Masters of Advice 2013

Masters of Advice 2013

Lucifer. 03-10-2013

Eerlijk gezegd is licht nooit helemaal afwezig, dat kan ook niet. Waar het om gaat is, dat duisternis of afscheiding of lucifer of hoe je de “afwezigheid” van licht ook maar noemen wil DEFINIEERT!
AL WAT IS DEFINIEERT ZICHZELF door middel van Dualisme, Realisatie en Relatie.

Ik laat dit even tot me doordringen, geef me even tijd …
Als ik jullie goed begrijp, is dus “lucifer” in het “licht” nodig voor de “definitie” van wat dan ook maar?

Dat heb je zeker goed begrepen.
Het Grote-Geheel of blauwdruk van AL-WAT-IS splitst zich. Vergelijk het maar met jullie menselijke maat. Als de zaadcel bij de eicel komt, dan blijft die zich splitsen tot dat er een foetus gevormd wordt en uiteindelijk een kind wordt geboren. De vrouwelijke eicel kun je (in dit geval) vergelijken met het Grote-Geheel en de zaadcel met Lucifer die samenkomen om dan gesplitst te worden.

Lucifer betekent ook Licht toch?

Je kunt stellen dat Lucifer de grootste GodsVonk is van dat Grote-Geheel en jullie allemaal kleine vonkjes met het Grote-Geheel Potentie in jullie. Elke cel in jullie fysieke lichaam heeft de blauwdruk van het Grote-Geheel in zich. Weet je nog? “A Seed is a Star, is a Seed, is a Star”. Net zoals die Russische poppetjes (Matroeshka) zit er steeds weer een grotere pop om precies dezelfde kleinere pop. Alleen in de AL-WAT-IS realiteit, gaat dit oneindig door zowel in de macro als micro kosmos.

God splitste zich dus. Ik ben een Godsdeel. Als Godsdeel doe ik ervaringen op. Waardoor God zich onder andere via mij leert “kennen”. Als God dus Lucifer nodig heeft om zich te splitsen en te definiëren (voortdurend) heb ik als Godsdeel dus ook het Luciferdeel nodig om mijzelf te splitsen en te definiëren.

(Geamuseerd) Ja, simpel he?

Kunnen jullie nog meer vergelijkingen geven zodat “mijn menselijke maat” tot een groter begrip komt? En liefst zo simpel mogelijk? Lol.

Hier komt de lijst (gelach) …
AL-WAT-IS splitst zich in:
1. AL WAT IS omvat Heilige Geest en Lucifer;
2. Overziel omvat Zielefamilie en Zieledeel;
3. Lichtwezen omvat Galactisch Wezen en Mens;
4. Mineraal omvat Plant en Dier;
5. Liefde omvat Creatie en Manifestatie
6. Gedachte omvat Realisatie en Relatie;
7. Trilling omvat Dimensie en Definitie;
8. ∞ omvat Yang en Yin;
9. Zijn omvat Uitademing en Inademing;
10. Leven omvat Geboorte (fysiek) en Dood (fysiek);

Wow, ik heb het gevoel dat deze lijst ook oneindig door kan gaan.

Precies.

Maar ondanks het voortdurende gesplits, hebben die grotere delen, al die kleinere delen nodig in een wisselwerking met elkaar.

Juist ja, de grotere delen “werken” hetzelfde als de kleinere delen.

En als wij ons daarvan bewust zijn (twee woorden) bevinden wij ons in Eénheidbewustzijn (één woord)

Simpel toch?

Kunnen we het over cycli hebben?

Uiteraard en ja, wij “horen” dat jij het ook over verzinsels, fantasie en geestelijkheden zoals schizofrenie en psychoses etcetera wilt hebben, maar daarvoor neemt Loachim “contact” met je op.

Dank jullie.

Welnu, cycli dus.

Milaan.

27-07-2013

Oké weer “afstemming” dus. Dat oneindig doorgaat. De microkosmos, weerspiegelt zich in de macrokosmos. Bedoelen jullie, dat AL WAT IS, zich “herhaalt” in cycli?

Ja Maureen, dat heb je zo goed verwoord.
Leven is licht is trilling is leven is licht is trilling. Uitdijend en inkrimpend, uitademend en inademend, explosief en implosief, zich verhardend (in materie) en zich verzachtend (in esoterie).

Cycli in cycli, golven in golven. Kruispunten van cycli veroorzaken tegengestelde of opposite krachten …

Waah, wat zeggen jullie nu?
Wat gebeurt er op die kruispunten?

Laat ons dat uitleggen.
Een kruispunt kun je ook zien als een markeerpunt of gewoon als punt. Een punt van bijvoorbeeld verandering van richting. Een zogenaamd einde van een bepaalde trilling of richting en een tegelijkertijd begin van een andere of tegengestelde trilling of richting. Een golf effect dus.
Wat er gebeurt op een kruispunt is dat er “iets” afgescheiden wordt omdat er onderscheid plaatsvind.
De voortduende stroom van licht of in jullie menselijke maat biofotonen heeft afwezigheid van licht (duisternis) nodig.

Gardameer – Sirmione.

24-07-2013

Kom maar op met jullie doorgevingen. Ben benieuwd of er nog iets doorkomt met deze warmte en toeristische vibratie en radio (popmuziek) achtergrondgeluiden erg aanwezig hier op het terras van de Village. Maar ja, afgelopen weken weer genoeg doorgekregen s’nachts.

Ha ha Maureen, je weet dat je Multidimensioneel, overal en altijd door “ons” te traceren bent.
Natuurlijk wel met jouw multidimensionele “toestemming”. Of je nou “slaapt”, doucht, druk bent met waar je dan ook in die derde dimensie mee bezig bent, Jij, Jullie zijn altijd met Ons AL WAT IS verbonden, eenvoudigweg omdat Jullie ook AL WAT IS zijn.

Ja ik weet het. Voordat ik (om te schrijven) jullie laat doorkomen, moet ik wel eerst mijn verstand op nul zetten. Pas dan komt de info van jullie door, wat het automatisch schrijven vergemakkelijkt.

Grappig, jullie noemen dat je verstand op nul zetten. Dat is een menselijke (maat) uitdrukking. Wat er werkelijk gebeurt is dit:
Je switched naar een andere frequentie. Je zoekt, je stemt je af op een ander kanaal. De multidimensionele kanalen en frequenties zijn oneindig.

Even over dat oneindige …

Voor jullie menselijke “maat” begripsvermogen is het, het makkelijkste om te weten dat AL WAT IS, zowel in het oneindige macro universum, het oneindige micro universum èn in jullie menselijke “maat” universum weerspiegeld is. Zo “boven”, zo “beneden”. Jullie zitten “overal” (God) in en “overal” (God) zit in jullie. Wij zijn jullie en jullie zijn wij. We kunnen dit niet vaak genoeg benadrukken!

Het leven op andere planeten in jullie stelsel, maar ook buiten jullie stelsel is gereflecteerd in jullie “beleefwereld” op en in Gaia (moeder aarde).

AL WAT IS, IS en heeft BEWUST ZIJN!

BEWUST zijn heeft een andere trilling, dan onbewust zijn.

Wacht even, het lijkt wel alsof hier een tegenstrijdigheid geopperd wordt. Hoe kan ik (AL WAT IS) “Bewust Zijn” zijn en tegelijkertijd onbewust zijn?

AL WAT IS, is/heeft bewustzijn (aan elkaar).
AL WAT IS kan tegelijkertijd “Bewust Zijn” (twee woorden) en “Onbewust Zijn” (ook twee woorden). Beiden hebben een andere trilling. Het één niet beter dan het ander, omdat het ene, eenvoudigweg niet kan bestaan zonder het andere! Het onderscheidingsvermogen hebben, maakt het makkelijker, je te focussen op Bewust Zijn, maar jouw perceptie is afhankelijk van jouw menselijke “maat” en begripsvermogen. Bewust Zijn op Multi Dimensioneel niveau “opent” een andere perceptie.

Comments are closed.