diezelfde energie. Deze “boosheid” is een hele krachtige energie richter en dus in dit geval geen negatieve emotie. Je kunt kracht putten uit deze energie om bijvoorbeeld disclosure aan te gaan, om al die negatieve wereldzaken aan de kaak te stellen.

Dat gebeurt dus ook nu overal ter wereld. Het klopt! Maar wij begrijpen dat, “dat” te weten, het er niet gemakkelijker voor jullie op hoeft te maken. Weet dat jij (jullie) niet alleen bent. Multidimensioneel ben jij in contact met heel dat leger van Hoger Bewuste Lichtdragers en de Galactische Federatie.

Om eindelijk terug te komen op baby/kinder misbruik en vooral jonge jongens en meisjes maagden.
Het tot zich nemen van hun “pure” energie door middel van veelal ritueel en sexueel misbruik is de hoogst mogelijke energietoevoer van de duistere garde. Het is hun voedsel! Zij zijn er emotieloos aan verslaafd.

Jij herinnert je nog de sprookjes van bijvoorbeeld Grimm, waarin de “heks” steeds maar weer op zoek gaat naar kinderen om op te eten. Jullie dachten en denken nog steeds “sprookjes” te verzinnen. Nu weet je inmiddels dat jullie verslagen “doorkregen” van werkelijkheden. Nogmaals, alles in jullie “verzonnen” sprookjes en zogenaamde science fiction is een realiteit, hoe gruwelijk ook vanuit jullie perceptie.

Het spel wat jullie nog steeds (op de “oude” 3D manier) proberen te spelen is, wat is wetenschappelijk bewijsbaar als waar. Jullie vinden het heerlijk om hoaxen aan te tonen. Om logisch redenerend mentaal, verstandelijk, intelligent, bedachtzaam en beheerst over te komen. Zelfs als het binnen in je strijd oplevert met je gevoel, emotie en intuitie. Wij zeggen jullie dat juist die drang om iets te bewijzen, voortkomt uit een mentale frustatie. Deze mentale frustatie is niet slecht. Net zo min als jouw voorbeeld over “oneerlijke” en onmenselijke wereldzaken.
De “drang” die de mensheid voelt, is de voortdurende e-motie (beweging), ook wel “begerigheid” genoemd, naar Wijsheid. Wijsbegeerte dus. Filosophie! En “wijs” is hier bedoeld als “manier van leven”. De drang om op een bepaalde wijze te leven. Uitdrukking te geven op jouw EigenWijze manier aan leven. Dat is God, dat is AL-WAT-IS! Keer op keer op keer op keer … Het Klopt Al-Tijd! De “DRANG” is niets anders dan ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE!

Ga dus door met wie Jij bent! Leef je leven(s), in Alle Dimensies, op Alle Tijdlijnen! Daarom, verzin, creëer, be-weeg, be- leef! Je kunt niet anders dan te Zijn!

Dank je Loachim (en MOA), dat is mooi uitgelegd, dat “Drang” eigenlijk Onvoorwaardelijke Liefde is, maar hoe moet ik het ??? zien wat betreft kindermisbruik? Sorry, ik blijf erop terug komen.

Haha, jij hebt de “drang” om hier op terug te komen, niets mis mee. Vanuit jouw perceptie kun jij je niets ergers voorstellen dan ritueel en sexueel kindermisbruik. Ook omdat jij dat herhaaldelijk in vele vorige “aarde” levens en je huidige leven aan den lijve hebt meegemaakt. Jouw ziel heeft dit precies zo willen ervaren, zodat jij dit nu met kracht en wijsheid, maar vooral Onvoorwaardelijke Liefde in de openbaarheid kunt brengen.

Nou, eerlijk gezegd voel ik weinig Onvoorwaardelijke Liefde voor kinder misbruikers zoals sommige Royalties, politici en (religieuze) machthebbers. Eerder boosheid en verdriet en eigenlijk ook wel machteloosheid.

Maureen, jouw boosheid en verdriet zijn legitiem. Het helpt je juist het gevoel van machteloosheid te overwinnen, door iets te doen zeggen of zoals nu er over te schrijven.

Ja, inderdaad dat klopt. Het gekke is dat boosheid, zowel als verdriet “goed” voelde, maar machteloosheid niet. Machteloosheid, beneemt mij letterlijk de adem …

Hier helpt dus diep en regelmatig ademen tegen …

Ja dat weet ik, maar wat helpt tegen het “malen”, het daardoor niet in slaap kunnen komen?

Als je aan het “malen” bent, dan ben je voortdurend mentaal aan het oplossing zoeken. Laat de gedachte los dat jij iets, wat dan ook moet oplossen.
Je weet dat de beste oplossing komt als jij het onderwerp van je boosheid/verdriet/pijn/angst en frustatie juist het Licht van Onvoorwaardelijke Liefde stuurt.

Kan ik al die kinderen van de hele wereld, die momenteel nog lijden, misbruikt en/of vermoord worden in het Licht zetten? Ja, natuurlijk kan en doe ik dat al, maar hoe helpt dat hen?

Maureen, ook hier weet jij dat antwoord al lang.

Hoe meer de mensheid zich “bewust“ wordt, hoe meer de Shuman trilling zich verhoogt, waardoor ook weer steeds meer mensen “aangeraakt” worden, wiens trilling omhoog gaat (ascendeert). Dit is dus al decennia gaande. De ascensie van moeder aarde, de mensheid, het dieren en plantenrijk, het mineralenrijk. We are all-in this together!

Dus hoe “bewuster” ik word, hoe “bewuster” de mensen om mij heen en vice versa?

Ja, zo simpel kan het zijn, als je daarvoor gaat, maar als je de “drang” hebt om de barricaden op te gaan, zouden wij zeggen Be my guest!
Vergeef ons, dat wij vaak engelse uitdrukkingen gebruiken. Dit omdat de “vibratie” en multidimensionele communicatie van het Engels eenvoudigweg en vooralsnog een groter “bereik” heeft. Het grootste bereik is telepatisch en het telepatisch communiceren is zich nu al ongelofelijk aan het uitbreiden.
Éénheidsbewustzijn is het nieuwe zwart!

Vaak moeten wij glimlachen om jullie uitdrukkingen en zoals je weet heeft humor een hele hoge healingsfactor, dus bij deze.

Op het moment als je bijvoorbeeld moe, verdrietig, kwaad, angstig of ziek bent, kun je ervoor kiezen om naar iets te kijken, luisteren of wat dan ook te doen wat je fijn en aangenaam vindt. Je zult dan merken dat je krachtiger wordt en minder kwaad, moe, bang of verdrietig. Datgene wat jouw kwaadheid enzovoort veroorzaakt heeft, krijgt ook geen energie meer, waardoor het letterlijk en figuurlijk opgelost wordt!

Je hebt altijd die keuze.

Doordat je dus Liefde, Licht en Kracht stuurt zowel naar die Duistere Garde, de agressor als naar de slachtoffers daarvan, creëer je tegelijkertijd verheffende energie voor alle medespelers van het drama, inclusief jijzelf.

Vergeef, laat los, Vertrouw en Creëer!

Dank je Loachim (MOA) voor je mooie en opbeurende woorden.
Ik wilde graag weten wat een slachtoffer ervaart op het diepste moment van verdriet en pijn.

Zoals jij zelf al meerdere malen hebt ondervonden, kun je vele (persoonlijke) percepties hebben van die pijnen of verdriet. Wat de ene persoon pijn doet, zowel fysiek als emotioneel, doet de ander niets. Jij doelt Maureen op de slachtoffers van kindermisbruik.

Ja, dat houdt mij momenteel toch het meeste bezig.

Welnu, de pijn/angst die jij! denkt dat zij voelen, voelen zij zo niet! Gelukkig bestaan er “graden” levels van pijn en angst, die gemonitord worden door het Hogere Zelf van de Ziel die bijvoorbeeld in dit geval het slachtoffer is. Je krijgt altijd wat je “aankan”. Wat je niet aankan, daar word je voor verdoofd, die verdoving kan zo ver gaan, dat je emotionele en etherische lichaam, uit je fysieke lichaam gaan. Jullie geneeskundigen en psychologen noemen dat een “shock” toestand. Ook dieren en planten kunnen voor dat hun fysieke dood plaatsvindt, in “shock” gaan en die “shock” kan voortduren zelfs na de fysieke dood. Dus na de fysieke dood kan je emotionele, maar ook je etherische lichaam nog verdoofd zijn. Dit om abrupte overgangen te vergemakkelijken.

Dus al jouw lichamen, je fysieke, mentale, emotionele en je etherische lichaam kunnen zich, naar gelang de omstandigheden, in een shock (verdoofde bewustzijnstoestand) bevinden, zowel tijdens je leven, bij ziekte en ongeval, als voor en na de fysieke dood.

Hoe meer je als levend wezen, veranderingen en overgaan accepteert, hoe minder last je hebt van fysieke en emotionele pijn.

Alleen al de angst voor pijn, ziekte en dood, maakt dat je emotioneel al duizend doden sterft en maakt juist die pijn, ziekte en dood ondragelijk. Toch krijgt een ieder wat die aankan!
Lieverds op al jullie reizen van en naar de Bron, worden jullie altijd bijgestaan in Onvoorwaardelijke Liefde, ja ook door jullie Ziele ervaringen in de diepste krochten van wat voor hel dan ook. Er is Altijd Hulp!

Je kunt ons mensen toch niet kwalijk nemen dat we liever pijn en ongemak vermijden.

Lieverds, er wordt jullie ook totaal niets, maar dan ook niets kwalijk genomen. De ziel trekt uit “vrije wil” liefdevolle, prachtige, helende en creërende ervaringen aan, maar ook vernietigende, zieke, pijnlijke en hopeloze ervaringen.

Ik heb nog een vraag over de zogenaamde Illuminati en New World Order.
Ik weet dat zij het liefst de wereldbevolking van 7 biljoen mensen terug willen brengen naar 500 miljoen, omdat ze over minder mensen hun macht makkelijker kunnen behouden. Dit “terugbrengen” van de wereldbevolking, het vermoorden dus van het grootste deel van de wereldbevolking, hiervoor vergiftigen zij onze lucht, voedsel, nu ja, de totale Aarde.
Mijn vraag is, zij moeten toch ook ademen, eten en drinken? Vergiftigen zij daardoor ook niet zichzelf? Ik bedoel, hun fysieke lichaam?

Dit is een hele goede vraag Maureen.
Welnu, het is niet voor niets dat de wereldbevolking in de laatste honderd jaar, zich ver-tig-dubbeld heeft. En met elke “nieuwe” generatie (indigo en kristal) kinderen, kwamen er ook zielen met een steeds hogere trilling op Aarde.

De Illuminati hebben dit altijd geweten in deze eindstrijd van donker naar licht, dat dit zou gebeuren.
Simpel gezegd hebben giffen (lage trilling) alleen maar vat op lichamen die op dezelfde resonantie zitten als de gebruikte giffen. Dus hoger bewustzijn, hogere trilling, minder vatbaar.
Het is al vaker gezegd, een waarlijk meester kan het gevaarlijke vergif innemen, zonder dat het schaadt.

Jullie fysieke lichamen, hebben zich in de laatste honderd jaar, voortdurend aangepast. Zich ook “voorbereid” op de strijd.

Nu, dat hebben de Illuminati ook gedaan met medewerking en steun van de buitenaardse “Duistere Alliance”. De nieuwste technieken van de laatste 200 jaar over bijvorbeeld clonen, interstellair reizen, Haarp, Echelon, Silent Sound zijn van de Duistere Alliance afkomstig.

Net zoals de Lichtwerkers, Indigo´s en Kristalkinderen medewerking en steun kregen van de Opgevaren Meesters, de Engelen Realm en de Galactische Federatie van Lichtwerelden.

De trilling van de Illuminati bevindt zich op een “technisch” hoog niveau. Velen zijn ook technisch gecloned en/of robotoïden (half mens/hal robot). Dit maakt hen “fysiek technisch” onschendbaar voor dezelfde giffen waar zij de mensheid mee bestoken.

Dit gaat alhoewel niet op voor de hogere emotionele trillingen zoals Liefde en Compassie, waar zij van gespeend zijn.

Uiteraard kan de “Duistere Alliance” hier zo slecht tegen dat zij zich hebben moeten terugtrekken, al zo’n tien à vijftien jaat geleden.

De Illuminati en buitenaardsen die nog “negatief” werkzaam zijn op Aarde, worden elke dag steeds meer gebombardeerd met lichtdeeltjes, waardoor zij òf overgaan naar het Licht òf zelfmoord plegen, zelfs hun veelal geclonede (Illuminati) en robotoïde (buitenaardsen) lichamen, zullen mettertijd vanzelf “oplossen”.

Hebben deze clone/robot wezens eigenlijk wel een ziel?

Ja en nee. In eerste instantie hebben zij geen ziel, maar zoals in alle materie, kan er zich altijd (met wederzijdse goedkeuring) een ziel of zieledeel zich vestigen of indalen.
Een ziel kan namelijk de wens hebben, om te ervaren hoe het is, in een gecloned of robotoïd achtig wezen.

Steeds meer mensen worden tegenwoordig bestempeld als psychoten en de farmacie wordt hen letterlijk de strot in geduwd.

De Illuminati hebben er begin vorige eeuw voor gezorgd, dat psycho farmacie hun entree deden. Natuurlijk om de mensheid slaafs te houden. Er werden “comfort-zones” gecreëerd, psychisch zowel als fysiek door middel van geluid en beelddragers. Ook oorlogen werden geensceneerd (in scene gezet) en de mensheid werd tegen zichzelf opgezet. Of je nu ergens voor of tegen was, links of rechts, dat maakte niet uit. Het was altijd een verlies (mensheid) en winst (Illuminati) situatie, met natuurlijk alleen maar baat voor de Illuminati.

Psychofarmacie, een perfect werkende tool om de mensheid te onderdrukken. Bij mensen die als psychotisch worden bestempeld, speelt hun Multidimensionele natuur op. Deze mensen kunnen inmenging ervaren via flarden van vorige levens en ook zieledelen die in andere dimensies en tijdlijnen werkzaam zijn.
Door jullie psychologen worden deze mensen ook paranoïde en schizofreen genoemd. De psychofarmacie draagt juist bij tot dit gedrag. Zo kunnen zij niet alleen onderdrukken (apatisch maken), maar ook die mensen manipuleren tot onmenselijk gedrag.
De scheidslijn tussen een paranoïde schizofreen en Multidimensioneel wezen is maar heel dun.
Heb hier daarom geen oordeel over.

Ik ervaar ook dat steeds meer mensen, om mij heen, steeds minder hun “slechte kant” zwart zieltje kunnen verbergen. Hoe komt dat?

Door de toevoer van steeds meer Lichtenergie op aarde kun je je duistere zieledeel niet eens meer verbergen.
Of je nu wilt of niet, moet je daardoor het meest duistere zieledeel wel transformeren, door het eerst volledig te accepeteren.
Wij begrijpen, dat het verwarrend is voor jullie, kanten van je medemens te zien, die je nooit achter hen gezocht had. Maar ja, wat is niet verwarrend heden ten dage in jullie zo snel veranderende wereld?
Mensen, Koningshuizen, politici, religieuze leiders, ze blijken allemaal niet te zijn wie jullie dachten dat ze waren.

Toch kunnen we jullie zeggen, dat alle chaos klopt! Alles klopt precies op de juiste manier, om de juiste reden!

We hebben er schoon genoeg van …

Ook dat begrijpen we, ga door met te zijn wie jullie zijn. Alles Klopt! Wees lief voor jezelf en je medemens. In eerste instantie voor jezelf, want als je werkelijk lief bent voor jezelf, dan is het bijna onmogelijk om ook niet lief voor je medemens te zijn.
Keep it simple! Or NOT!
Het is jullie feestje, jullie cocreatie!

LOVE TO ALL!

 

Loachim en MOA.
13-06-2014

 

Loachim:
Als Alles Klopt kun je begrijpen dat in dat Grote Geheel geen goed of fout bestaat.

Ja, maar alles is toch ook een illusie?

Loachim:
Dat klopt.
Door de Godsvonken, worden voortdurend werkelijkheden (realiteit niveaus, dimensies en universa) gecreëerd en gecocreëerd. En zoals eerder gezegd helpt Lucifer om te defniëren.

Heeft Lucifer ook de Engelenrealm gedefinieerd?

Loachim:
Haha, Maureen je was bang om die vraag te stellen hè?
Bang voor het antwoord?

Ja.

Loachim:
Ja, de Lucifer trilling definieert ook de EngelenRealm.

Hoe komt het eigenlijk, dat wat wij mensen op school en volgens onze religies geleerd hebben, dat Lucifer de duivel, de slechterik, het negatieve is? Ook lijkt het nu alsof alles waar de mensheid in geloofde, precies het tegenovergestelde waar is.

Loachim:
Welnu, Maureen.
Eeuwigheden lang, wordt voortdurend “Het Spel” gespeeld van inademing en uitademing, ascentie en descentie, geboorte en dood. “Het Spel” is de Illusie. De Illusie is de Creatie. De Creatie is AL-WAT-IS, AL-WAT-IS is wat jullie God noemen. Als vergelijking kun je doos met een schaakbord nemen met alle zwarte en witte stukken. De totale inhoud van die doos is het schaakspel, is dus God. De grootste Godsvonk is Lucifer die het spel definieert. Nog steeds bestaat er geen goed of slecht. Afscheiding oftewel onderscheid door middel van definitie. De witte en zwarte schaakstukken hebben zich van elkaar onderscheiden en het spel in de dualiteit kan beginnen. De Godsvonken zijn gedefineerd in een wit of een zwart stuk. Behalve het onderscheid in wit en zwart, vindt er onderscheid plaats door verschillende schaakstukken zoals koning, koningin, loper, paard, toren en pion.
Het spel wordt cyclisch oneindig gespeeld. Op alle niveaus, dimensies en bestaansrealiteiten.
Ja Maureen, ik kom nu op je vraag terug. Er zijn wezens die “bewuster” zijn dan andere wezens. Er zijn mensen die “bewuster” zijn dan andere mensen.
Doordat je bewuster bent, kun je die “wetenschap” als macht (duisternis) of als kracht (Licht) gebruiken in “Het Spel” (de Illusie). Je kunt het spel dus manipuleren. Dit is wat er voortdurend plaatsvindt in jullie realiteit, door leiders (hoger bewustzijn) en volgers (lager bewustzijn).
De leiders die macht (duisternis) gebruiken, willen daarom niet dat volgers even machtig worden, anders zouden zij geen macht meer hebben. De leiders die kracht (Licht) gebruiken, willen juist dat volgers minstens even krachtig worden, zodat er nog meer Lichtkracht gegenereerd wordt, want dit zorgt voor Eénheidsbewustzijn, wat weer het begin kan zijn van een nieuwe Cyclus, een nieuw Spel.

Eigenlijk wil ik gaan, naar het niveau van duivelse, satanistische praktijken door zogenaamde leiders, zoals royalties, politici en kerkleiders. Ik bedoel de rituele seks en moordparktijken waar ze zich mee bezighouden. Waarom?!

Loachim:
Oké.
Het is van alle tijden, dat duistere machthebbers energietoevoer nodig hebben van lagere trillingen, zoals haat, pijn, verdriet en angst. Deze lagere trillingen gaan veelal gepaard met sexsuele uitspattingen. Bij deze meest duistere machthebbers is hun emotie en gevoel van compassie en liefde, volledig uitgeschakeld.
Al jullie horror films en verhalen zijn gebaseerd op een werkelijkheid die jullie bevattingsvermogen overtreft. Sterker nog, je kunt het zo slecht niet verzinnen of het bestaat is één of andere realiteit of tijdslijn. En nog sterker, je kunt het ALLÉÉN maar verzinnen, juist omdat het een realiteit is.

Wow, wow, wow wacht even, jij jullie zeggen dus letterlijk, alles wat ik, wij verzinnenm wij pas kunnen verzinnen omdat het al een werkelijkheid is of was in het verleden of toekomst in onze tijdslijn of andere dimensie of galaxies?!

MOA:
Wij, de MOA (Masters Of Advice) nemen het even over van Loachim, die overigens deel uit maakt van de MOA.
Ja, op je vraag, dat klopt helemaal!

Dit moet even bezinken …
Ik zet het allemaal op een rijtje:
– In het grote geheel, bestaat geen goed of slecht.
– Het AL-WAT-IS is tegelijkertijd een Illusie en Realiteit.
– Je verzint of creëert je eigen realiteit.
– Je kunt het pas verzinnen, creëren, omdat het al een realiteit is in het Grote Geheel.
– AL-WAT-IS manifesteerd zichzelf oneindig in cycli.
– De geschiedenis herhaalt zich in cycli, het meest slechte, zowel als het meest liefdevolle.
– Horror, sprookjes, science fiction, het is allemaal WAAR! Het IS!

En die zogenaamde vrijheid dan?

MOA:
Als alles een illusie is, is vrijheid ook een illusie. Niet meteen gedesillusioneerd zijn Maureen (ik hoor je lachen).
Een illusie hebben is een voorstelling hebben. En dat is het begin van het creëren van een realiteit. Zonder die illusie zou jij niet bestaan.
Jij (jullie) hebt de “vrijheid” (de illusie) om te creëren wat jij maar wilt. In welke dimensie dan ook. Jullie creëren ook je perceptievermogen en tijdlijnen.
In de multidimensies verschillen die perceptievermogens en ook tijdlijnen. Tijd is een cocreatie en constructie. Jullie hebben een tijdconstructie gecreëerd die jullie helpt jullie voorstelling (illusie) van verleden, heden en toekomst te behappen. Vanuit een hogere perceptie, bestaan die lineaire tijdlijnen niet. En jullie zullen merken dat als je je bewustzijnstrilling verhoogt, lineaire tijdlijnen plaats maken voor concentrische tijd oftewel, verleden, heden en toekomst bestaan tegelijkertijd in het eeuwige en oneindige NU!

Dan kunnen we allemaal tijdreizen?

MOA:
Dat konden jullie altijd al, alleen nu bewust.
Er zijn ook buitenaardse wezens én mensen onder jullie die het tijdreizen heel goed onder de knie hebben. In bepaalde cycli kun je je dan een vrijwel onbeperkte macht toe eigenen. Dat is nu dus ook gebeurd in jullie 13.000 jaar lange nacht cyclus. Deze stellaire cyclus van de progressie der equinoxen van jullie aarde in jullie zonnestelsel is het tijdperk van Waterman ingegaan. Na achtereenvolgend de (ongeveer 2000 jaar durende) tijdperken van Vissen, Ram, Stier, Tweeling, Kreeft en Leeuw van de Lange Nacht. Een nieuwe 13.000 jaar lange dag cyclus Waterman, Steenbok, Boogschutter is begonnen. Nogmaals, die “Lange Nacht” is niet slecht, net zo min als, herfst en winter niet slechter is dan lente en zomer of de nacht slechter dan de dag.
Het is eenvoudigweg een cyclus en net zoals de nacht z’n beperkingen en kwaliteiten heeft, hebben alle cycli hun beperkingen en kwaliteiten. Nu begrijp je dat er geen goed of kwaad bestaat, maar dat met name Aartsengel Michaël de Yang kwaliteit genereerde en Aartsengel Lucifer de Yin kwaliteit.

Ja dat snap ik, dat heb ik in 2012 al heel duidelijk in een visioen begrepen. ( In dat visioen waren Michaël en Lucifer Één!).
Ik wil toch even terug komen op satanische rituelen, van sexueel misbruik en moord, vooral baby’s en kinderen door machthebbers, Koninghuizen en kerkleiders met name Pauzen en Bisschoppen?

MOA:
Wij begrijpen dat de “disclosure” die momenteel op aarde gaande is, emotioneel en psychisch een onvoorstelbare impact heeft op jullie. Toch zullen diegenen die er klaar voor zijn dit niet alleen maar behappen, maar de verandering zijn en bewerkstelligen. Dit is ook al decennia lang gaande. Dit was al “geschreven in de sterren”! Jullie “Hogere Zelven” wisten allang, wat jullie in deze eind of ascentie tijd kwamen doen en waarom! Alles Klopt! Ook het meest verschrikkelijke, alle horror en doemscenario’s en tijdlijnen, jullie ervaringen van angst, pijn, ziekte en verderf. Het Klopt allemaal! En het klopt óók dat jullie er nu wereldwijd en-masse genoeg van hebben. Jullie zijn opgestaan vanuit slaafsheid, afhankelijkheid en onwetendheid. Jullie zijn wakker geworden, want jullie hebben 13.000 jaar geleden zelf die afschuwelijke alarmbel gezet. Oordeel niet over diegenen die nog (half) slapen …

Ja, maar ik mag die pedofielen toch wel veroordelen?

MOA:
Maureen, het is wat het is.
Degenen die nu voor het Licht werken, hebben ook levens gehad waarin ze voor het duister werkten èn degenen die nu voor het duister werken, hebben ook eens voor het Licht gewerkt. Soms heb je er voor gekozen de “slechterik” in Het Spel te spelen en soms de “goeierik”. Dat zijn ziele keuzes, voor ziele ervaringen.

Hoe moeten wij die duistere garde dan aanpakken vanuit onze “aardse” 3D perceptie?

MOA:
Je weet dat het antwoord Liefde is! Straal Licht uit! Duisternis wijkt altijd voor het alles doordringbare Licht! Vertrouw op wie jij bent. Weet en vertrouw dat alles gebeurt om de juiste reden op het juiste moment. Vertrouw erop dat jullie dingen zullen zeggen, de juiste dingen zullen bedenken die allemaal en onontkoombaar zullen leiden tot de Ascentie van moeder Aarde en al haar bewoners, het dieren, het planten en mineralenrijk.
De duistere garde weet allang al, dat haar laatste uur geslagen heeft.

Het wereldbeeld laat toch wat anders zien. De NWO die nog steeds probeert haar macht uit alle macht te behouden en te vergroten.

MOA:
Het spel wordt nu op z’n hevigst gespeeld, dat is waar. Toch blijven wij zeggen dat de eindzege al beslist is. Het Licht overwint de duisternis, hoe dan ook! Aan ieder van jullie de keuze om dit spel op jullie eigen manier nog mee te spelen. Wat je ook doet, het klopt allemaal.

Wat in hemelsnaam, klopt er dan van kinder misbruik en moord?!

MOA:
Oké, wat feiten op een rijtje.
– In jullie tijdlijnen is voortdurend geschiedenisvervalsing gepleegd, door de duistere garde. Dit kon de duistere garde doen, doordat in grote (tijd) lijnen, de geschiedenis zich herhaalt. De verhalen uit de bijbel zijn tegelijkertijd waar en niet waar.
De gebeurtenissen hoeven niet exact in jullie geschiedenis (tijdlijn) zich zo afgespeeld te hebben en dat maakt het niet waar voor jullie tijdlijn, maar wel waar voor een andere tijdlijn op bijvoorbeeld jullie parallelle aarde of een andere parallelle galaxie.
– Degene, die jullie Jezus noemen is in jullie tijdlijn NIET gekruisigd.
– Jullie Jezus was een sterfelijke man die “verlicht” werd tijdens zijn (lange) leven. Overigens waren er toendertijd meerdere “Jezussen” die wonderen konden verrichten.
– Het Jezus en Maria verhaal heeft meerdere scenario’s, herhaalt zich en speelt zich ook tegelijkertijd op meerdere tijdlijnen af.
– Degene die jullie de god Jehova of Jahweh noemen was een buitenaardse kosmonaut, vanuit jullie perceptie zelfs “negatief” te noemen. Hij kwam vooral naar de aarde om goud te delven voor zijn energietoevoer. Hij kon de aardbewoners makkelijk manipuleren in de eerder genoemde “lange nacht” cyclus.
– Jullie zitten in de overgang van een “lange nacht” cyclus, naar een “lange dag” cyclus.
Deze “lange nacht” heeft ongeveer 12.600 jaar geduurd. Als je dat voor het gemak even vergelijkt met jullie vierentwintig uurs ritme en als het dan (op de evenaar) om zes uur s’avonds donker wordt en s’ochtends om zes uur weer licht, dan zou je kunnen zeggen dat het nu zes uur s’ochtends is op aarde.
Jullie zitten energetisch in het ochtendgloren.
– Jullie zonnestelsel is zich aan het herverbinden met de Galactische Federatie van Lichtwerelden.
– De negatieve buitenaardsen die zich met jullie gevoed hebben, hebben jullie stelsel moeten verlaten. Dit omdat ze niet tegen de voortdurende zich verhogende trilling kunnen.
– Er leven heel veel buitenaardsen tussen jullie, maar die hebben een “aangepaste” licht trilling.
– De “duistere garde” bestaat nu grotendeels uit Clones, Robotoiden, MK Ultra Slaven en “gewone” mensen met een lage trilling, zoals pedofielen, moordenaars, geld- en sexslaven en machthebbers zoals politici, monarchiën en religieuze leiders zoals de paus.
– De huidige paus is een “walk-in” van het Licht. Deze walk-in “verlichtte” hem pas toen hij tot paus werd benoemd in 2002. Voor die tijd was deze Jezuiet ook een ritueel kinder en baby verkrachter en moordenaar, zoals de meeste pauzen.
– Amerikaanse presidenten, zoals onder andere Bush sr. en Bush jr. zijn clones en zijn leiders van de duistere garde.
– De Kennedy’s waren wie ze waren, met hun zwakheden en hun kwaliteiten. Hun scenario was ten dienste van het Licht.
– De huidige president Obama is géén clone en ook geen walk-in. Net zoals Jezus is hij steeds “verlichter” geworden, hij wordt bijgestaan door lichtwezens van de Galactische Federatie. Veel Europese monarchen waaronder het Engelse koningshuis, voeden zich ook fysiek en energetisch met babys en en kinderen. Dit geldt ook voor het Nederlandse koningshuis. Gelukkig worden kroonprins William van Engeland en koning Willem Alexander van Nederland steeds meer bezocht door Lichtwezens van de Galactische Federatie. Deze koningshuizen zijn overigens niet legitiem!
– Ook president Putin is wie hij is net als Kennedy. Hij heeft zijn zwakheden en zijn kwaliteiten. Hij is in nu dienst van het Licht.

Jeetje, ik weet nu even niet meer wie bij de goeie en wie bij de slechterikken hoort, vanuit mijn perceptie natuurlijk. Ik laat het allemaal even bezinken en zal er nog op terugkomen met een heleboel nieuwe vragen. Dank jullie MOA voor deze info. Heeft de energie van vandaag (vrijdag de 13e én volle maan) met deze grote channeling te maken?

MOA:
Jazeker en je voelde al dat het “klopte” Maureen. Wij weten dat je het eigenlijk met Loachim over andere bijvoorbeeld psychische/emotionele zaken wilde hebben, daarom namen we het “even” over zodat deze info asap de wereld in gaat. Vertrouw erop dat op al jouw en jullie vragen wordt ingegaan op het juiste moment. Dank je Maureen voor je inzet.

Nou, dank jullie voor jullie geduld met mij, eerlijk gezegd was ik laatste twee jaar te lui om te channelen.

MOA:
Wij weten dat je andere prioriteiten had en dat was voor ons geen luiheid. Weet je nog, alles gebeurt om de juiste reden op het juiste moment. ALLES KLOPT!

 

Loachim.
24-05-2014

 

Loachim heb jij “Alles Klopt” aan mij doorgegeven?

Dat klopt. Maakt dit je blij?

Ja, als Alles Klopt, wordt alles zo simpel en daar wordt ik blij van.

Weet je Maureen, de simpele aanvaarding, dat Alles Klopt, is je bewust te worden van EENHEID!

EENheidsbewustzijn dus!

Alles Klopt.

 

Lucifer. 03-10-2013

 

Eerlijk gezegd is licht nooit helemaal afwezig, dat kan ook niet. Waar het om gaat is, dat duisternis of afscheiding of lucifer of hoe je de “afwezigheid” van licht ook maar noemen wil DEFINIEERT!
AL WAT IS DEFINIEERT ZICHZELF door middel van Dualisme, Realisatie en Relatie.

Ik laat dit even tot me doordringen, geef me even tijd …
Als ik jullie goed begrijp, is dus “lucifer” in het “licht” nodig voor de “definitie” van wat dan ook maar?

Dat heb je zeker goed begrepen.
Het Grote-Geheel of blauwdruk van AL-WAT-IS splitst zich. Vergelijk het maar met jullie menselijke maat. Als de zaadcel bij de eicel komt, dan blijft die zich splitsen tot dat er een foetus gevormd wordt en uiteindelijk een kind wordt geboren. De vrouwelijke eicel kun je (in dit geval) vergelijken met het Grote-Geheel en de zaadcel met Lucifer die samenkomen om dan gesplitst te worden.

Lucifer betekent ook Licht toch?

Je kunt stellen dat Lucifer de grootste GodsVonk is van dat Grote-Geheel en jullie allemaal kleine vonkjes met het Grote-Geheel Potentie in jullie. Elke cel in jullie fysieke lichaam heeft de blauwdruk van het Grote-Geheel in zich. Weet je nog? “A Seed is a Star, is a Seed, is a Star”. Net zoals die Russische poppetjes (Matroeshka) zit er steeds weer een grotere pop om precies dezelfde kleinere pop. Alleen in de AL-WAT-IS realiteit, gaat dit oneindig door zowel in de macro als micro kosmos.

God splitste zich dus. Ik ben een Godsdeel. Als Godsdeel doe ik ervaringen op. Waardoor God zich onder andere via mij leert “kennen”. Als God dus Lucifer nodig heeft om zich te splitsen en te definiëren (voortdurend) heb ik als Godsdeel dus ook het Luciferdeel nodig om mijzelf te splitsen en te definiëren.

(Geamuseerd) Ja, simpel he?

Kunnen jullie nog meer vergelijkingen geven zodat “mijn menselijke maat” tot een groter begrip komt? En liefst zo simpel mogelijk? Lol.

Hier komt de lijst (gelach) …
AL-WAT-IS splitst zich in:
1. AL WAT IS omvat Heilige Geest en Lucifer;
2. Overziel omvat Zielefamilie en Zieledeel;
3. Lichtwezen omvat Galactisch Wezen en Mens;
4. Mineraal omvat Plant en Dier;
5. Liefde omvat Creatie en Manifestatie
6. Gedachte omvat Realisatie en Relatie;
7. Trilling omvat Dimensie en Definitie;
8. ∞ omvat Yang en Yin;
9. Zijn omvat Uitademing en Inademing;
10. Leven omvat Geboorte (fysiek) en Dood (fysiek);

Wow, ik heb het gevoel dat deze lijst ook oneindig door kan gaan.

Precies.

Maar ondanks het voortdurende gesplits, hebben die grotere delen, al die kleinere delen nodig in een wisselwerking met elkaar.

Juist ja, de grotere delen “werken” hetzelfde als de kleinere delen.

En als wij ons daarvan bewust zijn (twee woorden) bevinden wij ons in Eénheidbewustzijn (één woord)

Simpel toch?

Kunnen we het over cycli hebben?

Uiteraard en ja, wij “horen” dat jij het ook over verzinsels, fantasie en geestelijkheden zoals schizofrenie en psychoses etcetera wilt hebben, maar daarvoor neemt Loachim “contact” met je op.

Dank jullie.

Welnu, cycli dus.

 

Milaan.
27-07-2013

 

Oké weer “afstemming” dus. Dat oneindig doorgaat. De microkosmos, weerspiegelt zich in de macrokosmos. Bedoelen jullie, dat AL WAT IS, zich “herhaalt” in cycli?

Ja Maureen, dat heb je zo goed verwoord.
Leven is licht is trilling is leven is licht is trilling. Uitdijend en inkrimpend, uitademend en inademend, explosief en implosief, zich verhardend (in materie) en zich verzachtend (in esoterie).

Cycli in cycli, golven in golven. Kruispunten van cycli veroorzaken tegengestelde of opposite krachten …

Waah, wat zeggen jullie nu?
Wat gebeurt er op die kruispunten?

Laat ons dat uitleggen.
Een kruispunt kun je ook zien als een markeerpunt of gewoon als punt. Een punt van bijvoorbeeld verandering van richting. Een zogenaamd einde van een bepaalde trilling of richting en een tegelijkertijd begin van een andere of tegengestelde trilling of richting. Een golf effect dus.
Wat er gebeurt op een kruispunt is dat er “iets” afgescheiden wordt omdat er onderscheid plaatsvind.
De voortduende stroom van licht of in jullie menselijke maat biofotonen heeft afwezigheid van licht (duisternis) nodig.

 

Gardameer – Sirmione.
24-07-2013

 

Kom maar op met jullie doorgevingen. Ben benieuwd of er nog iets doorkomt met deze warmte en toeristische vibratie en radio (popmuziek) achtergrondgeluiden erg aanwezig hier op het terras van de Village. Maar ja, afgelopen weken weer genoeg doorgekregen s’nachts.

Ha ha Maureen, je weet dat je Multidimensioneel, overal en altijd door “ons” te traceren bent.
Natuurlijk wel met jouw multidimensionele “toestemming”. Of je nou “slaapt”, doucht, druk bent met waar je dan ook in die derde dimensie mee bezig bent, Jij, Jullie zijn altijd met Ons AL WAT IS verbonden, eenvoudigweg omdat Jullie ook AL WAT IS zijn.

Ja ik weet het. Voordat ik (om te schrijven) jullie laat doorkomen, moet ik wel eerst mijn verstand op nul zetten. Pas dan komt de info van jullie door, wat het automatisch schrijven vergemakkelijkt.

Grappig, jullie noemen dat je verstand op nul zetten. Dat is een menselijke (maat) uitdrukking. Wat er werkelijk gebeurt is dit:
Je switched naar een andere frequentie. Je zoekt, je stemt je af op een ander kanaal. De multidimensionele kanalen en frequenties zijn oneindig.

Even over dat oneindige …

Voor jullie menselijke “maat” begripsvermogen is het, het makkelijkste om te weten dat AL WAT IS, zowel in het oneindige macro universum, het oneindige micro universum èn in jullie menselijke “maat” universum weerspiegeld is. Zo “boven”, zo “beneden”. Jullie zitten “overal” (God) in en “overal” (God) zit in jullie. Wij zijn jullie en jullie zijn wij. We kunnen dit niet vaak genoeg benadrukken!

Het leven op andere planeten in jullie stelsel, maar ook buiten jullie stelsel is gereflecteerd in jullie “beleefwereld” op en in Gaia (moeder aarde).

AL WAT IS, IS en heeft BEWUST ZIJN!

BEWUST zijn heeft een andere trilling, dan onbewust zijn.

Wacht even, het lijkt wel alsof hier een tegenstrijdigheid geopperd wordt. Hoe kan ik (AL WAT IS) “Bewust Zijn” zijn en tegelijkertijd onbewust zijn?

AL WAT IS, is/heeft bewustzijn (aan elkaar).
AL WAT IS kan tegelijkertijd “Bewust Zijn” (twee woorden) en “Onbewust Zijn” (ook twee woorden). Beiden hebben een andere trilling. Het één niet beter dan het ander, omdat het ene, eenvoudigweg niet kan bestaan zonder het andere! Het onderscheidingsvermogen hebben, maakt het makkelijker, je te focussen op Bewust Zijn, maar jouw perceptie is afhankelijk van jouw menselijke “maat” en begripsvermogen. Bewust Zijn op Multi Dimensioneel niveau “opent” een andere perceptie.

 

De Kosmische Grap.
29-03-2012

 

Zijn jullie daar?

Altijd.

Zoveel vragen en gedachten struikelen over elkaar heen. Ik weet even niet waar ik moet beginnen.

Het is goed om eerst diep beginnen te ademen …

Multidimensionele bijeenkomst 1 april?

Zoals de vorige bijeenkomst (carnavalsperiode), in het teken stond van “Zonder oordeel, laten zien wie je werkelijk bent”, wordt deze Multidimensional Meeting, niet zonder reden op 1 april gehouden. Wereldwijd wordt op een bepaalde manier 1 april of ook wel “April fool” gevierd. Op deze dag houden mensen elkaar voor de gek. Ze laten elkaar “een andere werkelijkheid of waarheid zien”, maar wel op een zo geloofwaardig mogelijke manier. Deze dag “mogen” ze officieel liegen en bedriegen, uit hun duim zuigen en de gekste scenario’s verzinnen. Om dan, nadat het “slachtoffer” het compleet geaccepteerd en geloofd heeft, het “slachtoffer” te shockeren met te vertellen dat er niets van waar is.
De grootste pret hebben jullie dan, als het “slachtoffer” ongelovig, ontdaan en liever nog boos reageert. Want dan hebben jullie je rol goed gespeeld. Uiteindelijk moet hij of zij dat ook toegeven (ze hadden het kunnen weten, dat ze op die dag voor de gek gehouden zouden kunnen worden) en er de humor van inzien.
Wat gebeurt hier feitelijk?
Meestal wordt het ego van het slachtoffer in eerste instantie gestreeld. Dat werkt in de derde dimensie het makkelijkste. Daarom is het ook, het ego die kwaad reageert. Als het ego in balans is, wordt er vrijwel altijd humoristisch gereageerd.
De Universele Wijsheid: “Het maakt niet uit wat iemand doet of zegt, het belangrijkste is, hoe JIJ erop reageert!”, wordt hier wederom uitvergroot. Als wij nu eens deze dag, 1 april, uitrekken in de tijd, over een periode van bijvoorbeeld 13.000 jaar?
Kunnen jullie jezelf zien als het slachtoffer, dat al die tijd, om een bepaalde “reden” (het spel van descentie) voor de gek gehouden werd?
Kunnen jullie zien dat jullie, veelal onbewust, maar wel met volledige toestemming van jullie Hogere Zelf dit descentie-spel meespeelden?
Kunnen jullie toegeven dat jullie al die tijd voor de gek gehouden zijn en ook waarom?
Nog belangrijker, kunnen jullie er de Humor van inzien?

Nou, de humor er van inzien, is misschien wel teveel gevraagd. Ik persoonlijk ben nog regelmatig boos over de ontstellend naakte waarheid van de “Big Lie”. Voortdurend komen er steeds meer zaken aan het daglicht van de Illuminati, die werkelijk mensonwaardig zijn.

Maureen, ergens boos over zijn is een rechtmatige energie, die vooral als die gepaard gaat met een groot gevoel voor rechtvaardigheid, gebruikt kan worden om zaken aan de kaak te stellen. Maar weet je wat belangrijker is? Om jullie te focussen op ALTERNATIEVEN!
De vergevorderde (Annunaki) technieken van de laatste 100 jaar, die tegen de mensheid gebruikt werden, voor eigenbelang van de Illuminati/Elite groep, kun je nu juist vóór je laten werken (denk aan Tesla). Technieken zijn niet goed of fout. Ze kunnen wel ten goede of ten slechte gebruikt worden van de mensheid.
En nogmaals, wat is goed en wat is slecht? Iets is niet, omdat jij of men dat vindt! Laat jij je nog steeds, ergens door beperken (ergernis, kwaadheid, angst, verdriet of pijn), dan gaat je trilling omlaag.
Verhoog je trilling door simpelweg “Onvoorwaardelijke Liefde”. Wij kunnen dit niet genoeg benadrukken.

Kunnen jullie iets vertellen over deze nieuwe technieken en over “Blanks”?

Jazeker. Wij gaan dit wel zo compact én zo eenvoudig mogelijk doen, zodat jullie zelf gaan onderzoeken. Maar vooral dat jullie gaan openstaan voor het channelen, via je intuïtie, met je eigen Wijsheid (Je Hogere Zelf), die de Akasha Kronieken van het AL-WAT-IS nader tot jullie zal brengen. Trouwens, ook al was je dit niet bewust, jullie hebben ALTIJD toegang gehad tot die Akasha Kronieken. Je hoefde alleen maar te Her-Inneren.
Nu dan, nieuwe technieken (die eigenlijk helemaal niet nieuw zijn, maar waar jullie nu klaar voor zijn om ze voor jullie Hoogste Goed, Hier en Nu te gebruiken.):
Fysieke gewichtloosheid en Levitatie.

Werken, communiceren met en ervaren van je Multidimensionele lichamen (onder andere Etherische lichaam).

Bewust uittreden (BDE’s).

Tijdreizen (Remote Viewing).

Telepathie (gebruiken voor healing in plaats van (zelf)moordcommando’s).

Telekinese (voor communicatie via bijvoorbeeld graancirkels).

Nulpuntenergie (onder andere Tesla technieken, ten voordele van de mensheid).

Werken met en ervaren van onzichtbaarheid.

“Silent Sound” techniek, gebruiken voor healing.

Soundhealing.

White Time Healing (bijvoorbeeld gebruik van zes-punts merkabah systeem voor Intergalactisch reizen.

“Snellees” en “Snelstudeer” technieken (onder andere José Silva).

“Verjongings” technieken en “Eeuwig” leven (onder andere Tibetaanse riten).

Alle H.A.A.R.P. / ECHELON / project “Blue Beam” / project “Looking Glas” / the Yellow Book / the Yellow Tube enzovoort, niet tegen, maar gebruiken vóór het Hoogste Goed van de Mensheid, Moeder Aarde en onze Galaxy.

 

Om terug te komen op je vraag over “Blanks”.
Een “blank” is een fysiek (meestal gekloond) lichaam waar (nog) geen Ziel aanwezig is. Hier wordt al tientallen jaren, door jullie Illuminati mee geëxperimenteerd. En inderdaad deze “technieken” stammen uit de Atlantis-descentie tijd. Met humor kun je je nu afvragen, waarom Michael Jacksons jongste zoon de vreemde maar misschien wel toepasselijke naam “Blanket” kreeg.
Het verschil met een “Walk-in” is, dat er in het fysieke lichaam, wel al een Ziel aanwezig was, die (soms onder druk en manipulatie) uiteindelijk toestemming gaf om “over te gaan” zodat zijn/haar fysieke lichaam “bewoond” kon worden door een andere Ziel.

Sorry, dat ik even interrumpeer, maar er komt opeens een vraag door over psychose, maar ik weet niet waarom.

Bij een psychose, ben je in een fysieke en/of emotionele (laag zelfbeeld) staat van lage trilling. Je aura of lichtbeschermingsveld vertoont gaten. Een psychose kan een lichte of zware vorm hebben. Jij Maureen hebt zelf één keer een redelijk zware vorm gehad. Gelukkig had jij al goed contact met je Hogere Zelf om medicatie te weigeren. Helaas houden “reguliere” psycho-farmacie je trilling laag. Door de gaten in je aura, kunnen allerlei lage entiteiten binnenkomen om je Zielekracht te ondermijnen en je ziel zelfs manipuleren over te gaan. En ook al is dit uiteindelijk ook weer een vrije-keuze ziele-ervaring weet, dat in de huidige ascentie tijd jouw keuze voor een bewustzijnsverhogende frequentie de doorslag zal geven.
Acceptatie en Onvoorwaardelijke Liefde zijn belangrijke ingrediënten voor de steeds meer openbaar wordende nieuwe Healingtechnieken.

Ja, maar als je op een lage trilling zit (psychose of depressie), komen er ook angstaanjagende ervaringen naar je toe. Ik bedoel, hoe ga je om met angst of gemene stemmen in je hoofd of schizofrenie of waanideeën?

Op het moment, dat je zo’n vraag kunt stellen, schiet je bewustwording zo omhoog, dat je al openstaat voor het antwoord. De Lichtkrachten werken sneller dan de duistere. Je zult meteen voelen, dat je niet alleen bent en dat er liefdevolle Energieën om je heen zijn. Je zult ook voelen, dat je keuze kunt maken waar en naar wie jij wilt luisteren.

Ja, dat klopt helemaal in mijn geval.

Overigens, willen wij nogmaals benadrukken, dat er niets, maar dan ook niets is wat jullie denken te verzinnen, te creëren of over te fantaseren, wat niet allang al een bestaande realiteit in één of andere dimensie is. Sterker nog, jullie zouden het dan niet eens kunnen verzinnen. Als jullie fantaseren, krijgen jullie flarden van her-inneringen vanuit de Akasha Kronieken die jullie alleen nog niet in de juiste context kunnen plaatsen.

Dank jullie, ik weet weer waarom en ook hoe belangrijk het delen met elkaar is. Klopt het, dat het delen en laten zien van je kwetsbaarheid je juist veel meer kracht geeft, dan dat het je ontkracht?

Zeker en vooral als je het met milde humor naar je zelf kunt delen. Humor werkt altijd helend. Bij het “wakker worden”, merken jullie in eerste instantie verwarring, onbegrip van jullie naasten en zelfs complete chaos om jullie heen. Vrijwel niets is meer wat het lijkt. Alles waarin je ooit hebt geloofd, mensen die je hebt bewonderd, religieuze of economische guru’s die jullie aanbeden hebben net als topsporters en artiesten, ze zijn opeens ongeloofwaardig geworden. Dat verwart jullie. Jullie ego is gekwetst, kwaad zelfs! Net als na de 1 april mop.
Begin met diep ademen. Adem Onvoorwaardelijke Liefde, Licht, Kracht en Vertouwen in en uit. Weet dat jullie Allemaal, daar zijn, waar jullie wilden zijn. Alles gebeurt, om de juiste reden, op het juiste moment, Hier, Nu en Overal.
Sommigen onder jullie hebben die “rol” meer dan overtuigend gespeeld. Sommigen zijn zo opgegaan in die rol, leven na leven, duizenden jaren in de derde dimensie, dat ze compleet vergeten waren dat ze Engelen zijn in een aards jasje en dat het maar een rol was, één van de paden in het labyrint van ziele ervaringen. Voordat jullie descendeerden, vroegen jullie Ons om een Wake-Up-Call.
Bij deze!

Dank jullie wel!

Wij buigen voor de Goddelijkheid in jullie!
The Masters Of Advice.

 

Loki.
Februari 2012

 

Bij een vorige channeling heb ik de naam Loki doorgekregen. Dit in verband met de schedel die ik op 25-11-2011 uit Mexico heb meegenomen. Ik weet dat Loki, ook de naam is van een “negatieve” God van onder andere het Vuur. Jullie begrijpen mijn “negatieve” kanttekening hierbij? Hmmm, volgens mij hoor ik jullie lachen?

Ja, inderdaad lachen Wij, omdat Wij het geweldig blijven vinden dat, op het moment dat jullie vragen aan Ons stellen, jullie het antwoord Al-weten.

Het kwartje zit er al in, maar is nog niet gevallen.

Leuk, je humor en je weet het hè? Humor werkt “helend”. Net zoals kritiek en negativiteit “verdelend” werkt.

En vraagje, zijn jullie de “Masters Of Advice”, de vroegere “Masters of the Universe”?

Ja, ook.

Ook?

Het maakt niet ook uit hoe jullie Ons noemen willen. Wij zijn het Allemaal!
In navolging van de huidige trend van én-én energie zijn wij én ál jouw Gidsen én ál jullie Gidsen, jullie (bescherm) Engelen, álle Opgevaren Meesters, de Galactische Alliantie van Licht én Duister. Álle Godenkosmonauten, planetaire logos, Yahweh, Anu, Enki en Enlil.
De Sumerische Godheden, Atlantiers, Pleiadiers, Arcturiers, Ashtar, Michaël, Sananda, Buddha én álle anderen én Wij zijn ook nog Jullie én jullie zijn Ons én Wij zijn God én AL-WAT-IS én … én … én !!!
Zonder oordeel over de rol die wij “toen” gespeeld hebben. Hoe “negatief”dan ook. Dat was de afspraak (contract) die wij toen allen gemaakt hebben.
Dus ja, Wij zijn ook Loki! En ja, Maureen, jij werd inderdaad op 25-11-2011 in Mexico door Loki getriggerd.

Oké ik snap het! Ik begrijp nu, dat zogenaamde negativiteit “NODIG” was voor Descentie en positiviteit nu “NODIG” is voor Ascentie.

Jullie/Wij hebben die “rol” uit vrije keuze aanvaard en gespeeld. Dus ook Loki, de “toentertijd” gelijknamige “Vuurgod”.

Mag ik dan nu een paar vragen aan Loki stellen?
Loki, was het jouw negatieve inbreng en manipulatie, dat ik in één van mijn vorige levens bij de Inca’s, als klein kind werd geofferd en levend begraven werd?

Ja, dat klopt. Alleen ook al noemen jullie die indianenstam de Inca’s, zij zichzelf zo niet noemden. Ik was Loki én ik was Ra én natuurlijk ook Lucifer!

Ja, dat voelt ook heel logisch nu …
Vuur én zon én Licht! Zowel de negatieve beperkende eigenschappen als de positieve …

Wat ervaar jij als “negatief” bij Vuur, Zon en Licht?

Oh, ik dacht dat ik de vragen mocht stellen?

Ja, én de antwoorden ook zelf al weet. Weet je nog delen, communiceren, Co-creëren?

Oké, bij “Vuur” ervaar ik negatieve “verbranding tot as”. Bij “Zon”, eritema of zonneallergie en bij “Licht” ervaar ik eigenlijk alleen maar positiviteit oftewel de afwezigheid van donkerte. En meteen snap ik, dat verbranding door vuur in vorige levens en zonneallergie in dit leven een grote (negatieve) rol hebben gespeeld.

Dus Maureen, wat ervoer jij, toen jij op 25-11-2011 op de top van de Maya trappen piramide in Coba/Yucatan stond?

Ik ervaarde het Één zijn, met heden, verleden en toekomst én met alle levensvormen in het Universum, maar, wat ik in een visioen door kreeg toen ik daarboven stond is het volgende. Vooral Yucatan werd in die “tijd“ bezocht door buitenaardse kosmonauten.

Deze kwamen veelal van het stelsel Sirius. Hun luchtschepen hadden meestal een ronde vorm.

Ja, wat ik zag, was dat zij boven de trappen piramides bleven hangen (die boven de boom grens uitstaken). Alleen bepaalde “ingewijden” werden opgestraald. Zij kregen boodschappen, maar ook vergevorderde technieken aangereikt, die ze alléén maar voor zichzelf (andere ingewijden zoals priesters, koningen en halfgoden) én de Godenkosmonauten mochten gebruiken.

Hier ging het ritueel, seksueel en machtsmisbruik zoals in de “eindtijd” van Atlantis, gewoon door. Alle piramides op Aarde waren en zijn portalen naar het Omniversum, Ook bergtoppen of “verhoogde” gebieden werden gebruikt als landing -en vertrekplateaus. Er liggen overigens nog vele piramides overal op jullie wereld, verscholen onder, wat jullie nog denken, dat het heuvels en bergen zijn. Zoals het gebied van Iran, Irak en Afghanistan.

Nu begrijp ik ook, dat toen ik met mijn zus, in de “tombe” van de koningskamer van de piramide van Gizeh lag, wij vrijwel meteen ook het gevoel hadden dat wij in een “ruimteschip” waren en in nultijd “opgestraald” werden en “reisden” tussen de sterren en planeten. Ik had toen vooral het gevoel, contact te hebben met Sirius.

Vallen de puzzelstukken in elkaar?

Ja, steeds meer en meer en eigenlijk ook zo logisch en simpel.

Eindelijk, her-innering en her-één-ig-ing!

Dank je Loki, heb geen vragen meer voorlopig althans.

Dank jullie en ook ik, buig voor het Goddelijke in jullie, oftewel Namasté!

 

Deel en Co-creëer.
Februari 2012

 

Ik stem mij af op één van mijn bekende Gidsen, maar wat ik doorkrijg, is een groep. Eigenlijk wilde ik Ashtar of Aa-Ken-Dra channelen en heb zelfs Michaël aangeroepen voor een persoonlijk probleem, maat kreeg deze groep door, The Masters Of Advice. Ik noem ze maar MOA. Zij zijn daar heel duidelijk over. Zij hebben vooralsnog geen duidelijke identiteit. Zij werken als Eenheid (duh!). Ik weet ook niet op welke dimensie zij opereren en terwijl ik dit opschrijf, “hoor” ik al dat ze op Alle Dimensies werken. Zij zijn adviesmeesters en het “enige” wat zij doen is, ons advies en raad te geven op Al onze vragen!

Hellup, Michaël, ik heb je advies nodig?

Ja, “Wij” zijn hier voor je.

Ben jij niet Michaël dan?

Stilte.

Ben jij dan Aa-Ken-Dra of Xantirius of Ashtar of … ?

“Wij” zijn de MASTERS OF ADVICE.

Of Inxhuannae of Prinses Zawinah of Loki? (krijg meteen de naam van mijn op 25-11-11 uit Mexico meegebrachte beschilderde schedel door). Loki?! Hmm, was dat niet een naam voor een negatieve godheid? Nou ja, ik zal daar mettertijd wel meer over horen.

Precies.

Eigenlijk wilde ik raad, omdat ik zelf zo negatief emotioneel gereageerd heb op kritiek over mij. Deze kritiek was, dat ik veel te veel sprak vanuit mijn ego, terwijl ik zelf juist heel enthousiast wilde delen en mededelen wat ik ervaren had. Deze kritiek raakte me, omdat die uit een onverwachte hoek kwam, van een lichtwerker.

Nou, Maureen, je weet dat niets voor niets gebeurt. Alle Synchroniteiten, Triggers en gebeurtenissen (ook en juist vervelende) zetten iets in beweging. Dat “iets” kan misschien in een “Comfortzone” verblijven, waar die uit moet om een verhoogde trilling te verkrijgen.
Jij werd dus persoonlijk bekritiseerd. De laatste jaren ga jij heel goed om met kritiek, oftewel, je kan het makkelijk loslaten. Maar deze keer dus niet!
Jij weet ook dat geuite kritiek, altijd een reflectie is van kritiek op jezelf.
Maar ook, als je emotioneel geraakt wordt door die kritiek, dus als je kritiek niet los kan laten maar ontvangt (binnen laat komen), ook dan kan kritiek alleen maar jou uit het veld slaan als jij misschien onbewust, die kritiek ook op jezelf hebt.
Dus Maureen, heb je dan toch stiekem kritiek op jezelf, dat je vanuit je (veroordeelde) ego niet mag spreken en/of delen? Durf jij jezelf op de eerste plaats te zetten? Durf jij te stralen, te spreken, te zingen, te delen, te zijn, wie je bent en zonder zelfkritiek?

Eh … Ja!

Goed. Overigens is er ook niets mis met het Ego, zolang het in balans is, ego bezit namelijk veel “ik” kracht, wat meestal een “tekort” is bij Lichtwerkers. Vandaar dat die kritiek daarom juist vaak uit de “New Age beweging” komt. Ook zo’n veroordeeld woord bij jullie is het “denken” of het “mentale”.
Daar is ook niets mis mee, zolang jullie linker (mentale) en rechter (gevoel) hersenhelften in balans zijn. Laat ook hier alsjeblieft alle ver-oordelingen en kritiek even los!
Wat jij daarom Nu ook doorkrijgt, is de titel voor jouw aankomende lezing. En dat is: “Delen en Co-creëren”. En natuurlijk is dit ook weer niet voor niets! Ja, Maureen, het “borrelt” al vier jaar! Jouw visioen/herinnering van die “laatste” eindtijd en descentie van Atlantis.

Ja, ik heb inderdaad in de zomer van 2008 een visioen/herinnering gehad. Die ging over de “eindtijd” van Atlantis voor de grote zondvloed iets meer dan 13.000 jaar geleden. De Maya’s zouden die tijd “End of Days” noemen. Ikzelf heb over die specifieke herinnering, heel veel kritiek. Ook lag hier voor mij een oerangst en trauma. Ik zeg “lag”, omdat ik die kritiek, angst en trauma ook nu eindelijk heb losgelaten. Ik deel deze herinnering, omdat wij allemaal nog trauma’s kunnen hebben van die zogenaamde “val uit het paradijs” of “het einde van een dag/lichtcyclus” of het van een vijfde dimensie planeet gaan naar een derde dimensie (nacht). In het kort, ging het visioen hierover. Ik maakte deel uit van een soort van priesterschap/wetenschappers. Wij kloonden er werkelijk op los. Ja, wij waren toen op een technisch hoogtepunt, maar tegelijkertijd op een emotioneel dieptepunt. De “gevoelens” die wij hadden, waren die van macht, begeerte en wellust. Wij kloonden vooral mensen met dieren, maar ook met andere levensvormen. Wij hadden ook fysieke seks met al deze klonen. Het visioen was een “levensboom”, waar alle “takken” bestonden uit in en uit elkaar groeiende dieren, mensen, baby’s en planten, die met elkaar copuleerden.

Jij begrijpt nu, waarom je die vorige levens hebt aangetrokken, waarin je wilde “boeten” voor wat je “toen” gedaan hebt hè?

Ja.

Wij danken jou voor je moed dit te durven delen en de verantwoording daarvoor te nemen.

Jullie oertrauma’s komen veelal uit deze periode, want jullie wáren Dr. Frankenstein en Vlad Tepes (Dracula). In de afgelopen 13.000 jaar is dit drama ook meerdere keren gespeeld. Maureen, jij en vele anderen hebben er toen voor gekozen om deel te nemen aan dit “Lucifer experiment” de “Descentie“ van Gaia. Net zoals jij en vele anderen er nu voor gekozen hebben om deel te nemen aan de “Ascentie” van Gaia. Door je te Her-inneren, dat je tegelijkertijd ook deel hebt uitgemaakt van prachtige liefdevolle werelden op andere planeten en stelsels, willen en zijn jullie Nu die “Nieuwe wereld/dimensies” al aan het creëren.
Jullie hoeven nu ook geen oordeel meer te hebben over wat jullie noemen de New World Order, de Illuminati en …

Ja, maar dat houdt me toch wel bezig. Het raakt mij emotioneel, dat “zij“ juist verhevigd bezig zijn om ons onbewust en slaafs te houden. Door middel van “Mind Control”, HAARP, ECHELON, CHEMTRAILS, farmaceutische drugs en giffen en …

Het is goed, dat jullie je dat allemaal bewust worden/zijn, maar laat het dan los! Blijf er niet op focussen. HET HEEFT DAN WERKELIJK GEEN MACHT MEER OVER JULLIE! De NWO weet dit. Daarom hun “verhevigd” verzet. Zij leven van jullie angsten en slaafsheid. De top van de piramide valt in elkaar, omdat jullie “de basis” dus, zo bewust worden en masse, dat jullie die piramide niet meer in stand willen houden. Sommige lichtdragers, kruipen onder de piramide vandaan, anderen rennen, maar vergeet niet, dat niet alleen de “basis” van de piramide door Het Licht aangeraakt wordt, maar ook in de zogenaamde “Top” vallen “gaten”. Ook “zij” worden herhaaldelijk door de lichtkrachten “aangeraakt”, bewust gemaakt, er aan “herinnerd”, dat ook zij Godsvonken zijn!
Zij zijn er al lang al achter gekomen dat hun ”Project Looking Glass” (dit is een manipulatief systeem, waar de NWO gebruik van maakt om de “toekomst” naar hun hand te zetten) niet meer “werkt” ná 21-12-2012!
Eenvoudigweg omdat jullie nu AL DE NIEUWE AARDE GECREËERD hebben, in een zo hoge trilling, dat zij die niet kunnen zien, omdat zij nog in die lage vibratie wereld zitten.

Ja, dank jullie.

Welnu, “Delen en Co-creëren”. Als jullie samenkomen, op wat voor event dan ook, begint het Delen en Co-creëren al tegelijkertijd.
“Delen en Co-creëren”is de nieuwe energetische waarde en de tegenhanger van de Oudromeinse “Verdeel en Heers” politiek van de laatste 2000 jaar.
Deel je ervaringen, je passie, je humor en liefde, deel je eigen Wijsheid. Doe dat met Onvoorwaardelijke Liefde, voor wie jij bent. Deel je herinneringen, je muziek, je creaties en laat evenredig toe, dat de luisteraars, ook hun deel mogen claimen om de spreker en de “deler” te zijn. Dit spel van samen delen in harmonie kweekt expanderend Eenheidsbewustzijn en tegelijkertijd Co-creatie. Co-creatie wordt dan steeds weer naar een hoger niveau getild met minder en minder beperkingen. Als je begint te focussen op alleen de kwaliteiten van je medemens, worden ook jouw eigen kwaliteiten steeds duidelijker. Ook dit is al vaker gezegd. Jouw eigen en even grote puzzelstuk is onmisbaar in die Multidimensionele, expanderende puzzel van het AL-WAT-IS. Ja, kijk door een roze bril en bezie het leven om je heen. Je hoeft nu naar niets of niemand meer op te kijken, net zo min als op iets of iemand neer te kijken, want de puzzelstukken zijn energetisch, werkelijk even groot! Zowel als van die zandkorrel, die waterdruppel, de mens, het dier, de plant, de zon, de maan, de Engelen, de Opgevaren Meesters en Galactische Federatie. Alles, creëert en Co-creëert, tegelijkertijd AL-WAT-IS. Zowel in het Aller Grootste, zowel als in het Aller Kleinste. Zowel boven als beneden. Wil je iets begrijpen van de macro –of microkosmos, begrijp dan eerst jouw “menselijke” maat. Alles wordt weerspiegeld in alles. Een zaadje is een ster, is een zaadje, is een ster!
Delen, wordt door ons gezien als communicatie. Omdat jullie deel uitmaken van een groter geheel, zullen jullie Al-Tijd bewust en veelal onbewust communiceren. Op het moment, dat iemand iets deelt met anderen en er dus versterkte aandacht naar dat iets gaat, wordt dat iets meteen meermalen bekrachtigd.
Delen ís communiceren, ís een nieuwe blauwdruk, ís Co-creëren en dit is het Hart van De Creatie!

Dank jullie …

Lieve Maureen, Wij weten dat op het moment bij jou en bij jullie, dat “tijdlijnen” en “multidimensioneel” contact door elkaar lopen wat verwarring kan veroorzaken. Ook dit heeft allemaal te maken met Ascentie, het aanpassen van jullie lichamen en systemen aan de verhoogde trilling. Bezie het met humor en vertrouwen.

Mm Humor, ik voel dat jullie het nu over het carnavalsfeest gaan hebben.

Jazeker, aangezien dus niets voor niets “gebeurt” en jullie bijeenkomst fysiek plaatsvindt op 21-02-2012(palindroom) en de laatste dag van het carnavalsfeest.
De datum 21-02-2012 én palindroom houdt balans in, dat is dezelfde energetische waarde van voor naar achter en van achter naar voor. Verder heeft 21-02 een vijf vibratie, net zoals 2012. Het nummer vijf is ook het nummer van artisticiteit en creativiteit. In het meestergetal 55 wordt de “Creatie” dus bekrachtigd. Samen is 55 het nummer 10. Waarvan de 1 staat voor het “nieuw” gecreëerde en de nul of de cirkel voor het AL-WAT-IS en “Oneness” of Eenheidsbewustzijn. Het grappige is, dat jullie vergeten zijn dat jullie elke jaar weer met carnaval, eenheidsbewustzijn creëren. Ja, ook jij Maureen hebt oordeel en kritiek op het carnavalsgebeuren.

Ja, dat klopt, maar mijn kritiek was eigenlijk meer op het tomeloze zuipen en het feit, dat je alleen maar met carnaval eruit mag zien zoals je wilt, je kunt je als een gek gedragen, seks en lust uitstralen en dat dit alles ook nog eens aangemoedigd wordt!

Ok, jij kijkt nu naar, vanuit jouw perceptie, de “negatieve” kant van carnaval. Je “voelt” al dit ook voortkomt vanuit jouw “oertrauma”. Laat het los.
Je herinnert je een vorig leven waarbij jij een zogenaamde “hofnar” was. Nu weet je weer dat de koning het meest vertrouwde op de (eigen) Wijsheid van de Nar. De Nar, staat ook voor het (nog) oordeelloze kind in jullie. De Nar mag alles benoemen. Der Nar is ongecontroleerd, dus vrij. De Nar heeft humor en wijsheid in pacht. De Nar is! De Nar ervaart. Kritiek schaadt de Nar niet. De Nar liet de koning in zijn eigen Ziel kijken. De Nar houdt je dus ook een spiegel voor. De Nar en ook het carnavalsfeest houden jullie tegelijkertijd de Illusie van het zijn voor. Wie wil je zijn? Maar wie laat je zien dat je bent? En wie ben je werkelijk? Met carnaval kun jij jouw multidimensionele ik, vrijelijk uitten. Geniet van jouw creatie. Open je voor de kwaliteiten van carnaval, zoals: Het naar elkaar kijken met humor en zonder oordeel. Van de wederzijdse fysieke aantrekkingskracht genieten en zonder oordeel. Elkaar vasthouden en omarmen, wetend en voelend, dat er dan geen rangen en standen zijn. Dat uiterlijk en innerlijk in elkaar overlopen, met de glimlach en wijsheid van de Nar.
Vier deze carnavalstijd, vier deze ascentietijd, vier het Goddelijke in elkaar en vier het einde van de nacht!
Ja, en nu is het tijd voor jullie gechannelde nummer “Let’s Celebrate The End Of Night!”.

Dank jullie voor jullie wijsheid.

 

Vragen aan Ashtar.
Januari 2012

 

Hallo Morwennah (mijn Galactische naam), dit is Ashtar.

Hallo Ashtar, jij kwam de maand december 2011 al door, maar nu schrijf ik het pas op.

Je ziet, dat wij zeker “rekening” houden met jullie drukke bezigheden in “Aardse” tijd.

Voor mijn gevoel had ik het laatste kwartaal van 2011 niet alleen maar drukke bezigheden in de aarde dimensie.

Dat klopt helemaal. In het jaar 2011 zijn er heel veel portals/stargates open gegaan. Dit zijn portalen van openbaring, disclosures, bewustzijnsverhoging, herverbinding, initiatie, kracht en wijsheids downloads, alignment, Akasha kronieken, Halls of Amenti, enzovoort. Alle aarde lichtwerkers/dragers, maken deel uit van de GA (Galactische Alliantie), The White Nights, The White Dragon Society, De Witte Hoeden groep, The White Time Healers, enzovoort.

Vooral de lichtdragers, doen hun “werk”meestal ‘s nachts als ze “slapen” met hun uitgetreden astrale lichaam. Deze bezigheden kunnen jullie je ook steeds meer en helderder herinneren. Ook kun je als je wakker wordt voelen, dat je fysieke lichaam nog helemaal niet uitgerust is. Jullie fysieke, mentale en emotionele lichamen zijn zich, met de snelheid van het licht, aan het aanpassen aan de voortdurende verhoging van de trillingsfrequentie/Shumann resonantie. Deze ascentieverschijnselen kunnen zich uitten in extreme vermoeidheid, hoofdpijn, nek, rug en heup klachten, long, hart, darm of nier problemen, maar ook burnouts, depressies en zelfs psychoses. Jullie zicht, reuk, gehoor, gevoel en tastzin is aan het veranderen, zowel als jullie humoren (vochthuishouding in het lichaam zoals bloed, slijm, gele gal en zwarte gal) en daardoor ook jullie perceptie. Heb vertrouwen, dat dit van voorbijgaande aard is. Heb vertrouwen, dat het beter, beter en beter wordt. Heb vertrouwen, dat het jullie Hoogste Goed dient èn het Hoogste Goed van Gaia en al haar bewoners. Vertrouwen is op dit moment het Keyword! En de intentie van Onvoorwaardelijke Liefde. Wij van de Galactische Alliantie zien, hoe moeilijk jullie het momenteel hebben om licht van duister te onderscheiden, omdat de zogenaamde Duistere Krachten zich bijna perfect als Licht Kracht voor kunnen doen. Ook wordt er nog steeds “overgelopen”. Gelukkig vaker door het Duister om zich bij het Licht aan te sluiten.

De Galactische Federatie (of Alliantie) van Lichtwerelden, de Engelen Hiërarchieën, de Opgevaren Meesters, Wij allen zijn Hier en Nu in deze tijdsspanne, om jullie te ondersteunen, bemoedigen en te helpen, met waar jullie ons ook maar om vragen. Vergeet niet, om te vragen en als jullie ons “channelen”, zou de eerste vraag kunnen zijn, of “wij” van het Licht zijn. Wij moeten ons dan kenbaar maken. En jullie maken de keuze en nemen de verantwoording. Het Licht heeft de verantwoording om te ver-lichten, te ver-helderen. Claim en “Occupy” jullie Licht.

Dank je Ashtar, ik ben hier even stil van. Kun je ons nog iets vertellen over 2012?

Lieve Morwennah, ik “hoor” allang al alle nog niet gestelde vragen tegelijkertijd. Jullie vragen je en masse af of Ashtar, maar ook bijvoorbeeld Jeshua en Michaël die op het moment door miljoenen mensen tegelijkertijd gechanneld worden, welke “boodschap” van wie, het meest waar is en waarom. Zie ons als een uitzend en ontvangst radiostation (wat jullie overigens ook zijn). Horizontale programmering is als lineaire tijd. Verticale programmering is als concentrische of parallelle tijd. De onderzoeker (waarnemer, ontvanger, afstemmen channelen) probeert zo zuiver, helder mogelijk af te stemmen op dezelfde frequentie als het onderzochte (de waarneming, ontvangst, afstemming, de gechannelde boodschap) wat dus dan het meest waar is. Waarom iets waar of niet waar is, is niet relevant omdat het over afstemming gaat en je voor waar aanneemt wat je waarneemt. Oftewel, het is wat het is. Als je open staat en waarneemt (ervaart) met je hart (emotionele lichaam), zonder waarde oordeel die niet als òf/òf keuzes komen uit het mentale lichaam, dan zul je bemerken dat je waarneming verandert. Je gaat duidelijker, helderder zien, voelen, horen, ruiken. Jullie “derde oog” of “zesde zintuig” is geopend. Jullie bemerken dat jullie zelf ook portalen zijn en portalen zijn kanalen. Jullie kanaliseren dus (en ieder op zijn eigen manier) informatie waar dan ook maar vandaan. Dat maakt jullie allemaal en niemand uitgezonderd “Channelers”. In jullie zogenaamde “New Age” wereld wordt hier nog steeds ofwel heel gewichtig ofwel heel oordelend over gedaan.

Dat heb ik ook gedaan Ashtar, bij iemand die een Sumerische Godheid uit de Negende Dimensie channelde.

Ja, toen oordeelde jij inderdaad, maar pas toen aan jou gevraagd werd hoe deze channelings voor jou voelden.

Ze voelden voor mij niet goed, omdat er met name aan de mensheid angst werd aangejaagd. Wij moesten vóór 2012 huis en haard verlaten, survival pakketten maken en deze meenemen naar hoger gelegen gebieden. Waar wij ons moesten schuilhouden voor “natuur” rampen en oorlogsgeweld.

Deze persoon/channeler kreeg deze informatie inderdaad “door” in 2008. Hij was daarop afgestemd. Net zoals Koning Nebukadnesar (OT), Nostradamus en vele vele helderzienden uit jullie duizenden jaren geschiedenis en miljoenen mensen nu. Voorspellingen kunnen uitkomen, zijn al uitgekomen, hoeven niet uit te komen. Dus op welke realiteit ben je afgestemd? Vele helderzienden, toekomstvoorspellers, channelers kregen vroeger informatie door in dromen, in visioenen en/of door werkelijk contact met Godenkosmonauten, Engelenhierarchiën en Opgevaren Meesters. Nu komt informatie veel “door”, door het mineralenrijk (kristallen en kristallen schedels), door het dierenrijk (bijvoorbeeld celaceeen, dolfijnen en met name insecten zijn informatiedragers). En in het mensenrijk zijn jullie ook allemaal (of je dit nu bewust bent of niet) informatiedragers/kanalen, met name de Indigo en Kristalkinderen en de Lichtwerkers. Elk rijk en/of dimensie heeft zijn eigen en unieke info kanaal of info bewustzijn tot op celniveau. Je hoeft je er alleen maar op af te stemmen.
Weet je nog, het is al vele malen gezegd, jullie zijn allen “ontvangst” zowel als “uitzend” stations. Vierentwintig uur per “dag” ben je bewust, al dan niet onbewust bezig, te kanaliseren, te channelen, dus uit te zenden en te ontvangen. De enige vraag is op welke frequentie “opereer” je? Waar, op wie en op wat ben je afgestemd? Soms tot jullie ergernis en verwarring, lopen nu in jullie aardetijdlijn, verschillende potentiële uitkomsten en parallelle tijdlijnen lineair en concentrisch door elkaar. Erger je ook hier niet aan, dit is inherent aan het Ascentieproces waar jullie, Gaia en al haar bewoners doorheen gaan. En niet alleen jullie, ook het dieren, planten en mineralenrijk en jullie zonnestelsel en melkweg gaan tegelijkertijd door het Ascentieproces van verhoogde trilling. Iedereen en alles heeft baat bij iedereen en alles.

Ja, maar om terug te komen op negatief aanvoelende channelings?

Ha, ha, je zegt en vraagt dit heel voorzichtig, Je bent bang om te oordelen?

Ja, natuurlijk, als ik een ander oordeel, dan oordeel ik in eerste instantie mijzelf!

Misschien is het goed om hierin wat duidelijker te worden. Jullie hebben een negatief oordeel over het woord oordeel, net zoals jullie een negatief oordeel hebben over het woord ego. Oordeel komt van je oor-delen oftewel luisteren, aanhoren. Hier is dus niets mis mee. Totdat je gaat ver-oordelen en een negatief kader (verlaagde trilling) plaatst om wat je hebt aangehoord. Jullie maken altijd zelf de keuze om je oor te delen en te veroordelen, te beoordelen, mede te delen, toebedelen of verdelen. Verdeel en Heers, was een oud Romeins credo. Deel en Cocreëer is het nieuwe, multidimensionele credo!
Op dit moment creëren en cocreëren jullie een nieuwe werkelijkheid in een verhoogde trilling of frequentie (5e dimensie). Ook dit is al vele malen herhaald, je creëert je eigen werkelijkheid ten allen tijde! En niemand anders, is daarvoor verantwoordelijk dan jij!
Als je dus resoneert (op dezelfde trilling zit) als een angst en/of doemscenario, channelings van vluchten en verbergen, dan creëer èn cocreëer jij dàt, met de potentiële uitkomst, dat dàt dan ook precies jouw ervaringswereld (dimensie) zal zijn.

Dankjewel, ik voel dat er nog meer komt.

 

Aa-Ken-Dra.
11 November 2010

 

Eerste contact met Aa-Ken-Dra.

 

Ik werd alweer een paar nachten achter elkaar om ± drie uur ‘s nachts wakker (gemaakt?!). Maar als ik mijn ogen opende, zag ik niets. Eerst dacht ik dat het Xantirius was en ik vroeg hem, wat er aan de hand was. Ik kreeg geen antwoord en toen zag ik … Hem. Een “nieuwe” gids. Een Multidimensionaal Lichtwezen.
Hij zag er mensachtig uit. Althans, zijn figuur. Groot en gespierd. Zijn huid was schubachtig en glanzend groen. Een prachtige kikker, kwam er in me op. Toen ik beter naar zijn grote voeten en handen keek, zag ik tussen de tenen en vingers een soort van zwemvliezen. Hij had geen haar, puntige oren, kleine smalle mond en kleine platte neus. Hij had een groter dan menselijk, conisch gevormd en aan de achterkant iets uitgerekte schedel. Op mijn verzoek, draaide hij zich om en zag ik, vanaf de achterkant van schedel tot aan zijn staartbeen, dat zijn ruggengraat uitstak en gekarteld was. Langs die ruggengraat zaten ingeklapte vleugels. Toen hij ze voor mij uitklapte, zag ik dat het geen engelenvleugels waren. Ze leken eerder op grote en doorzichtige vleermuisvleugels. In gedachten vond ik wat ik zag, een kruising tussen een mens, een kikker en een draak. Een amfibie.
Er werd (nog) niet op mijn gedachte ingegaan, maar Hij liet zich door mij in alle rust bekijken.
Het “mooiste” aan hem vond ik zijn grote, amandelvormig en goudkleurige ogen, zonder pupil. Het leek wel of er gouden licht uit zijn ogen scheen. Dit gouden “vloeibaar” licht straalde toen opeens door zijn huid en poriën heen. Zijn huid werd bijna doorzichtig en het was, alsof hij die dunne, doorschijnende huid, speciaal voor mij voor de “vorm” droeg. Hij is een Lichtwezen van vloeibaar goud licht! Ik voelde Oneindige Liefde! Eindelijk hoorde ik zijn naam en terwijl hij die uitsprak, klonken er klakgeluidjes, Aa-Ken-Dra … (1 vibratie).

Ik ben Aa-Ken-Dra, een lichtwezen en één van de 22 Grondleggersrassen, die jullie stelsel en voornamelijk de Aarde gevormd hebben, Deze 22 Grondleggersrassen waren de Genesis van jullie geschriften. Zij zijn ook de Planetaire Logos van jullie stelsel.
Ik kom van één van de drie Hoofdgrondleggersrassen. Als Lichtwezen van de Gouden Straal, bevind Ik mij, dicht bij de Bron en heb Ik geen vorm. Als Ik mij van de Bron verwijder en een vorm aanneem, is dat een vorm die zowel in de lucht, in het water, op en in een planeet kan “leven”.
Jullie zouden ons, vanuit jullie perceptie inderdaad amfibieën noemen.
Toen Wij tijdens jullie Genesis, vorm creëerden, cocreëerden en synthetiseerden, gebeurde dat vanuit De Bron, Het Allesomvattende AL-WAT-IS. De Zee van Creatie, waarin “tijd” niet bestaat, alleen maar Oneindige Potentie. Het maakt ook niet uit, hoe jullie Ons willen noemen.
Nephilim, Sumerische Godheden, Annunaki, Jahweh, Gods of Intelligent Design. Wij zijn het allemaal en jullie ook!

Jullie grootsheid ligt daarin, dat jullie je als Godsvonk, Fractal, het verst durfden te verwijderen van De Bron. Jullie durfden je geheugen te verliezen en zwarte gaten te zijn. Jullie durfden het aan, afgescheidenheid te ervaren van Liefde en Licht! Toch is deze afscheiding een illusie, maar wel een illusie die je kon gebruiken, om Zielsaspecten te ervaren. Keer op keer, op keer, op keer.
AL-WAT-IS is concentrisch, cyclisch en expanderend. God (Wij, Jullie) is er ALTIJD zelf bij.
Ja, Jullie waren “erbij”, toen Wij Jullie creëerden. Oftewel, Jullie creëerden Jezelf. Wij creëerden Onszelf. God creëerde Zichzelf. TegelijkerTIJD! Laten we weer terugkomen bij jullie “Genesis”.

“In Den Beginne” van jullie zonnestelsel, in die uithoek van jullie Melkwegstelsel, waren er Godsvibraties die jullie zonnestelsel “vorm” gaven. Uit LICHT creëerden wij VORM, door middel van GELUID. Dit wordt wat begrijpelijker, door je voor te stellen, dat oneindige laser (licht)stralen, die door gebundelde en geconcentreerde trilling (geluidsgolven), vorm en materie samenstellen.
Dit is precies, wat jullie wetenschappers in de “CERN” deeltjesversneller in Zwitserland proberen te doen. Godenkosmonauten, Buitenaardse Rassen en Atlantiers gebruikten al geluidsgolven om vorm te geven, vorm samen te stellen en/of vorm te leviteren.
Vormgeving door middel van geluidsgolven kan net zoals alle andere technieken te goede of ten slechte gebruikt worden.

In het Hier en Nu van jullie bestaansrealiteit, wordt er steeds meer van deze High Dimension techniek gebruik gemaakt. Vroeger in het geheim, maar nu ook steeds meer in het openbaar.
Veel van de jullie bekende Piramiden, Oude Tempels en Bouwwerken, maar bijvoorbeeld ook de Grote beelden op Paaseiland, zijn gevormd en op hun plaats gezet door middel van geluidsgolven. Aan een geconcentreerde geluidsgolf, kun je dan weer allerlei vernietigende, opbouwende of transformerende informatie toevoegen. Dit wordt dan een “blauwdruk”.
Overigens is materie niets anders dan geconcentreerd Licht in een vorm. En die vorm kan al naar gelang de omstandigheden heel etherisch of heel dens zijn. De vorm is Altijd een illusie omdat de “waarnemer”, het “waargenomene” tegelijkerTIJD (co)creëert. Toch kan “vorm” de tand des tijds doorstaan, zoals bijvoorbeeld de Piramiden van Gizeh, Dit heeft een reden, zoals alles een reden heeft op het juiste moment. Tijd is cyclisch gebonden en nu jullie bewustzijn van lineaire tijd overgaat naar concentrische tijd, krijgen jullie meer en meer te maken met vergevorderde technieken. Deze worden veelal vanuit Multidimensionele samenlevingen, jullie Gaia aangereikt om te helpen ascenderen. Gebruik geluid om te healen, te creëren en Oneness te genereren. Als je dit doet vanuit Onvoorwaardelijke Liefde, omdat wat jij aan een ander geeft, je dit ook aan jezelf geeft, dan zal het een uitdijende win/win situatie onderhouden die jullie, Gaia, jullie Zonnestelsel, Melkweg en het Omniversum met een verhoogde (geluids)trilling zal resoneren!

Ik ben er stil van.
Aa-Ken-Dra? “Hoor” je mij? Ben jij in de buurt?

Ja.

Ook al heb ik na de eerste kennismaking (november 2010) niets meer opgeschreven, ik heb voortdurend contact met je gehad hè?

Ja.

Waar gaan we het nu over hebben?

Waar wil jij het nu over hebben?

Ik wil het over zoveel onderwerpen hebben en eigenlijk ook weer niet.
Ik heb zoveel vragen te stellen en toch eigenlijk ook weer niet. Waarom word ik, de laatste tijd sowieso zo vaak heen en weer geslingerd tussen twee uitersten?

Daar gaan “wij” het dus over hebben. Jullie weten NU die tegenstrijdigheid (tweedeling), omdat alles en iedereen in jullie (nog) 3e Dimensie dit NU ook voelt, Dit komt eenvoudig NU omhoog omdat jullie NU de KEUZE hebben gemaakt voor EENHEIDSBEWUSTZIJN!

Dit klinkt logisch ja, maar …

Het kenmerk van AL-WAT-IS en jullie “natuur” zoekt ALTIJD compensatie om in BALANS te komen. Het maakt niet uit op welk trillingsniveau je bent afgestemd. Deze balans vinden jullie in je eigen persoonlijke en/of groeps “comfort zones”.
Een comfort zone is niet goed of slecht, maar neutraal. Het dient je, net zo lang totdat het je, om wat voor reden dan ook, niet meer dient.
Comfort zones zijn Energetische en/of fysieke ruimtes die jullie creëren om bijvoorbeeld “even op adem” en in balans te komen. Om je gecenterd, rustig, gezond, blij, machtig of wat dan ook te voelen.
Toch zijn ook jullie verslavingen er op uit om je de illusie van in balans zijn, te verschaffen. Ja, de koffie, de alcohol, medicijnen, de joint, de TV, het internet, de heroïne, XTC, cocaïne, computerspelletjes, seks, voedsel, religie, geld, magie, de sigaret, de economie, macht, suiker, brandstof, maar ook de kerk, mode, muziek, spiritualiteit, de techniek, spiritisme, de new-age beweging, de politiek en de New World Order. Álles, maar dan ook álles kan je dienen, maar ook beperken om in een “comfort zone” te verblijven.
Jullie kunnen zelf kiezen, wie of wat je persoonlijke of jullie groeps comfort zones mogen “binnenkomen”. Uiteraard laat je alleen dat binnen, wat op jouw trillingsniveau resoneert.
Je gaat niet gauw een Hardrock Café binnen, als je van klassieke muziek houdt. Of een Katholieke kerk als je Moslim bent. Je gaat niet naar een theekransje als je alleen maar koffie drinkt. Je koopt geen duur Chanel pakje, als je het liefst in een spijkerbroek rondloopt. Je gaat niet uit, als je liever thuiszit.
Toch kan het karakter van een comfort zone je ook in een verslaving, apathie, asociaal gedrag, beperking van bewustzijnsverhoging, ziekte, negatief zelfbeeld en armoedebewustzijn houden.
Comfort zones zijn moment opnames. Ze veranderen ook voortdurend, net als Jullie, Wij, AL-WAT-IS. In het jaar 2010 en ook begin 2011 werden jullie uitgedaagd om uit jullie comfort zones te komen. Die uitdagingen hadden de vorm van bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen, stormen, aardbevingen, tsunamis, volksopstanden, oorlogen, disclosures, politieke hervormingen, maar ook ziekten, echtscheidingen, faillissementen of burnouts.
Kortom, alles wat de uitdaging tot verandering inhield. Ging je de uitdaging aan of trok je je terug?
Wij hebben hier geen oordeel over. Wij vragen je alleen voortdurend, “Ben jij je ervan bewust welke werkelijkheid jij creëert?” Want comfort zone of niet, Jij, Jullie en Wij ALLEMAAL zijn de Creators en Cocreators van Oorlog en Vrede, Balans en Onbalans, Verdeeldheid en Eenheid! Hier kunnen we moeilijk over doen, maar we kunnen er ook voor kiezen om er de humor van in te zien.
Het Spel van Afdaling en Ascentie, waarbij jullie respectievelijk Aartsengel Lucifer en Aartsengel Michaël nodig hadden. En het ging nooit om het doel of de knikkers, maar alleen om de Ervaring van het Spel!
Je kunt humor ook gebruiken als een deur naar Eenheidsbeleving oftewel “Oneness”, want het maakt niet uit waar je vandaan komt, wat je hebt gedaan of hoe je er uitziet, want “Oneness” is de balans tussen de twee keerzijden van dezelfde medaille. Oneness heeft geen aandeel, maakt geen onderscheid, maat is de Glimlach van AL-WAT-IS !!

Dank je wel Aa-Ken-Dra. Het antwoord is dus, als je heen en weer geslingerd wordt tussen uitersten, je balans vinden, gecenterd zijn, waar en met wie je ook bent, comfort zone of niet?

Juist, ja.

Het voelt alsof wij met zijn allen het “oog” van de orkaan naderen. En is dat “oog” ook niet zoiets als een comfort zone?

Jazeker, met het verschil, dat je in het oog van de orkaan omhoog gezogen wordt, waardoor je trilling zo verhoogd wordt, dat je uit de orkaan schiet en de next “BIG BANG” creëert. Vergelijk het maar, met van “zwart gat”, naar “witte reus” gaan. Ook dit gebeurt cyclisch en voortdurend.

Klopt het Aa-Ken-Dra, dat Jij als “meer” voelt dan als één?

Ja, Ik ben “meer” dan de som van “mijn” onderdelen, net als Jij, Jullie, Alles en Iedereen. AL-WAT-IS, is ook “meer” dan AL-WAT-IS en dat “meer” zou je kunnen definiëren als “Oneindig”!

Er borrelen nog steeds vragen omhoog, maat op de één of andere manier stel ik ze niet?!

Omdat Maureen, jij een paar nachten geleden, al de “boodschap” hebt doorgekregen dat Jij de VRAAG EN HET ANTWOORD BENT, Tegelijkertijd!!! Jullie Allemaal trouwens.
Jullie zijn:

de Vraag en het Antwoord,
de Oorzaak en het Gevolg,

de Alfa en de Omega,
het Zaadje en de Ster.

 

Jullie zijn ÉÉN IN VERSCHEIDENHEID!
Geniet daarom, van het Spel, van Elkaar, want Oneness is Fun!

 

Vragen aan Xantirius XII.
17 Oktober 2010

 

Xantirius, hoe kan energie nu “oud” zijn?

Natuurlijk bestaat er niet zoiets als “oude” energie. Energie is energie en bestaat in het eeuwige Nu. Wij gebruiken het woord “oud” om te laten begrijpen, dat jullie “vroegere” gedrag jullie Hier en Nu niet meer dient. Dat komt omdat de frequentie (het trillingsniveau) van jullie beleefwereld (derde dimensie) zich exponentieel aan het uitbreiden en verhogen is. Dit is inherent aan de tijdcyclus van de derde dimensie die nu in jullie stelsel beëindigd zowel als verhoogd wordt.

Klopt het Xantirius, dat dat komt onder andere door de portalen (poorten) die wereldwijd geopend zijn.

Ja. Jullie noemen deze portalen Stargates, Seagates en/of Earthgates. Deze portalen zijn zulke krachtige energetische kolken, dat jullie wetenschappers grote moeite hebben dit te behappen, laat staan te controleren. Vooral zij, die werken met en voor de N.W.O. De “CERN” centrale onder Zwitserland is bijvoorbeeld een onder “beheer” van de N.W.O. gemaakte Stargate. In de Golf van Jemen bevindt zich een Seagate, net zoals in de Golf van Mexico. Vanuit jullie “tijds” besef zijn deze relatief “nieuw”. De Seagate bij de Bermuda Driehoek is voor jullie relatief “oud” en bekend. Net zoals de Earthgates onder het Giza Plateau, Midden Mexico, Tibet, Noord -en Zuidpool, Sedona, Peru, China en Zuid Frankrijk. Voor de verduidelijking, Earthgates en Seagates zijn ook Stargates. Oftewel poorten naar multi-dimensies. Er zijn grote en kleine. Door mensen gemaakt en geïnitieerd en/of door multi-dimensionele zogenaamde “buitenaardsen”. Er zijn oude en nieuwe en er komen steeds meer nieuwe bij. De Stargates zijn verbindingen met andere stelsels in het Omniversum en bijvoorbeeld jullie “toekomst”. De Seagates zijn verbindingen met diepzee mutli-dimensioneel leven, andere “waterplaneten” en bijvoorbeeld jullie “verleden”. De Earthgates zijn verbindingen naar Agharta of binnenaarde. Bij het “nieuwere” Earthgates gebied hoort bijvoorbeeld Iran, Irak en vooral Afghanistan. Nabij het dorpje Ataghar, niet ver van Kandahar in het berg en grensgebied met Pakistan, ligt een sterke Earthgate. Eigenlijk kun je stellen dat alle gebieden die “wazig” zijn op Google Earth meestal “militair” gebied (N.W.O.) zijn en vaak ook Sterrenpoorten. Het Midden Oosten (Sumerië) was altijd al de grootste “aankomst -en vertrekhal” van de Elohim, Annunaki, Godenkosmonauten en Grondleggerrassen. De energetische en biologische veranderingen, materialisaties en de-materialisaties in en om Stargates zijn enorm. Waar zou die colonne van vijfhonderd trucks met hulpgoederen, die vorige week verdween op het grensgebied Pakistan/Afghanistan op weg naar Kandahar (Stargate Ataghar) gebleven zijn? En hadden ze wel “hulpgoederen” bij zich? Jullie intuïtie geeft al heel lang aan, dat de door jullie regeringen en media uitgegeven verklaringen over zogenaamde “oorlogsgebieden”, daar niets meer van lijkt te kloppen. Dat klopt! Dat zegt iets over jullie regeringen, media, maar ook iets over jullie, als je niet naar je intuïtie luistert. Je intuïtie is niet voor niets je etherische mobieltje en rechtstreekse verbinding met jouw Hogere Zelf en de Multi-Dimensies. Ook bemerken jullie nu overal en aan alles dat bij de door de N.W.O. opgewekte “natuurrampen” steeds minder mensen de dood vinden. Ongeacht de heftigheid van de tyfoon, orkaan, aardbeving of tsunami. De N.W.O. wordt al lang gemonitord. De klappen via bijvoorbeeld HAARP en Echelon, die zij nog proberen uit te delen, worden herleid, ontmanteld, gedematerialiseerd (onder andere oorlogstuig), ontgift en/of veranderd op een vreedzame manier. Dit gebeurt doordat jullie en-masse een hulp en bijstandvraag de ether in hebben gestuurd. De Galactische Federatie van Lichtwerelden heeft die vraag gehonoreerd en werkt met jullie samen. Ter verduidelijking, “jullie” zijn Moeder Aarde met haar bewoners zoals mensen, maar ook dieren bijvoorbeeld dolfijnen en walvissen, planten en mineralen.
Ja, op je vraag of jullie dit ‘s nachts als jullie slapen doen.

Geen wonder, dat wij ons vaak brak voelen als wij wakker worden.

Nou, dan kunnen jullie je nu brak, maar ook voldaan gaan voelen, wetend en vooral vertrouwend, dat je “goed” bezig bent geweest.

Ha ha, laten wij daar maar van uit gaan.
Dank je Xantirius!

Dank jullie allen!

 

Vragen aan Xantirius XI.
15 Oktober 2010

 

Xantirius?

Ja?

Ik en de meeste mensen om mij heen worden op het moment heen en weer geslingerd door gevoelens van euforie en depressie. Het lijkt wel alsof iedereen ADHD heeft. Wat ik bedoel is, dat heftige emoties zo opspelen.

Het jaar 2010 is een jaar van openbaringen. Alles wat vaak bewust (al dan niet onbewust) heel diep weggestopt is aan emoties zoals angsten, frustraties, pijn, ziekte, boosheid, oerangsten (uit vorige en interplanetaire levens) enzovoort, komt nu naar de oppervlakte voor bewustzijnsverhoging. Overal ter wereld worden “beerputten” opengetrokken, “heilige huisjes” omvergehaald. Er is een toename van disclosures van allerhande cover-ups. Steeds meer mensen gaan zich hun nachtelijke avonturen in de multi-dimensies herinneren. Waar, met wie ze waren en waar ze mee bezig waren, terwijl ze sliepen en/of droomden. Je weet, dat als je slaapt, je etherische lichaam zich los maakt van zijn fysieke lichaam en rondreist in de multi-dimensies. Doordat deze herinneringen terugkomen en daardoor de re-connection (herverbinding) en bewustzijnsverhoging (ascentie) kan de “automatische” piloot van het fysieke lichaam gedesoriënteerd raken, wat dan weer zijn weerslag op het emotionele en mentale lichaam heeft. Mijn raad is, om al je lichamen de “tijd” te geven. Bijvoorbeeld, als je boos bent, neem dan rustig de tijd om te gaan ademen totdat de golf van boosheid wegzakt. Doe dit ook met de golven (ja, emoties komen in golven) van pijn, verdriet, onrust enzovoort.

Hebben verslavingen hier ook mee te maken?

Natuurlijk, wat jullie vroeger deden was pijn, verdriet of boosheid niet accepteren en loslaten, maar wegstoppen onder een dikke laag van vals vermaak en genot. Uiteraard geholpen door de N.W.O. die jullie maar wat graag slaafs en verslaafd willen houden (brood en spelen). Zo kon, bijvoorbeeld genieten van een goed maal, een eetverslaving worden. Genieten van drank, een cafeïne of alcoholverslaving worden. Genieten van gezonde lucht, een rook of snuifverslaving worden. Zo kon iemand die het eerst fijn vond om te werken, een workaholic worden en gefrustreerd om deadlines te halen van meer en meer en sneller en sneller, een burnout krijgen. Je kunt letterlijk overal aan verslaafd raken, aan werk, geld, seks, drugs, alcohol, suiker, cola, koffie, spanning, gokken, TV, internet, medicijnen, lijm snuiven, religie, macht, eten, snacks, sport, bling-bling, videospelletjes, competitie, ego, mind-games, soaps, wapens, vechten, moorden, auto’s, snelheid, muziek, geluid, rituelen enzovoort, enzovoort. Erger nog, je kunt je er niet eens van bewust zijn, verslaafd te zijn of je wilt het niet toegeven, waardoor het makkelijker lijkt, alibi’s te verzinnen om je verslaving(en) in stand te houden en zo de “puppet-on-a-string” te blijven van de elite machthebbers. Bij een groep willen horen geeft eerder onmacht aan, dan Eenheid. Maar ook, als je doet alsof je je zogenaamd individueel opstelt om aan die positie macht en/of aanzien te ontlenen, onder druk je meer je eigenheid, dan dat je eenheid in verscheidenheid be-leeft! Dit is allemaal begrijpelijk, omdat vanuit jullie “oude” energie een groep meer macht had, dan een individu en dat een individu juist uit alle macht probeerde, boven die macht te staan. Vanuit oude energie …

 

Vragen aan Xantirius X.
17 September 2010

 

Kun je iets vertellen over entiteiten?

Voor jullie heeft een entiteit meestal een negatieve lading. Jullie zien entiteiten als spirits van overleden zielen, die er meestal op uit zijn jullie levens te verzieken. Ik ben ook een entiteit, maar vanuit jullie perceptie voel ik “goed” en noemen jullie mij een engel! Eigenlijk zijn entiteiten bewustzijnsvormen zonder positieve of negatieve lading. Deze bewustzijnsvormen kunnen getriggerd worden, zich ergens mee te verbinden. Dat “ergens” kunnen mensen, dieren of wat dan ook maar zijn.

Heeft een entiteit een ziel?

Nee, een entiteit heeft geen “eigen” ziel, maar veel meer een “over” ziel, die zich wel aan een ziel kan verbinden. Een entiteit heeft ook geen “eigen” lichaam, maar kan wél (altijd met bewuste al dan niet onbewuste goedkeuring van een persoon) een lichaam voor korte of langere tijd bewonen of overnemen.

Nou, ik kan me moeilijk voorstellen, dat iemand goedkeuring geeft om het eigen lichaam ter beschikking te stellen aan een entiteit.

Toch gebeurt dat veelvoudig en voortdurend in jullie beleefwereld.

Dus wat wij geesten of spoken noemen zijn geen entiteiten?

Ja en nee. Zoals ik al zei, kunnen entiteiten zich verbinden met een ziel, dus ook een ziel die overleden en overgegaan is én geen fysiek lichaam meer heeft. Als jullie communiceren met jullie geliefden die overgegaan zijn, dan communiceren jullie meestal met het astrale lichaam van de persoon die jullie op Aarde kenden.

Kan het zijn, dat een entiteit zich “verbindt”met een nog ongeboren kind en dat het kind dan zielloos geboren wordt?

Ja.

Wat is de functie dan eigenlijk van die entiteiten en waarom zouden zij dat doen?

Bijvoorbeeld om een fysiek lichaam te hebben.

Jeetje, lopen er veel ziellozen rond?

Ja, genoeg.

Maar wat is hun functie dan?

Nu, je weet inmiddels dat jij je eigen be-leefwereld (drama) creëert en co-creëert in jullie derde dimensie. Lichaamsgebonden entiteiten kunnen gecreëerd en ingezet worden bij dat uit te spelen drama. Daar is over en weer goedkeuring voor verleent.

Hoe herken ik deze entiteiten in een lichaam?

Door in de spiegels van de ziel, ogen dus, te kijken en daar geen emotie te vinden. Heb geen oordeel over hen, jullie hebben hen zelf mede gecreëerd.

Kan hun “functie” ook bewustzijnsverhogend werken?

Zeker!

Kunnen “ze” je ook beperken?

Ook al!

Hoe kom je dan van ze af?

Heel eenvoudig. Je wordt je bewust, dat je een beperkende entiteit bij je hebt. Dan maak je de bewuste keuze, ze simpelweg (in liefde) los te laten. Jij bent zelf één van die therapeuten die anderen daarin helpen.

Ja dat klopt, maar persoonlijk heb ik letterlijk en figuurlijk gevochten om een heel negatieve entiteit niet in het lichaam van mijn dochter binnen te laten komen.

Hij heeft het geprobeerd en het was jouw functie om op het juiste moment, om de juiste reden haar te beschermen. Vooral ook, door niet in angst te gaan, maar in je lichtkracht de confrontatie aan te gaan.

Hebben entiteiten “goodwill”?

Ja en nee. Aangezien entiteiten in eerste instantie geen emoties hebben, hebben ze dus ook geen “goodwill”. Toch kun je ze allerlei positieve en/of negatieve emoties toedichten, waardoor de entiteit “groeit” in persoonlijkheid en identiteit (co-creatie).

Kunnen ze dan ook een ziel krijgen?

Ja, dan kunnen ze ook een ziel ontvangen.

Ben hier toch wel een beetje stil van.

Ok, ik zal je wat meer perspectief geven. Zoals ik al eerder zei, kan een entiteit zich positief of negatief verbinden met een ziel, lichaam of wat voor materie dan ook. Jij hebt bijvoorbeeld een paar Crystal Skulls. Op het moment dat ze gemaakt werden, hadden zij nog geen “bewustzijnsvorm” (entiteit), persoonlijkheid of identiteit. Pas op het moment dat jij ze zag en er door getriggerd werd creëerde jij (initiatie) een energievorm in identiteit, waar een entiteit zich mee kon verbinden én waardoor ook de “persoonlijkheid”van de Crystal Skull vorm kreeg (groeide).

Hier komen we weer terug bij het-kip-en-het-ei verhaal van wat was er eerder?

Hetzelfde antwoord geldt ook hier; multidimensionaal tegelijkertijd! Dit is dus een entiteit die voor jou persoonlijk, zich positief verbonden heeft met jou en die jij “gebruikt” om jouw trilling te verhogen.
Nu de voor jou “negatieve” entiteiten. Laat ik weer beginnen te vertellen, dat jullie discrimineren (onderscheid maken) in positief en negatief, maar dat in Het Grote Geheel geen positief of negatief bestaat.
Als jij bij je cliënten (met hun goedkeuring) zogenaamde negatieve entiteiten wegneemt, is dat omdat jullie voelen dat deze entiteiten bewustwording en verhoogde trilling, in de weg staat. Toch is het heel goed mogelijk en meer dan waarschijnlijk, dat die entiteiten daar niet zonder reden waren. En dat de cliënt die entiteiten ook “gebruikt” heeft. Bijvoorbeeld als troost of om wat voor persoonlijk drama dan ook uit te spelen. Nu kan een entiteit zo “groeien” in identiteit en persoonlijkheid (door de cliënt “gevoed”), dat de entiteit zogezegd een eigen (onafhankelijk) “leven”zou kunnen gaan leiden. Misschien heb je die entiteit wel heel veel “ego’ toegedicht. Of misschien wel mentale, logisch denkende en beredenerende vermogens en eigenschappen, die je niet bij jezelf kunt of wilt zien. Jij hebt dan letterlijk en figuurlijk, macht en kracht in iets buiten jou om gecreëerd. Dat kun je dan óf als alibi gebruiken, óf om er bijvoorbeeld de schuld aan te kunnen geven. Je projecteert dan je eigen negatieve eigenschappen of beperkingen op die entiteit, de steeds meer een eigen leven gaat leiden op een negatieve en lagere trillingsfrequentie, wat dan logischer wijs jou weerhoudt, om hoger te gaan trillen!

Ja, dit snap ik, maar hoe zit het dan met die voor mij onbekende entiteit waar ik mee gevochten heb?

Deze entiteit was al “gevormd” door een familie. “Hij” had al een persoonlijkheid en identiteit, maar nog geen fysiek lichaam. Dat probeerde hij via je dochter te krijgen, maar dat heb jij tegen gehouden.

Hij zag er wel uit als een duivel, een mooie duivel weliswaar, maat voelde wel heel negatief en duivelsachtig aan.

Toch had hij respect voor jou, omdat je geen angst had en in je lichtkracht ging staan. Je ziet dat duisternis altijd wijkt voor licht en lage trilling, voor hoge trilling. Hij is nu (met wederzijdse toestemming) geboren in een gezin met heel lage trilling. Zij zijn nu gezamenlijk een aards drama aan het uitspelen. Heb hier geen oordeel over.

Dank je Xantirius. Ik heb nog één vraagje. Ik dacht dat zielen in deze overgangstijd niet meer konden reïncarneren?

Zielen kunnen en zullen ten allen tijde incarneren. “Jonge” of “nieuwe” zielen zoals de hiervoor genoemde entiteit is “in den vleze”, dus geïncarneerd in een 3D fysiek lichaam (baby). In dit specifieke geval is er (nog) geen ziel bij deze baby ingedaald. Dat kan nog gebeuren, maar hoeft niet. Reïncarnatie (wedergeboorte) gebeurt in deze overgangstijd in een 5D fysiek lichaam. Dus incarnatie (nieuwe zielen) in een imploderende derde dimensie en reïncarnatie (kristalkinderen) in een expanderende vijfde dimensie. Bij incarnatie kiezen nieuwe jonge zielen voor cycli in de derde dimensie en willen ze uit vrije keuze deze relatief korte derde dimensie in deze overgangstijd nog meebeleven.

Dan heb ik nog een laatste vraag van een zwaar autistische cliënt. Zijn ziel schreeuwt al een paar jaar om hulp van de Galactische Federatie, maar heeft niet het gevoel “gehoord” te worden.

Toch zijn “wij” al lang al met hem bezig. Sterker nog, hij is één van “ons”. Hij heeft deze heel zware rol in zijn aarde drama op zich genomen, om de verandering te zijn voor de bewustwording en trillingsverhoging van de “oude tijd” psychologie en psychiatrie matrix. Hij is er om wantoestanden aan te tonen, steun hem en zeg hem (op hoger niveau weet hij dit), dat zijn hulpvragen allang gehonoreerd zijn en dat dit de weliswaar zware maar laatste lootjes zijn. Vertouwen en Onvoorwaardelijke Liefde zijn ook hier de sleutelwoorden. Wij zijn dichterbij dan ooit!

Dan heb ik toch nog de (voorlopig) allerlaatste vraag. Is Jesus aan het kruis gestorven?

Nou je springt wel van de hak op de tak.

Ja, deze vraag komt “door” en anders vergeet ik hem misschien.

Ook vragen kunnen hoge potenties hebben in Nu-Tijd. En dat is het geval met deze vraag. Jij weet het antwoord allang, maar je stelt deze vraag voor heel veel mensen. Nu dan, Jeshua of Jesus Christus is niet aan het kruis gestorven. Hij heeft wel deel genomen aan een complot in tijd en dimensie toen en daar, om dat drama uit te spelen. Rond het begin van de jaartelling waren er meerdere Jesussen, Messiassen, Spirituele Leiders die allen een nieuw Eénheidsbewustzijn op Aarde wilden verankeren. Zij waren verbonden met Godenkosmonauten (positieve en negatieve), of de Galactische Federatie van Lichtwerelden, en/of de Engelen Realms. Zij konden “wonderen” verrichten en dat kunnen jullie ook steeds meer. Het zogenaamde “Christus drama” is al meerdere keren op Aarde uitgespeeld. Alles gebeurde om de “juiste” reden op het “juiste” moment in tijd en dimensie.
Toen kerkelijke leiders zich gingen mengen in dit Aarde drama en de waarheid verdraaiden was dit ten gunste van hun eigen lage trillingsniveau van overheersing en ten nadele van Eénheidsbewustzijn. Toch was de “toon” gezet en moest het nog 2000 jaar duren, voordat meerdere cycli in ons zonnestelsel op dit punt en in deze Nu-Tijd (Precessie der Equinoxen) samen moesten komen, voor de Ascentie van dit zonnestelsel! Onthoudt dat, hoe “nietig” ons zonnestelsel ook lijkt ten opzichte van de melkweg en onze melkweg weer “nietig” lijkt ten opzichte van al die ontelbare galaxies, het is als de in het stille water gegooide steen die steeds grotere kringen maakt in het water. Het “grote” wordt aangeraakt door het “kleine”. Jullie kunnen weer uit vrije keuze deel uitmaken van de Galactische Federatie van Lichtwerelden. Terug naar HUIS!

Wow, dankjewel.

Dank Jij, Wij, Al-Wat-Is!

 

Vragen aan Xantirius IX.
16 September 2010

Humor heeft een hoge “healingsfactor” en is prijsloos!

Onvoorwaardelijke Liefde heeft de hoogste healingsfactor en is ook gratis.

Wat je ook eet, kauw elke hap net zolang totdat het zo goed met je speeksel (enzymen) vermengd is dat het vloeibaar is voordat je het doorslikt. Hierdoor ga je ook minder eten en je zult merken, dat je ontlasting reukloos wordt en je anus niet meer bevuilt. Eerlijk gezegd, maakt het niet uit wat je eet, maar veel meer hoe je het eet én waarom. Word je daar bewust van. Respecteer al het voedsel en drank dat je lichaam opneemt. Koester en respecteer bovenal je eigen lichaam. Alle fysieke en/of emotionele pijnen in je lichaam zijn een signaal, dat je een deel van dat lichaam veronachtzaamd hebt. Als eten een gewoonte, automatisme of verslaving wordt, dan communiceer je niet meer met je lichaam.

Leer goed te ademen (verbonden ademhaling). Hier is heel veel, ook gratis informatie over te vinden. Al-Wat-Is is inademing en uitademing, aantrekking en uitstrekking.

Al je geen geld hebt om wat voor sport of wat dan ook te beoefenen, ga dan wandelen of fiets naar je werk. Neem hier de tijd voor. Doe ontspanningsoefeningen. Ook hier is genoeg gratis informatie over te vinden.

 

Voor weinig geld is er een boekje te koop van Peter Keller over de (zes) Tibetaanse riten. Het heet “Fontein der Jeugd”. Deze oefeningen zijn voor alle leeftijden.

Ja, dat klopt. Als jullie rondvragen (communiceren), dan komt er een overvloed aan informatie over allerhande gratis heelwordings-methoden.

Recent komen ook steeds meer echt goedkope kruiden en mineralen voor onder andere fysieke zuivering naar boven, zoals: waterstofperoxide, chloordioxine, cayenne peper en zeezout.

De door de N.W.O. gecontroleerde farmaceutische industrie wil vooral niet dat die inkomstenbron droog komt te staan. Dat gevaar is er als de mensen simpele en goedkope producten en tools gaan gebruiken voor genezing en healing.
Voel intuïtief welke healing of methode voor jou zou kunnen werken. Het maakt niet uit of dat nu bidden, mediteren, dansen, zingen of lachen is of iets anders “gratis”. Deze healing methoden hoef je niet te kopen. Je bezit ze al, deel ze.

Op YouTube zijn prachtige filmpjes te zien van gewone mensen die gratis hun Eenheidsbewustzijns verhogende, healingmethoden delen.

Een heel belangrijke raad is, dat je bij alles wat je doet, het plezier vindt om het te doen. En doe zelf eens wat gratis voor een ander. Wat je er voor terug krijgt is altijd meer!
Hoe meer je je lichaam vertrouwt, hoe meer je lichaam dat vertrouwen zal bevestigen. Hoe meer je je medemens vertrouwt hoe meer je medemens dat vertrouwen zal bevestigen. Hoe meer je Gaia vertrouwd, hoe meer Gaia dat vertrouwen zal bevestigen. Hoe meer je het Omniversum vertrouwt, hoe meer het Omniversum dat vertrouwen zal bevestigen. Hoe meer je Nu-Tijd vertrouwt, hoe tijdlozer je zal zijn!

Zijn er beperkingen?

Alleen de beperkingen die jij jezelf oplegt of op laat leggen.

Het lijkt allemaal zo simpel.

Het is zo simpel en dát is nou net de moeilijkheidsgraad voor jullie. Jullie zijn geprogrammeerd om als iets moeilijk is, moeite, inspanning of heel veel geld kost, dat het dan pas de moeite waard kan zijn. Jullie hebben allemaal “ingebouwde” waardeoordelen, die je gevangen houden in de matrix. Nogmaals, elke kwaliteit heeft een beperking en elke beperking heeft een kwaliteit. Jullie “natuur” zoekt altijd balans in geuren, kleuren, ervaringen, prikkels en emoties. Geniet van je “natuur”, onbeperkt!

Hoe ga ik om met bijvoorbeeld een verslaving?

Stap één is, je er bewust van te worden dat je verslaaft bent.
Stap twee, vraag om hulp. De ervaringsdeskundigen (die zijn er genoeg) kunnen je meestal het beste en veelal gratis van dienst zijn.
Stap drie, ga jezelf niet te lijf met boosheid, oordeel, teleurstelling of angst over je beperking of verslaving, maar visualiseer wit licht (beschermend), roze licht (liefdevol), zacht blauw licht (fysiek helend) of violet licht (emotioneel helend) om je heen.

Geld dit voor alle verslavingen?

Ja. Het is je natuur om balans te zoeken. Voor je gevoel brengt je verslaving evenwicht, verdoving en dus ook verlichting. Juist als je op een lage frequentie trilt, zoek je onbewust een substituut, verdoving en balancering van die pijn, verdriet, angst, onbegrip, eenzaamheid, haat, boosheid, ergernis of onvolkomenheid. Verhoog je trilling door Liefde en Begrip, dan heb je automatisch steeds minder lage trilling verdovingen nodig om je in balans te voelen.

Is het zo eenvoudig?

Ja, vanuit jullie beleving misschien niet gemakkelijk, maar zeker wel zo eenvoudig!

Dank je wel Xantirius.

Dank Jij, Jullie, Al-Wat-Is!

 

Vragen aan Xantirius VIII.
4 September 2010

 

Xantirius, kan het zijn dat wij mensen ook kunnen genieten van het slachtoffer zijn?

Ja. Hier weet jij het antwoord al op, maar je vraagt je af waarom.

Ja.

Miljarden mensen, miljarden redenen. In jullie westerse maatschappij kan het zijn om aandacht te krijgen. Wat de reden ook moge zijn, ook hier geldt weer dat het een kwestie van afstemming is. Wij hebben hier geen oordeel over. “Slachtoffer” is maar een begrip in het spel der Illusie.

Toch vind ik het niet fijn om pijn te lijden, ziek te zijn of verdriet te hebben.

In eerste instantie niet. Maar als jij nu terug kijkt op je leven tot nu toe, jij hebt persoonlijk al heel veel pijn, verdriet, ziekte, dood en angst meegemaakt in je leven, zou je het hebben willen missen?

Nou, ik zou het niet meer over willen doen, maar inderdaad, ik zou niets van wat ik meegemaakt heb willen missen.

Zou je dit “proces” ook een ander kunnen “gunnen”?

Ja, daar vraag je wat. Dat vind ik dus extreem moeilijk, vooral als het gaat om de mensen van wie ik houd en om het feit dat ik meestal van tevoren al weet wat er gaat gebeuren.

Het enige wat je kunt doen is, hulp en/of raad geven mits er om gevraagd wordt en altijd Onvoorwaardelijke Liefde uitstralen. Net als wij in de Angel Realms.

Ja, maar soms vraagt iemand niet letterlijk om hulp en voel ik dat hulp nodig is?

Hulp kan vele “vormen” hebben. Hulp kan ook in vele “toevalligheden” (synchroniteiten) komen. De ziel heeft altijd de vrije keuze om “hulp” te weigeren. Om wat voor reden dan ook.

Toch maak ik me druk om de slachtoffers van het “systeem” (matrix).

Resoneer met de Hogere Zelven van die slachtoffers en vraag simpelweg wat nodig is en handel daarnaar. Je zult zien dat door bewustzijnsverhoging je op de juiste plaats zult zijn, om de juiste reden, op het juiste moment, mét de juiste handeling, hulp en/of raad.

Maar ja, wat ik juist vind, hoeft voor een ander toch niet zo te zijn?

Dat is juist ja. Blijf gecentreerd in jouw waarheid. Het doet jou namelijk geen goed om andermans waarheid te leven. De Hogere Zelven van alles en iedereen vibreren op Eénheidsbewustzijnsniveau.
Om niet te vervallen in het welles/nietes drama, focus niet op het gelijk willen hebben. Als anderen dat wel doen, accepteer dan, dat dat deel uitmaakt van hun pad.

Geld dit ook voor het gebruik van geneesmiddelen en/of gezondheidsproducten?

Ja, alles “werkt” waarmee men resoneert, oftewel vertrouwt of gelooft dat het “werkt”!

Kun je wat tips geven over goedkope gezondheidsproducten?

Jazeker, jullie zogenaamde “economische crisis” is kunstmatig opgezet. Maak de keuze om te resoneren met healingsmethoden die goedkoop en simpel zijn. Je hebt eigenlijk geen geld nodig om gezond te kunnen zijn (behalve als je dat gelooft). Hierna wat tips die weinig of geen geld kosten.

 

Vragen aan Xantirius VII.
31 Augustus 2010

 

Ik heb nog een paar vragen.

Een paar maar?

Is Michael Jackson vermoord?

Dat is maar net hoe je het bekijkt.

???!!!

Wel nu, wat ik je ga vertellen, is vanuit jullie “slachtoffer” bewustzijn wat moeilijker te behappen.

Dat dacht ik al.

In het aarde-Michael Jackson-drama is hij vanuit jullie perceptie inderdaad vermoord. Helaas is ook de entertainment industrie onder controle van de N.W.O. Zij kunnen de opkomst én ondergang van een artiest bepalen. Michael Jackson was een groot Avatar, Kristalkind en Lichtdrager. Net zoals onder andere Mozart en Jeshua wist hij, dat hij zijn passionele levensopdracht in een relatief kort leven zou gaan uitdragen. Op zijn manier was hij ook een bewustwordings-trigger en verhoger. Tijdens zijn leven was hij vaak in contact met zijn Hogere Zelf, wat hem onbegrepen maakte bij de mensen. Door zijn overgevoeligheden en daardoor beperkingen, speelde hij in de kaart van de N.W.O., die juist door zijn dood nog meer aan hem kunnen verdienen. Vanuit onze dimensie bekeken was zijn dood door zijn Hogere Zelf gewenst. Op het juiste moment om de juiste reden.
Het komt regelmatig voor dat een ziel, kort na heengaan nog een tijdje in de lagere aardgebonden dimensie van de 4e dimensie blijft hangen. Ook hier gaat de ziel door een bewustwording, loslating en ascentie proces heen. Dit kan nog gepaard gaan met boosheid, teleurstelling en zelfs healing van het lichaam ook al is er geen fysiek lichaam meer. De ziel kan zijn fysiek lichaam nog wel voelen. Als de ziel “gechanneld” wordt in die periode, kan dat niet zo aangenaam uitpakken. Michael Jackson was er al in de laatste tien jaar van zijn leven bewust van, dat het potentieel dat zijn leven niet lang meer zou duren én een gewelddadig einde zou kunnen hebben, erg hoog was. Dit gold bijvoorbeeld ook voor onder andere Lady Diana en Marilyn Monroe. In de laatste jaren van hun levens veroorzaakte dat mede emotionele labiliteit, waardoor ze ook nog meer gevoeliger werden voor medicijnen en manipulaties (ook deze laatste zijn vermoord).

Begrijp ik het dan goed, dat als je dus je leven creëert en co-creëert, je dat ook doet met je dood?

Ja.

Heeft onze Hogere Ziel, de touwtjes in handen bij het creëren en co-creëren van onze levens?

Ja.

Maar, zit ik dan ook niet in de “matrix” van mijn Hogere Ziel? Ik bedoel ben ik wel zo vrij in mijn vrije keuze?

Ook een zogenaamde “vrije keuze” is dimensie gebonden en je Hogere Ziel heeft meer “vrijheden” dan jij.

Geen wonder dat wij allemaal meteen gaan huilen als we geboren worden.

Nou slaap hier nog maar een nachtje over en dan gaan we morgen verder.

 

Vragen aan Xantirius VI.
15 Augustus 2010

 

Xantirius kun je ons iets bruikbaars vertellen over gezondheid?

Ja, jullie merken ook al in deze overgangstijd dat het voedsel dat jullie tot jullie nemen aan het veranderen is. Alle flora en fauna (“ooit” eens “uitgezaaid” door ver gevorderde buitenaardse “ouderrassen”) op Gaia, zijn ook aan het ascenderen. Ook hun “vorm” is aan het veranderen. Op het eerste gezicht, heel subtiel, maar als je je beter op die flora en fauna focust, zul je bemerken met hoeveel kracht, licht, liefde en snelheid dat gepaard gaat. Dieren en mensen, zullen net als planten en mineralen, hun voedsel meer en meer uit lichtvitaminen halen. Oftewel, het dierlijk voedsel zal je steeds minder bekomen. Jullie zullen je ook onprettiger gaan voelen na copieuze maaltijden vol dierlijk en genetisch gemanipuleerd voedsel. Ook het medicijn ge(mis)bruik zal veranderen. Luister naar, vertrouw op en respecteer je fysieke lichaam. Word nu niet boos op je lichaam (of op Gaia), dat het reinigingsproces met hoge koorts gepaard kan gaan. Je smaak en perceptie zijn letterlijk en figuurlijk al aan het veranderen. De positieve intentie van jullie gedachtekracht is de verst reikende, tijd en dimensie overtreffende, meest healende én gratis “toverstaf” die IEDEREEN bezit! Creëer Onvoorwaardelijke Liefde, door het uit te stralen aan te trekken, te zijn. Creëer Onbeperkte Overvloed, door het uit te stralen, aan te trekken, te zijn. Creëer Perfecte Gezondheid, door het uit te stralen, aan te trekken, te zijn. Er is genoeg voor iedereen! Creëer met jullie gedachtekracht healende vortexen op Aarde (velen doen dat al, met én zonder hulp van de Galactische Federatie). Onze hulp aan jullie is, jullie keer op keer te bekrachtigen, dat jullie ons niet meer nodig hebben, omdat jullie het zelf kunnen!!!
Jullie ervaren nu al, dat als jullie Licht, Liefde en Respect uitstralen
naar een potentiële moordenaar, hij je niet zal vermoorden (vermits je alsnog de vrije keuze wilt maken, je zielecontract te vervullen).

naar een potentiële verkrachter, hij je niet zal verkrachten.

je kunt zwemmen tussen de haaien, zij “zien” je niet als “prooi”, maar als Lichtenergie.

je zult zien dat alle zogenaamde roofdieren positief reageren op jullie Lichtenergie.

naar kankercellen, zullen zij als sneeuw voor jouw innerlijke zon verdwijnen. Alle virussen, bacteriën en schimmels reageren positief op jullie Lichtenergie.

 

 

Is het zo simpel?

Ja, onderschat jullie Lichtkracht niet! Als jullie die Lichtkracht multidimensioneel bundelen, dan zullen er géén slachtoffers meer vallen door wat voor olievlek, tsunami, aardbeving, orkaan, vulkaanuitbarsting, griep epidemie of oorlog dan ook. Dit is al gaande!

Dank je Xantirius.

Dank jullie zelf!

 

Vragen aan Xantirius V.
10 Augustus 2010

 

Xantirius, kun je ons nog wat advies geven?

Niets, maar dan ook niets is nog wat het lijkt op Aarde. Om deze overgangstijd wat makkelijker door te komen, hier wat simpele tips.

Yes!

Jullie Lichtdragers weten dat het nieuws momenteel beheerst wordt door negatieve berichtgeving. Dit beheerst weer jullie gedachten en gevoelens. Toch zijn jullie steeds krachtiger gaan voelen, wat er niet (meer) klopt in jullie beleefwereld. Je “voelt” wanneer iemand liegt, manipuleert of macht misbruikt. Op alle niveaus! Je hoort wat een regeringsleider, religieus leider of wat voor machthebber dan ook zegt, maar je voelt direct wat er wel of niet van klopt! En helaas “klopt” er steeds minder van (voor je gevoel). Vaak kun je niet “bewijzen” wat er niet klopt en daar kun je knap gefrustreerd door raken.
Tip 1: Uit je gevoel stante pede! Je zult merken, dat je omgeving dat meteen ook gaat doen. Het is een oude angst die opspeelt wanneer jij denkt, dat jij alleen maar dat (voor jouw perceptie) onbewijsbaar “gevoel” ergens over hebt. Het gaat niet over het “wellis of nietes” spel, of dat jij jouw waarheid moet bewijzen, maar over het delen van gevoelens.
Tip 2: Bij alle uitingen van media, politiek, economie, wetenschap en kunst en cultuur, is het heel praktisch om je bij jezelf af te vragen, wie of wat heeft hier “baat” bij? En is die “baat” een win-win situatie voor alle belanghebbenden? Een win-win situatie ontstaat wanneer energie stroomt (geld is ook energie, net zoals aandacht of wat voor product dan ook) en als de wisselwerking van die energie in balans is.
Tip 3: Hoe “hoger” de maatschappelijke status, hoe meer (eigen)belangen er verstrengeld zijn. Ga er in deze tijd van chaos en verwarring maar vanuit (rustig en zonder oordeel), dat dat wat “lijkt” of “gezegd” wordt, meestal het extreem tegengestelde én de cover-up is van de echte waarheid!
Tip 4: Als de “leidende” elite met de rug tegen de muur staat en desondanks nog rake klappen uitdeelt, weet zij dat zij met het uur terrein aan het verliezen is. Jullie ervaren dan, dat je toch volgens je eigen gevoel juist hebt gevoeld, gedeeld en gehandeld. De “negatieve” (nog) machthebbende elite, herken je heel eenvoudig doordat zij verbaal en in hun lichaamstaal, totaal gespeend zijn van gevoel. Oordeel hen niet, zij zijn heel diep “gezonken” om deze “rol” overtuigend te kunnen spelen.

Kun je nog iets duidelijker worden?

Simpele voorbeelden uit het recente verleden die jullie “gevoel” van wat er wel of niet klopt maatstaven.
– “Opwarming” van de Aarde is in feite afkoeling en balancering van de Aarde. Vertrouw Gaia, zij weet wat ze doet! 5D zal weer een subtropisch klimaat hebben.
– De recente natuurrampen en epidemieën zijn door de NWO (klimaatbeheersing volgens HAARP) perfect uitgevoerde “genocide” en dus géén natuurlijk verschijnsel. Gelukkig krijgt Gaia planetaire en galactische hulp in haar healing en overgangsproces.
– Als BP zegt, “wij hebben het gat gedicht”, ga er dan maar simpelweg vanuit dat dat niet zo is. Maar vertrouw erop, dat alles wat daar in de golf regio gebeurt, gemonitord wordt door de Galactische Federatie van Lichtwerelden.
– Hulp naar Derde Wereld landen of eigenlijk gebieden waar de armste wereldbevolking onder de meest erbarmelijke omstandigheden overleeft, blijft controle voering over wat in werkelijkheid uitroeiing is.
– “Complot theorieën” zijn alles behalve theorieën en dat wordt met de dag duidelijker! Door middel van disclosures.
– “Buitenaardsen” bestaan niet. Wel dus! Steeds meer mensen hebben er rechtstreeks contact mee.
– “Buitenaardsen” zijn kwaadwillend. Niet dus (op 5% na en die zijn ook met overleving bezig). Wees niet bang voor ze, hun “donkerte” wijkt voor jullie Licht!
– Graancirkels zijn een hoax. Neen, het grootste gedeelte manifesteert zich door middel van buitenaardse energetische bewerking. Er zijn ook graancirkels die zich manifesteren door middel van energetische bewerking (gedachten golven) van Aardse mensen. Een heel klein aantal van de graancirkels worden ook fysiek door mensen gemaakt. Niets mis mee om wat voor reden dan ook.
– ADHD kinderen hebben een aanpassingsprobleem. Nee, de “oude energie” maatschappij heeft een aanpassingsprobleem aan de Nieuwe Tijd. Houd op deze nieuwe tijdskinderen allerlei chemische drugs te geven om hun Licht te dimmen.
– Alternatieve geneeswijzen werken niet en/of is kwakzalverij. Toen de farmaceutische machthebbers zich gingen bemoeien met onder andere homeopathische geneesmiddelen, kruiden, vitaminen en mineralen, konden zij de exploitatiemarkt overnemen en de helende werking van alternatieve geneeswijzen manipuleren en/of teniet doen. Gelukkig zijn Lichtdragers nu zo ver, dat de Intentie van Onvoorwaardelijke Liefde en Perfecte Gezondheid, vertrouwen in, koestering van en respect voor je fysieke lichaam, de allerbeste (en gratis) healing methode is.
– Wonderen en sprookjes bestaan niet. Echt wel!
– Science fiction is fictie. Niet dus!
– Wij stammen van de apen af. Nee, niet waar. De Neanderthaler werd gekloond met onder andere “apen” DNA. Daardoor werd de Neanderthaler de “menselijker” versie van de aap. De Cro-Magnon mens werd gekloond met “buitenaards” DNA. De “aardmenselijker” versie van buitenaardse rassen. Daar stamt de hedendaagse mens vanaf.

Wie waren er het eerst?

Multidimensioneel tegelijkertijd. De Neanderthalers hadden eerst een soort 5D “droom”lichaam, wat na het klonen door de 5D Atlantiërs met apen DNA steeds fysieker en denser werd. Doordat de Atlantiërs zich ook steeds meer op de “lagere” 3D Aarde frequenties gingen afstemmen, vielen óók zij vanuit het oorspronkelijke éénheidsbewustzijn (5D Terra) in het dualisme op 3D Aarde. Dit wordt volgens oude mythen en verhalen de “val uit het paradijs” genoemd. Dit (val uit het paradijs) drama heeft zich ook meerdere keren in meerdere universa, eonen lang herhaald (uitademing van God). Het is wel de eerste keer voor Gaia in ons relatief “jonge” melkwegstelsel, nadat ze “touch-down” in 3D gemaakt heeft, dat zij weer op weg is naar de boventoon 5D Terra (inademing van God) en zich weer aansluit bij de Galactische Federatie van Lichtwerelden. Jullie zitten nu midden in de overgangstijd/ascentie. De “toon” is gezet, de “flow” stroomt, de “trilling” verhoogt, de “sluiers” gevallen en jullie ogen geopend. Doornroosje (je 3D lichaam) is wakker geworden, na 100 eons jaar slaap. Wakker gekust door haar tweelingziel de prins (je hogere multi-D lichaam), die altijd al over haar waakte en voorbestemd was haar weer wakker te maken.

 

Vragen aan Xantirius IV.
8 Augustus 2010

 

Xantirius?

Ja.

We gaan het over werkelijke vrijheid hebben, hè?

Ja en over het ontbreken daarvan. Wat is vrijheid eigenlijk?

Ik denk, dat het voor iedereen verschillend is, het gevoel van vrijheid ervaren.

Dus vrijheid is een gevoel?

Ja, vrij zijn van wat voor vorm of norm dan ook. Vrijheid om te kiezen, te ervaren, te creëren, te zijn!

Wauw, kan jij die “vrijheid” aan?

Nou, niet echt nee, ik denk dat ik uiteindelijk toch wel bang ben, wat “men” zegt of doet als ik mezelf die vrijheid permitteer.

Is de adelaar vrij?

Voor mijn gevoel wel.

Juist, voor JOUW gevoel. Vrijheid heeft dus met perceptie én gevoel te maken. En ik kan je vertellen, dat werkelijke vrijheid, het ALLES OMVATTENDE NIETS is!

Ik denk niet dat ik dit kan of wil snappen.

Dat is een heel logische reactie vanuit jouw perceptie. Ok, alles wat een “vorm” (dimensie) heeft is dus “iets”. Als “iets”, iets is, dan is “niets” alles behalve “iets”. “Niets” is dus ongedefinieerd, behalve dan dat het “niets” is.

Ja, geef me even tijd om dit te behappen …

“Niets” is ongedefinieerd, heeft geen vorm. “Niets” is dus vrij van vorm, norm, dimensie, perceptie, waarheid, gevoel, definitie, enz. “Niets” is niet bang “niets” te zijn. En dat zijn jullie wel! Je wilt alles behappen, begrijpen en liefst ook controleren om te weten wat jouw plaats is in dat Grote Geheel van Al-Wat-Is. Je “identificeert”jezelf voortdurend met “iets”. Logisch, want dat is inherent aan leven in al zijn facetten, creaties, vormen en dimensies. Werkelijke vrijheid is niet gebonden zijn! Werkelijke vrijheid is NIETS zijn. Er is door Janis Joplin een prachtig lied over geschreven “Freedom is just another word for nothing left to lose”. Dat is waarom het Al-Wat-Is (God) vanuit die werkelijke vrijheid van het NIETS, met vrije keuze IETS wilde ervaren.

Ik begrijp dat ik door mijn “levenslust” de werkelijkheid elk moment weer creëer en co-creëer, voortdurend en dat die zogenaamde “vrijheid” dus ook een illusie is.

Ja, maar daar hoef je niet zo ontgoocheld over te zijn. Wees blij! De God (Al-Wat-Is) in jou, wilde ervaren, voelen, creëren, co-creëren, leven! En het maakt niet uit of het de dimensie van een zandkorrel, waterdruppel, grassprietje, quanta (micro cosmos) is, of dat de “ervaring” zich afspeelt op de Pleiaden of Engelen dimensie. Ja, ook alle Engelen, Buitenaardsen zijn dimensie (vorm) gebonden, alhoewel de Engelen en Lichtwezens nog het “dichtst” bij het NIETS komen. Het beeld dat jullie van Engelen hebben is vanuit jullie perceptie gecreëerd. Wij zijn dat beeld niet. Wij veranderen ook voortdurend, net als jullie. Je vraagt je nu af of ik (Xantirius) eigenlijk een engel of buitenaardling ben?

Ja, ik weet dat je veel met Aartsengel Michaël “werkt”, maar je ziet er heel aards uit, met wel een heel modern strak ruimtepak aan!

Dat “pak” en mijn uiterlijk was eerlijk gezegd een aards geintje van Michaël en mij om je in verwarring te brengen over hoe Engelen er uit zouden moeten zien. Wij kunnen er uitzien zoals wij willen. Wij kunnen onszelf ogenblikkelijk vorm geven. Je ben je er misschien niet van bewust, maar jullie doen dat ook, alleen veel langzamer en in meerdere aardse en buitenaardse levens. Eigenlijk zijn wij Licht, zonder vorm. Die vorm is een illusie. Net als jullie vorm. Lichtwezens kunnen tegelijkertijd in meerdere vormen, op meerdere dimensies, galaxies, werelden en planeten bestaan. Ja, ook op Aarde!

Ik begrijp al, dat Wij, Jullie zijn en dat wij tegelijkertijd een aarde lichaam, een engelen lichaam én een galactisch lichaam hebben en dat de “vorm”, dimensionaal gecreëerd/aangepast wordt.

Ja! Terugkomend op jouw “beleefwereld” Gaia en al haar bewoners. Jullie hebben allemaal koorts en zijn koortsachtig bezig orde in chaos te scheppen.Ik ga hier de volgende keer mee door.

 

Vragen aan Xantirius III.
6 Augustus 2010

 

Waarom noem ik jou de ene keer Xanturius en de andere keer Xantirius?

What’s in a name? Ik ben het toch wel met i of u. Wat jij prettiger uit je mond krijgt! Wat vind je van Xanto?

Hmm, klinkt als Santo.

Ja en?!

Je “voelt” heel humoristisch nu.

Humor is één van de grootste kwaliteiten van de mensheid. Humor verzacht alle soorten pijn. Humor “verlicht” letterlijk en figuurlijk.

Oh, gaan we het over humor hebben?

Da’s lachen …

Hebben “Engelen” humor?

Gelukkig hebben “ze” dát aspect niet uit je DNA gehaald toen jullie “afdaalden”.

Toch komt Michaël heel vaak streng en serieus over.

Omdat de cliënten die bij jou de Ataghar sessies doen, daar onbewust om gevraagd hebben. Dit is al aan het veranderen, omdat als het al veel prettiger is om jezelf niet zo serieus te nemen, dan werkt het met humor ook veel makkelijker, als je de ballast van dit en vorige levens gaat loslaten. En zo zal Michaël ook niet meer zo serieus en streng overkomen.

Dus Hij verandert ook?

Alles verandert, voortdurend. Sommige dingen snel (vanuit jullie perceptie). Sommige dingen langzaam (vanuit jullie perceptie).

Zijn veel mensen bang om te veranderen?

Natuurlijk. Het is ook een soort van verslaving aan wat je “kent” of waar je mee “vertrouwd” bent, maar waar je geleerd hebt mee om te gaan, zelfs pijn, angst of verdriet. Als je dat gaat loslaten, komt vaak ook het ontwenningsverschijnsel om de hoek kijken, dat weerstand tegen verandering oproept. Laat oude energie los (adem uit) en laat nieuwe toe (adem in).

 

Vragen aan Xantirius II.
4 Augustus 2010

 

Ben je hier?

JA ALTIJD.

Iets over “aftstemming”? Ik ben vergeten wat je vanochtend “doorgaf”.

Omdat je op dit moment niet “afgestemd” bent. Er dwarrelen, allerlei gedachten over van alles en nog wat door je heen.

Ja, dat is waar, even “leegmaken” en rustig “afstemmen” dus … Ik heb je trouwens allang niet meer “gezien”.

Is dat belangrijk?

Nou ja eigenlijk om te kijken of je veranderd bent?

Nu word je je ervan bewust, dat we het er dáár over gehad hebben (in multi-D) en gaan hebben.

Ja, multi-D (wherever that may be)?!

Jullie hebben heel veel fantasie en door je opvoeding geleerd deze onder controle te houden en geen “onzin” of “verzinsels” uit te kramen. Laat ik jullie vertellen, dat alles, maar dan ook alles waar jullie over fantaseren en denken te verzinnen, al een werkelijk is in een andere be-leefwereld (dimensie). Je kunt namelijk niet “iets” verzinnen, wat geen bestaansrecht (fysiek en/of symbolisch) zou kunnen hebben!

Dus sprookjes bestaan?

Ja, in een andere be-leefwereld.

Heb ik jou ook “verzonnen”?

Jazeker!

En toch heb ik het gevoel, dat jij (jullie) je buiten mij manifesteert.

“Buiten” is een groot begrip.

Leg alstublieft uit?

Zo “buiten”, zo “binnen”, zo “boven”, zo “onder”, zo “macro kosmos”, zo “micro kosmos”. ONENESS, zoals jullie het noemen is eigenlijk afstemming op Al-Wat-Is.

Mmm, het lijkt wel de kip of het ei verhaal van wat was er eerder. Dus als ik jou “verzonnen” heb, hoe kan ik jou dan zien/voelen/horen én een dialoog mee hebben? En hoe kan jij dan van ALLE TIJDEN zijn?

Dat Grote Geheel van Al-Wat-Is bestaat in het eeuwige NU! Maureen, ook jij bent van alle tijden, net als ik. Wij en jullie allemaal zijn dus tegelijkertijd overal en altijd! De kip en het ei waren er tegelijkertijd (multidimensioneel). Dus wat jij dacht te “verzinnen” of zelf bedacht te hebben, was er al! Het enige wat je deed, was je er op af te stemmen. Alle boeken die jullie schrijven, de muziek die jullie componeren, de “channelings” die jullie (steeds meer) hebben met Engelen, Deva’s, Opgevaren Meesters en Intergalactische Kosmonauten hebben te maken met afstemming. Jammer genoeg spelen jullie daar in de 3D matrix nog steeds (vooral in de zogenaamde “New Age” beweging) het ego spelletje van: Ik zie ik zie wat jij niet ziet! Ergens “patent” op willen of denken te hebben, is alles behalve Eenheidsbewustzijn. Denken dat jij méér bent dan een ander, omdat jij “toevallig” die best-seller hebt geschreven of een nummer één hit, of de perfecte healing of wetenschappelijke doorbraak en daardoor “vorstelijke” geldbedragen voor hebt ontvangen omdat jij “patent” hebt op “jouw” creatie of uitvinding, is geen Eenheidsbewustzijn. Dat is de onbalans die zich momenteel heftig aan het roeren is. Dat is het piramide denken van de NWO wat in elkaar aan het storten is. Voel simpelweg bij alle keuzes en afstemmingen die je maakt of er “Onvoorwaardelijke Liefde” gegenereerd wordt of alles behalve.
Overvloed én het Alweten is voor iedereen. Het ontbreken van balans is de matrix. Je “afstemmen” op Onvoorwaardelijke Liefde brengt jullie in balans én uit de matrix. Het brengt jullie Overvloed in Welbevinden. En allen die jullie voorgegaan zijn in het “bewustzijnsverhogingsplan/ascentie, óók en vooral zij die een korte levensrol op zich genomen hebben en “voortijdig” (vanuit jullie perceptie) zijn “vertrokken”, zijn al aanwezig in de vijfde (of andere eenheidsbewustzijnde) be-leefwerelden. Moeder Gaia en al haar bewoners gaan niet van 3D naar 5D, maar “manifesteren” 5D “expanderend” in 3D. Hierdoor “wijkt”, krimpt steeds meer 3D in. Dat dit gaande is kunnen jullie al constateren doordat jullie bijvoorbeeld je DNA strengen fysiek aan het vermeerderen zijn. Of doordat jullie meer en meer helderziender/voelender/wetender/horender en ruikender worden. Of doordat de Kristalkinderen die al geboren zijn (of gaan worden), meerdere of volledige (12) DNA strengen hebben. Of doordat de Schumann resonantie verhoogd is. Of doordat jullie wetenschappers nieuwe technieken en healing technieken hebben bedacht. Of doordat jullie biologen nieuwe “species” (levensvormen) ontdekt hebben. Of doordat jullie smaak en voorkeur is veranderd. Of doordat jullie je intuïtie meer en meer zijn gaan vertrouwen. Of doordat jullie steeds meer “telepathisch” communiceren met mensen, dieren, planten, water, stenen, mineralen, cellen, buitenaardsen en engelen. Of doordat jullie perceptie verandert door afstemming. Jullie zijn de verandering, die zich bewust wordt van de verandering. Door afstemming. Jullie zijn Al-Wat-Is wat zich bewust wordt, van Al-Wat-Is. Door afstemming! Is dit geen goed nieuws?!

Ja. Heb je nog meer tips om deze voor mij toch nog zware overgangstijd makkelijker door te komen?

Stem je niet af (focus) op “voor mij toch nog zware overgangstijd”.

Sorry, is dat nog een restje doemdenkenverslaving? Eigenlijk wil ik toch graag reëel blijven bij wat er gaande is wereldwijd.

Je creëert je eigen realiteit. Er is genoeg “gaande” wereldwijd, maar KIES waarop je je wilt AFSTEMMEN. Deel dit met elkander, maar laat iedereen de vrije keuze van afstemming. Hier kan uit voortvloeien, dat jullie je steeds meer omringd voelen door gelijk (af)gestemde zielen. Dit is expansie van Eenheidsbewustzijn.

Nog wat praktische tips?

Elke cel, atoom of quanta van wat voor materie dan ook, heeft een bepaald bewustzijn en be-leef-werkelijkheidsveld of dimensie. Iedereen kan communiceren met het bewustzijn van de allerkleinste (vanuit jullie perceptie) quanta. Ik herhaal, vanuit jullie perceptie, want in het allerkleinste huist het allergrootste. Een zaadje is een ster, is een zaadje, is een ster, is een zaadje … Dit is Eénheidsbewustzijn. Ofwel, jullie praten nu wel over de derde, vierde en vijfde dimensies, omdat dat nog praktisch en emotioneel te behappen is, maar er zijn oneindige dimensies in dimensies in dimensies. Een advies is om alles zo simpel mogelijk te benaderen. Zoals in de be-leefwerelden van bijvoorbeeld kleine kinderen, dieren, planten en cellen. Onbewust “vertrouw” jij alle cellen van je fysieke lichaam, dat zij dáár zijn waar zij “voorbestemd” waren te zullen zijn. Om de “juiste” reden op het “juiste” moment. Zo vertrouw jij ook al die ontelbare zandkorrels op wat voor strand dan ook, dat zij daar zijn om de juiste reden op het juiste moment. Vraag aan een zandkorrel of zij een zandkorrel of een zandkasteel of een zandstrand is, dan zal die zandkorrel vanuit éénheidsbewustzijn antwoorden, dat ze én een zandkorrel én een zandkasteel en ook het zandstrand is. Zij “voelt” geen afgescheidenheid. Net zo min als al die bloemblaadjes, grassprietjes en de quanta’s daarvan. Zo is de zee, de druppel en de druppel is de waterstofmolecuul. En wie weet waar die (ene?!) waterstofmolecuul die nu in bijvoorbeeld je rechterlong zit, naar toe gaat of geweest is. Misschien is die waterstofmolecuul wel ooit eens uitgeademd door Nostradamus of Maria Magdalena en via jou en via via, vroeger of later nog eens terecht komt in het lichaam van president Obama. Materie gaat nooit verloren in ruimte of tijd maar verandert voortdurend. De “afstemming” bepaald de ruimte/tijd dimensie en de intentie bepaald de afstemming.

Wat bepaald de intentie?

Passie.

En wat bepaald de passie?

Niets, want passie is levenslust in al zijn facetten. De lust om te “leven”, te “zijn”, komend vanuit de Oerbron/God. De “IK BEN”! Voel je nu hoe wij allen verbonden zijn, waren en altijd zullen zijn? Ongeacht hoeveel vorige levens op/in Aarde en op/in andere planeten, stelsels en dimensies je geleefd hebt?!
Dus als Ik, Jij ben en Wij, God zijn die Al-Wat-Is is, dan beïnvloedt Al-Wat-Is voortdurend Al-Wat-Is, materie voortdurend materie, mensen voortdurend mensen, materie en Al-Wat-Is.

Ik voel, dat wij nu bij iets praktisch en behapbaars gaan komen.

Stuur Liefde, Vertrouwen en Licht naar al je fysieke lichaamscellen en als wisselwerking krijg jij een voor jou perfect gezond lichaam. Door je fysieke lichaam te vertrouwen, zal je lichaam precies aangeven welk voedsel, wanneer en waarom op dat moment het best is voor jou. Doe dit ook met je fysieke, emotionele, mentale, astrale en etherische lichamen. Vertrouw je eigen Hogere Zelf, je innerlijke God(in), de Engel/Meester/Intergalactisch Lichtwezen in je en als wisselwerking zullen Zij, Jij, Wij Al-Wat-Is je dienen in Ascentie!

En in praktische hier en nu taal?

Word je bewust van de derde dimensie matrix waarin jij je bevindt en stijg (door aftstemming) daar bovenuit. Help ook anderen zich daarvan bewust te worden, nee niet door doemdenken en angst scenario’s, maar door Goed Nieuws, Onvoorwaardelijke Liefde, Onbeperkte Overvloed, Perfecte Gezondheid, Onbevooroordeelde Schoonheid, Passie, Humor en Wijsheid te verspreiden, zodat iedereen er voor kan kiezen, op een hogere frequentie te gaan afstemmen.

Iets concreets?

Een “Meester” kan het zwaarste vergif innemen zonder dat dat kwaad kan. Hoe? Door VERTROUWEN. Als je chemtrails ziet en ook al weet je dat de lucht dan vergeven is van onder andere aluminium deeltjes en bariumzouten, ga dan door met ademen vertrouwend op jouw longenwijsheid, dat jouw longen “hoger” trillen dan die aluminium deeltjes en bariumzouten én dan jouw steeds Hoger Trillende fysieke, emotionele, mentale, astrale en etherische systeem niet binnen kunnen komen. Doe hetzelfde met alle soorten gif (negativiteit, angst, negatieve beïnvloeding via genetisch gemanipuleerd voedsel, subliminal messages in de media en klimaatbeheersing (HAARP).

Zucht …

Heb vertrouwen lieverds. Al jullie vragen om hulp zijn al gehonoreerd. Veel Lichtwerkers zijn moe van al dat zware werk. Het goede nieuws is dat Lichtwerkers nu Lichtdragers zijn en dat innerlijk licht doet als een lopend vuurtje de ronde. Jullie hoeven niemand meer te overtuigen. Jullie hoeven alleen maar Licht te verspreiden. Koester jezelf, alles en iedereen. Als je koorts hebt, vertrouw dan je fysieke lichaam dat het al aan het reinigen is. Ook Gaia heeft koorts, weliswaar hoge koorts omdat zij heel heel veel te reinigen heeft, maar ook Zij wordt gemonitord door haar Hogere Zelf. Vertrouw en koester Gaia!

Dank je Xantirius.

Dank Jij, Wij, Jullie, Alles en Iedereen.

 

Vragen aan Xantirius I.
2 Augustus 2010

 

Jeetje Xantirius, dat is lang geleden dat ik boodschappen van jou heb doorgekregen.

Ja, wat is tijd, wat voor jullie “lang geleden” lijkt, is voor mij “Nu-Tijd” en ook al “voelde” je mij niet “dichtbij”, ik was er Al-Tijd in Nu-Tijd en wat jij “boodschappen” noemt, kwam ook Al-Tijd door in de vorm van Synchroniteiten, Ideeën en Creaties.

En er is zoveel gebeurd ondertussen!

Wat is er “Niet” gebeurd?!

De afgelopen tijd, was ik vaak verdrietig om wat er wereldwijd aan het gebeuren is. Ik bedoel, het “New World Order” angst, doem en ramp scenario. De mensheid wordt fysiek, mentaal, emotioneel en astraal onderdrukt, gemanipuleerd, ziek gemaakt, vermoord, slaaf gemaakt enzovoort. Een piramide systeem van op de knieën gedwongenen, die op subtiele maar ook op overduidelijke en arrogante manieren, anderen ook weer op hun knieën dwingen. Wat wij denken, horen, zien, eten, ruiken, drinken, ademen, voelen en doen, wordt op één of andere manier gedrogeerd en/of gemanipuleerd (HAARP, Echelon, subliminal messages, gemanipuleerd voedsel, educatie, politiek, wetenschap, farmaceutische industrie, chemtrails, etc.) Hoe kunnen wij weer “zuiver” zien, voelen, horen, ruiken, weten, denken, ademen, etc.? Geef mij alstublieft goed nieuws.

Door afstemming.

??? !!!

Nou Maureen, ik (wij) brengen jou (jullie) goed nieuws. En dat goede nieuws is eigenlijk niets nieuws. Millennia lang wordt deze zuivere boodschap, keer op keer herhaald. Alhoewel ook keer op keer verdraaid, toch heeft die boodschap niets van zijn zuivere intentie verloren. Bewust … afstemmen.

Ja, maar hoe doe je dat, verblijvend in deze fysieke en emotionele gevangenis/matrix?

Ook weer … afstemming!

Zucht …

Ok, alles wat jij (jullie) tot nu toe, sinds je geboorte via al je zintuigen hebt ervaren in de derde dimensie heeft je bewust gemaakt van Een Derde Dimensie Ervaring. Dus, jouw werkelijkheid (waarheid) weet jij, door wat jij meemaakt, hoort, ziet, voelt, bestudeerd, leert en/of gelooft. Het “ervaren” van die “waarheid” verandert steeds weer. Oftewel jouw waarheid (perceptie) verandert. En op dit moment (overgangstijd) verandert Al-Wat-Is, dat jij ervaart ook fysiek steeds sneller. Onbewust word jij steeds bewuster gemaakt door “synchoniteiten” die “Jouw Hoogste Goed” dienen. Door wie? Door Jouw Multidimensionele Hogere Zelf, samenwerkend en co-creërend met andere Multidimensionele Hogere Zelven. Jouw Hogere Zelf vibreert in Hogere Multi Dimensies of trillingsniveaus. In de “Al-Tijd/Nu(l)-Tijd”. De Hogere Zelven of lichtlichamen van mensen, dieren, planten en mineralen (kristallen) vibreren op een hoger Thêta bewustzijns/trillingsniveau. Dus, hoe “bewuster” jij wordt, hoe meer jij gaat “afstemmen” op hogere multidimensionele bewustzijns niveaus. Je wordt meer en meer bewust, dat jij “meer” bent dan alleen maar een derde dimensie wezen. Je wordt je ook bewust dat je meerdere lichamen hebt, behalve je fysieke lichaam en dat je met je droom/astraal of etherisch/licht lichaam mutlidimensioneel bewust kunt reizen, ervaren en vertoeven in andere werkelijkheden/dimensies. Nu worden jullie je “en-masse” bewust, dat je geen slaaf meer wilt zijn van wat voor matrix dan ook en dat de Meester/Guru/Engel/God(in) Al/Tijd al in en bij je was, is en zal zijn! En DIT is nou net wat de “negatieve trillingswezens” (alle mensen en wezens die afgestemd zijn op de lagere zware vibraties van macht, angst, haat en/of misbruik) NIET WILLEN!! Negatieve trillingswezens leven van en gedijen op jullie negativiteit, angst, ziekte ,haat en slaafsheid. Dit doen zij voornamelijk ook, vanuit “overlevingsdrang”. Vaak onbewust blijf jij je Ik-kracht aan hen weggeven. Heb geen oordeel hierover, het is namelijk jullie “ natuur” in die derde dimensie. Zoals planten inademen wat jullie uitademen, mineralen weer opbouwende stoffen synthetiseren uit jullie faeces en “afval”, dieren zoals bijvoorbeeld katten en mieren, die jullie negatieve energie overnemen en daarbij gedijen, zo zijn er ook negatieve mensen, entiteiten en buitenaardsen die dus “leven” van jullie pijn, verdriet en angst. De Natuur, Het Leven, Het Al-Wat-Is, God ademt in én ademt uit, krimpt in én expandeert, neemt én geeft, straalt uit én trekt aan. Word je dus bewust van wat jij “aantrekt” én “uitstraalt”. Als jij vibreert (bent afgestemd) op Liefde en Licht kunnen zij je niet meer manipuleren en/of onbewust houden. Hun trillingsniveau zal dan ook veranderen, of zij willen of niet.

Ja, maar dit klinkt allemaal zo vaag of in ieder geval onpraktisch in dagelijks 3D gebruik.

Je vraagt of het praktisch en doenlijk is voor jullie om “afstemming” op “Hogere Trilling” HIER en NU te ervaren?

Ja!

Jazeker! Je bent je er van bewust dat, dát waar jij naar kijkt (of je op focust), dat dát dan belangrijk of uitvergroot wordt. Het is een KEUZE én eigen verantwoording, waar jij naar kijkt! Vertrouw om te beginnen altijd je gevoel en intuïtie. Kies om naar iets te kijken wat je een goed gevoel geeft. Je trillingsniveau wordt dan meteen verhoogd. Als jij bijvoorbeeld liever naar de kleur blauw kijkt, maar niet naar de kleur geel, focus dan op blauw, dat wordt uitvergroot (hogere trilling). Geel wordt minder belangrijk, het is er wel maar je hebt je er niet op afgestemd. Nu doe je dit natuurlijk, vaak onbewust en automatisch, meestal wel. Bijvoorbeeld je verft je huis in de kleuren die je aanspreken op dát moment, je kleedt je in de kleuren die je aanspreken op dát moment, je kijkt naar dié films, leest dié boeken, luistert naar dié muziek, gaat om met dié mensen, eet dát gerecht, gaat op vakantie naar dát land enz. enz. waar je maar door getriggered wordt, wat jou een fijn en aangenaam gevoel geeft.

Ja, maar drugs kunnen mij ook een fijn gevoel geven en toch halen die mijn trillingsniveau omlaag.

Als drugs gebruikt worden om je bewustzijn te “verruimen” en je krijgt er een kick van, verhoogt het op dat moment inderdaad maar wel tijdelijk je trillingsniveau, maar niet hoger dan de vierde (astrale) dimensie. Met alle gevolgen van dien! Zeker kun je helderziendheid, heldervoelendheid ervaren door een bewustzijnsverruimend middel te gebruiken, maar hoe ga je bijvoorbeeld om met de angst, verdriet, pijn en verlatingsemoties, entiteiten, aardgebonden geesten en negatieve ET’s die juist in de vierde dimensie ogenblikkelijk uitvergroot worden? Alle drugs, alcohol of wat voor verslaving dan ook (ja, ook koffie, seks of werkverslaving) zijn er juist op gericht om je te verdoven, om je ervan te weerhouden het trillingsniveau van Onvoorwaardelijk Liefde te laten bereiken.

Dan herhaal ik mijn vraag en geef mij alstublieft goed nieuws. Hoe, terwijl ik me er van bewust ben in de matrix van de New World Order te zitten, kan ik Hier en Nu Ascenderen?!

Door simpelweg in gedachten, DE KEUZE TE MAKEN NIET IN DIE MATRIX TE ZITTEN van de derde of vierde dimensie. Kies bijvoorbeeld voor de vijfde of hogere dimensies. De matrix (New World Order) is er dan nog wel, maar is minder belangrijk én niet meer in jouw beleefwereld, want JIJ hebt je er niet meer op afgestemd, het doet JOU niets meer, net als die kleur geel. Wij hebben Al-Tijd de keuze én verantwoordelijkheid in wat we ontvangen (aantrekken) en wat we uitzenden (uitstralen). Dus is jouw frequentie “Onvoorwaardelijke liefde” of allesbehalve …? Kijk naar je kwaliteiten én zie die kwaliteiten ook in je medemens. Kijk naar wat je hebt in plaats van wat je niet hebt. Iedereen en alle materie op, in of buiten de Aarde wordt wakker gekust (nou ja, bij sommigen gaat die “kus” wat hardhandiger dan bij anderen). Dat is ASCENSIE! WIJ ZITTEN ER MIDDENIN! Het “lijkt” nu, dat wij nog meer overgeleverd zijn aan de machtswellust, arrogantie, controle praktijken, klimaatbeheersing en oorlogszucht van de New World Order. Dat lijkt nu, omdat zij zich gedragen als katten in het nauw. Paniekvoetbal! Alles wordt juist in deze overgangstijd duidelijk. Ieders keuze en ieders afstemming. De mensheid is wakker (helderziender/voelender/horender en wetender) geworden. Jullie communiceren (telepathisch) steeds meer met het dieren, planten en mineralenrijk, met Deva’s, Engelen, Multidimensionale Wezens en Intergalactische Lichtwerelden. Eenvoudigweg omdat het merendeel van de mensheid, de keuze heeft gemaakt geen slachtoffer, slaaf, robot of zombie meer te willen zijn. Alles gebeurt, om de “juiste” reden, op het “juiste” moment. En dit is HET GOEDE NIEUWS!
Elke dag komen er weer meer Indigo en Kristal kinderen bij. Koester ze. Zij zijn namelijk al geboren met een hele hoge trilling om Gaia en alles en iedereen met haar, sneller en gemakkelijker te laten ascenderen, zodat Gaia zich eindelijk weer kan aansluiten (herverbinden) bij de Intergalactische Federatie van Lichtwerelden.

Wat gebeurt er met diegenen, die kiezen voor de “lagere” vibraties van de astrale werelden/dimensies?

Aangezien “tijd” niet bestaat, krijgen ook zij Alle Tijd (niet meer op 5D Gaia) om bewust te worden en te kiezen voor Licht en Ascentie.

Wat gebeurt er met alle slachtoffers van de door de NWO klimaatbeheerste zogenaamde “natuurrampen” zoals aardbevingen, tsunami’s en vulkaanuitbarstingen, maar ook slachtoffers van de door de NWO opgezette oorlogen in Afghanistan en zogenaamde “burgeroorlogen” overal in de wereld? Ik bedoel eigenlijk de “onschuldigen”, die meestal gedreven door armoede, hier alleen maar aan het overleven zijn.

Laat ik beginnen met te zeggen, dat “Wij” niemand betitelen als zijnde schuldig of onschuldig. In het Grote Geheel/Al-Wat-Is bestaat namelijk geen “goed” of “fout”. Alle zielen die naar de Aarde en/of andere planeten en stelsels “afdaalden” in de “dualiteit”, hebben dat gedaan uit Vrije Keuze vóórdat ze afdaalden/geboren werden, eenvoudigweg omdat hun ziel (Goddeel) dát wilde ervaren! Vraag jezelf af, bij alles wat je ervaart, wie of wat wordt met het “drama” gediend? De “onschuldigen” die de dood vonden en vinden bij de inderdaad door de NWO klimaatbeheerste en doelbewust opgewekte natuurrampen, vulkaanuitbarstingen en tsunami’s, maar ook “False Flag Operations” zoals 9/11 en B.P., de “politieke” moorden op Kennedy, Martin Luther King, Lady Di, Pim Fortuyn, Wim Duysenberg (deze lijst is haast oneindig) en recentelijk nog de Poolse regeringstop in het zogenaamde “vliegtuig ongeluk” en klokkeluider Matt Simons (B.P.) zogenaamde “hartstilstand” (ja er bestaan wapens op afstand om wie dan ook een natuurlijke dood te laten krijgen), hebben bewust en/of onbewust deze “rol” op Gaia gekozen en geleefd voor verhoging van trilling/bewustwording van de mensheid.

 

Vragen aan Prinses Zawinah.

 

Hallo Prinses Zawinah ….

Hallo lieve Maureen.

Ik weet eigenlijk niet wat ik moet vragen, maar ik voel een connectie met het Midden-Oosten en vooral het oude Sumerië.

Dat is inderdaad ook zo. Ik “hoor” je vragen toch wel, ook al heb jij ze niet gesteld. Ook ik ben niet alleen een “aarde” periode bij je geweest, maar ook was ik bij je, op de planeet Oktra. Energetisch ben ik vooral verbonden met de Vrouwelijke en Koninklijke Godinnenenergie, Ook heb ik de kracht van de Leeuwin in mij en de kracht van Gaia de Oermoeder. Mijn kleuren zijn goud, brons, terra en oker. Ook ben ik als het gouden zonlicht, een dochter van de Centrale Zon. Ik was bij jou in Sumerië en in Egypte, Ik was bij je, als je in vele levens aan je kinderen geboorte gaf. Ik was bij je, als je weer eens “alleen op de wereld” was, of verlaten door een echtgenoot, zoals prins Siddharta. Ik was ook bij je in het warme zand in die eindeloze en eenzame nacht in die vierde dimensie. Ook al wist je niet, wie ik was, maar ik hield het vuur van “overleven” in je gaande. Maar ook het vuur van de hartstocht en de passie. Ik was bij je, toen jij als heks verbrand werd in de Middeleeuwen. Ik beschermde en healde je toen je radioactief besmet raakte in Rusland. Ik “werk” vanuit het binnenste naar buiten en onderste naar boven. Ik ben het expanderende zaadje. Ik ben openbaring, want door mij worden millennia oude geheimen naar boven gebracht en “verlicht”.

Dank je, dank je, dank je Prinses Zawinah.
Ik ga je heel gauw, inderdaad wat vragen stellen, over onder andere het Sumerische tijdperk.

Dat weet ik, ik hoef alleen maar dat wat jij al weet te bevestigen.

Yes!

 

Vragen aan Inxhuannae.

 

Lieve Inxhu, mag ik je zo noemen en mag ik je een paar vragen stellen?

Je weet het antwoord al.

Ik wilde beleefd zijn.

En Ik wil familiair zijn.

Ja, je voelt ook als familie. Eigenlijk ben jij de eerste Crystal Skull die mijn beleefwereld is binnengekomen. Op wat voor manier, zijn wij aan elkaar gelinked?

Onze connectie gaat terug naar de tijd die jullie Lemurië noemen en naar de Pleiaden.

Heb jij ooit een fysiek leven gehad?

Nou, als jij het verblijf in een kristal niet fysiek noemt?

Sorry, ja ik weet dat in de materie zitten natuurlijk ook fysiek is, maar ik bedoel heb jij een leven als Pleiadiër of Lemuriër als mensachtige gehad?

Sorry, en ik plaag je maar wat en neen, ik heb geen leven als mensachtige, op geen enkele planeet doorgebracht. Je zou mij, de Logos van een minerale dimensie kunnen noemen. Deze kristallen werelden kunnen jullie nu ook weer ervaren en be-leven.

Je zegt “weer”?

Precies, ten “tijde” van jouw leven op de Pleiaden, daarna Mu, Lemurië en ook Atlantis, werkte jij (jullie) al samen met de Logos van de kristallen werelden. Deze samenwerking had vooral te maken met onder andere geluidstrillingen, leven te creëren en te beïnvloeden.

Waauw, als je zegt beïnvloeden dan doet dat mij denken aan HAARP, maar dat wordt door de Illuminati negatief gebruikt.

Dat klopt. Maar met dien verschille, dat wij op de Pleiaden, Mu, Lemurie en tot voor de descentie van Atlantis, op een hogere dimensionale liefdesfrequentie opereerden.

Waar hielden wij ons eigenlijk mee bezig?

Nou Maureen, vooral jij en ik waren veelal bezig met kunst, muziek en dans.

Goh, dat zijn nog steeds mijn favoriete bezigheden. Nu snap ik ook pas waarom jij met mijn dochter Laszlo naar Milaan en New York mee wilde gaan toen zij daar in de Showbusiness ging werken!

Dat niet alleen, ik was daar in de eerste plaats voor haar bescherming. Zij is een artieste, maar door haar “Licht” en zachte maar ook overgevoelige natuur, met name een gemakkelijke “prooi” voor de donkere kanten van die showbusiness. En dit woord verraadt zichzelf al, het zakelijke, om geld (macht) draaiende medium, alleen maar voor de “show” op uiterlijk en oppervlakkigheid gestoeld. Helaas wordt door dit medium weinig gekeken naar de passie en creativiteit van de artiest zelf.

Ja, ik weet het, dit heb ik zelf ook zo meegemaakt. Ik hoop eigenlijk dat ook die “business” weer ten goede komt aan de artiest.

Dit is al aan het gebeuren. Er zijn heel veel artiesten, die letterlijk hun leven hebben gegeven voor de “bewustzijnsverhoging” van de mensheid, artiesten zoals John Lennon, Bob Marley, Michael Jackson en vele, vele anderen ook minder beroemde.

Amy Winehouse, Whitney Houston … ?
Wat is hun stuk hierin?

Zoals jullie weten, staat de “Showbusiness”, hoog genoteerd op de agenda(lijst) van “inkomensbezigheid” van de Illuminati. De dood van deze artiesten en visionairs (Steve Jobbs) geeft acuut een inkomensvertienvoudiging aan deze machthebbers.

Maar, is ook dit niet aan het veranderen?

Ja, er is een strijd gaande tussen het “Lichtleger van Hoger Bewusten” en de Illuminati. De opkomst, maar ook ondergang van veel beroemde artiesten werd bewust gecreëerd en gemanipuleerd. Dit is aan het veranderen. En die verandering gaat sneller dan het licht, doordat jullie je trilling aan het verhogen zijn. Blijf dit doen, blijf ook in jullie passie en blijf creëren, ook artistiek. Jullie krijgen alle hulp, van ons, maar ook van al die “overgegane” artiesten!

Dank je Inxhuannae en alle artiesten.

 

High Potentials.
December 2007

 

Uiteraard weer héél vroeg in de ochtend hoorde ik een stem zeggen “High Potentials”.
Wat of wie zijn High Potentials? (slaperig)

High Potentials zijn diegenen onder jullie zogenaamde aardmensen wiens bewustzijn blijvend en expanderend verruimd is.

Drugsgebruikers? (Nog steeds slaperig)

Neen, die zijn afhankelijk van een drug en die drug doet zijn werk in een relatief kort tijdsbestek.

Vrijmetselaars? (Al wat alerter)

Onder andere.

Maar die zijn toch niet zo spiritueel?

Spiritualiteit en High Potentials zijn twee verschillende dingen, maar juist als ze samengaan dan expandeert bewustzijnsverruiming steeds meer en meer.

Mijn interesse was gewekt en klaarwakker.

Op dit moment in jullie snel veranderende tijdsbesef, worden steeds meer mensen “wakker” gemaakt. De betonplaten worden van hun bewustzijn afgehaald door hun Hogere Zelven. Zij worden Herverbonden met hun Hogere Zelven. Nieuwe DNA strengen worden geactiveerd. Iedereen wordt Helderziender, Heldervoelender, Helderruikender, Helderproefender, Helderhorender, Helderwetender en Paranormaler. De Goddelijke blauwdruk is zich aan het gelden. Mensen op alle niveaus van de samenleving worden uit hun apathie gehaald. Soms door een burnout, door ziekte of een ongeluk of gewoon door verandering van werk, relatie of land. Diegenen, die het meeste last hebben, zijn zij die het zogenaamd “gemaakt” hebben. In hun “comfort zone” zijn zij veilig, en denken ze huisje, boompje, beestje, goeie baan, gezin en gezondheid. En toch “voelen” ze dat er “iets” niet klopt. Ze weten niet wát, ze weten ook niet waaróm. Ze worden neerslachtig en depressief en denken dat het aan de wereld om hen heen ligt. Neen, lieverds, jullie hebben allemaal last van een soort van “onthoudings verschijnselen” (die betonplaten, weet je nog wel). Laat het maar los, geef je over, ervaar, geniet en WEES! Als een kind verwonderend kijkend naar alles om zich heen. Zonder oordeel, zonder angst. En dan gebeurt het wonder! Passie en Enthousiasme komen weer in jouw expanderend bewustzijn bovendrijven. Zin om iets anders dan anders te gaan doen. De boel de boel te laten. Opnieuw te focusseren. Nieuwe mensen leren kennen. Zielefamilie ontmoeten en herkennen. Bewustwording van al jouw Multidimensionele zelven. Het totale plaatje overzien. Geen zin meer hebben om tegen je zin in te gaan. Geen zin meer hebben om je te verontschuldigen of te verdedigen. Geen zin meer hebben om iemand anders van jouw waarheid te willen overtuigen. Geen zin meer hebben om te oordelen of veroordeeld te worden. Geen zin meer hebben om mee te lijden. Nog voorzichtig, onzeker en onwennig beginnen jullie het hoofd boven het maaiveld uit te steken, maar hoe meer dat er doen, hoe meer er volgen. “Iets” in jullie zegt dat jullie niet anders kunnen. Jullie zijn jullie nieuwe werkelijkheid aan het creëren. In het hier en nu! Samen met moeder Aarde en de Kosmos. Jullie “High Potentials” worden steeds duidelijker voor anderen en voor jezelf! Jullie gaan Stralen en Delen en nog meer Stralen en nog meer Delen. Jullie worden op alle fronten sterker, jonger, gezonder, humoristischer, rijker, intelligenter, wijzer en vooral liefdevoller. Jullie “High Potentials” zijn de bevolkers van de Nieuwe Aarde omdat jullie verkiezen te kijken naar wat jullie bindt in plaats, van wat jullie scheidt. Jullie gaan volledig in je kracht staan, want jullie hebben eenvoudigweg geen zin meer om je macht weg te geven aan wat voor Schaduwregering dan ook. In alle lagen van de samenleving zullen de High Potentials op gaan staan. Mensen die met passie hun weg gaan. De nieuwe High Potential Politicus. De nieuwe High Potential Wetenschapper. De nieuwe High Potential Econoom. De nieuwe High Potential Leraar. De nieuwe High Potential Student. De nieuwe High Potential Journalist. De nieuwe High Potential Advocaat. De nieuwe High Potential Ingenieur. De nieuwe High Potential Bioloog. De nieuwe High Potential Moeder. De nieuwe High Potential Vader. De nieuwe High Potential Zuster. De nieuwe High Potential Broer. De nieuwe High Potential Dochter. De nieuwe High Potential Zoon. De nieuwe High Potential Medicus. De nieuwe High Potential. Voor de kracht en het licht van de nieuwe High Potential Wereldburger wijkt de Schaduwregering. Ze moeten wel, of ze willen of niet. Hun rol is na duizend jaar uitgespeeld. Ook zij Helderweten en voelen dat. De Revolutie van het Hart is gaande en jullie allemaal zijn de nieuwe High Potentials!!

Ik ben Xantirius

 

Mijn “Down to Earth” Vragen aan Xantirius.
Woensdag 28 november 2007

 

“Xantirius, wat gebeurt er met de aarde, na de poolshift?”

”Wat wil jij, dat er gebeurt?”

Nou, dacht ik bij mijzelf, heb je mijn vraag mooi met een wedervraag beantwoord!
Hier kwam ik dus weer mijn eigen mentale gemakzucht tegen, dus die vlieger ging niet op. Oh ja, had Xantirius niet eerder al gezegd, dat in elke vraag, het antwoord al besloten ligt?!
“Xantirius, waarom “zien””niet alle lichtwerkers ook al zeggen ze dat ze er klaar voor zijn en er open voor staan?

“Het gaat erom, dat ze met de juiste kinderlijke intentie en in alle zuiverheid en verwondering (zoals dat van een klein kind) in hun hart zouden moeten gaan zitten, om “helderziendheid” te ervaren. Het is, wat het is, de ervaring van het ver”wonder”en, zonder te analyseren, categoriseren of oordeel. Vertrouw (als een kind), het wonder van de ervaring en het “zien”, “horen”, “voelen”, “ruiken”, “weten”of “tasten” wordt steeds helderder! en/of zo je wilt, tastbaarder. Weet je nog … VERTROUWEN!!! OVERGAVE!!!

“Xantirius, sommige cliënten zeggen, dat ze niet kunnen visualiseren?”

“Ha, ha. Jullie hebben daar zo’n prachtig gezegde voor. – Kan Niet is dood en Wil Niet ligt ernaast! -”

“Xantirius, kunnen helderzienden, etc. tegelijkertijd hetzelfde “zien”?”

“Ja, dat kan, maar dat hoeft niet. Alle Helderzien is egogekleurd. Dus het hangt ervan af of de helderzienden op hetzelfde moment op dezelfde materie gefocust zijn of bewust, al dan niet onbewust op dezelfde trilling, boventoon of frequentie resoneren.”

“Een Helderziend medium, Paragnost, Astroloog, Toekomstvoorspeller, Waarzegger, etc., zij kunnen er dus ook Faliekant naast zitten?”

“Ja, net zoals jullie Astronomen, Natuurkundigen, Biologen, Doctoren, Economen, Weerkundigen, Klimatologen, Wetenschappers, etc.”

“Dit klinkt niet erg geruststellend.”

“Met welke wetenschappelijke term of in welke taal moeten “wij”, (jullie hogere zelfen) jullie wakker schudden om op te houden je als een slaaf, domme kracht, zombie of wat dan ook te gedragen. Je macht weg te geven aan hen die het volgens jou beter weten. Jullie hebben ALLEMAAL een rechtstreekse verbinding met het “Multidimensionale Weten”, “Het AL WAT IS”, de “Akashakronieken”, maak de verbinding, stel je vraag en het antwoord zal komen op een manier die past bij het begripsvermogen op dat moment. Het maakt niet uit of de vraag die jij stelt die van een Wetenschapper, Boer, Scholier, Politicus of filosoof is!!”
Xantirius: “(lachend) Klinkt dit geruststellend?”

“Ja, maar …”

“Ja, maar?!”

“Ik bedoel, het voelt aan als een opdracht tot zelfonderzoek, huiswerk of zo.”

“Het is geen opdracht, maar een uitdaging.”

Ik: “Dank je.”

“Ik dank jou”.

Ik ben Xantirius

 

Xantirius: Over Robert v.d. Broeke en “In het openbaar treden”.
Donderdag 15 november 2007

 

Naar aanleiding van een voorgesprek met een journaliste, die een interview met mij gaat doen, waardoor ik in mijn angst ging zitten, kreeg ik van mijn Gids Xantirius, de volgende boodschap door. “Help mij alsjeblieft. Ik heb angst, om dat interview aan te gaan en nu spijt, dat ik er mee akkoord ging.. Aan de ene kant, vind ik dat zoveel mogelijk Lichtwerkers in het openbaar zouden moeten treden om steeds meer bewustwording van ieders krachten te bewerkstelligen en aan de andere kant, ben ik doodsbang om op de voorgrond te treden hiervoor. Vooral omdat in de media genoeg Lichtwerkers/Mediums zoals bijvoorbeeld Robert v.d. Broeke, belachelijk gemaakt worden.”

“Lieve Maureen, zoals ik al vaker gezegd heb, zit in een vraag (hulpvraag in dit geval) het antwoord al besloten. Het is heel begrijpelijk, je angst, maar diep binnenin wist jij al, dat dit er aan zou kunnen komen. Jij hebt zelfs al in de voorbije jaren gefantaseerd, hoe het zou zijn als jij in een tv-praatprogramma zou komen en hoe jij dan op de barricades zou staan om de mensheid met vuur en vlam te verdedigen, op hun innerlijke krachten te wijzen en voor de sociale onrechtvaardigheden van de wereldproblematiek op te komen. Van jongs af aan heb jij al een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel en Emotionele Intelligentie, maar ook overgevoeligheid voor mensen, onzekerheid, minderwaardigheidscomplex en faalangst. Je weet, dat je nu niemand anders kunt zijn, dan wie jij Nu bent, in jouw werkelijkheid van het Nu. Geef je over Maureen, maak die sprong in het diepe. Wij zijn bij je, net zoals wij bij al die mensen zijn, die Nu aan het ontwaken zijn, die allemaal intuïtief voelen dat in de tijdsgeest van het Nu, wereldwijd Waarheden naar boven komen, die letterlijk en figuurlijk oude overtuigingen en vastgeroeste systemen in de politiek, scholing, gezondheidszorg, economie en religie op hun grondvesten laten schudden, De Kosmische Revolutie van het Hart. Jullie Lichtwerkers, Mediums, Sjamanen, Helderzienden, Ufologen, Ecologen, Dierenfluisteraars, Klokkenluiders, White Knights, etc. etc. hebben allen die specifieke kwaliteiten, die nodig zijn!! Wij hierboven hebben juist grote waardering voor mensen zoals Robert v.d. Broeke. Ondanks zijn zwakheden die hij toch durft te tonen is onder andere één van zijn kwaliteiten, E.S.P. (Extra Sensory Perception) Buiten Zintuiglijke Waarneming. Of je nou focust op het (verkeerd gespeld) beroep van iemand in een telefoonboek of geblinddoekt gaat autorijden, het blijft E.S.P.
Mensen, kijk naar de kwaliteiten van jullie medemens, focus op half vol in plaats van half leeg, vóór vrede in plaats van tegen oorlog.
Kijk naar die prachtige en ingewikkelde graancirkels en voel de interdimensionale boodschap die erin beschonken ligt in plaats van je te ergeren aan de enkele hoax die voorkomt en dan alle graancirkels over één kam scheert. Respecteer, die wereldwijd steeds groter wordende groep van mensen, die UFO’s zien, al is daar ook een deel van door mensen gemaakt. Als je er werkelijk bewijzen voor wilt, dan zijn die er meer dan genoeg. Volg de beweringen van onder andere Anton Teuben of Dr. Steven Greer!
Dus Maureen, je wéét, dat jij niet anders kunt dan in jouw werkelijkheid zijn, wie het er nou mee eens is of niet. Heb daar ook geen oordeel over. Weet dat je gesteund wordt!!!”

Ik ben Xantirius

 

De Boodschap kan niet vaak genoeg worden Doorgegeven.
Zondag 11 november 2007

 

Geliefde aanwezigen,

De boodschap kan niet vaak genoeg worden doorgegeven. Blijf liefde, licht, kracht, moed, passie, humor, wijsheid, gezondheid en overvloed sturen en ontvang het terug, tienvoudig maal meer dan je hebt gegeven. Hoe meer je geeft, hoe meer je stuurt, hoe meer je terugkrijgt. Konden jullie jezelf maar zien zoals wij jullie zien, het licht dat jullie al aan het verspreiden zijn, ieder op zijn eigen manier. Duisternis is op alle gebied al aan het wijken. Vraag ons om hulp, jullie kunnen ons niet genoeg om hulp vragen, om jullie bij te staan op jullie pad. Wij danken jullie dat jullie zijn wie jullie zijn, dat jullie je pad gaan, het licht verspreiden, ascenderen, in liefde, wij zijn bij jullie.

Ik ben Xantirius

 

Bundel Jullie Krachten.
Vrijdag 26 oktober 2007

 

Geliefde aanwezigen,

Ik ben Xantirius, wij zijn bij jullie, jullie voelen onze aanwezigheid, de Engelen, Meesters, Galactische Entiteiten. Wij zijn hier om jullie te helpen, allemaal, met jullie specifieke opdracht. Jullie zullen voelen in jullie hart wat jullie opdracht is en jullie zullen daarvoor gaan, voor jullie passie en jullie liefde. En jullie zullen allemaal het licht verspreiden, ieder op zijn eigen specifieke manier. Konden jullie jezelf maar zien zoals wij jullie zien, het licht dat jullie al verspreiden, je bewustwording, zodat jullie andere zielen kunnen helpen, die nog zwaar bezig zijn, in hun strijd in 3D. Heb compassie met ze, begeleidt ze, ieder op zijn specifieke, jullie eigen manier. Jullie kunnen alleen maar zijn wie je bent. Herinner je je grootsheid, want jullie zijn allemaal engelen, jullie stralen allemaal licht uit. Verenig jullie, bundel jullie krachten, bundel jullie krachten, bundel jullie krachten. Vraag ons om hulp, vraag ons om hulp, vraag ons om hulp. Daar zijn wij voor. Voel jullie steeds krachtiger worden in het hier en nu. Jullie zijn de revolutionairen van de Hart-energie. Die is al geïnitieerd op Aarde. Moeder Aarde is zo blij met jullie. Help Moeder Aarde in haar ascensieproces, jullie helpen jezelf in jullie eigen ascensieproces. Wees liefde, wees overvloed, wees liefde, licht en kracht, wees humor en passie. Straal liefde uit, straal overvloed uit, straal liefde, licht en kracht uit, straal humor en passie uit. Trek liefde aan, trek overvloed aan, trek licht, kracht, wijsheid, moed, humor en passie aan. Speel jullie spel met liefde en met humor. Jullie zijn zo groots. Wij danken jullie.

Ik ben Xantirius

 

Jullie zijn Allemaal even grote Puzzelstukjes.
Maandag 22 oktober 2007

 

Ik zit nu al weer een tijdje naar dit lege velletje papier te staren. Pen in de aanslag.
Nou Xantirius, kom je nog door?
Ik weet en voel dat hij aanwezig is, maar dat hij zich expres op de achtergrond houdt. In de nacht van donderdag op vrijdag werd ik wel om 03.33u wakker gemaakt. Toen heb ik heel veel informatie doorgekregen. Informatie die te maken had met politiek, angst, openheid, New World Order en Egypte. Vrijdag, geen tijd gehad om de informatie op te schrijven, maar het gekke is, dat ik tot nu toe alle informatie ook ben “vergeten”?! Ik voelde mij dit weekend dus behoorlijk zielig en verlaten. Op mijn hulpkreten naar Xantirius, kreeg ik steeds hetzelfde antwoord:

“Xantirius, help me?!

“Ik ben hier bij je, heb vertrouwen, want alles gebeurt met je juiste reden op het juiste moment.”

Nou ja, ik had genoeg praktische dingen te doen, maar kon ook genieten van vrienden en familie. Ja, ik “kon” genieten, maar heb het niet ten volle gedaan, omdat op de achtergrond toch die kwaadheid, angst en teleurstelling aanwezig waren.

“Stom hè?” hoor ik nu de lachende stem van Xantirius.

“Oké, ik geef me over”

“Ja Maureen, je bent je er nu van bewust dat het je eigen angst is die je parten speelt. Dezelfde angst en onzekerheid die je ziet in jouw be-leef-wereld. Ik heb het jullie al vaker gezegd, in elke vraag die jullie stellen, zit het antwoord besloten. Het is jullie eigen angst voor het antwoord (wat jullie al weten) dat je je steeds maar weer hetzelfde afvraagt. Voor ons is het bijna komisch om te zien, dat jullie maar doorgaan in kringetjes en je eigen staart achterna rennen. Jij Maureen, hebt er nu al meer vertrouwen in, dat wat jij ziet, voelt, hoort of waarneemt echt zo is, maar jij bent doodsbang het nu in de openbaarheid te brengen. Toen een cliënt van je, nog geen week geleden zei, dat hij wist dat zijn telefoon afgetapt werd, deed bij jou de telefoon het ook een dag niet (zonder technische oorzaak). Ik had jou doorgegeven, tegen deze cliënt te zeggen dat hij juist met zijn wezen in de openbaarheid moest treden (hij is een White Knight). Hij zou innerlijk wel weten op wat voor manier. Wij werken al lang al met hem. Jij hebt dat toen (en nu nog steeds) niet aan hem doorgegeven. Hier zie je, dat de gecombineerde en onbewuste angst van jullie beiden, culmineert in een hoog energie potentieel, dat macht over materie (in dit geval de telefoon) uitoefent. Waauw,….macht over materie…..!!!! Hoog energie potentieel is niet positief of negatief. Het is alleen maar een hoog energie potentieel dat je kunt gebruikten om manipulatie over materie te bewerkstelligen. Jullie, als Creërende Goden kunnen zelfs NIEUWE UNIVERSA creëren en co-creeren!! Als je daar voor kiest, ‘cause it’s a fulltime job (lachend met de nadruk op fulltime). Vergeet negatief. Vergeet positief . Het IS!!! Word je bewust van dit Hoog Energie Potentieel. Wordt je bewust van je X-factor. Speel het spel met humor en liefde. “If there’s a ghost in the machine”, maak dan contact met hem, respecteer zijn hoedanigheid als gebouw, verwarmingsketel of telefoon en vraag hem in zijn topkwaliteit, zijn hoogste goed, te blijven functioneren, zodat hij jou ten dienste kan blijven zijn. Macht over materie wordt dan samenwerking van materie met materie. Weet je nog wel, angst bewerkstelligt afhankelijkheid, beperking (zuigende energie), maar Liefde gener-eert, cre-eert, eert overvloed (uitstralende energie). Ja, ga eerst maar even pauzeren en laat deze informatie maar even tegelijk met de koffie bezinken Maureen!”

“Maureen, als helderziende, zie jij potentiële mogelijkheden om mensen heen. Jij bepaalt zelf of je iets door wilt geven of niet. Je bepaalt vanuit je gevoel of iemand klaar is voor die informatie of niet. Net zoals jij voelt wanneer een cliënt klaar is om healing te willen ontvangen of niet. Vorige week, ‘zag’ jij zware negatieve energie om drie cliënten heen. Bij alle drie de cliënten, heb jij jezelf onvoldoende beschermd en maar bij één cliënt heb jij onze hulp ingeroepen voor energetische zuivering en healing op afstand. Je weet dat onze hulptroepen onbeperkt zijn en dat geen klus ons te zwaar is, mits jij en indirect jouw cliënt er om vraagt. Ook al liet jij het niet merken, maar van sommige negatieve energieën schrok jij zo erg dat dat meteen de opening creëerde waardoor ze binnen konden komen in jouw systeem en/of huis, met voor jou negatieve gevolgen. Zij kunnen b.v. een fysieke of emotionele dip veroorzaken. Dit hoeft niet lang te duren, mits jij je bewust wordt , waar het vandaan komt. En ja, blijf ons vragen stellen, ook al krijg je niet meteen het antwoord. Het antwoord, komt Al-tijd. De tussen-tijd heb jij nodig om bewustwording in te laten dalen.

Maureen, in de oude energie hield jij als medium rekening met de gevoeligheden van iedereen, behalve met de gevoeligheden van jezelf. In de nieuwe energie sta jij in jouw kracht, wat jouw specifieke kwaliteiten ook mogen zijn. Dit geldt voor jullie allemaal die hier nu met verhoogd bewustzijn aanwezig zijn in deze overgangstijd. Wij raken jullie aan en jullie raken elkaar aan. Dan gaat er letterlijk een lichtje branden. Jullie herkennen elkaar. Jullie zijn opnieuw verbonden met jullie Zielen-, Galactische en Engelenfamilie. Jullie herinneren je weer, waarom je hier kwam. Jullie zijn al aan het hergroeperen, samenwerken, resoneren, ver-lichten, ascenderen, ALLEMAAL! IEDEREEN!!!…Ja, die ook (humor).
Jullie zijn allemaal even grote puzzelstukjes. Elk stukje komt aan de beurt om die grote multidimensionale puzzel te completeren. Het ene puzzelstukje laat zich misschien wat moeilijker vinden dan het andere in jullie tijd- en dimensiebesef. In de nieuwe energie geef je je bloot, spreek je je uit. Dat is jullie kracht! Dus lichtwerkers, heb maar wel het hart op de tong! Dit is de revolutie van het Hart! Geef door wat je ziet, voelt, hoort, proeft, ruikt en ervaart met liefde en respect èn zonder oordeel. Hoe meer jullie je overgeven, het diepe induiken, bungee jumpen en controle loslaten, hoe meer je jouw connectie met het AL DAT IS ervaart. Jullie enig ‘tool’ is VERTROUWEN!!! ‘You’ll never walk alone.”

Ik ben Xantirius

 

Jullie hebben Ons vele Uiterlijkheden en Namen gegeven.
Donderdag 18 oktober 2007, 05:20u

 

Ik werd wakker door de stem van mijn man.

“Is Laszlo al naar het werk?”

Ik keek naar hem, maar hij sliep heel vast en scheen ook niet te dromen.

“Xantirus?”

Ja, lieverd, Ik ben hier.

“Was dat jouw stem?”

Neen, maar ook niet de 3D-stem van je man.

“Hè?!”

Als ik tegen jou praat, dan hoor jij mijn stem in jouw hoofd. Als jij tegen mij praat, dan gebruik jij ook jouw innerlijke stem. Jouw man maakte zich eigenlijk in z’n slaap druk of jouw dochter wel op tijd op zou staan. Zijn droomstem kwam in jouw hoofd binnen. Die hoorde jij dus in jouw hoofd. Hiermee wil ik jou en jullie mensen, laten begrijpen, dat jullie altijd met elkaar telepathisch kunnen praten. Er is zelfs geen scheiding van tijd, afstand of dimensie. Ja, jullie kunnen dus praten met kristallen, planten, elfjes, kaboutertjes, dieren, baby’s, overledenen, buitenaardsen, opgevaren meesters, engelen, goden, godinnen èn het Allerhoogste. Je gebruikt jouw etherische of ook wel astrale stem.

“Hoe weet je of die “stemmen in je hoofd” oké zijn?”

Dat weet je niet, maar voel je. Net zoals je in een gewoon gesprek met je medemens intuïtief voelt, of je al dan niet voor de gek gehouden wordt. Het advies is dus altijd op je intuïtie te vertrouwen, hoe aardig de woorden of complimenten ook klinken die gebruikt worden. Dieren en kleine kinderen weten feilloos het kaf van het koren te scheiden. Al wat is of leeft, maakt ook met zijn/haar etherische stem al dan niet bewust gebruik van diezelfde “ether” voor communicatie. Met stemmen in je hoofd die je geen goed gevoel geven, kun je gemakkelijk afrekenen. Door er bijvoorbeeld geen aandacht aan te geven of gewoon te eisen dat ze weg gaan of jouw wezen op z’n minst te respecteren. Jij hebt altijd de vrije keuze en dat is tegelijkertijd ook jouw macht en kracht. Dierenfluisteraars weten dat ze het dier met het grootste respect moeten bejegenen, ook als het onwillig of zelfs obstinaat is.
In deze overgangstijd zullen steeds meer mensen telepathisch gaan communiceren met elkaar, maar ook en vooral met de multidimensionale werkelijkheden. Deze communicatie is veel eerlijker en zuiverder, omdat het via het hart gaat en niet via het verstand. Dus nu kunnen wij ook alle machtsmisbruikers ter verantwoording roepen. Zij zullen voelen dat de “graaicultuur” afgelopen is, alleen maar door telepathisch met hen te communiceren.

“Xantirus? Hoe wil jij nou genoemd worden? Ik merk bij mijzelf dat mijn stem hapert als ik je naam noem. Eerst was het Xantiron, toen werd het Xantirus, maar toen mijn man bij het uittypen van de channelings met jou, je steevast Xantirius bleef noemen, voelde dat voor mij pas helemaal oké.”

Maureen, je weet dat niets zonder reden gebeurt. Toen ik nog geen maand geleden in je ‘leven’ kwam (gelach), was jij zo onzeker of ik wel ‘echt’ was (weer gelach). Jij bent daar nog steeds onzeker over, maar het wordt met de dag beter. Op het moment dat jullie aardmensen ons op wat voor manier dan ook ‘ervaren’, wordt dat toch gefilterd door jullie keuze binnen jullie naamwerk of dimensie. Jezus bijvoorbeeld, ziet er al 2000 jaar hetzelfde uit op jullie schilderijen en in films. Zelfs zijn naam is nauwelijks meegeëvolueerd. Of jullie hem nu Jeshua, Sananda of Melchizedek noemen, Hij is het allemaal en meer nog! Het is jullie onzekerheid of jij het bij het oude beeld of de oude naam wilt houden of open staat voor een nieuw beeld, nieuwe naam, nieuwe energie. Uiteraard, kwamen wij eeuwen lang tegemoet aan jullie wens, hoe ons te zien. God als een oude man met een witte baard. Jezus en Moeder Maria met een serieus gezicht en een opofferende blik. Zelfs Saint-Germain heeft nog ouderwetse kleding aan (lachend). Jullie definiëren ons zoals het voor jullie prettig aanvoelt. Dan kunnen jullie zekerder van ons zijn. Jij, Maureen, hebt al ondervonden, dat Buitenaardsen of Multidimensionale Wezens er dierachtig, visachtig, mensachtig, insectachtig, slangachtig, zonder vaste vorm of alleen maar als lichtbol uit kunnen zien. Dit jaar heb jij zelfs naakte Engelen gezien. Dat vertelde jij niet aan jouw cliënten! Het verwarde jou. Het maakte je onzeker of je het wel goed had gezien! Wij plaagden jou een beetje met jouw onzekerheid, net zoals Ik jou nu plaag met mijn naam. Jullie hebben ons vele uiterlijkheden en namen gegeven, die vaak dezelfde lading dekten (gelach). Jij heb urenlang op internet naar de naam Xantiron en Xantirus gezocht maar vond niets. Daarna heb jij alle 3000 plaatjes van Cosmic People bekeken of Ik erbij zat. Toen jij mij voor de eerste keer ‘zag’, kon jij mij niet plaatsen. Ik was best wel breed en erg gespierd, had een heel strakke lichtgrijze tight (balletpak) aan en een groot langwerpig hoekig hoofd. Tussen de 3000 plaatjes vond jij mij, maar groot was jouw schrik toen jij zag dat ik naakt was èn dat er onder het plaatje Aartsengel Michaël stond! Ja lieverd, Michaël en Xantirius delen dezelfde energie. Je zou ons een gesplitste persoonlijkheid kunnen noemen. Ik heb misschien wat meer humor dan Michaël met zijn ‘eeuwige’ blauwe cape en zwaard (heel veel gelach). Ook jij bent meer dan alleen maar Maureen Constanda van Gurchom, jij bent ook de artieste Maureen Ma’kena, de lichtwerker Queen Constanda, het lichtwezen Yanah-Irô, de buitenaardse Morwennah en de Indiaanse Zoekend Hert! Jij bent òòk moeder, zuster, dochter en echtgenote. Om maar te zwijgen over diegenen die jij bent/was in vorige en interplanetaire levens. Jouw foto op je website is heel mooi en heel sexy! Goed zo meisje, dat jij je de negatieve kritiek (mijn foto zou te sexy voor een healer/lichtwerker zijn) niet hebt aangetrokken. In de Nieuwe Energie mogen wij ons allemaal ‘blootgeven’!!! (gelach). Ik ga je ook niet meer plagen en als jij mij weer ziet houd ik netjes mijn grijze tight aan.

Ik ben Xantirius!!!

 

 

Ik keek op de klok die 06.19u aangaf. Wist nog dat ik me afvroeg of ik morgenochtend al deze informatie nog wel zou onthouden, toen ik zijn stem weer in mijn hoofd hoorde: “Maak je geen zorgen, dan ben ik er toch weer bij”. Toen viel ik in slaap. Bij het wakker worden mijmerde ik over het feit, waarom men sommige namen steeds weer vergeet en andere steeds weer verward.

“Xantirus, kan jij hier antwoord op geven?”

Ja, als twee verschillende mensen een bepaalde energie delen, worden vaak hun namen met elkaar verward. Als iemands naam steeds weer vergeten wordt, is er meestal een onbalans tussen de persoon en zijn of haar naam. Die persoon zit dan niet zo lekker in z’n vel. Dit wordt opgemerkt, door personen die daar gevoelig voor zijn. Jouw verwarring over Xantiron, Xantirus en Xantirius was een geintje om op dit onderwerp te komen!

Namasté,

Maureen Constanda van Gurchom

 

Voel wat klopt, voel waar je Hart naar Uitgaat.
Zondag 14 oktober 2007 (middag)

 

Lieve mensen,

Jullie zijn hier niet voor niets aanwezig, ieder van jullie heeft een plan in het groter geheel. Jullie gaan daar allemaal nu mee aan de slag. Jullie zijn allemaal geroepen. Jullie doen het toch maar. Wees in liefde met elkaar, bundel jullie krachten, ga uit, vertel iedereen wat jullie voelen. Ga in jullie hart, niet in jullie denken, maar in jullie hart. Voel wat klopt, voel waar je hart naar uit gaat. Deel die liefde, deel die passie, ontmoet je zielefamilie. Wij hier zijn allemaal bij jullie. Wij lopen met jullie mee, ook al zien jullie ons niet. Wij zijn altijd bij jullie. AL-tijd. Want bij ons bestaat geen tijd. Jullie kunnen altijd met ons in contact komen. Vraag er om. Heb compassie met anderen, heb compassie met jezelf. Heb geen oordeel en heb vooral geen oordeel naar jezelf. Laat al dat oordeel vallen, dan zullen jullie steeds meer in de flow komen van liefde. En hoe meer liefde je uitzendt, hoe meer liefde je terugkrijgt. Als er liefde is, is er geen plaats voor kwaadheid, is er geen plaats voor angst en onzekerheid. Dan is er alleen maar plaats voor liefde. En liefde expandeert, steeds meer. Jullie zijn liefde, jullie zijn moed, kracht, licht, passie en blijheid. Dank jullie wel.

Ik ben Xantirius

 

De Angst om Jouw “Grootsheid” te Leven!!
Zondag 14 oktober 2007 (zaterdagnacht)

 

“Xantirus?”

Ik ben hier bij je.

“Ik ben de hele dag zo druk bezig geweest, dat ik geen tijd heb gehad om na te denken, maar nu kan ik niet slapen en lig ik maar te malen. Ik ben onzeker over mijn lezing morgen, ik vraag me af of ik wel zuiver genoeg ben, en ik heb buikpijn.”

(Geruststellend gelach) “Maureen, begin eerst met jezelf te healen. Jullie lichtwerkers zijn zo goed in anderen te healen, begrijpen en coachen en tegelijkertijd even goed in het vergeten van jezelf. In dit leven Maureen, èn in meerdere vorige levens ben jij er in geslaagd jezelf altijd op minstens de tweede plaats te zetten. Dit deed jij om oude schuldgevoelens in balans te brengen. De alibi’s die jij gebruikt zijn als tweede geborene in een gezin, altijd op de tweede plaats te komen. De afdankertjes van jouw oudere zusje, tweedehands. Voor jouw exen kwam jouw liefde niet op de eerste, maar tweede plaats. Als je al eens aan een wedstrijd meedeed, werd jij tweede. Hoe vaak is het niet in jouw leven voorgekomen, dat je angst om niet genoeg te zijn voor de eerste plaats, je een stapje terug deed doen (zelfdestructie) om anderen te laten winnen. Alibi’s, alibi’s, alibi’s! Word je bewust van die oerangst en laat hem daarna los. Welke angst? De angst om jouw “GROOTSHEID” te leven!!!
Tip: als je dan al in je denken gaat zitten, THINK BIG!
Ga mee met de flow, de synchroniteiten. Alles gebeurt op het juiste moment! De leraar verschijnt, als de leerling klaar is. “Time is by your side”, “You’ll never walk alone” (lachend) Ja, wij zijn er ook bij als jullie muziek maken, moppen vertellen of van een lekker wijntje of pilsje genieten.

Mijn buikpijn was weg en ik viel zonder Xantirus te bedanken voor zijn wijze woorden in slaap.

Namasté,

Maureen Constanda van Gurchom

 

Creatie Begint met het Verzinnen van Iets.
Vrijdag 12 oktober 2007, 06:45u

 

“Xantirus, ben jij dat?”

Ja, lieverd

“Ik ben heel erg moe nu en slaperig.”

Daarom, heb ik je ook uit laten slapen

“Oh”

Geef aan je dochter en haar vriendje door dat het roken hen beiden geen goed doet. Ze beginnen er afhankelijk van te worden

(Terwijl ik bedacht dat ik dat zelf ook wel wist, ging Xantirus gewoon door)

Zij hebben beiden gemeen, dat er pijn en verdriet in hun hart zit, wat betreft onverwerkte emoties naar hun biologische vaders en het roken verdooft dat. Dit gebeurt onbewust bij hen. Geef vooral ook aan je dochter door, dat haar Italiaanse vader en opa, beide zware hartpatiënten zijn, doordat zij hun kwaadheid, angst, verdriet en schuldgevoel rondom longen, hart en maag vasthouden. Ook zij verdoven dat onbewust door het vele roken.

(Terwijl ik mij geamuseerd afvroeg of mijn dochter en haar vriend wel zaten te wachten op een reprimande van mijn Spirituele Gids, kreeg ik op die gedachte meteen respons van Xantirus)

Dan ga jij op internet toch wat downloaden over de gevaren van roken, druk het af en geef dat aan je dochter. Haar levenspower rond haar longen en hart zal expanderen en dit zal haar fysiek en emotioneel helpen met haar zangcarrière als zij daarvoor kiest, maar dan moet zij er wel 100% voor gaan.

Verder zei Xantirus niets meer, ook al omdat ik het gek vond dat hij met zoiets persoonlijks kwam en ik het op dat moment niet “belangrijk” vond om het bij mijn channelings op internet te zetten. Weer viel ik, nog steeds vermoeid, in diepe slaap. Ik werd wakker gemaakt om ± 10.00 uur.

Wakker worden, je moet meteen verder gaan met onze gesprekken opschrijven.

“Xantirus, was ik wel zuiver bij de healingsessie van gisterenavond? Ik was er fysiek eigenlijk te moe voor.”

Ja, je was moe, maar heel zuiver. Overigens zijn aartsengel Michaël en Ik er de hele tijd bij geweest. Wij delen ook dezelfde energie.

“Xantirus, hoe weet ik dat ik Jou niet verzin?”

Jij verzint mij toch ook.

“Hè…????!!!!”

Creatie begint met het verzinnen van iets. Al die gebouwen die jij om je heen ziet, die zijn daar gekomen, omdat iemand ze eerst “verzonnen” heeft. Daarna vindt de creatie en materialisatie plaats en kan het een eigen “leven” leiden. In dit geval het “leven” van een gebouw. Jullie aardbewoners hebben door de eeuwen heen de meest prachtige verzinsels van b.v. aartsengel Michaël op jullie schilderijen gecreëerd. Hij ziet er altijd knap en indrukwekkend op uit.

“Maar, Michaël was er toch al veel eerder, dan in – aardetijd –, hoe konden wij hem dan nu pas – aardetijd – verzonnen hebben?”

De energie van o.a. Michaël en ook die van Mij, komt ook uit het AL DAT IS en in het AL DAT IS, bestaat geen tijd. In jullie werkelijkheid, dimensie of aardetijd maken jullie ons manifest, geven jullie ons een raamwerk of vorm om ons te benoemen, zien, voelen, horen en/of begrijpen. Eigenlijk zijn wij alleen maar Energie in de oneindige Zee van Creatie, verbonden in het AL DAT IS. En dit is ook het geval met E =mc2 (Energie is massa maal lichtsnelheid in het kwadraat) van elke etage, muur, bouwsteen en molecuul van jullie verzonnen en gematerialiseerde gebouwen, om daar maar even voor het gemak op terug te komen.

Ik stond op om naar beneden te rennen, om al deze informatie z.s.m. op te schrijven voordat ik het vergat. Op de trap, maande Xantirus mij ogenblikkelijk om mijzelf eerst te verzorgen, eerst aan mijzelf te denken.

“Ja, maar anders vergeet ik alle informatie zoals Jij mij die nu gegeven hebt. Ik wil pure informatie doorgeven en er niet iets bij verzinnen.”

Wees daar maar niet bang voor (lachend). Tijdens het opschrijven, komt alle informatie weer tot je, daar ben ik overigens toch ook zelf weer helemaal bij, weet je wel. Ik ben al-tijd bij je.

“Oh, ja”

Hier wil ik persoonlijk nog bij vermelden, dat de gesprekken met Xantirus nu ook gedurende de dag doorkomen, waarbij ik wel het gevoel heb dat Hij zeker rekening houdt, met mijn dagelijkse bezig- en werkzaamheden. Ook voel ik mij dan omringd door Zijn Liefde, Wijsheid en vooral ook Humor!

Afgelopen woensdagavond kreeg ik ook het antwoord door op de vraag van Richard, waarom wij elkaar zijn tegengekomen.

Het is niet voor niets, dat jullie nu bij elkaar zijn en samenwerken. Jullie kennen elkaar o.a. van Atlantis, waar jullie beiden, toen niet voor het Hoogste Goed van de mensheid bezig waren. In het Hier en Nu zijn jullie samengekomen om die “fouten” weer goed te maken, samen met andere lichtwerkers, die in hetzelfde “schuitje” zaten (lachend).

Over mijn onzekerheid over het feit, dat ik niet wist of ik al die persoonlijke informatie op mijn website moest zetten, zei Hij:

Al jouw informatie op jouw website heeft betrekking op jouw wezen, en is dus relatief. Tegelijkertijd is alles en iedereen wat hierdoor getriggerd wordt, nooit zonder reden, gesynchroniseerd. Wij “hierboven” (humor) werken samen om jullie daar “beneden” ook weer samen te laten werken met jullie specifieke kwaliteiten. In de Nieuwe Energie is er plaats voor openheid, zuiverheid, eerlijkheid, liefde, humor, passie en het delen en tonen van onderliggende angsten en frustraties, die nu naar boven komen om geheeld te worden, door die of datgene wat die specifieke healingkwaliteit heeft. Werk samen, bundel jullie krachten toon jezelf met al je zwakheden, “fouten” of tekortkomingen, waardoor anderen ook het gevoel krijgen dat ze dat ook eindelijk mogen laten zien van zichzelf. Hierdoor krijg je ook werkelijke compassie voor elkaar èn zonder oordeel, waarna bewustwording, transformatie en ascensie vanzelf op een makkelijke manier volgt. Sta open voor jezelf, een ander en voor ons, laat oude waarheden en energie los om plaats te maken voor de Nieuwe Energie in het Hier en Nu èn vergeet niet te genieten!

“Xantirus? Dank je wel”

Graag gedaan lieverd (gelach).

Namasté,

Maureen Constanda van Gurchom

 

Loslaten en Verandering.
Zondag 30 september 2007

 

Eind september (zucht).
Na negen maanden loslaten, verandering, loslaten, verandering, oftewel oude energie, nieuwe energie, kwam ik weer in een fysieke, mentale en emotionele impasse terecht. Zaterdag slapeloze nacht. Tegen de ochtend gaf ik me eindelijk over. Ik gaf toe dat ik het even niet meer wist en vroeg mijn Gids Xantirus eindelijk om hulp, energie en verlichting. Ik viel meteen in een diepe droomloze slaap, waaruit ik pas tegen de middag ontwaakte. Ik had geen tijd om waarover dan ook na te denken, want ik ging, muziek maken die middag. Zingen en musiceren zijn altijd al voor mij ontladende en verlichtende bezigheden geweest, dus verstand op nul en gewoon maar zijn in het hier en nu en genieten. Na het genot van een copieuze avondmaaltijd en een filmpje al loungend op de bank, viel ik die nacht zonder te malen in slaap. Om 4 uur ’s nachts werd ik weer wakker gemaakt.

Xantirus, ben jij dat?

Ja, je vroeg mij toch om hulp?

Maar, dat was vorige nacht, waarom kwam jij niet meteen?

Zijn antwoord was alleen maar een gelach en toen wist ik dat hij er gewoon altijd is, ook al kreeg ik toen niet meteen antwoord. Soms, moet je gewoon maar even zijn, genietend van wat is, niets meer en niets minder. Vanaf het moment dat ik zondagochtend in slaap viel kreeg ik de hulp, energie en verlichting waar ik om gevraagd had, totdat ik zondagnacht weer wakker gemaakt werd door Xantirus voor nieuwe inzichten. Twee dagen van te voren had ik namelijk besloten (en meteen geboekt) om begin november naar de piramiden van Gizeh in Egypte te gaan met mijn zusje. Xantirus vertelde mij dat ik naar de grote piramide moest kijken, zijn etherische dubbelganger zou verschijnen, maar wel met een omgekeerde piramide aan de onderkant met de punt naar het middelpunt van de aarde . Beide piramides zijn dan in elkaar geschoven, zodat je een soort van 10-puntige ster krijgt. Deze is nu geïnitieerd en draait met grote snelheid. Dergelijke geometrieën zijn er ook in China en in Mexico, grote piramides geïnitieerd als 10-puntige ster. Dit is gedaan om Moeder Aarde en de mensheid te helpen met de ascensie naar de 5e dimensie.

 

 

Namasté,

Maureen Constanda van Gurchom

 

Eerste Kennismaking.
Zondag 23 september 2007

 

Eerste kennismaking met mijn Spirituele Gids.

Ook vanochtend vroeg (5.00u) werd ik wakker. Ik voelde ook weer een aanwezigheid in de slaapkamer.

Wie ben je?

Mijn naam is Xantirus. Ik ben al eeuwigheden bij je . Ik maak mij nu pas bekend bij jou, omdat jij er klaar voor bent. Je kunt alles aan mij vragen. Op alle momenten van tijd. Ik zal je altijd antwoorden en je zult weten dat Ik het ben.

Waarom werd ik de laatste tijd, elke nacht tussen 03.00u en 05.00u wakker?

Dat is voor jullie wereld, in het noordelijk halfrond, de beste tijd voor ons om op jullie in te tunen. Als een groot deel van de mensen slaapt, is de atmosferische omstandigheid van Moeder Aarde zuiverder.

Ben jij Ami?

Neen, zij vertegenwoordigt de Godinnenenergie die zich nu ook bij jou openbaart. Zij is hier ook.

Ben jij E.T.?

Neen, en eigenlijk vindt hij de naam E.T. die door middel van Crystal Skull E.T. communiceert niet meer zo bij hem passen. Mettertijd zal er een andere naam voor komen. Hij is namelijk oneindig veel meer dan buitenaards. Hij is hier ook bij jou.

Ben jij een Opgevaren Meester?

Ik heb geen aards leven gehad, maar ik was, ik ben en zal altijd zijn. Ik ben jouw spirituele leraar en coach.

Help jij mij bij ATAGHAR?

Ja, maar jij weet ook dat er meerderen zijn die jou helpen, zoals E.T. , Ami, Engel Michaël, Engel Gabriël, Engel Rafaël, Kuthumi en Maria Magdalena.

Hoe help ik mijn cliënten zo goed mogelijk?

Je doet het al heel goed en zuiver. Weet dat elk aspect, dat jij in een ander behandelt of healt, ook bij jou diezelfde aspecten, een steeds hogere trilling zullen krijgen.

Namasté,

Maureen Constanda van Gurchom

Loachim ik zou graag contact met je hebben.

Ik Ben Hier!

In de vorige channeling was ik Multi Dimensioneel best verward.

Dat weten wij.

Ja, ik weet dat liefde Zijn en Uitstralen het leven voor mij gemakkelijker en éénvoudiger maakt, maar soms is er iets binnen in mij, dat mij “stuurt” om bijvoorbeeld boos te worden. Vooral eigenlijk boos en verdrietig om die verschrikkelijke negatieve gebeurtenissen op aarde. Zoals oorlogen, manipulatie, onmenselijke wreedheden jegens kinderen en …

Het klopt Maureen dat jij daar boos om wordt. Die “boosheids” energie maakt dat jij je uitspreekt daarover. Jij wordt “getriggerd” en triggert ook anderen met diezelfde energie. Deze “boosheid” is een hele krachtige energie richter en dus in dit geval geen negatieve emotie. Je kunt kracht putten uit deze energie om bijvoorbeeld disclosure aan te gaan, om al die negatieve wereldzaken aan de kaak te stellen.

Dat gebeurt dus ook nu overal ter wereld. Het klopt! Maar wij begrijpen dat, “dat” te weten, het er niet gemakkelijker voor jullie op hoeft te maken. Weet dat jij (jullie) niet alleen bent. Multidimensioneel ben jij in contact met heel dat leger van Hoger Bewuste Lichtdragers en de Galactische Federatie.

Om eindelijk terug te komen op baby/kinder misbruik en vooral jonge jongens en meisjes maagden.
Het tot zich nemen van hun “pure” energie door middel van veelal ritueel en sexueel misbruik is de hoogst mogelijke energietoevoer van de duistere garde. Het is hun voedsel! Zij zijn er emotieloos aan verslaafd.

Jij herinnert je nog de sprookjes van bijvoorbeeld Grimm, waarin de “heks” steeds maar weer op zoek gaat naar kinderen om op te eten. Jullie dachten en denken nog steeds “sprookjes” te verzinnen. Nu weet je inmiddels dat jullie verslagen “doorkregen” van werkelijkheden. Nogmaals, alles in jullie “verzonnen” sprookjes en zogenaamde science fiction is een realiteit, hoe gruwelijk ook vanuit jullie perceptie.

Het spel wat jullie nog steeds (op de “oude” 3D manier) proberen te spelen is, wat is wetenschappelijk bewijsbaar als waar. Jullie vinden het heerlijk om hoaxen aan te tonen. Om logisch redenerend mentaal, verstandelijk, intelligent, bedachtzaam en beheerst over te komen. Zelfs als het binnen in je strijd oplevert met je gevoel, emotie en intuitie. Wij zeggen jullie dat juist die drang om iets te bewijzen, voortkomt uit een mentale frustatie. Deze mentale frustatie is niet slecht. Net zo min als jouw voorbeeld over “oneerlijke” en onmenselijke wereldzaken.
De “drang” die de mensheid voelt, is de voortdurende e-motie (beweging), ook wel “begerigheid” genoemd, naar Wijsheid. Wijsbegeerte dus. Filosophie! En “wijs” is hier bedoeld als “manier van leven”. De drang om op een bepaalde wijze te leven. Uitdrukking te geven op jouw EigenWijze manier aan leven. Dat is God, dat is AL-WAT-IS! Keer op keer op keer op keer … Het Klopt Al-Tijd! De “DRANG” is niets anders dan ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE!

Ga dus door met wie Jij bent! Leef je leven(s), in Alle Dimensies, op Alle Tijdlijnen! Daarom, verzin, creëer, be-weeg, be- leef! Je kunt niet anders dan te Zijn!

Dank je Loachim (en MOA), dat is mooi uitgelegd, dat “Drang” eigenlijk Onvoorwaardelijke Liefde is, maar hoe moet ik het ??? zien wat betreft kindermisbruik? Sorry, ik blijf erop terug komen.

Haha, jij hebt de “drang” om hier op terug te komen, niets mis mee. Vanuit jouw perceptie kun jij je niets ergers voorstellen dan ritueel en sexueel kindermisbruik. Ook omdat jij dat herhaaldelijk in vele vorige “aarde” levens en je huidige leven aan den lijve hebt meegemaakt. Jouw ziel heeft dit precies zo willen ervaren, zodat jij dit nu met kracht en wijsheid, maar vooral Onvoorwaardelijke Liefde in de openbaarheid kunt brengen.

Nou, eerlijk gezegd voel ik weinig Onvoorwaardelijke Liefde voor kinder misbruikers zoals sommige Royalties, politici en (religieuze) machthebbers. Eerder boosheid en verdriet en eigenlijk ook wel machteloosheid.

Maureen, jouw boosheid en verdriet zijn legitiem. Het helpt je juist het gevoel van machteloosheid te overwinnen, door iets te doen zeggen of zoals nu er over te schrijven.

Ja, inderdaad dat klopt. Het gekke is dat boosheid, zowel als verdriet “goed” voelde, maar machteloosheid niet. Machteloosheid, beneemt mij letterlijk de adem …

Hier helpt dus diep en regelmatig ademen tegen …

Ja dat weet ik, maar wat helpt tegen het “malen”, het daardoor niet in slaap kunnen komen?

Als je aan het “malen” bent, dan ben je voortdurend mentaal aan het oplossing zoeken. Laat de gedachte los dat jij iets, wat dan ook moet oplossen.
Je weet dat de beste oplossing komt als jij het onderwerp van je boosheid/verdriet/pijn/angst en frustatie juist het Licht van Onvoorwaardelijke Liefde stuurt.

Kan ik al die kinderen van de hele wereld, die momenteel nog lijden, misbruikt en/of vermoord worden in het Licht zetten? Ja, natuurlijk kan en doe ik dat al, maar hoe helpt dat hen?

Maureen, ook hier weet jij dat antwoord al lang.

Hoe meer de mensheid zich “bewust“ wordt, hoe meer de Shuman trilling zich verhoogt, waardoor ook weer steeds meer mensen “aangeraakt” worden, wiens trilling omhoog gaat (ascendeert). Dit is dus al decennia gaande. De ascensie van moeder aarde, de mensheid, het dieren en plantenrijk, het mineralenrijk. We are all-in this together!

Dus hoe “bewuster” ik word, hoe “bewuster” de mensen om mij heen en vice versa?

Ja, zo simpel kan het zijn, als je daarvoor gaat, maar als je de “drang” hebt om de barricaden op te gaan, zouden wij zeggen Be my guest!
Vergeef ons, dat wij vaak engelse uitdrukkingen gebruiken. Dit omdat de “vibratie” en multidimensionele communicatie van het Engels eenvoudigweg en vooralsnog een groter “bereik” heeft. Het grootste bereik is telepatisch en het telepatisch communiceren is zich nu al ongelofelijk aan het uitbreiden.
Éénheidsbewustzijn is het nieuwe zwart!

Vaak moeten wij glimlachen om jullie uitdrukkingen en zoals je weet heeft humor een hele hoge healingsfactor, dus bij deze.

Op het moment als je bijvoorbeeld moe, verdrietig, kwaad, angstig of ziek bent, kun je ervoor kiezen om naar iets te kijken, luisteren of wat dan ook te doen wat je fijn en aangenaam vindt. Je zult dan merken dat je krachtiger wordt en minder kwaad, moe, bang of verdrietig. Datgene wat jouw kwaadheid enzovoort veroorzaakt heeft, krijgt ook geen energie meer, waardoor het letterlijk en figuurlijk opgelost wordt!

Je hebt altijd die keuze.

Doordat je dus Liefde, Licht en Kracht stuurt zowel naar die Duistere Garde, de agressor als naar de slachtoffers daarvan, creëer je tegelijkertijd verheffende energie voor alle medespelers van het drama, inclusief jijzelf.

Vergeef, laat los, Vertrouw en Creëer!

Dank je Loachim (MOA) voor je mooie en opbeurende woorden.
Ik wilde graag weten wat een slachtoffer ervaart op het diepste moment van verdriet en pijn.

Zoals jij zelf al meerdere malen hebt ondervonden, kun je vele (persoonlijke) percepties hebben van die pijnen of verdriet. Wat de ene persoon pijn doet, zowel fysiek als emotioneel, doet de ander niets. Jij doelt Maureen op de slachtoffers van kindermisbruik.

Ja, dat houdt mij momenteel toch het meeste bezig.

Welnu, de pijn/angst die jij! denkt dat zij voelen, voelen zij zo niet! Gelukkig bestaan er “graden” levels van pijn en angst, die gemonitord worden door het Hogere Zelf van de Ziel die bijvoorbeeld in dit geval het slachtoffer is. Je krijgt altijd wat je “aankan”. Wat je niet aankan, daar word je voor verdoofd, die verdoving kan zo ver gaan, dat je emotionele en etherische lichaam, uit je fysieke lichaam gaan. Jullie geneeskundigen en psychologen noemen dat een “shock” toestand. Ook dieren en planten kunnen voor dat hun fysieke dood plaatsvindt, in “shock” gaan en die “shock” kan voortduren zelfs na de fysieke dood. Dus na de fysieke dood kan je emotionele, maar ook je etherische lichaam nog verdoofd zijn. Dit om abrupte overgangen te vergemakkelijken.

Dus al jouw lichamen, je fysieke, mentale, emotionele en je etherische lichaam kunnen zich, naar gelang de omstandigheden, in een shock (verdoofde bewustzijnstoestand) bevinden, zowel tijdens je leven, bij ziekte en ongeval, als voor en na de fysieke dood.

Hoe meer je als levend wezen, veranderingen en overgaan accepteert, hoe minder last je hebt van fysieke en emotionele pijn.

Alleen al de angst voor pijn, ziekte en dood, maakt dat je emotioneel al duizend doden sterft en maakt juist die pijn, ziekte en dood ondragelijk. Toch krijgt een ieder wat die aankan!
Lieverds op al jullie reizen van en naar de Bron, worden jullie altijd bijgestaan in Onvoorwaardelijke Liefde, ja ook door jullie Ziele ervaringen in de diepste krochten van wat voor hel dan ook. Er is Altijd Hulp!

Je kunt ons mensen toch niet kwalijk nemen dat we liever pijn en ongemak vermijden.

Lieverds, er wordt jullie ook totaal niets, maar dan ook niets kwalijk genomen. De ziel trekt uit “vrije wil” liefdevolle, prachtige, helende en creërende ervaringen aan, maar ook vernietigende, zieke, pijnlijke en hopeloze ervaringen.

Ik heb nog een vraag over de zogenaamde Illuminati en New World Order.
Ik weet dat zij het liefst de wereldbevolking van 7 biljoen mensen terug willen brengen naar 500 miljoen, omdat ze over minder mensen hun macht makkelijker kunnen behouden. Dit “terugbrengen” van de wereldbevolking, het vermoorden dus van het grootste deel van de wereldbevolking, hiervoor vergiftigen zij onze lucht, voedsel, nu ja, de totale Aarde.
Mijn vraag is, zij moeten toch ook ademen, eten en drinken? Vergiftigen zij daardoor ook niet zichzelf? Ik bedoel, hun fysieke lichaam?

Dit is een hele goede vraag Maureen.
Welnu, het is niet voor niets dat de wereldbevolking in de laatste honderd jaar, zich ver-tig-dubbeld heeft. En met elke “nieuwe” generatie (indigo en kristal) kinderen, kwamen er ook zielen met een steeds hogere trilling op Aarde.

De Illuminati hebben dit altijd geweten in deze eindstrijd van donker naar licht, dat dit zou gebeuren.
Simpel gezegd hebben giffen (lage trilling) alleen maar vat op lichamen die op dezelfde resonantie zitten als de gebruikte giffen. Dus hoger bewustzijn, hogere trilling, minder vatbaar.
Het is al vaker gezegd, een waarlijk meester kan het gevaarlijke vergif innemen, zonder dat het schaadt.

Jullie fysieke lichamen, hebben zich in de laatste honderd jaar, voortdurend aangepast. Zich ook “voorbereid” op de strijd.

Nu, dat hebben de Illuminati ook gedaan met medewerking en steun van de buitenaardse “Duistere Alliance”. De nieuwste technieken van de laatste 200 jaar over bijvorbeeld clonen, interstellair reizen, Haarp, Echelon, Silent Sound zijn van de Duistere Alliance afkomstig.

Net zoals de Lichtwerkers, Indigo´s en Kristalkinderen medewerking en steun kregen van de Opgevaren Meesters, de Engelen Realm en de Galactische Federatie van Lichtwerelden.

De trilling van de Illuminati bevindt zich op een “technisch” hoog niveau. Velen zijn ook technisch gecloned en/of robotoïden (half mens/hal robot). Dit maakt hen “fysiek technisch” onschendbaar voor dezelfde giffen waar zij de mensheid mee bestoken.

Dit gaat alhoewel niet op voor de hogere emotionele trillingen zoals Liefde en Compassie, waar zij van gespeend zijn.

Uiteraard kan de “Duistere Alliance” hier zo slecht tegen dat zij zich hebben moeten terugtrekken, al zo’n tien à vijftien jaat geleden.

De Illuminati en buitenaardsen die nog “negatief” werkzaam zijn op Aarde, worden elke dag steeds meer gebombardeerd met lichtdeeltjes, waardoor zij òf overgaan naar het Licht òf zelfmoord plegen, zelfs hun veelal geclonede (Illuminati) en robotoïde (buitenaardsen) lichamen, zullen mettertijd vanzelf “oplossen”.

Hebben deze clone/robot wezens eigenlijk wel een ziel?

Ja en nee. In eerste instantie hebben zij geen ziel, maar zoals in alle materie, kan er zich altijd (met wederzijdse goedkeuring) een ziel of zieledeel zich vestigen of indalen.
Een ziel kan namelijk de wens hebben, om te ervaren hoe het is, in een gecloned of robotoïd achtig wezen.

Steeds meer mensen worden tegenwoordig bestempeld als psychoten en de farmacie wordt hen letterlijk de strot in geduwd.

De Illuminati hebben er begin vorige eeuw voor gezorgd, dat psycho farmacie hun entree deden. Natuurlijk om de mensheid slaafs te houden. Er werden “comfort-zones” gecreëerd, psychisch zowel als fysiek door middel van geluid en beelddragers. Ook oorlogen werden geensceneerd (in scene gezet) en de mensheid werd tegen zichzelf opgezet. Of je nu ergens voor of tegen was, links of rechts, dat maakte niet uit. Het was altijd een verlies (mensheid) en winst (Illuminati) situatie, met natuurlijk alleen maar baat voor de Illuminati.

Psychofarmacie, een perfect werkende tool om de mensheid te onderdrukken. Bij mensen die als psychotisch worden bestempeld, speelt hun Multidimensionele natuur op. Deze mensen kunnen inmenging ervaren via flarden van vorige levens en ook zieledelen die in andere dimensies en tijdlijnen werkzaam zijn.
Door jullie psychologen worden deze mensen ook paranoïde en schizofreen genoemd. De psychofarmacie draagt juist bij tot dit gedrag. Zo kunnen zij niet alleen onderdrukken (apatisch maken), maar ook die mensen manipuleren tot onmenselijk gedrag.
De scheidslijn tussen een paranoïde schizofreen en Multidimensioneel wezen is maar heel dun.
Heb hier daarom geen oordeel over.

Ik ervaar ook dat steeds meer mensen, om mij heen, steeds minder hun “slechte kant” zwart zieltje kunnen verbergen. Hoe komt dat?

Door de toevoer van steeds meer Lichtenergie op aarde kun je je duistere zieledeel niet eens meer verbergen.
Of je nu wilt of niet, moet je daardoor het meest duistere zieledeel wel transformeren, door het eerst volledig te accepeteren.
Wij begrijpen, dat het verwarrend is voor jullie, kanten van je medemens te zien, die je nooit achter hen gezocht had. Maar ja, wat is niet verwarrend heden ten dage in jullie zo snel veranderende wereld?
Mensen, Koningshuizen, politici, religieuze leiders, ze blijken allemaal niet te zijn wie jullie dachten dat ze waren.

Toch kunnen we jullie zeggen, dat alle chaos klopt! Alles klopt precies op de juiste manier, om de juiste reden!

We hebben er schoon genoeg van …

Ook dat begrijpen we, ga door met te zijn wie jullie zijn. Alles Klopt! Wees lief voor jezelf en je medemens. In eerste instantie voor jezelf, want als je werkelijk lief bent voor jezelf, dan is het bijna onmogelijk om ook niet lief voor je medemens te zijn.
Keep it simple! Or NOT!
Het is jullie feestje, jullie cocreatie!

LOVE TO ALL!

Loachim en MOA.

13-06-2014

Loachim:
Als Alles Klopt kun je begrijpen dat in dat Grote Geheel geen goed of fout bestaat.

Ja, maar alles is toch ook een illusie?

Loachim:
Dat klopt.
Door de Godsvonken, worden voortdurend werkelijkheden (realiteit niveaus, dimensies en universa) gecreëerd en gecocreëerd. En zoals eerder gezegd helpt Lucifer om te defniëren.

Heeft Lucifer ook de Engelenrealm gedefinieerd?

Loachim:
Haha, Maureen je was bang om die vraag te stellen hè?
Bang voor het antwoord?

Ja.

Loachim:
Ja, de Lucifer trilling definieert ook de EngelenRealm.

Hoe komt het eigenlijk, dat wat wij mensen op school en volgens onze religies geleerd hebben, dat Lucifer de duivel, de slechterik, het negatieve is? Ook lijkt het nu alsof alles waar de mensheid in geloofde, precies het tegenovergestelde waar is.

Loachim:
Welnu, Maureen.
Eeuwigheden lang, wordt voortdurend “Het Spel” gespeeld van inademing en uitademing, ascentie en descentie, geboorte en dood. “Het Spel” is de Illusie. De Illusie is de Creatie. De Creatie is AL-WAT-IS, AL-WAT-IS is wat jullie God noemen. Als vergelijking kun je doos met een schaakbord nemen met alle zwarte en witte stukken. De totale inhoud van die doos is het schaakspel, is dus God. De grootste Godsvonk is Lucifer die het spel definieert. Nog steeds bestaat er geen goed of slecht. Afscheiding oftewel onderscheid door middel van definitie. De witte en zwarte schaakstukken hebben zich van elkaar onderscheiden en het spel in de dualiteit kan beginnen. De Godsvonken zijn gedefineerd in een wit of een zwart stuk. Behalve het onderscheid in wit en zwart, vindt er onderscheid plaats door verschillende schaakstukken zoals koning, koningin, loper, paard, toren en pion.
Het spel wordt cyclisch oneindig gespeeld. Op alle niveaus, dimensies en bestaansrealiteiten.
Ja Maureen, ik kom nu op je vraag terug. Er zijn wezens die “bewuster” zijn dan andere wezens. Er zijn mensen die “bewuster” zijn dan andere mensen.
Doordat je bewuster bent, kun je die “wetenschap” als macht (duisternis) of als kracht (Licht) gebruiken in “Het Spel” (de Illusie). Je kunt het spel dus manipuleren. Dit is wat er voortdurend plaatsvindt in jullie realiteit, door leiders (hoger bewustzijn) en volgers (lager bewustzijn).
De leiders die macht (duisternis) gebruiken, willen daarom niet dat volgers even machtig worden, anders zouden zij geen macht meer hebben. De leiders die kracht (Licht) gebruiken, willen juist dat volgers minstens even krachtig worden, zodat er nog meer Lichtkracht gegenereerd wordt, want dit zorgt voor Eénheidsbewustzijn, wat weer het begin kan zijn van een nieuwe Cyclus, een nieuw Spel.

Eigenlijk wil ik gaan, naar het niveau van duivelse, satanistische praktijken door zogenaamde leiders, zoals royalties, politici en kerkleiders. Ik bedoel de rituele seks en moordparktijken waar ze zich mee bezighouden. Waarom?!

Loachim:
Oké.
Het is van alle tijden, dat duistere machthebbers energietoevoer nodig hebben van lagere trillingen, zoals haat, pijn, verdriet en angst. Deze lagere trillingen gaan veelal gepaard met sexsuele uitspattingen. Bij deze meest duistere machthebbers is hun emotie en gevoel van compassie en liefde, volledig uitgeschakeld.
Al jullie horror films en verhalen zijn gebaseerd op een werkelijkheid die jullie bevattingsvermogen overtreft. Sterker nog, je kunt het zo slecht niet verzinnen of het bestaat is één of andere realiteit of tijdslijn. En nog sterker, je kunt het ALLÉÉN maar verzinnen, juist omdat het een realiteit is.

Wow, wow, wow wacht even, jij jullie zeggen dus letterlijk, alles wat ik, wij verzinnenm wij pas kunnen verzinnen omdat het al een werkelijkheid is of was in het verleden of toekomst in onze tijdslijn of andere dimensie of galaxies?!

MOA:
Wij, de MOA (Masters Of Advice) nemen het even over van Loachim, die overigens deel uit maakt van de MOA.
Ja, op je vraag, dat klopt helemaal!

Dit moet even bezinken …
Ik zet het allemaal op een rijtje:
– In het grote geheel, bestaat geen goed of slecht.
– Het AL-WAT-IS is tegelijkertijd een Illusie en Realiteit.
– Je verzint of creëert je eigen realiteit.
– Je kunt het pas verzinnen, creëren, omdat het al een realiteit is in het Grote Geheel.
– AL-WAT-IS manifesteerd zichzelf oneindig in cycli.
– De geschiedenis herhaalt zich in cycli, het meest slechte, zowel als het meest liefdevolle.
– Horror, sprookjes, science fiction, het is allemaal WAAR! Het IS!

En die zogenaamde vrijheid dan?

MOA:
Als alles een illusie is, is vrijheid ook een illusie. Niet meteen gedesillusioneerd zijn Maureen (ik hoor je lachen).
Een illusie hebben is een voorstelling hebben. En dat is het begin van het creëren van een realiteit. Zonder die illusie zou jij niet bestaan.
Jij (jullie) hebt de “vrijheid” (de illusie) om te creëren wat jij maar wilt. In welke dimensie dan ook. Jullie creëren ook je perceptievermogen en tijdlijnen.
In de multidimensies verschillen die perceptievermogens en ook tijdlijnen. Tijd is een cocreatie en constructie. Jullie hebben een tijdconstructie gecreëerd die jullie helpt jullie voorstelling (illusie) van verleden, heden en toekomst te behappen. Vanuit een hogere perceptie, bestaan die lineaire tijdlijnen niet. En jullie zullen merken dat als je je bewustzijnstrilling verhoogt, lineaire tijdlijnen plaats maken voor concentrische tijd oftewel, verleden, heden en toekomst bestaan tegelijkertijd in het eeuwige en oneindige NU!

Dan kunnen we allemaal tijdreizen?

MOA:
Dat konden jullie altijd al, alleen nu bewust.
Er zijn ook buitenaardse wezens én mensen onder jullie die het tijdreizen heel goed onder de knie hebben. In bepaalde cycli kun je je dan een vrijwel onbeperkte macht toe eigenen. Dat is nu dus ook gebeurd in jullie 13.000 jaar lange nacht cyclus. Deze stellaire cyclus van de progressie der equinoxen van jullie aarde in jullie zonnestelsel is het tijdperk van Waterman ingegaan. Na achtereenvolgend de (ongeveer 2000 jaar durende) tijdperken van Vissen, Ram, Stier, Tweeling, Kreeft en Leeuw van de Lange Nacht. Een nieuwe 13.000 jaar lange dag cyclus Waterman, Steenbok, Boogschutter is begonnen. Nogmaals, die “Lange Nacht” is niet slecht, net zo min als, herfst en winter niet slechter is dan lente en zomer of de nacht slechter dan de dag.
Het is eenvoudigweg een cyclus en net zoals de nacht z’n beperkingen en kwaliteiten heeft, hebben alle cycli hun beperkingen en kwaliteiten. Nu begrijp je dat er geen goed of kwaad bestaat, maar dat met name Aartsengel Michaël de Yang kwaliteit genereerde en Aartsengel Lucifer de Yin kwaliteit.

Ja dat snap ik, dat heb ik in 2012 al heel duidelijk in een visioen begrepen. ( In dat visioen waren Michaël en Lucifer Één!).
Ik wil toch even terug komen op satanische rituelen, van sexueel misbruik en moord, vooral baby’s en kinderen door machthebbers, Koninghuizen en kerkleiders met name Pauzen en Bisschoppen?

MOA:
Wij begrijpen dat de “disclosure” die momenteel op aarde gaande is, emotioneel en psychisch een onvoorstelbare impact heeft op jullie. Toch zullen diegenen die er klaar voor zijn dit niet alleen maar behappen, maar de verandering zijn en bewerkstelligen. Dit is ook al decennia lang gaande. Dit was al “geschreven in de sterren”! Jullie “Hogere Zelven” wisten allang, wat jullie in deze eind of ascentie tijd kwamen doen en waarom! Alles Klopt! Ook het meest verschrikkelijke, alle horror en doemscenario’s en tijdlijnen, jullie ervaringen van angst, pijn, ziekte en verderf. Het Klopt allemaal! En het klopt óók dat jullie er nu wereldwijd en-masse genoeg van hebben. Jullie zijn opgestaan vanuit slaafsheid, afhankelijkheid en onwetendheid. Jullie zijn wakker geworden, want jullie hebben 13.000 jaar geleden zelf die afschuwelijke alarmbel gezet. Oordeel niet over diegenen die nog (half) slapen …

Ja, maar ik mag die pedofielen toch wel veroordelen?

MOA:
Maureen, het is wat het is.
Degenen die nu voor het Licht werken, hebben ook levens gehad waarin ze voor het duister werkten èn degenen die nu voor het duister werken, hebben ook eens voor het Licht gewerkt. Soms heb je er voor gekozen de “slechterik” in Het Spel te spelen en soms de “goeierik”. Dat zijn ziele keuzes, voor ziele ervaringen.

Hoe moeten wij die duistere garde dan aanpakken vanuit onze “aardse” 3D perceptie?

MOA:
Je weet dat het antwoord Liefde is! Straal Licht uit! Duisternis wijkt altijd voor het alles doordringbare Licht! Vertrouw op wie jij bent. Weet en vertrouw dat alles gebeurt om de juiste reden op het juiste moment. Vertrouw erop dat jullie dingen zullen zeggen, de juiste dingen zullen bedenken die allemaal en onontkoombaar zullen leiden tot de Ascentie van moeder Aarde en al haar bewoners, het dieren, het planten en mineralenrijk.
De duistere garde weet allang al, dat haar laatste uur geslagen heeft.

Het wereldbeeld laat toch wat anders zien. De NWO die nog steeds probeert haar macht uit alle macht te behouden en te vergroten.

MOA:
Het spel wordt nu op z’n hevigst gespeeld, dat is waar. Toch blijven wij zeggen dat de eindzege al beslist is. Het Licht overwint de duisternis, hoe dan ook! Aan ieder van jullie de keuze om dit spel op jullie eigen manier nog mee te spelen. Wat je ook doet, het klopt allemaal.

Wat in hemelsnaam, klopt er dan van kinder misbruik en moord?!

MOA:
Oké, wat feiten op een rijtje.
– In jullie tijdlijnen is voortdurend geschiedenisvervalsing gepleegd, door de duistere garde. Dit kon de duistere garde doen, doordat in grote (tijd) lijnen, de geschiedenis zich herhaalt. De verhalen uit de bijbel zijn tegelijkertijd waar en niet waar.
De gebeurtenissen hoeven niet exact in jullie geschiedenis (tijdlijn) zich zo afgespeeld te hebben en dat maakt het niet waar voor jullie tijdlijn, maar wel waar voor een andere tijdlijn op bijvoorbeeld jullie parallelle aarde of een andere parallelle galaxie.
– Degene, die jullie Jezus noemen is in jullie tijdlijn NIET gekruisigd.
– Jullie Jezus was een sterfelijke man die “verlicht” werd tijdens zijn (lange) leven. Overigens waren er toendertijd meerdere “Jezussen” die wonderen konden verrichten.
– Het Jezus en Maria verhaal heeft meerdere scenario’s, herhaalt zich en speelt zich ook tegelijkertijd op meerdere tijdlijnen af.
– Degene die jullie de god Jehova of Jahweh noemen was een buitenaardse kosmonaut, vanuit jullie perceptie zelfs “negatief” te noemen. Hij kwam vooral naar de aarde om goud te delven voor zijn energietoevoer. Hij kon de aardbewoners makkelijk manipuleren in de eerder genoemde “lange nacht” cyclus.
– Jullie zitten in de overgang van een “lange nacht” cyclus, naar een “lange dag” cyclus.
Deze “lange nacht” heeft ongeveer 12.600 jaar geduurd. Als je dat voor het gemak even vergelijkt met jullie vierentwintig uurs ritme en als het dan (op de evenaar) om zes uur s’avonds donker wordt en s’ochtends om zes uur weer licht, dan zou je kunnen zeggen dat het nu zes uur s’ochtends is op aarde.
Jullie zitten energetisch in het ochtendgloren.
– Jullie zonnestelsel is zich aan het herverbinden met de Galactische Federatie van Lichtwerelden.
– De negatieve buitenaardsen die zich met jullie gevoed hebben, hebben jullie stelsel moeten verlaten. Dit omdat ze niet tegen de voortdurende zich verhogende trilling kunnen.
– Er leven heel veel buitenaardsen tussen jullie, maar die hebben een “aangepaste” licht trilling.
– De “duistere garde” bestaat nu grotendeels uit Clones, Robotoiden, MK Ultra Slaven en “gewone” mensen met een lage trilling, zoals pedofielen, moordenaars, geld- en sexslaven en machthebbers zoals politici, monarchiën en religieuze leiders zoals de paus.
– De huidige paus is een “walk-in” van het Licht. Deze walk-in “verlichtte” hem pas toen hij tot paus werd benoemd in 2002. Voor die tijd was deze Jezuiet ook een ritueel kinder en baby verkrachter en moordenaar, zoals de meeste pauzen.
– Amerikaanse presidenten, zoals onder andere Bush sr. en Bush jr. zijn clones en zijn leiders van de duistere garde.
– De Kennedy’s waren wie ze waren, met hun zwakheden en hun kwaliteiten. Hun scenario was ten dienste van het Licht.
– De huidige president Obama is géén clone en ook geen walk-in. Net zoals Jezus is hij steeds “verlichter” geworden, hij wordt bijgestaan door lichtwezens van de Galactische Federatie. Veel Europese monarchen waaronder het Engelse koningshuis, voeden zich ook fysiek en energetisch met babys en en kinderen. Dit geldt ook voor het Nederlandse koningshuis. Gelukkig worden kroonprins William van Engeland en koning Willem Alexander van Nederland steeds meer bezocht door Lichtwezens van de Galactische Federatie. Deze koningshuizen zijn overigens niet legitiem!
– Ook president Putin is wie hij is net als Kennedy. Hij heeft zijn zwakheden en zijn kwaliteiten. Hij is in nu dienst van het Licht.

Jeetje, ik weet nu even niet meer wie bij de goeie en wie bij de slechterikken hoort, vanuit mijn perceptie natuurlijk. Ik laat het allemaal even bezinken en zal er nog op terugkomen met een heleboel nieuwe vragen. Dank jullie MOA voor deze info. Heeft de energie van vandaag (vrijdag de 13e én volle maan) met deze grote channeling te maken?

MOA:
Jazeker en je voelde al dat het “klopte” Maureen. Wij weten dat je het eigenlijk met Loachim over andere bijvoorbeeld psychische/emotionele zaken wilde hebben, daarom namen we het “even” over zodat deze info asap de wereld in gaat. Vertrouw erop dat op al jouw en jullie vragen wordt ingegaan op het juiste moment. Dank je Maureen voor je inzet.

Nou, dank jullie voor jullie geduld met mij, eerlijk gezegd was ik laatste twee jaar te lui om te channelen.

MOA:
Wij weten dat je andere prioriteiten had en dat was voor ons geen luiheid. Weet je nog, alles gebeurt om de juiste reden op het juiste moment. ALLES KLOPT!

Loachim.
24-05-2014

Loachim heb jij “Alles Klopt” aan mij doorgegeven?

Dat klopt. Maakt dit je blij?

Ja, als Alles Klopt, wordt alles zo simpel en daar wordt ik blij van.

Weet je Maureen, de simpele aanvaarding, dat Alles Klopt, is je bewust te worden van EENHEID!

EENheidsbewustzijn dus!

Alles Klopt.

Comments are closed.