Masters of Advice 2012

Masters of Advice 2012

De Kosmische Grap.

29-03-2012

Zijn jullie daar?

Altijd.

Zoveel vragen en gedachten struikelen over elkaar heen. Ik weet even niet waar ik moet beginnen.

Het is goed om eerst diep beginnen te ademen …

Multidimensionele bijeenkomst 1 april?

Zoals de vorige bijeenkomst (carnavalsperiode), in het teken stond van “Zonder oordeel, laten zien wie je werkelijk bent”, wordt deze Multidimensional Meeting, niet zonder reden op 1 april gehouden. Wereldwijd wordt op een bepaalde manier 1 april of ook wel “April fool” gevierd. Op deze dag houden mensen elkaar voor de gek. Ze laten elkaar “een andere werkelijkheid of waarheid zien”, maar wel op een zo geloofwaardig mogelijke manier. Deze dag “mogen” ze officieel liegen en bedriegen, uit hun duim zuigen en de gekste scenario’s verzinnen. Om dan, nadat het “slachtoffer” het compleet geaccepteerd en geloofd heeft, het “slachtoffer” te shockeren met te vertellen dat er niets van waar is.
De grootste pret hebben jullie dan, als het “slachtoffer” ongelovig, ontdaan en liever nog boos reageert. Want dan hebben jullie je rol goed gespeeld. Uiteindelijk moet hij of zij dat ook toegeven (ze hadden het kunnen weten, dat ze op die dag voor de gek gehouden zouden kunnen worden) en er de humor van inzien.
Wat gebeurt hier feitelijk?
Meestal wordt het ego van het slachtoffer in eerste instantie gestreeld. Dat werkt in de derde dimensie het makkelijkste. Daarom is het ook, het ego die kwaad reageert. Als het ego in balans is, wordt er vrijwel altijd humoristisch gereageerd.
De Universele Wijsheid: “Het maakt niet uit wat iemand doet of zegt, het belangrijkste is, hoe JIJ erop reageert!”, wordt hier wederom uitvergroot. Als wij nu eens deze dag, 1 april, uitrekken in de tijd, over een periode van bijvoorbeeld 13.000 jaar?
Kunnen jullie jezelf zien als het slachtoffer, dat al die tijd, om een bepaalde “reden” (het spel van descentie) voor de gek gehouden werd?
Kunnen jullie zien dat jullie, veelal onbewust, maar wel met volledige toestemming van jullie Hogere Zelf dit descentie-spel meespeelden?
Kunnen jullie toegeven dat jullie al die tijd voor de gek gehouden zijn en ook waarom?
Nog belangrijker, kunnen jullie er de Humor van inzien?

Nou, de humor er van inzien, is misschien wel teveel gevraagd. Ik persoonlijk ben nog regelmatig boos over de ontstellend naakte waarheid van de “Big Lie”. Voortdurend komen er steeds meer zaken aan het daglicht van de Illuminati, die werkelijk mensonwaardig zijn.

Maureen, ergens boos over zijn is een rechtmatige energie, die vooral als die gepaard gaat met een groot gevoel voor rechtvaardigheid, gebruikt kan worden om zaken aan de kaak te stellen. Maar weet je wat belangrijker is? Om jullie te focussen op ALTERNATIEVEN!
De vergevorderde (Annunaki) technieken van de laatste 100 jaar, die tegen de mensheid gebruikt werden, voor eigenbelang van de Illuminati/Elite groep, kun je nu juist vóór je laten werken (denk aan Tesla). Technieken zijn niet goed of fout. Ze kunnen wel ten goede of ten slechte gebruikt worden van de mensheid.
En nogmaals, wat is goed en wat is slecht? Iets is niet, omdat jij of men dat vindt! Laat jij je nog steeds, ergens door beperken (ergernis, kwaadheid, angst, verdriet of pijn), dan gaat je trilling omlaag.
Verhoog je trilling door simpelweg “Onvoorwaardelijke Liefde”. Wij kunnen dit niet genoeg benadrukken.

Kunnen jullie iets vertellen over deze nieuwe technieken en over “Blanks”?

Jazeker. Wij gaan dit wel zo compact én zo eenvoudig mogelijk doen, zodat jullie zelf gaan onderzoeken. Maar vooral dat jullie gaan openstaan voor het channelen, via je intuïtie, met je eigen Wijsheid (Je Hogere Zelf), die de Akasha Kronieken van het AL-WAT-IS nader tot jullie zal brengen. Trouwens, ook al was je dit niet bewust, jullie hebben ALTIJD toegang gehad tot die Akasha Kronieken. Je hoefde alleen maar te Her-Inneren.
Nu dan, nieuwe technieken (die eigenlijk helemaal niet nieuw zijn, maar waar jullie nu klaar voor zijn om ze voor jullie Hoogste Goed, Hier en Nu te gebruiken.):
Fysieke gewichtloosheid en Levitatie.

Werken, communiceren met en ervaren van je Multidimensionele lichamen (onder andere Etherische lichaam).

Bewust uittreden (BDE’s).

Tijdreizen (Remote Viewing).

Telepathie (gebruiken voor healing in plaats van (zelf)moordcommando’s).

Telekinese (voor communicatie via bijvoorbeeld graancirkels).

Nulpuntenergie (onder andere Tesla technieken, ten voordele van de mensheid).

Werken met en ervaren van onzichtbaarheid.

“Silent Sound” techniek, gebruiken voor healing.

Soundhealing.

White Time Healing (bijvoorbeeld gebruik van zes-punts merkabah systeem voor Intergalactisch reizen.

“Snellees” en “Snelstudeer” technieken (onder andere José Silva).

“Verjongings” technieken en “Eeuwig” leven (onder andere Tibetaanse riten).

Alle H.A.A.R.P. / ECHELON / project “Blue Beam” / project “Looking Glas” / the Yellow Book / the Yellow Tube enzovoort, niet tegen, maar gebruiken vóór het Hoogste Goed van de Mensheid, Moeder Aarde en onze Galaxy.

Om terug te komen op je vraag over “Blanks”.
Een “blank” is een fysiek (meestal gekloond) lichaam waar (nog) geen Ziel aanwezig is. Hier wordt al tientallen jaren, door jullie Illuminati mee geëxperimenteerd. En inderdaad deze “technieken” stammen uit de Atlantis-descentie tijd. Met humor kun je je nu afvragen, waarom Michael Jacksons jongste zoon de vreemde maar misschien wel toepasselijke naam “Blanket” kreeg.
Het verschil met een “Walk-in” is, dat er in het fysieke lichaam, wel al een Ziel aanwezig was, die (soms onder druk en manipulatie) uiteindelijk toestemming gaf om “over te gaan” zodat zijn/haar fysieke lichaam “bewoond” kon worden door een andere Ziel.

Sorry, dat ik even interrumpeer, maar er komt opeens een vraag door over psychose, maar ik weet niet waarom.

Bij een psychose, ben je in een fysieke en/of emotionele (laag zelfbeeld) staat van lage trilling. Je aura of lichtbeschermingsveld vertoont gaten. Een psychose kan een lichte of zware vorm hebben. Jij Maureen hebt zelf één keer een redelijk zware vorm gehad. Gelukkig had jij al goed contact met je Hogere Zelf om medicatie te weigeren. Helaas houden “reguliere” psycho-farmacie je trilling laag. Door de gaten in je aura, kunnen allerlei lage entiteiten binnenkomen om je Zielekracht te ondermijnen en je ziel zelfs manipuleren over te gaan. En ook al is dit uiteindelijk ook weer een vrije-keuze ziele-ervaring weet, dat in de huidige ascentie tijd jouw keuze voor een bewustzijnsverhogende frequentie de doorslag zal geven.
Acceptatie en Onvoorwaardelijke Liefde zijn belangrijke ingrediënten voor de steeds meer openbaar wordende nieuwe Healingtechnieken.

Ja, maar als je op een lage trilling zit (psychose of depressie), komen er ook angstaanjagende ervaringen naar je toe. Ik bedoel, hoe ga je om met angst of gemene stemmen in je hoofd of schizofrenie of waanideeën?

Op het moment, dat je zo’n vraag kunt stellen, schiet je bewustwording zo omhoog, dat je al openstaat voor het antwoord. De Lichtkrachten werken sneller dan de duistere. Je zult meteen voelen, dat je niet alleen bent en dat er liefdevolle Energieën om je heen zijn. Je zult ook voelen, dat je keuze kunt maken waar en naar wie jij wilt luisteren.

Ja, dat klopt helemaal in mijn geval.

Overigens, willen wij nogmaals benadrukken, dat er niets, maar dan ook niets is wat jullie denken te verzinnen, te creëren of over te fantaseren, wat niet allang al een bestaande realiteit in één of andere dimensie is. Sterker nog, jullie zouden het dan niet eens kunnen verzinnen. Als jullie fantaseren, krijgen jullie flarden van her-inneringen vanuit de Akasha Kronieken die jullie alleen nog niet in de juiste context kunnen plaatsen.

Dank jullie, ik weet weer waarom en ook hoe belangrijk het delen met elkaar is. Klopt het, dat het delen en laten zien van je kwetsbaarheid je juist veel meer kracht geeft, dan dat het je ontkracht?

Zeker en vooral als je het met milde humor naar je zelf kunt delen. Humor werkt altijd helend. Bij het “wakker worden”, merken jullie in eerste instantie verwarring, onbegrip van jullie naasten en zelfs complete chaos om jullie heen. Vrijwel niets is meer wat het lijkt. Alles waarin je ooit hebt geloofd, mensen die je hebt bewonderd, religieuze of economische guru’s die jullie aanbeden hebben net als topsporters en artiesten, ze zijn opeens ongeloofwaardig geworden. Dat verwart jullie. Jullie ego is gekwetst, kwaad zelfs! Net als na de 1 april mop.
Begin met diep ademen. Adem Onvoorwaardelijke Liefde, Licht, Kracht en Vertouwen in en uit. Weet dat jullie Allemaal, daar zijn, waar jullie wilden zijn. Alles gebeurt, om de juiste reden, op het juiste moment, Hier, Nu en Overal.
Sommigen onder jullie hebben die “rol” meer dan overtuigend gespeeld. Sommigen zijn zo opgegaan in die rol, leven na leven, duizenden jaren in de derde dimensie, dat ze compleet vergeten waren dat ze Engelen zijn in een aards jasje en dat het maar een rol was, één van de paden in het labyrint van ziele ervaringen. Voordat jullie descendeerden, vroegen jullie Ons om een Wake-Up-Call.
Bij deze!

Dank jullie wel!

Wij buigen voor de Goddelijkheid in jullie!
The Masters Of Advice.

Loki.

Februari 2012

Bij een vorige channeling heb ik de naam Loki doorgekregen. Dit in verband met de schedel die ik op 25-11-2011 uit Mexico heb meegenomen. Ik weet dat Loki, ook de naam is van een “negatieve” God van onder andere het Vuur. Jullie begrijpen mijn “negatieve” kanttekening hierbij? Hmmm, volgens mij hoor ik jullie lachen?

Ja, inderdaad lachen Wij, omdat Wij het geweldig blijven vinden dat, op het moment dat jullie vragen aan Ons stellen, jullie het antwoord Al-weten.

Het kwartje zit er al in, maar is nog niet gevallen.

Leuk, je humor en je weet het hè? Humor werkt “helend”. Net zoals kritiek en negativiteit “verdelend” werkt.

En vraagje, zijn jullie de “Masters Of Advice”, de vroegere “Masters of the Universe”?

Ja, ook.

Ook?

Het maakt niet ook uit hoe jullie Ons noemen willen. Wij zijn het Allemaal!
In navolging van de huidige trend van én-én energie zijn wij én ál jouw Gidsen én ál jullie Gidsen, jullie (bescherm) Engelen, álle Opgevaren Meesters, de Galactische Alliantie van Licht én Duister. Álle Godenkosmonauten, planetaire logos, Yahweh, Anu, Enki en Enlil.
De Sumerische Godheden, Atlantiers, Pleiadiers, Arcturiers, Ashtar, Michaël, Sananda, Buddha én álle anderen én Wij zijn ook nog Jullie én jullie zijn Ons én Wij zijn God én AL-WAT-IS én … én … én !!!
Zonder oordeel over de rol die wij “toen” gespeeld hebben. Hoe “negatief”dan ook. Dat was de afspraak (contract) die wij toen allen gemaakt hebben.
Dus ja, Wij zijn ook Loki! En ja, Maureen, jij werd inderdaad op 25-11-2011 in Mexico door Loki getriggerd.

Oké ik snap het! Ik begrijp nu, dat zogenaamde negativiteit “NODIG” was voor Descentie en positiviteit nu “NODIG” is voor Ascentie.

Jullie/Wij hebben die “rol” uit vrije keuze aanvaard en gespeeld. Dus ook Loki, de “toentertijd” gelijknamige “Vuurgod”.

Mag ik dan nu een paar vragen aan Loki stellen?
Loki, was het jouw negatieve inbreng en manipulatie, dat ik in één van mijn vorige levens bij de Inca’s, als klein kind werd geofferd en levend begraven werd?

Ja, dat klopt. Alleen ook al noemen jullie die indianenstam de Inca’s, zij zichzelf zo niet noemden. Ik was Loki én ik was Ra én natuurlijk ook Lucifer!

Ja, dat voelt ook heel logisch nu …
Vuur én zon én Licht! Zowel de negatieve beperkende eigenschappen als de positieve …

Wat ervaar jij als “negatief” bij Vuur, Zon en Licht?

Oh, ik dacht dat ik de vragen mocht stellen?

Ja, én de antwoorden ook zelf al weet. Weet je nog delen, communiceren, Co-creëren?

Oké, bij “Vuur” ervaar ik negatieve “verbranding tot as”. Bij “Zon”, eritema of zonneallergie en bij “Licht” ervaar ik eigenlijk alleen maar positiviteit oftewel de afwezigheid van donkerte. En meteen snap ik, dat verbranding door vuur in vorige levens en zonneallergie in dit leven een grote (negatieve) rol hebben gespeeld.

Dus Maureen, wat ervoer jij, toen jij op 25-11-2011 op de top van de Maya trappen piramide in Coba/Yucatan stond?

Ik ervaarde het Één zijn, met heden, verleden en toekomst én met alle levensvormen in het Universum, maar, wat ik in een visioen door kreeg toen ik daarboven stond is het volgende. Vooral Yucatan werd in die “tijd“ bezocht door buitenaardse kosmonauten.

Deze kwamen veelal van het stelsel Sirius. Hun luchtschepen hadden meestal een ronde vorm.

Ja, wat ik zag, was dat zij boven de trappen piramides bleven hangen (die boven de boom grens uitstaken). Alleen bepaalde “ingewijden” werden opgestraald. Zij kregen boodschappen, maar ook vergevorderde technieken aangereikt, die ze alléén maar voor zichzelf (andere ingewijden zoals priesters, koningen en halfgoden) én de Godenkosmonauten mochten gebruiken.

Hier ging het ritueel, seksueel en machtsmisbruik zoals in de “eindtijd” van Atlantis, gewoon door. Alle piramides op Aarde waren en zijn portalen naar het Omniversum, Ook bergtoppen of “verhoogde” gebieden werden gebruikt als landing -en vertrekplateaus. Er liggen overigens nog vele piramides overal op jullie wereld, verscholen onder, wat jullie nog denken, dat het heuvels en bergen zijn. Zoals het gebied van Iran, Irak en Afghanistan.

Nu begrijp ik ook, dat toen ik met mijn zus, in de “tombe” van de koningskamer van de piramide van Gizeh lag, wij vrijwel meteen ook het gevoel hadden dat wij in een “ruimteschip” waren en in nultijd “opgestraald” werden en “reisden” tussen de sterren en planeten. Ik had toen vooral het gevoel, contact te hebben met Sirius.

Vallen de puzzelstukken in elkaar?

Ja, steeds meer en meer en eigenlijk ook zo logisch en simpel.

Eindelijk, her-innering en her-één-ig-ing!

Dank je Loki, heb geen vragen meer voorlopig althans.

Dank jullie en ook ik, buig voor het Goddelijke in jullie, oftewel Namasté!

Deel en Co-creëer.

Februari 2012

Ik stem mij af op één van mijn bekende Gidsen, maar wat ik doorkrijg, is een groep. Eigenlijk wilde ik Ashtar of Aa-Ken-Dra channelen en heb zelfs Michaël aangeroepen voor een persoonlijk probleem, maat kreeg deze groep door, The Masters Of Advice. Ik noem ze maar MOA. Zij zijn daar heel duidelijk over. Zij hebben vooralsnog geen duidelijke identiteit. Zij werken als Eenheid (duh!). Ik weet ook niet op welke dimensie zij opereren en terwijl ik dit opschrijf, “hoor” ik al dat ze op Alle Dimensies werken. Zij zijn adviesmeesters en het “enige” wat zij doen is, ons advies en raad te geven op Al onze vragen!

Hellup, Michaël, ik heb je advies nodig?

Ja, “Wij” zijn hier voor je.

Ben jij niet Michaël dan?

Stilte.

Ben jij dan Aa-Ken-Dra of Xantirius of Ashtar of … ?

“Wij” zijn de MASTERS OF ADVICE.

Of Inxhuannae of Prinses Zawinah of Loki? (krijg meteen de naam van mijn op 25-11-11 uit Mexico meegebrachte beschilderde schedel door). Loki?! Hmm, was dat niet een naam voor een negatieve godheid? Nou ja, ik zal daar mettertijd wel meer over horen.

Precies.

Eigenlijk wilde ik raad, omdat ik zelf zo negatief emotioneel gereageerd heb op kritiek over mij. Deze kritiek was, dat ik veel te veel sprak vanuit mijn ego, terwijl ik zelf juist heel enthousiast wilde delen en mededelen wat ik ervaren had. Deze kritiek raakte me, omdat die uit een onverwachte hoek kwam, van een lichtwerker.

Nou, Maureen, je weet dat niets voor niets gebeurt. Alle Synchroniteiten, Triggers en gebeurtenissen (ook en juist vervelende) zetten iets in beweging. Dat “iets” kan misschien in een “Comfortzone” verblijven, waar die uit moet om een verhoogde trilling te verkrijgen.
Jij werd dus persoonlijk bekritiseerd. De laatste jaren ga jij heel goed om met kritiek, oftewel, je kan het makkelijk loslaten. Maar deze keer dus niet!
Jij weet ook dat geuite kritiek, altijd een reflectie is van kritiek op jezelf.
Maar ook, als je emotioneel geraakt wordt door die kritiek, dus als je kritiek niet los kan laten maar ontvangt (binnen laat komen), ook dan kan kritiek alleen maar jou uit het veld slaan als jij misschien onbewust, die kritiek ook op jezelf hebt.
Dus Maureen, heb je dan toch stiekem kritiek op jezelf, dat je vanuit je (veroordeelde) ego niet mag spreken en/of delen? Durf jij jezelf op de eerste plaats te zetten? Durf jij te stralen, te spreken, te zingen, te delen, te zijn, wie je bent en zonder zelfkritiek?

Eh … Ja!

Goed. Overigens is er ook niets mis met het Ego, zolang het in balans is, ego bezit namelijk veel “ik” kracht, wat meestal een “tekort” is bij Lichtwerkers. Vandaar dat die kritiek daarom juist vaak uit de “New Age beweging” komt. Ook zo’n veroordeeld woord bij jullie is het “denken” of het “mentale”.
Daar is ook niets mis mee, zolang jullie linker (mentale) en rechter (gevoel) hersenhelften in balans zijn. Laat ook hier alsjeblieft alle ver-oordelingen en kritiek even los!
Wat jij daarom Nu ook doorkrijgt, is de titel voor jouw aankomende lezing. En dat is: “Delen en Co-creëren”. En natuurlijk is dit ook weer niet voor niets! Ja, Maureen, het “borrelt” al vier jaar! Jouw visioen/herinnering van die “laatste” eindtijd en descentie van Atlantis.

Ja, ik heb inderdaad in de zomer van 2008 een visioen/herinnering gehad. Die ging over de “eindtijd” van Atlantis voor de grote zondvloed iets meer dan 13.000 jaar geleden. De Maya’s zouden die tijd “End of Days” noemen. Ikzelf heb over die specifieke herinnering, heel veel kritiek. Ook lag hier voor mij een oerangst en trauma. Ik zeg “lag”, omdat ik die kritiek, angst en trauma ook nu eindelijk heb losgelaten. Ik deel deze herinnering, omdat wij allemaal nog trauma’s kunnen hebben van die zogenaamde “val uit het paradijs” of “het einde van een dag/lichtcyclus” of het van een vijfde dimensie planeet gaan naar een derde dimensie (nacht). In het kort, ging het visioen hierover. Ik maakte deel uit van een soort van priesterschap/wetenschappers. Wij kloonden er werkelijk op los. Ja, wij waren toen op een technisch hoogtepunt, maar tegelijkertijd op een emotioneel dieptepunt. De “gevoelens” die wij hadden, waren die van macht, begeerte en wellust. Wij kloonden vooral mensen met dieren, maar ook met andere levensvormen. Wij hadden ook fysieke seks met al deze klonen. Het visioen was een “levensboom”, waar alle “takken” bestonden uit in en uit elkaar groeiende dieren, mensen, baby’s en planten, die met elkaar copuleerden.

Jij begrijpt nu, waarom je die vorige levens hebt aangetrokken, waarin je wilde “boeten” voor wat je “toen” gedaan hebt hè?

Ja.

Wij danken jou voor je moed dit te durven delen en de verantwoording daarvoor te nemen.

Jullie oertrauma’s komen veelal uit deze periode, want jullie wáren Dr. Frankenstein en Vlad Tepes (Dracula). In de afgelopen 13.000 jaar is dit drama ook meerdere keren gespeeld. Maureen, jij en vele anderen hebben er toen voor gekozen om deel te nemen aan dit “Lucifer experiment” de “Descentie“ van Gaia. Net zoals jij en vele anderen er nu voor gekozen hebben om deel te nemen aan de “Ascentie” van Gaia. Door je te Her-inneren, dat je tegelijkertijd ook deel hebt uitgemaakt van prachtige liefdevolle werelden op andere planeten en stelsels, willen en zijn jullie Nu die “Nieuwe wereld/dimensies” al aan het creëren.
Jullie hoeven nu ook geen oordeel meer te hebben over wat jullie noemen de New World Order, de Illuminati en …

Ja, maar dat houdt me toch wel bezig. Het raakt mij emotioneel, dat “zij“ juist verhevigd bezig zijn om ons onbewust en slaafs te houden. Door middel van “Mind Control”, HAARP, ECHELON, CHEMTRAILS, farmaceutische drugs en giffen en …

Het is goed, dat jullie je dat allemaal bewust worden/zijn, maar laat het dan los! Blijf er niet op focussen. HET HEEFT DAN WERKELIJK GEEN MACHT MEER OVER JULLIE! De NWO weet dit. Daarom hun “verhevigd” verzet. Zij leven van jullie angsten en slaafsheid. De top van de piramide valt in elkaar, omdat jullie “de basis” dus, zo bewust worden en masse, dat jullie die piramide niet meer in stand willen houden. Sommige lichtdragers, kruipen onder de piramide vandaan, anderen rennen, maar vergeet niet, dat niet alleen de “basis” van de piramide door Het Licht aangeraakt wordt, maar ook in de zogenaamde “Top” vallen “gaten”. Ook “zij” worden herhaaldelijk door de lichtkrachten “aangeraakt”, bewust gemaakt, er aan “herinnerd”, dat ook zij Godsvonken zijn!
Zij zijn er al lang al achter gekomen dat hun ”Project Looking Glass” (dit is een manipulatief systeem, waar de NWO gebruik van maakt om de “toekomst” naar hun hand te zetten) niet meer “werkt” ná 21-12-2012!
Eenvoudigweg omdat jullie nu AL DE NIEUWE AARDE GECREËERD hebben, in een zo hoge trilling, dat zij die niet kunnen zien, omdat zij nog in die lage vibratie wereld zitten.

Ja, dank jullie.

Welnu, “Delen en Co-creëren”. Als jullie samenkomen, op wat voor event dan ook, begint het Delen en Co-creëren al tegelijkertijd.
“Delen en Co-creëren”is de nieuwe energetische waarde en de tegenhanger van de Oudromeinse “Verdeel en Heers” politiek van de laatste 2000 jaar.
Deel je ervaringen, je passie, je humor en liefde, deel je eigen Wijsheid. Doe dat met Onvoorwaardelijke Liefde, voor wie jij bent. Deel je herinneringen, je muziek, je creaties en laat evenredig toe, dat de luisteraars, ook hun deel mogen claimen om de spreker en de “deler” te zijn. Dit spel van samen delen in harmonie kweekt expanderend Eenheidsbewustzijn en tegelijkertijd Co-creatie. Co-creatie wordt dan steeds weer naar een hoger niveau getild met minder en minder beperkingen. Als je begint te focussen op alleen de kwaliteiten van je medemens, worden ook jouw eigen kwaliteiten steeds duidelijker. Ook dit is al vaker gezegd. Jouw eigen en even grote puzzelstuk is onmisbaar in die Multidimensionele, expanderende puzzel van het AL-WAT-IS. Ja, kijk door een roze bril en bezie het leven om je heen. Je hoeft nu naar niets of niemand meer op te kijken, net zo min als op iets of iemand neer te kijken, want de puzzelstukken zijn energetisch, werkelijk even groot! Zowel als van die zandkorrel, die waterdruppel, de mens, het dier, de plant, de zon, de maan, de Engelen, de Opgevaren Meesters en Galactische Federatie. Alles, creëert en Co-creëert, tegelijkertijd AL-WAT-IS. Zowel in het Aller Grootste, zowel als in het Aller Kleinste. Zowel boven als beneden. Wil je iets begrijpen van de macro –of microkosmos, begrijp dan eerst jouw “menselijke” maat. Alles wordt weerspiegeld in alles. Een zaadje is een ster, is een zaadje, is een ster!
Delen, wordt door ons gezien als communicatie. Omdat jullie deel uitmaken van een groter geheel, zullen jullie Al-Tijd bewust en veelal onbewust communiceren. Op het moment, dat iemand iets deelt met anderen en er dus versterkte aandacht naar dat iets gaat, wordt dat iets meteen meermalen bekrachtigd.
Delen ís communiceren, ís een nieuwe blauwdruk, ís Co-creëren en dit is het Hart van De Creatie!

Dank jullie …

Lieve Maureen, Wij weten dat op het moment bij jou en bij jullie, dat “tijdlijnen” en “multidimensioneel” contact door elkaar lopen wat verwarring kan veroorzaken. Ook dit heeft allemaal te maken met Ascentie, het aanpassen van jullie lichamen en systemen aan de verhoogde trilling. Bezie het met humor en vertrouwen.

Mm Humor, ik voel dat jullie het nu over het carnavalsfeest gaan hebben.

Jazeker, aangezien dus niets voor niets “gebeurt” en jullie bijeenkomst fysiek plaatsvindt op 21-02-2012(palindroom) en de laatste dag van het carnavalsfeest.
De datum 21-02-2012 én palindroom houdt balans in, dat is dezelfde energetische waarde van voor naar achter en van achter naar voor. Verder heeft 21-02 een vijf vibratie, net zoals 2012. Het nummer vijf is ook het nummer van artisticiteit en creativiteit. In het meestergetal 55 wordt de “Creatie” dus bekrachtigd. Samen is 55 het nummer 10. Waarvan de 1 staat voor het “nieuw” gecreëerde en de nul of de cirkel voor het AL-WAT-IS en “Oneness” of Eenheidsbewustzijn. Het grappige is, dat jullie vergeten zijn dat jullie elke jaar weer met carnaval, eenheidsbewustzijn creëren. Ja, ook jij Maureen hebt oordeel en kritiek op het carnavalsgebeuren.

Ja, dat klopt, maar mijn kritiek was eigenlijk meer op het tomeloze zuipen en het feit, dat je alleen maar met carnaval eruit mag zien zoals je wilt, je kunt je als een gek gedragen, seks en lust uitstralen en dat dit alles ook nog eens aangemoedigd wordt!

Ok, jij kijkt nu naar, vanuit jouw perceptie, de “negatieve” kant van carnaval. Je “voelt” al dit ook voortkomt vanuit jouw “oertrauma”. Laat het los.
Je herinnert je een vorig leven waarbij jij een zogenaamde “hofnar” was. Nu weet je weer dat de koning het meest vertrouwde op de (eigen) Wijsheid van de Nar. De Nar, staat ook voor het (nog) oordeelloze kind in jullie. De Nar mag alles benoemen. Der Nar is ongecontroleerd, dus vrij. De Nar heeft humor en wijsheid in pacht. De Nar is! De Nar ervaart. Kritiek schaadt de Nar niet. De Nar liet de koning in zijn eigen Ziel kijken. De Nar houdt je dus ook een spiegel voor. De Nar en ook het carnavalsfeest houden jullie tegelijkertijd de Illusie van het zijn voor. Wie wil je zijn? Maar wie laat je zien dat je bent? En wie ben je werkelijk? Met carnaval kun jij jouw multidimensionele ik, vrijelijk uitten. Geniet van jouw creatie. Open je voor de kwaliteiten van carnaval, zoals: Het naar elkaar kijken met humor en zonder oordeel. Van de wederzijdse fysieke aantrekkingskracht genieten en zonder oordeel. Elkaar vasthouden en omarmen, wetend en voelend, dat er dan geen rangen en standen zijn. Dat uiterlijk en innerlijk in elkaar overlopen, met de glimlach en wijsheid van de Nar.
Vier deze carnavalstijd, vier deze ascentietijd, vier het Goddelijke in elkaar en vier het einde van de nacht!
Ja, en nu is het tijd voor jullie gechannelde nummer “Let’s Celebrate The End Of Night!”.

Dank jullie voor jullie wijsheid.

Vragen aan Ashtar.

Januari 2012

Hallo Morwennah (mijn Galactische naam), dit is Ashtar.

Hallo Ashtar, jij kwam de maand december 2011 al door, maar nu schrijf ik het pas op.

Je ziet, dat wij zeker “rekening” houden met jullie drukke bezigheden in “Aardse” tijd.

Voor mijn gevoel had ik het laatste kwartaal van 2011 niet alleen maar drukke bezigheden in de aarde dimensie.

Dat klopt helemaal. In het jaar 2011 zijn er heel veel portals/stargates open gegaan. Dit zijn portalen van openbaring, disclosures, bewustzijnsverhoging, herverbinding, initiatie, kracht en wijsheids downloads, alignment, Akasha kronieken, Halls of Amenti, enzovoort. Alle aarde lichtwerkers/dragers, maken deel uit van de GA (Galactische Alliantie), The White Nights, The White Dragon Society, De Witte Hoeden groep, The White Time Healers, enzovoort.

Vooral de lichtdragers, doen hun “werk”meestal ‘s nachts als ze “slapen” met hun uitgetreden astrale lichaam. Deze bezigheden kunnen jullie je ook steeds meer en helderder herinneren. Ook kun je als je wakker wordt voelen, dat je fysieke lichaam nog helemaal niet uitgerust is. Jullie fysieke, mentale en emotionele lichamen zijn zich, met de snelheid van het licht, aan het aanpassen aan de voortdurende verhoging van de trillingsfrequentie/Shumann resonantie. Deze ascentieverschijnselen kunnen zich uitten in extreme vermoeidheid, hoofdpijn, nek, rug en heup klachten, long, hart, darm of nier problemen, maar ook burnouts, depressies en zelfs psychoses. Jullie zicht, reuk, gehoor, gevoel en tastzin is aan het veranderen, zowel als jullie humoren (vochthuishouding in het lichaam zoals bloed, slijm, gele gal en zwarte gal) en daardoor ook jullie perceptie. Heb vertrouwen, dat dit van voorbijgaande aard is. Heb vertrouwen, dat het beter, beter en beter wordt. Heb vertrouwen, dat het jullie Hoogste Goed dient èn het Hoogste Goed van Gaia en al haar bewoners. Vertrouwen is op dit moment het Keyword! En de intentie van Onvoorwaardelijke Liefde. Wij van de Galactische Alliantie zien, hoe moeilijk jullie het momenteel hebben om licht van duister te onderscheiden, omdat de zogenaamde Duistere Krachten zich bijna perfect als Licht Kracht voor kunnen doen. Ook wordt er nog steeds “overgelopen”. Gelukkig vaker door het Duister om zich bij het Licht aan te sluiten.

De Galactische Federatie (of Alliantie) van Lichtwerelden, de Engelen Hiërarchieën, de Opgevaren Meesters, Wij allen zijn Hier en Nu in deze tijdsspanne, om jullie te ondersteunen, bemoedigen en te helpen, met waar jullie ons ook maar om vragen. Vergeet niet, om te vragen en als jullie ons “channelen”, zou de eerste vraag kunnen zijn, of “wij” van het Licht zijn. Wij moeten ons dan kenbaar maken. En jullie maken de keuze en nemen de verantwoording. Het Licht heeft de verantwoording om te ver-lichten, te ver-helderen. Claim en “Occupy” jullie Licht.

Dank je Ashtar, ik ben hier even stil van. Kun je ons nog iets vertellen over 2012?

Lieve Morwennah, ik “hoor” allang al alle nog niet gestelde vragen tegelijkertijd. Jullie vragen je en masse af of Ashtar, maar ook bijvoorbeeld Jeshua en Michaël die op het moment door miljoenen mensen tegelijkertijd gechanneld worden, welke “boodschap” van wie, het meest waar is en waarom. Zie ons als een uitzend en ontvangst radiostation (wat jullie overigens ook zijn). Horizontale programmering is als lineaire tijd. Verticale programmering is als concentrische of parallelle tijd. De onderzoeker (waarnemer, ontvanger, afstemmen channelen) probeert zo zuiver, helder mogelijk af te stemmen op dezelfde frequentie als het onderzochte (de waarneming, ontvangst, afstemming, de gechannelde boodschap) wat dus dan het meest waar is. Waarom iets waar of niet waar is, is niet relevant omdat het over afstemming gaat en je voor waar aanneemt wat je waarneemt. Oftewel, het is wat het is. Als je open staat en waarneemt (ervaart) met je hart (emotionele lichaam), zonder waarde oordeel die niet als òf/òf keuzes komen uit het mentale lichaam, dan zul je bemerken dat je waarneming verandert. Je gaat duidelijker, helderder zien, voelen, horen, ruiken. Jullie “derde oog” of “zesde zintuig” is geopend. Jullie bemerken dat jullie zelf ook portalen zijn en portalen zijn kanalen. Jullie kanaliseren dus (en ieder op zijn eigen manier) informatie waar dan ook maar vandaan. Dat maakt jullie allemaal en niemand uitgezonderd “Channelers”. In jullie zogenaamde “New Age” wereld wordt hier nog steeds ofwel heel gewichtig ofwel heel oordelend over gedaan.

Dat heb ik ook gedaan Ashtar, bij iemand die een Sumerische Godheid uit de Negende Dimensie channelde.

Ja, toen oordeelde jij inderdaad, maar pas toen aan jou gevraagd werd hoe deze channelings voor jou voelden.

Ze voelden voor mij niet goed, omdat er met name aan de mensheid angst werd aangejaagd. Wij moesten vóór 2012 huis en haard verlaten, survival pakketten maken en deze meenemen naar hoger gelegen gebieden. Waar wij ons moesten schuilhouden voor “natuur” rampen en oorlogsgeweld.

Deze persoon/channeler kreeg deze informatie inderdaad “door” in 2008. Hij was daarop afgestemd. Net zoals Koning Nebukadnesar (OT), Nostradamus en vele vele helderzienden uit jullie duizenden jaren geschiedenis en miljoenen mensen nu. Voorspellingen kunnen uitkomen, zijn al uitgekomen, hoeven niet uit te komen. Dus op welke realiteit ben je afgestemd? Vele helderzienden, toekomstvoorspellers, channelers kregen vroeger informatie door in dromen, in visioenen en/of door werkelijk contact met Godenkosmonauten, Engelenhierarchiën en Opgevaren Meesters. Nu komt informatie veel “door”, door het mineralenrijk (kristallen en kristallen schedels), door het dierenrijk (bijvoorbeeld celaceeen, dolfijnen en met name insecten zijn informatiedragers). En in het mensenrijk zijn jullie ook allemaal (of je dit nu bewust bent of niet) informatiedragers/kanalen, met name de Indigo en Kristalkinderen en de Lichtwerkers. Elk rijk en/of dimensie heeft zijn eigen en unieke info kanaal of info bewustzijn tot op celniveau. Je hoeft je er alleen maar op af te stemmen.
Weet je nog, het is al vele malen gezegd, jullie zijn allen “ontvangst” zowel als “uitzend” stations. Vierentwintig uur per “dag” ben je bewust, al dan niet onbewust bezig, te kanaliseren, te channelen, dus uit te zenden en te ontvangen. De enige vraag is op welke frequentie “opereer” je? Waar, op wie en op wat ben je afgestemd? Soms tot jullie ergernis en verwarring, lopen nu in jullie aardetijdlijn, verschillende potentiële uitkomsten en parallelle tijdlijnen lineair en concentrisch door elkaar. Erger je ook hier niet aan, dit is inherent aan het Ascentieproces waar jullie, Gaia en al haar bewoners doorheen gaan. En niet alleen jullie, ook het dieren, planten en mineralenrijk en jullie zonnestelsel en melkweg gaan tegelijkertijd door het Ascentieproces van verhoogde trilling. Iedereen en alles heeft baat bij iedereen en alles.

Ja, maar om terug te komen op negatief aanvoelende channelings?

Ha, ha, je zegt en vraagt dit heel voorzichtig, Je bent bang om te oordelen?

Ja, natuurlijk, als ik een ander oordeel, dan oordeel ik in eerste instantie mijzelf!

Misschien is het goed om hierin wat duidelijker te worden. Jullie hebben een negatief oordeel over het woord oordeel, net zoals jullie een negatief oordeel hebben over het woord ego. Oordeel komt van je oor-delen oftewel luisteren, aanhoren. Hier is dus niets mis mee. Totdat je gaat ver-oordelen en een negatief kader (verlaagde trilling) plaatst om wat je hebt aangehoord. Jullie maken altijd zelf de keuze om je oor te delen en te veroordelen, te beoordelen, mede te delen, toebedelen of verdelen. Verdeel en Heers, was een oud Romeins credo. Deel en Cocreëer is het nieuwe, multidimensionele credo!
Op dit moment creëren en cocreëren jullie een nieuwe werkelijkheid in een verhoogde trilling of frequentie (5e dimensie). Ook dit is al vele malen herhaald, je creëert je eigen werkelijkheid ten allen tijde! En niemand anders, is daarvoor verantwoordelijk dan jij!
Als je dus resoneert (op dezelfde trilling zit) als een angst en/of doemscenario, channelings van vluchten en verbergen, dan creëer èn cocreëer jij dàt, met de potentiële uitkomst, dat dàt dan ook precies jouw ervaringswereld (dimensie) zal zijn.

Dankjewel, ik voel dat er nog meer komt.

Aa-Ken-Dra.

11 November 2010

Eerste contact met Aa-Ken-Dra.

Ik werd alweer een paar nachten achter elkaar om ± drie uur ‘s nachts wakker (gemaakt?!). Maar als ik mijn ogen opende, zag ik niets. Eerst dacht ik dat het Xantirius was en ik vroeg hem, wat er aan de hand was. Ik kreeg geen antwoord en toen zag ik … Hem. Een “nieuwe” gids. Een Multidimensionaal Lichtwezen.
Hij zag er mensachtig uit. Althans, zijn figuur. Groot en gespierd. Zijn huid was schubachtig en glanzend groen. Een prachtige kikker, kwam er in me op. Toen ik beter naar zijn grote voeten en handen keek, zag ik tussen de tenen en vingers een soort van zwemvliezen. Hij had geen haar, puntige oren, kleine smalle mond en kleine platte neus. Hij had een groter dan menselijk, conisch gevormd en aan de achterkant iets uitgerekte schedel. Op mijn verzoek, draaide hij zich om en zag ik, vanaf de achterkant van schedel tot aan zijn staartbeen, dat zijn ruggengraat uitstak en gekarteld was. Langs die ruggengraat zaten ingeklapte vleugels. Toen hij ze voor mij uitklapte, zag ik dat het geen engelenvleugels waren. Ze leken eerder op grote en doorzichtige vleermuisvleugels. In gedachten vond ik wat ik zag, een kruising tussen een mens, een kikker en een draak. Een amfibie.
Er werd (nog) niet op mijn gedachte ingegaan, maar Hij liet zich door mij in alle rust bekijken.
Het “mooiste” aan hem vond ik zijn grote, amandelvormig en goudkleurige ogen, zonder pupil. Het leek wel of er gouden licht uit zijn ogen scheen. Dit gouden “vloeibaar” licht straalde toen opeens door zijn huid en poriën heen. Zijn huid werd bijna doorzichtig en het was, alsof hij die dunne, doorschijnende huid, speciaal voor mij voor de “vorm” droeg. Hij is een Lichtwezen van vloeibaar goud licht! Ik voelde Oneindige Liefde! Eindelijk hoorde ik zijn naam en terwijl hij die uitsprak, klonken er klakgeluidjes, Aa-Ken-Dra … (1 vibratie).

Ik ben Aa-Ken-Dra, een lichtwezen en één van de 22 Grondleggersrassen, die jullie stelsel en voornamelijk de Aarde gevormd hebben, Deze 22 Grondleggersrassen waren de Genesis van jullie geschriften. Zij zijn ook de Planetaire Logos van jullie stelsel.
Ik kom van één van de drie Hoofdgrondleggersrassen. Als Lichtwezen van de Gouden Straal, bevind Ik mij, dicht bij de Bron en heb Ik geen vorm. Als Ik mij van de Bron verwijder en een vorm aanneem, is dat een vorm die zowel in de lucht, in het water, op en in een planeet kan “leven”.
Jullie zouden ons, vanuit jullie perceptie inderdaad amfibieën noemen.
Toen Wij tijdens jullie Genesis, vorm creëerden, cocreëerden en synthetiseerden, gebeurde dat vanuit De Bron, Het Allesomvattende AL-WAT-IS. De Zee van Creatie, waarin “tijd” niet bestaat, alleen maar Oneindige Potentie. Het maakt ook niet uit, hoe jullie Ons willen noemen.
Nephilim, Sumerische Godheden, Annunaki, Jahweh, Gods of Intelligent Design. Wij zijn het allemaal en jullie ook!

Jullie grootsheid ligt daarin, dat jullie je als Godsvonk, Fractal, het verst durfden te verwijderen van De Bron. Jullie durfden je geheugen te verliezen en zwarte gaten te zijn. Jullie durfden het aan, afgescheidenheid te ervaren van Liefde en Licht! Toch is deze afscheiding een illusie, maar wel een illusie die je kon gebruiken, om Zielsaspecten te ervaren. Keer op keer, op keer, op keer.
AL-WAT-IS is concentrisch, cyclisch en expanderend. God (Wij, Jullie) is er ALTIJD zelf bij.
Ja, Jullie waren “erbij”, toen Wij Jullie creëerden. Oftewel, Jullie creëerden Jezelf. Wij creëerden Onszelf. God creëerde Zichzelf. TegelijkerTIJD! Laten we weer terugkomen bij jullie “Genesis”.

“In Den Beginne” van jullie zonnestelsel, in die uithoek van jullie Melkwegstelsel, waren er Godsvibraties die jullie zonnestelsel “vorm” gaven. Uit LICHT creëerden wij VORM, door middel van GELUID. Dit wordt wat begrijpelijker, door je voor te stellen, dat oneindige laser (licht)stralen, die door gebundelde en geconcentreerde trilling (geluidsgolven), vorm en materie samenstellen.
Dit is precies, wat jullie wetenschappers in de “CERN” deeltjesversneller in Zwitserland proberen te doen. Godenkosmonauten, Buitenaardse Rassen en Atlantiers gebruikten al geluidsgolven om vorm te geven, vorm samen te stellen en/of vorm te leviteren.
Vormgeving door middel van geluidsgolven kan net zoals alle andere technieken te goede of ten slechte gebruikt worden.

In het Hier en Nu van jullie bestaansrealiteit, wordt er steeds meer van deze High Dimension techniek gebruik gemaakt. Vroeger in het geheim, maar nu ook steeds meer in het openbaar.
Veel van de jullie bekende Piramiden, Oude Tempels en Bouwwerken, maar bijvoorbeeld ook de Grote beelden op Paaseiland, zijn gevormd en op hun plaats gezet door middel van geluidsgolven. Aan een geconcentreerde geluidsgolf, kun je dan weer allerlei vernietigende, opbouwende of transformerende informatie toevoegen. Dit wordt dan een “blauwdruk”.
Overigens is materie niets anders dan geconcentreerd Licht in een vorm. En die vorm kan al naar gelang de omstandigheden heel etherisch of heel dens zijn. De vorm is Altijd een illusie omdat de “waarnemer”, het “waargenomene” tegelijkerTIJD (co)creëert. Toch kan “vorm” de tand des tijds doorstaan, zoals bijvoorbeeld de Piramiden van Gizeh, Dit heeft een reden, zoals alles een reden heeft op het juiste moment. Tijd is cyclisch gebonden en nu jullie bewustzijn van lineaire tijd overgaat naar concentrische tijd, krijgen jullie meer en meer te maken met vergevorderde technieken. Deze worden veelal vanuit Multidimensionele samenlevingen, jullie Gaia aangereikt om te helpen ascenderen. Gebruik geluid om te healen, te creëren en Oneness te genereren. Als je dit doet vanuit Onvoorwaardelijke Liefde, omdat wat jij aan een ander geeft, je dit ook aan jezelf geeft, dan zal het een uitdijende win/win situatie onderhouden die jullie, Gaia, jullie Zonnestelsel, Melkweg en het Omniversum met een verhoogde (geluids)trilling zal resoneren!

Ik ben er stil van.
Aa-Ken-Dra? “Hoor” je mij? Ben jij in de buurt?

Ja.

Ook al heb ik na de eerste kennismaking (november 2010) niets meer opgeschreven, ik heb voortdurend contact met je gehad hè?

Ja.

Waar gaan we het nu over hebben?

Waar wil jij het nu over hebben?

Ik wil het over zoveel onderwerpen hebben en eigenlijk ook weer niet.
Ik heb zoveel vragen te stellen en toch eigenlijk ook weer niet. Waarom word ik, de laatste tijd sowieso zo vaak heen en weer geslingerd tussen twee uitersten?

Daar gaan “wij” het dus over hebben. Jullie weten NU die tegenstrijdigheid (tweedeling), omdat alles en iedereen in jullie (nog) 3e Dimensie dit NU ook voelt, Dit komt eenvoudig NU omhoog omdat jullie NU de KEUZE hebben gemaakt voor EENHEIDSBEWUSTZIJN!

Dit klinkt logisch ja, maar …

Het kenmerk van AL-WAT-IS en jullie “natuur” zoekt ALTIJD compensatie om in BALANS te komen. Het maakt niet uit op welk trillingsniveau je bent afgestemd. Deze balans vinden jullie in je eigen persoonlijke en/of groeps “comfort zones”.
Een comfort zone is niet goed of slecht, maar neutraal. Het dient je, net zo lang totdat het je, om wat voor reden dan ook, niet meer dient.
Comfort zones zijn Energetische en/of fysieke ruimtes die jullie creëren om bijvoorbeeld “even op adem” en in balans te komen. Om je gecenterd, rustig, gezond, blij, machtig of wat dan ook te voelen.
Toch zijn ook jullie verslavingen er op uit om je de illusie van in balans zijn, te verschaffen. Ja, de koffie, de alcohol, medicijnen, de joint, de TV, het internet, de heroïne, XTC, cocaïne, computerspelletjes, seks, voedsel, religie, geld, magie, de sigaret, de economie, macht, suiker, brandstof, maar ook de kerk, mode, muziek, spiritualiteit, de techniek, spiritisme, de new-age beweging, de politiek en de New World Order. Álles, maar dan ook álles kan je dienen, maar ook beperken om in een “comfort zone” te verblijven.
Jullie kunnen zelf kiezen, wie of wat je persoonlijke of jullie groeps comfort zones mogen “binnenkomen”. Uiteraard laat je alleen dat binnen, wat op jouw trillingsniveau resoneert.
Je gaat niet gauw een Hardrock Café binnen, als je van klassieke muziek houdt. Of een Katholieke kerk als je Moslim bent. Je gaat niet naar een theekransje als je alleen maar koffie drinkt. Je koopt geen duur Chanel pakje, als je het liefst in een spijkerbroek rondloopt. Je gaat niet uit, als je liever thuiszit.
Toch kan het karakter van een comfort zone je ook in een verslaving, apathie, asociaal gedrag, beperking van bewustzijnsverhoging, ziekte, negatief zelfbeeld en armoedebewustzijn houden.
Comfort zones zijn moment opnames. Ze veranderen ook voortdurend, net als Jullie, Wij, AL-WAT-IS. In het jaar 2010 en ook begin 2011 werden jullie uitgedaagd om uit jullie comfort zones te komen. Die uitdagingen hadden de vorm van bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen, stormen, aardbevingen, tsunamis, volksopstanden, oorlogen, disclosures, politieke hervormingen, maar ook ziekten, echtscheidingen, faillissementen of burnouts.
Kortom, alles wat de uitdaging tot verandering inhield. Ging je de uitdaging aan of trok je je terug?
Wij hebben hier geen oordeel over. Wij vragen je alleen voortdurend, “Ben jij je ervan bewust welke werkelijkheid jij creëert?” Want comfort zone of niet, Jij, Jullie en Wij ALLEMAAL zijn de Creators en Cocreators van Oorlog en Vrede, Balans en Onbalans, Verdeeldheid en Eenheid! Hier kunnen we moeilijk over doen, maar we kunnen er ook voor kiezen om er de humor van in te zien.
Het Spel van Afdaling en Ascentie, waarbij jullie respectievelijk Aartsengel Lucifer en Aartsengel Michaël nodig hadden. En het ging nooit om het doel of de knikkers, maar alleen om de Ervaring van het Spel!
Je kunt humor ook gebruiken als een deur naar Eenheidsbeleving oftewel “Oneness”, want het maakt niet uit waar je vandaan komt, wat je hebt gedaan of hoe je er uitziet, want “Oneness” is de balans tussen de twee keerzijden van dezelfde medaille. Oneness heeft geen aandeel, maakt geen onderscheid, maat is de Glimlach van AL-WAT-IS !!

Dank je wel Aa-Ken-Dra. Het antwoord is dus, als je heen en weer geslingerd wordt tussen uitersten, je balans vinden, gecenterd zijn, waar en met wie je ook bent, comfort zone of niet?

Juist, ja.

Het voelt alsof wij met zijn allen het “oog” van de orkaan naderen. En is dat “oog” ook niet zoiets als een comfort zone?

Jazeker, met het verschil, dat je in het oog van de orkaan omhoog gezogen wordt, waardoor je trilling zo verhoogd wordt, dat je uit de orkaan schiet en de next “BIG BANG” creëert. Vergelijk het maar, met van “zwart gat”, naar “witte reus” gaan. Ook dit gebeurt cyclisch en voortdurend.

Klopt het Aa-Ken-Dra, dat Jij als “meer” voelt dan als één?

Ja, Ik ben “meer” dan de som van “mijn” onderdelen, net als Jij, Jullie, Alles en Iedereen. AL-WAT-IS, is ook “meer” dan AL-WAT-IS en dat “meer” zou je kunnen definiëren als “Oneindig”!

Er borrelen nog steeds vragen omhoog, maat op de één of andere manier stel ik ze niet?!

Omdat Maureen, jij een paar nachten geleden, al de “boodschap” hebt doorgekregen dat Jij de VRAAG EN HET ANTWOORD BENT, Tegelijkertijd!!! Jullie Allemaal trouwens.
Jullie zijn:

de Vraag en het Antwoord,
de Oorzaak en het Gevolg,

de Alfa en de Omega,
het Zaadje en de Ster.

Jullie zijn ÉÉN IN VERSCHEIDENHEID!
Geniet daarom, van het Spel, van Elkaar, want Oneness is Fun!

Comments are closed.