Masters of Advice 2010

Masters of Advice

Aan deze pagina wordt nog gewerkt

Vragen aan Xantirius XII.

17 Oktober 2010

Xantirius, hoe kan energie nu “oud” zijn?

Natuurlijk bestaat er niet zoiets als “oude” energie. Energie is energie en bestaat in het eeuwige Nu. Wij gebruiken het woord “oud” om te laten begrijpen, dat jullie “vroegere” gedrag jullie Hier en Nu niet meer dient. Dat komt omdat de frequentie (het trillingsniveau) van jullie beleefwereld (derde dimensie) zich exponentieel aan het uitbreiden en verhogen is. Dit is inherent aan de tijdcyclus van de derde dimensie die nu in jullie stelsel beëindigd zowel als verhoogd wordt.

Klopt het Xantirius, dat dat komt onder andere door de portalen (poorten) die wereldwijd geopend zijn.

Ja. Jullie noemen deze portalen Stargates, Seagates en/of Earthgates. Deze portalen zijn zulke krachtige energetische kolken, dat jullie wetenschappers grote moeite hebben dit te behappen, laat staan te controleren. Vooral zij, die werken met en voor de N.W.O. De “CERN” centrale onder Zwitserland is bijvoorbeeld een onder “beheer” van de N.W.O. gemaakte Stargate. In de Golf van Jemen bevindt zich een Seagate, net zoals in de Golf van Mexico. Vanuit jullie “tijds” besef zijn deze relatief “nieuw”. De Seagate bij de Bermuda Driehoek is voor jullie relatief “oud” en bekend. Net zoals de Earthgates onder het Giza Plateau, Midden Mexico, Tibet, Noord -en Zuidpool, Sedona, Peru, China en Zuid Frankrijk. Voor de verduidelijking, Earthgates en Seagates zijn ook Stargates. Oftewel poorten naar multi-dimensies. Er zijn grote en kleine. Door mensen gemaakt en geïnitieerd en/of door multi-dimensionele zogenaamde “buitenaardsen”. Er zijn oude en nieuwe en er komen steeds meer nieuwe bij. De Stargates zijn verbindingen met andere stelsels in het Omniversum en bijvoorbeeld jullie “toekomst”. De Seagates zijn verbindingen met diepzee mutli-dimensioneel leven, andere “waterplaneten” en bijvoorbeeld jullie “verleden”. De Earthgates zijn verbindingen naar Agharta of binnenaarde. Bij het “nieuwere” Earthgates gebied hoort bijvoorbeeld Iran, Irak en vooral Afghanistan. Nabij het dorpje Ataghar, niet ver van Kandahar in het berg en grensgebied met Pakistan, ligt een sterke Earthgate. Eigenlijk kun je stellen dat alle gebieden die “wazig” zijn op Google Earth meestal “militair” gebied (N.W.O.) zijn en vaak ook Sterrenpoorten. Het Midden Oosten (Sumerië) was altijd al de grootste “aankomst -en vertrekhal” van de Elohim, Annunaki, Godenkosmonauten en Grondleggerrassen. De energetische en biologische veranderingen, materialisaties en de-materialisaties in en om Stargates zijn enorm. Waar zou die colonne van vijfhonderd trucks met hulpgoederen, die vorige week verdween op het grensgebied Pakistan/Afghanistan op weg naar Kandahar (Stargate Ataghar) gebleven zijn? En hadden ze wel “hulpgoederen” bij zich? Jullie intuïtie geeft al heel lang aan, dat de door jullie regeringen en media uitgegeven verklaringen over zogenaamde “oorlogsgebieden”, daar niets meer van lijkt te kloppen. Dat klopt! Dat zegt iets over jullie regeringen, media, maar ook iets over jullie, als je niet naar je intuïtie luistert. Je intuïtie is niet voor niets je etherische mobieltje en rechtstreekse verbinding met jouw Hogere Zelf en de Multi-Dimensies. Ook bemerken jullie nu overal en aan alles dat bij de door de N.W.O. opgewekte “natuurrampen” steeds minder mensen de dood vinden. Ongeacht de heftigheid van de tyfoon, orkaan, aardbeving of tsunami. De N.W.O. wordt al lang gemonitord. De klappen via bijvoorbeeld HAARP en Echelon, die zij nog proberen uit te delen, worden herleid, ontmanteld, gedematerialiseerd (onder andere oorlogstuig), ontgift en/of veranderd op een vreedzame manier. Dit gebeurt doordat jullie en-masse een hulp en bijstandvraag de ether in hebben gestuurd. De Galactische Federatie van Lichtwerelden heeft die vraag gehonoreerd en werkt met jullie samen. Ter verduidelijking, “jullie” zijn Moeder Aarde met haar bewoners zoals mensen, maar ook dieren bijvoorbeeld dolfijnen en walvissen, planten en mineralen.
Ja, op je vraag of jullie dit ‘s nachts als jullie slapen doen.

Geen wonder, dat wij ons vaak brak voelen als wij wakker worden.

Nou, dan kunnen jullie je nu brak, maar ook voldaan gaan voelen, wetend en vooral vertrouwend, dat je “goed” bezig bent geweest.

Ha ha, laten wij daar maar van uit gaan.
Dank je Xantirius!

Dank jullie allen!

Vragen aan Xantirius XI.

15 Oktober 2010

Xantirius?

Ja?

Ik en de meeste mensen om mij heen worden op het moment heen en weer geslingerd door gevoelens van euforie en depressie. Het lijkt wel alsof iedereen ADHD heeft. Wat ik bedoel is, dat heftige emoties zo opspelen.

Het jaar 2010 is een jaar van openbaringen. Alles wat vaak bewust (al dan niet onbewust) heel diep weggestopt is aan emoties zoals angsten, frustraties, pijn, ziekte, boosheid, oerangsten (uit vorige en interplanetaire levens) enzovoort, komt nu naar de oppervlakte voor bewustzijnsverhoging. Overal ter wereld worden “beerputten” opengetrokken, “heilige huisjes” omvergehaald. Er is een toename van disclosures van allerhande cover-ups. Steeds meer mensen gaan zich hun nachtelijke avonturen in de multi-dimensies herinneren. Waar, met wie ze waren en waar ze mee bezig waren, terwijl ze sliepen en/of droomden. Je weet, dat als je slaapt, je etherische lichaam zich los maakt van zijn fysieke lichaam en rondreist in de multi-dimensies. Doordat deze herinneringen terugkomen en daardoor de re-connection (herverbinding) en bewustzijnsverhoging (ascentie) kan de “automatische” piloot van het fysieke lichaam gedesoriënteerd raken, wat dan weer zijn weerslag op het emotionele en mentale lichaam heeft. Mijn raad is, om al je lichamen de “tijd” te geven. Bijvoorbeeld, als je boos bent, neem dan rustig de tijd om te gaan ademen totdat de golf van boosheid wegzakt. Doe dit ook met de golven (ja, emoties komen in golven) van pijn, verdriet, onrust enzovoort.

Hebben verslavingen hier ook mee te maken?

Natuurlijk, wat jullie vroeger deden was pijn, verdriet of boosheid niet accepteren en loslaten, maar wegstoppen onder een dikke laag van vals vermaak en genot. Uiteraard geholpen door de N.W.O. die jullie maar wat graag slaafs en verslaafd willen houden (brood en spelen). Zo kon, bijvoorbeeld genieten van een goed maal, een eetverslaving worden. Genieten van drank, een cafeïne of alcoholverslaving worden. Genieten van gezonde lucht, een rook of snuifverslaving worden. Zo kon iemand die het eerst fijn vond om te werken, een workaholic worden en gefrustreerd om deadlines te halen van meer en meer en sneller en sneller, een burnout krijgen. Je kunt letterlijk overal aan verslaafd raken, aan werk, geld, seks, drugs, alcohol, suiker, cola, koffie, spanning, gokken, TV, internet, medicijnen, lijm snuiven, religie, macht, eten, snacks, sport, bling-bling, videospelletjes, competitie, ego, mind-games, soaps, wapens, vechten, moorden, auto’s, snelheid, muziek, geluid, rituelen enzovoort, enzovoort. Erger nog, je kunt je er niet eens van bewust zijn, verslaafd te zijn of je wilt het niet toegeven, waardoor het makkelijker lijkt, alibi’s te verzinnen om je verslaving(en) in stand te houden en zo de “puppet-on-a-string” te blijven van de elite machthebbers. Bij een groep willen horen geeft eerder onmacht aan, dan Eenheid. Maar ook, als je doet alsof je je zogenaamd individueel opstelt om aan die positie macht en/of aanzien te ontlenen, onder druk je meer je eigenheid, dan dat je eenheid in verscheidenheid be-leeft! Dit is allemaal begrijpelijk, omdat vanuit jullie “oude” energie een groep meer macht had, dan een individu en dat een individu juist uit alle macht probeerde, boven die macht te staan. Vanuit oude energie …

Vragen aan Xantirius X.

17 September 2010

Kun je iets vertellen over entiteiten?

Voor jullie heeft een entiteit meestal een negatieve lading. Jullie zien entiteiten als spirits van overleden zielen, die er meestal op uit zijn jullie levens te verzieken. Ik ben ook een entiteit, maar vanuit jullie perceptie voel ik “goed” en noemen jullie mij een engel! Eigenlijk zijn entiteiten bewustzijnsvormen zonder positieve of negatieve lading. Deze bewustzijnsvormen kunnen getriggerd worden, zich ergens mee te verbinden. Dat “ergens” kunnen mensen, dieren of wat dan ook maar zijn.

Heeft een entiteit een ziel?

Nee, een entiteit heeft geen “eigen” ziel, maar veel meer een “over” ziel, die zich wel aan een ziel kan verbinden. Een entiteit heeft ook geen “eigen” lichaam, maar kan wél (altijd met bewuste al dan niet onbewuste goedkeuring van een persoon) een lichaam voor korte of langere tijd bewonen of overnemen.

Nou, ik kan me moeilijk voorstellen, dat iemand goedkeuring geeft om het eigen lichaam ter beschikking te stellen aan een entiteit.

Toch gebeurt dat veelvoudig en voortdurend in jullie beleefwereld.

Dus wat wij geesten of spoken noemen zijn geen entiteiten?

Ja en nee. Zoals ik al zei, kunnen entiteiten zich verbinden met een ziel, dus ook een ziel die overleden en overgegaan is én geen fysiek lichaam meer heeft. Als jullie communiceren met jullie geliefden die overgegaan zijn, dan communiceren jullie meestal met het astrale lichaam van de persoon die jullie op Aarde kenden.

Kan het zijn, dat een entiteit zich “verbindt”met een nog ongeboren kind en dat het kind dan zielloos geboren wordt?

Ja.

Wat is de functie dan eigenlijk van die entiteiten en waarom zouden zij dat doen?

Bijvoorbeeld om een fysiek lichaam te hebben.

Jeetje, lopen er veel ziellozen rond?

Ja, genoeg.

Maar wat is hun functie dan?

Nu, je weet inmiddels dat jij je eigen be-leefwereld (drama) creëert en co-creëert in jullie derde dimensie. Lichaamsgebonden entiteiten kunnen gecreëerd en ingezet worden bij dat uit te spelen drama. Daar is over en weer goedkeuring voor verleent.

Hoe herken ik deze entiteiten in een lichaam?

Door in de spiegels van de ziel, ogen dus, te kijken en daar geen emotie te vinden. Heb geen oordeel over hen, jullie hebben hen zelf mede gecreëerd.

Kan hun “functie” ook bewustzijnsverhogend werken?

Zeker!

Kunnen “ze” je ook beperken?

Ook al!

Hoe kom je dan van ze af?

Heel eenvoudig. Je wordt je bewust, dat je een beperkende entiteit bij je hebt. Dan maak je de bewuste keuze, ze simpelweg (in liefde) los te laten. Jij bent zelf één van die therapeuten die anderen daarin helpen.

Ja dat klopt, maar persoonlijk heb ik letterlijk en figuurlijk gevochten om een heel negatieve entiteit niet in het lichaam van mijn dochter binnen te laten komen.

Hij heeft het geprobeerd en het was jouw functie om op het juiste moment, om de juiste reden haar te beschermen. Vooral ook, door niet in angst te gaan, maar in je lichtkracht de confrontatie aan te gaan.

Hebben entiteiten “goodwill”?

Ja en nee. Aangezien entiteiten in eerste instantie geen emoties hebben, hebben ze dus ook geen “goodwill”. Toch kun je ze allerlei positieve en/of negatieve emoties toedichten, waardoor de entiteit “groeit” in persoonlijkheid en identiteit (co-creatie).

Kunnen ze dan ook een ziel krijgen?

Ja, dan kunnen ze ook een ziel ontvangen.

Ben hier toch wel een beetje stil van.

Ok, ik zal je wat meer perspectief geven. Zoals ik al eerder zei, kan een entiteit zich positief of negatief verbinden met een ziel, lichaam of wat voor materie dan ook. Jij hebt bijvoorbeeld een paar Crystal Skulls. Op het moment dat ze gemaakt werden, hadden zij nog geen “bewustzijnsvorm” (entiteit), persoonlijkheid of identiteit. Pas op het moment dat jij ze zag en er door getriggerd werd creëerde jij (initiatie) een energievorm in identiteit, waar een entiteit zich mee kon verbinden én waardoor ook de “persoonlijkheid”van de Crystal Skull vorm kreeg (groeide).

Hier komen we weer terug bij het-kip-en-het-ei verhaal van wat was er eerder?

Hetzelfde antwoord geldt ook hier; multidimensionaal tegelijkertijd! Dit is dus een entiteit die voor jou persoonlijk, zich positief verbonden heeft met jou en die jij “gebruikt” om jouw trilling te verhogen.
Nu de voor jou “negatieve” entiteiten. Laat ik weer beginnen te vertellen, dat jullie discrimineren (onderscheid maken) in positief en negatief, maar dat in Het Grote Geheel geen positief of negatief bestaat.
Als jij bij je cliënten (met hun goedkeuring) zogenaamde negatieve entiteiten wegneemt, is dat omdat jullie voelen dat deze entiteiten bewustwording en verhoogde trilling, in de weg staat. Toch is het heel goed mogelijk en meer dan waarschijnlijk, dat die entiteiten daar niet zonder reden waren. En dat de cliënt die entiteiten ook “gebruikt” heeft. Bijvoorbeeld als troost of om wat voor persoonlijk drama dan ook uit te spelen. Nu kan een entiteit zo “groeien” in identiteit en persoonlijkheid (door de cliënt “gevoed”), dat de entiteit zogezegd een eigen (onafhankelijk) “leven”zou kunnen gaan leiden. Misschien heb je die entiteit wel heel veel “ego’ toegedicht. Of misschien wel mentale, logisch denkende en beredenerende vermogens en eigenschappen, die je niet bij jezelf kunt of wilt zien. Jij hebt dan letterlijk en figuurlijk, macht en kracht in iets buiten jou om gecreëerd. Dat kun je dan óf als alibi gebruiken, óf om er bijvoorbeeld de schuld aan te kunnen geven. Je projecteert dan je eigen negatieve eigenschappen of beperkingen op die entiteit, de steeds meer een eigen leven gaat leiden op een negatieve en lagere trillingsfrequentie, wat dan logischer wijs jou weerhoudt, om hoger te gaan trillen!

Ja, dit snap ik, maar hoe zit het dan met die voor mij onbekende entiteit waar ik mee gevochten heb?

Deze entiteit was al “gevormd” door een familie. “Hij” had al een persoonlijkheid en identiteit, maar nog geen fysiek lichaam. Dat probeerde hij via je dochter te krijgen, maar dat heb jij tegen gehouden.

Hij zag er wel uit als een duivel, een mooie duivel weliswaar, maat voelde wel heel negatief en duivelsachtig aan.

Toch had hij respect voor jou, omdat je geen angst had en in je lichtkracht ging staan. Je ziet dat duisternis altijd wijkt voor licht en lage trilling, voor hoge trilling. Hij is nu (met wederzijdse toestemming) geboren in een gezin met heel lage trilling. Zij zijn nu gezamenlijk een aards drama aan het uitspelen. Heb hier geen oordeel over.

Dank je Xantirius. Ik heb nog één vraagje. Ik dacht dat zielen in deze overgangstijd niet meer konden reïncarneren?

Zielen kunnen en zullen ten allen tijde incarneren. “Jonge” of “nieuwe” zielen zoals de hiervoor genoemde entiteit is “in den vleze”, dus geïncarneerd in een 3D fysiek lichaam (baby). In dit specifieke geval is er (nog) geen ziel bij deze baby ingedaald. Dat kan nog gebeuren, maar hoeft niet. Reïncarnatie (wedergeboorte) gebeurt in deze overgangstijd in een 5D fysiek lichaam. Dus incarnatie (nieuwe zielen) in een imploderende derde dimensie en reïncarnatie (kristalkinderen) in een expanderende vijfde dimensie. Bij incarnatie kiezen nieuwe jonge zielen voor cycli in de derde dimensie en willen ze uit vrije keuze deze relatief korte derde dimensie in deze overgangstijd nog meebeleven.

Dan heb ik nog een laatste vraag van een zwaar autistische cliënt. Zijn ziel schreeuwt al een paar jaar om hulp van de Galactische Federatie, maar heeft niet het gevoel “gehoord” te worden.

Toch zijn “wij” al lang al met hem bezig. Sterker nog, hij is één van “ons”. Hij heeft deze heel zware rol in zijn aarde drama op zich genomen, om de verandering te zijn voor de bewustwording en trillingsverhoging van de “oude tijd” psychologie en psychiatrie matrix. Hij is er om wantoestanden aan te tonen, steun hem en zeg hem (op hoger niveau weet hij dit), dat zijn hulpvragen allang gehonoreerd zijn en dat dit de weliswaar zware maar laatste lootjes zijn. Vertouwen en Onvoorwaardelijke Liefde zijn ook hier de sleutelwoorden. Wij zijn dichterbij dan ooit!

Dan heb ik toch nog de (voorlopig) allerlaatste vraag. Is Jesus aan het kruis gestorven?

Nou je springt wel van de hak op de tak.

Ja, deze vraag komt “door” en anders vergeet ik hem misschien.

Ook vragen kunnen hoge potenties hebben in Nu-Tijd. En dat is het geval met deze vraag. Jij weet het antwoord allang, maar je stelt deze vraag voor heel veel mensen. Nu dan, Jeshua of Jesus Christus is niet aan het kruis gestorven. Hij heeft wel deel genomen aan een complot in tijd en dimensie toen en daar, om dat drama uit te spelen. Rond het begin van de jaartelling waren er meerdere Jesussen, Messiassen, Spirituele Leiders die allen een nieuw Eénheidsbewustzijn op Aarde wilden verankeren. Zij waren verbonden met Godenkosmonauten (positieve en negatieve), of de Galactische Federatie van Lichtwerelden, en/of de Engelen Realms. Zij konden “wonderen” verrichten en dat kunnen jullie ook steeds meer. Het zogenaamde “Christus drama” is al meerdere keren op Aarde uitgespeeld. Alles gebeurde om de “juiste” reden op het “juiste” moment in tijd en dimensie.
Toen kerkelijke leiders zich gingen mengen in dit Aarde drama en de waarheid verdraaiden was dit ten gunste van hun eigen lage trillingsniveau van overheersing en ten nadele van Eénheidsbewustzijn. Toch was de “toon” gezet en moest het nog 2000 jaar duren, voordat meerdere cycli in ons zonnestelsel op dit punt en in deze Nu-Tijd (Precessie der Equinoxen) samen moesten komen, voor de Ascentie van dit zonnestelsel! Onthoudt dat, hoe “nietig” ons zonnestelsel ook lijkt ten opzichte van de melkweg en onze melkweg weer “nietig” lijkt ten opzichte van al die ontelbare galaxies, het is als de in het stille water gegooide steen die steeds grotere kringen maakt in het water. Het “grote” wordt aangeraakt door het “kleine”. Jullie kunnen weer uit vrije keuze deel uitmaken van de Galactische Federatie van Lichtwerelden. Terug naar HUIS!

Wow, dankjewel.

Dank Jij, Wij, Al-Wat-Is!

Vragen aan Xantirius IX.

16 September 2010

Humor heeft een hoge “healingsfactor” en is prijsloos!

Onvoorwaardelijke Liefde heeft de hoogste healingsfactor en is ook gratis.

Wat je ook eet, kauw elke hap net zolang totdat het zo goed met je speeksel (enzymen) vermengd is dat het vloeibaar is voordat je het doorslikt. Hierdoor ga je ook minder eten en je zult merken, dat je ontlasting reukloos wordt en je anus niet meer bevuilt. Eerlijk gezegd, maakt het niet uit wat je eet, maar veel meer hoe je het eet én waarom. Word je daar bewust van. Respecteer al het voedsel en drank dat je lichaam opneemt. Koester en respecteer bovenal je eigen lichaam. Alle fysieke en/of emotionele pijnen in je lichaam zijn een signaal, dat je een deel van dat lichaam veronachtzaamd hebt. Als eten een gewoonte, automatisme of verslaving wordt, dan communiceer je niet meer met je lichaam.

Leer goed te ademen (verbonden ademhaling). Hier is heel veel, ook gratis informatie over te vinden. Al-Wat-Is is inademing en uitademing, aantrekking en uitstrekking.

Al je geen geld hebt om wat voor sport of wat dan ook te beoefenen, ga dan wandelen of fiets naar je werk. Neem hier de tijd voor. Doe ontspanningsoefeningen. Ook hier is genoeg gratis informatie over te vinden.

Voor weinig geld is er een boekje te koop van Peter Keller over de (zes) Tibetaanse riten. Het heet “Fontein der Jeugd”. Deze oefeningen zijn voor alle leeftijden.

Ja, dat klopt. Als jullie rondvragen (communiceren), dan komt er een overvloed aan informatie over allerhande gratis heelwordings-methoden.

Recent komen ook steeds meer echt goedkope kruiden en mineralen voor onder andere fysieke zuivering naar boven, zoals: waterstofperoxide, chloordioxine, cayenne peper en zeezout.

De door de N.W.O. gecontroleerde farmaceutische industrie wil vooral niet dat die inkomstenbron droog komt te staan. Dat gevaar is er als de mensen simpele en goedkope producten en tools gaan gebruiken voor genezing en healing.
Voel intuïtief welke healing of methode voor jou zou kunnen werken. Het maakt niet uit of dat nu bidden, mediteren, dansen, zingen of lachen is of iets anders “gratis”. Deze healing methoden hoef je niet te kopen. Je bezit ze al, deel ze.

Op YouTube zijn prachtige filmpjes te zien van gewone mensen die gratis hun Eenheidsbewustzijns verhogende, healingmethoden delen.

Een heel belangrijke raad is, dat je bij alles wat je doet, het plezier vindt om het te doen. En doe zelf eens wat gratis voor een ander. Wat je er voor terug krijgt is altijd meer!
Hoe meer je je lichaam vertrouwt, hoe meer je lichaam dat vertrouwen zal bevestigen. Hoe meer je je medemens vertrouwt hoe meer je medemens dat vertrouwen zal bevestigen. Hoe meer je Gaia vertrouwd, hoe meer Gaia dat vertrouwen zal bevestigen. Hoe meer je het Omniversum vertrouwt, hoe meer het Omniversum dat vertrouwen zal bevestigen. Hoe meer je Nu-Tijd vertrouwt, hoe tijdlozer je zal zijn!

Zijn er beperkingen?

Alleen de beperkingen die jij jezelf oplegt of op laat leggen.

Het lijkt allemaal zo simpel.

Het is zo simpel en dát is nou net de moeilijkheidsgraad voor jullie. Jullie zijn geprogrammeerd om als iets moeilijk is, moeite, inspanning of heel veel geld kost, dat het dan pas de moeite waard kan zijn. Jullie hebben allemaal “ingebouwde” waardeoordelen, die je gevangen houden in de matrix. Nogmaals, elke kwaliteit heeft een beperking en elke beperking heeft een kwaliteit. Jullie “natuur” zoekt altijd balans in geuren, kleuren, ervaringen, prikkels en emoties. Geniet van je “natuur”, onbeperkt!

Hoe ga ik om met bijvoorbeeld een verslaving?

Stap één is, je er bewust van te worden dat je verslaaft bent.
Stap twee, vraag om hulp. De ervaringsdeskundigen (die zijn er genoeg) kunnen je meestal het beste en veelal gratis van dienst zijn.
Stap drie, ga jezelf niet te lijf met boosheid, oordeel, teleurstelling of angst over je beperking of verslaving, maar visualiseer wit licht (beschermend), roze licht (liefdevol), zacht blauw licht (fysiek helend) of violet licht (emotioneel helend) om je heen.

Geld dit voor alle verslavingen?

Ja. Het is je natuur om balans te zoeken. Voor je gevoel brengt je verslaving evenwicht, verdoving en dus ook verlichting. Juist als je op een lage frequentie trilt, zoek je onbewust een substituut, verdoving en balancering van die pijn, verdriet, angst, onbegrip, eenzaamheid, haat, boosheid, ergernis of onvolkomenheid. Verhoog je trilling door Liefde en Begrip, dan heb je automatisch steeds minder lage trilling verdovingen nodig om je in balans te voelen.

Is het zo eenvoudig?

Ja, vanuit jullie beleving misschien niet gemakkelijk, maar zeker wel zo eenvoudig!

Dank je wel Xantirius.

Dank Jij, Jullie, Al-Wat-Is!

Vragen aan Xantirius VIII.

4 September 2010

Xantirius, kan het zijn dat wij mensen ook kunnen genieten van het slachtoffer zijn?

Ja. Hier weet jij het antwoord al op, maar je vraagt je af waarom.

Ja.

Miljarden mensen, miljarden redenen. In jullie westerse maatschappij kan het zijn om aandacht te krijgen. Wat de reden ook moge zijn, ook hier geldt weer dat het een kwestie van afstemming is. Wij hebben hier geen oordeel over. “Slachtoffer” is maar een begrip in het spel der Illusie.

Toch vind ik het niet fijn om pijn te lijden, ziek te zijn of verdriet te hebben.

In eerste instantie niet. Maar als jij nu terug kijkt op je leven tot nu toe, jij hebt persoonlijk al heel veel pijn, verdriet, ziekte, dood en angst meegemaakt in je leven, zou je het hebben willen missen?

Nou, ik zou het niet meer over willen doen, maar inderdaad, ik zou niets van wat ik meegemaakt heb willen missen.

Zou je dit “proces” ook een ander kunnen “gunnen”?

Ja, daar vraag je wat. Dat vind ik dus extreem moeilijk, vooral als het gaat om de mensen van wie ik houd en om het feit dat ik meestal van tevoren al weet wat er gaat gebeuren.

Het enige wat je kunt doen is, hulp en/of raad geven mits er om gevraagd wordt en altijd Onvoorwaardelijke Liefde uitstralen. Net als wij in de Angel Realms.

Ja, maar soms vraagt iemand niet letterlijk om hulp en voel ik dat hulp nodig is?

Hulp kan vele “vormen” hebben. Hulp kan ook in vele “toevalligheden” (synchroniteiten) komen. De ziel heeft altijd de vrije keuze om “hulp” te weigeren. Om wat voor reden dan ook.

Toch maak ik me druk om de slachtoffers van het “systeem” (matrix).

Resoneer met de Hogere Zelven van die slachtoffers en vraag simpelweg wat nodig is en handel daarnaar. Je zult zien dat door bewustzijnsverhoging je op de juiste plaats zult zijn, om de juiste reden, op het juiste moment, mét de juiste handeling, hulp en/of raad.

Maar ja, wat ik juist vind, hoeft voor een ander toch niet zo te zijn?

Dat is juist ja. Blijf gecentreerd in jouw waarheid. Het doet jou namelijk geen goed om andermans waarheid te leven. De Hogere Zelven van alles en iedereen vibreren op Eénheidsbewustzijnsniveau.
Om niet te vervallen in het welles/nietes drama, focus niet op het gelijk willen hebben. Als anderen dat wel doen, accepteer dan, dat dat deel uitmaakt van hun pad.

Geld dit ook voor het gebruik van geneesmiddelen en/of gezondheidsproducten?

Ja, alles “werkt” waarmee men resoneert, oftewel vertrouwt of gelooft dat het “werkt”!

Kun je wat tips geven over goedkope gezondheidsproducten?

Jazeker, jullie zogenaamde “economische crisis” is kunstmatig opgezet. Maak de keuze om te resoneren met healingsmethoden die goedkoop en simpel zijn. Je hebt eigenlijk geen geld nodig om gezond te kunnen zijn (behalve als je dat gelooft). Hierna wat tips die weinig of geen geld kosten.

Vragen aan Xantirius VII.

31 Augustus 2010

Ik heb nog een paar vragen.

Een paar maar?

Is Michael Jackson vermoord?

Dat is maar net hoe je het bekijkt.

???!!!

Wel nu, wat ik je ga vertellen, is vanuit jullie “slachtoffer” bewustzijn wat moeilijker te behappen.

Dat dacht ik al.

In het aarde-Michael Jackson-drama is hij vanuit jullie perceptie inderdaad vermoord. Helaas is ook de entertainment industrie onder controle van de N.W.O. Zij kunnen de opkomst én ondergang van een artiest bepalen. Michael Jackson was een groot Avatar, Kristalkind en Lichtdrager. Net zoals onder andere Mozart en Jeshua wist hij, dat hij zijn passionele levensopdracht in een relatief kort leven zou gaan uitdragen. Op zijn manier was hij ook een bewustwordings-trigger en verhoger. Tijdens zijn leven was hij vaak in contact met zijn Hogere Zelf, wat hem onbegrepen maakte bij de mensen. Door zijn overgevoeligheden en daardoor beperkingen, speelde hij in de kaart van de N.W.O., die juist door zijn dood nog meer aan hem kunnen verdienen. Vanuit onze dimensie bekeken was zijn dood door zijn Hogere Zelf gewenst. Op het juiste moment om de juiste reden.
Het komt regelmatig voor dat een ziel, kort na heengaan nog een tijdje in de lagere aardgebonden dimensie van de 4e dimensie blijft hangen. Ook hier gaat de ziel door een bewustwording, loslating en ascentie proces heen. Dit kan nog gepaard gaan met boosheid, teleurstelling en zelfs healing van het lichaam ook al is er geen fysiek lichaam meer. De ziel kan zijn fysiek lichaam nog wel voelen. Als de ziel “gechanneld” wordt in die periode, kan dat niet zo aangenaam uitpakken. Michael Jackson was er al in de laatste tien jaar van zijn leven bewust van, dat het potentieel dat zijn leven niet lang meer zou duren én een gewelddadig einde zou kunnen hebben, erg hoog was. Dit gold bijvoorbeeld ook voor onder andere Lady Diana en Marilyn Monroe. In de laatste jaren van hun levens veroorzaakte dat mede emotionele labiliteit, waardoor ze ook nog meer gevoeliger werden voor medicijnen en manipulaties (ook deze laatste zijn vermoord).

Begrijp ik het dan goed, dat als je dus je leven creëert en co-creëert, je dat ook doet met je dood?

Ja.

Heeft onze Hogere Ziel, de touwtjes in handen bij het creëren en co-creëren van onze levens?

Ja.

Maar, zit ik dan ook niet in de “matrix” van mijn Hogere Ziel? Ik bedoel ben ik wel zo vrij in mijn vrije keuze?

Ook een zogenaamde “vrije keuze” is dimensie gebonden en je Hogere Ziel heeft meer “vrijheden” dan jij.

Geen wonder dat wij allemaal meteen gaan huilen als we geboren worden.

Nou slaap hier nog maar een nachtje over en dan gaan we morgen verder.

Vragen aan Xantirius VI.

15 Augustus 2010

Xantirius kun je ons iets bruikbaars vertellen over gezondheid?

Ja, jullie merken ook al in deze overgangstijd dat het voedsel dat jullie tot jullie nemen aan het veranderen is. Alle flora en fauna (“ooit” eens “uitgezaaid” door ver gevorderde buitenaardse “ouderrassen”) op Gaia, zijn ook aan het ascenderen. Ook hun “vorm” is aan het veranderen. Op het eerste gezicht, heel subtiel, maar als je je beter op die flora en fauna focust, zul je bemerken met hoeveel kracht, licht, liefde en snelheid dat gepaard gaat. Dieren en mensen, zullen net als planten en mineralen, hun voedsel meer en meer uit lichtvitaminen halen. Oftewel, het dierlijk voedsel zal je steeds minder bekomen. Jullie zullen je ook onprettiger gaan voelen na copieuze maaltijden vol dierlijk en genetisch gemanipuleerd voedsel. Ook het medicijn ge(mis)bruik zal veranderen. Luister naar, vertrouw op en respecteer je fysieke lichaam. Word nu niet boos op je lichaam (of op Gaia), dat het reinigingsproces met hoge koorts gepaard kan gaan. Je smaak en perceptie zijn letterlijk en figuurlijk al aan het veranderen. De positieve intentie van jullie gedachtekracht is de verst reikende, tijd en dimensie overtreffende, meest healende én gratis “toverstaf” die IEDEREEN bezit! Creëer Onvoorwaardelijke Liefde, door het uit te stralen aan te trekken, te zijn. Creëer Onbeperkte Overvloed, door het uit te stralen, aan te trekken, te zijn. Creëer Perfecte Gezondheid, door het uit te stralen, aan te trekken, te zijn. Er is genoeg voor iedereen! Creëer met jullie gedachtekracht healende vortexen op Aarde (velen doen dat al, met én zonder hulp van de Galactische Federatie). Onze hulp aan jullie is, jullie keer op keer te bekrachtigen, dat jullie ons niet meer nodig hebben, omdat jullie het zelf kunnen!!!
Jullie ervaren nu al, dat als jullie Licht, Liefde en Respect uitstralen
naar een potentiële moordenaar, hij je niet zal vermoorden (vermits je alsnog de vrije keuze wilt maken, je zielecontract te vervullen).

naar een potentiële verkrachter, hij je niet zal verkrachten.

je kunt zwemmen tussen de haaien, zij “zien” je niet als “prooi”, maar als Lichtenergie.

je zult zien dat alle zogenaamde roofdieren positief reageren op jullie Lichtenergie.

naar kankercellen, zullen zij als sneeuw voor jouw innerlijke zon verdwijnen. Alle virussen, bacteriën en schimmels reageren positief op jullie Lichtenergie.

Is het zo simpel?

Ja, onderschat jullie Lichtkracht niet! Als jullie die Lichtkracht multidimensioneel bundelen, dan zullen er géén slachtoffers meer vallen door wat voor olievlek, tsunami, aardbeving, orkaan, vulkaanuitbarsting, griep epidemie of oorlog dan ook. Dit is al gaande!

Dank je Xantirius.

Dank jullie zelf!

Vragen aan Xantirius V.

10 Augustus 2010

Xantirius, kun je ons nog wat advies geven?

Niets, maar dan ook niets is nog wat het lijkt op Aarde. Om deze overgangstijd wat makkelijker door te komen, hier wat simpele tips.

Yes!

Jullie Lichtdragers weten dat het nieuws momenteel beheerst wordt door negatieve berichtgeving. Dit beheerst weer jullie gedachten en gevoelens. Toch zijn jullie steeds krachtiger gaan voelen, wat er niet (meer) klopt in jullie beleefwereld. Je “voelt” wanneer iemand liegt, manipuleert of macht misbruikt. Op alle niveaus! Je hoort wat een regeringsleider, religieus leider of wat voor machthebber dan ook zegt, maar je voelt direct wat er wel of niet van klopt! En helaas “klopt” er steeds minder van (voor je gevoel). Vaak kun je niet “bewijzen” wat er niet klopt en daar kun je knap gefrustreerd door raken.
Tip 1: Uit je gevoel stante pede! Je zult merken, dat je omgeving dat meteen ook gaat doen. Het is een oude angst die opspeelt wanneer jij denkt, dat jij alleen maar dat (voor jouw perceptie) onbewijsbaar “gevoel” ergens over hebt. Het gaat niet over het “wellis of nietes” spel, of dat jij jouw waarheid moet bewijzen, maar over het delen van gevoelens.
Tip 2: Bij alle uitingen van media, politiek, economie, wetenschap en kunst en cultuur, is het heel praktisch om je bij jezelf af te vragen, wie of wat heeft hier “baat” bij? En is die “baat” een win-win situatie voor alle belanghebbenden? Een win-win situatie ontstaat wanneer energie stroomt (geld is ook energie, net zoals aandacht of wat voor product dan ook) en als de wisselwerking van die energie in balans is.
Tip 3: Hoe “hoger” de maatschappelijke status, hoe meer (eigen)belangen er verstrengeld zijn. Ga er in deze tijd van chaos en verwarring maar vanuit (rustig en zonder oordeel), dat dat wat “lijkt” of “gezegd” wordt, meestal het extreem tegengestelde én de cover-up is van de echte waarheid!
Tip 4: Als de “leidende” elite met de rug tegen de muur staat en desondanks nog rake klappen uitdeelt, weet zij dat zij met het uur terrein aan het verliezen is. Jullie ervaren dan, dat je toch volgens je eigen gevoel juist hebt gevoeld, gedeeld en gehandeld. De “negatieve” (nog) machthebbende elite, herken je heel eenvoudig doordat zij verbaal en in hun lichaamstaal, totaal gespeend zijn van gevoel. Oordeel hen niet, zij zijn heel diep “gezonken” om deze “rol” overtuigend te kunnen spelen.

Kun je nog iets duidelijker worden?

Simpele voorbeelden uit het recente verleden die jullie “gevoel” van wat er wel of niet klopt maatstaven.
– “Opwarming” van de Aarde is in feite afkoeling en balancering van de Aarde. Vertrouw Gaia, zij weet wat ze doet! 5D zal weer een subtropisch klimaat hebben.
– De recente natuurrampen en epidemieën zijn door de NWO (klimaatbeheersing volgens HAARP) perfect uitgevoerde “genocide” en dus géén natuurlijk verschijnsel. Gelukkig krijgt Gaia planetaire en galactische hulp in haar healing en overgangsproces.
– Als BP zegt, “wij hebben het gat gedicht”, ga er dan maar simpelweg vanuit dat dat niet zo is. Maar vertrouw erop, dat alles wat daar in de golf regio gebeurt, gemonitord wordt door de Galactische Federatie van Lichtwerelden.
– Hulp naar Derde Wereld landen of eigenlijk gebieden waar de armste wereldbevolking onder de meest erbarmelijke omstandigheden overleeft, blijft controle voering over wat in werkelijkheid uitroeiing is.
– “Complot theorieën” zijn alles behalve theorieën en dat wordt met de dag duidelijker! Door middel van disclosures.
– “Buitenaardsen” bestaan niet. Wel dus! Steeds meer mensen hebben er rechtstreeks contact mee.
– “Buitenaardsen” zijn kwaadwillend. Niet dus (op 5% na en die zijn ook met overleving bezig). Wees niet bang voor ze, hun “donkerte” wijkt voor jullie Licht!
– Graancirkels zijn een hoax. Neen, het grootste gedeelte manifesteert zich door middel van buitenaardse energetische bewerking. Er zijn ook graancirkels die zich manifesteren door middel van energetische bewerking (gedachten golven) van Aardse mensen. Een heel klein aantal van de graancirkels worden ook fysiek door mensen gemaakt. Niets mis mee om wat voor reden dan ook.
– ADHD kinderen hebben een aanpassingsprobleem. Nee, de “oude energie” maatschappij heeft een aanpassingsprobleem aan de Nieuwe Tijd. Houd op deze nieuwe tijdskinderen allerlei chemische drugs te geven om hun Licht te dimmen.
– Alternatieve geneeswijzen werken niet en/of is kwakzalverij. Toen de farmaceutische machthebbers zich gingen bemoeien met onder andere homeopathische geneesmiddelen, kruiden, vitaminen en mineralen, konden zij de exploitatiemarkt overnemen en de helende werking van alternatieve geneeswijzen manipuleren en/of teniet doen. Gelukkig zijn Lichtdragers nu zo ver, dat de Intentie van Onvoorwaardelijke Liefde en Perfecte Gezondheid, vertrouwen in, koestering van en respect voor je fysieke lichaam, de allerbeste (en gratis) healing methode is.
– Wonderen en sprookjes bestaan niet. Echt wel!
– Science fiction is fictie. Niet dus!
– Wij stammen van de apen af. Nee, niet waar. De Neanderthaler werd gekloond met onder andere “apen” DNA. Daardoor werd de Neanderthaler de “menselijker” versie van de aap. De Cro-Magnon mens werd gekloond met “buitenaards” DNA. De “aardmenselijker” versie van buitenaardse rassen. Daar stamt de hedendaagse mens vanaf.

Wie waren er het eerst?

Multidimensioneel tegelijkertijd. De Neanderthalers hadden eerst een soort 5D “droom”lichaam, wat na het klonen door de 5D Atlantiërs met apen DNA steeds fysieker en denser werd. Doordat de Atlantiërs zich ook steeds meer op de “lagere” 3D Aarde frequenties gingen afstemmen, vielen óók zij vanuit het oorspronkelijke éénheidsbewustzijn (5D Terra) in het dualisme op 3D Aarde. Dit wordt volgens oude mythen en verhalen de “val uit het paradijs” genoemd. Dit (val uit het paradijs) drama heeft zich ook meerdere keren in meerdere universa, eonen lang herhaald (uitademing van God). Het is wel de eerste keer voor Gaia in ons relatief “jonge” melkwegstelsel, nadat ze “touch-down” in 3D gemaakt heeft, dat zij weer op weg is naar de boventoon 5D Terra (inademing van God) en zich weer aansluit bij de Galactische Federatie van Lichtwerelden. Jullie zitten nu midden in de overgangstijd/ascentie. De “toon” is gezet, de “flow” stroomt, de “trilling” verhoogt, de “sluiers” gevallen en jullie ogen geopend. Doornroosje (je 3D lichaam) is wakker geworden, na 100 eons jaar slaap. Wakker gekust door haar tweelingziel de prins (je hogere multi-D lichaam), die altijd al over haar waakte en voorbestemd was haar weer wakker te maken.

Vragen aan Xantirius IV.

8 Augustus 2010

Xantirius?

Ja.

We gaan het over werkelijke vrijheid hebben, hè?

Ja en over het ontbreken daarvan. Wat is vrijheid eigenlijk?

Ik denk, dat het voor iedereen verschillend is, het gevoel van vrijheid ervaren.

Dus vrijheid is een gevoel?

Ja, vrij zijn van wat voor vorm of norm dan ook. Vrijheid om te kiezen, te ervaren, te creëren, te zijn!

Wauw, kan jij die “vrijheid” aan?

Nou, niet echt nee, ik denk dat ik uiteindelijk toch wel bang ben, wat “men” zegt of doet als ik mezelf die vrijheid permitteer.

Is de adelaar vrij?

Voor mijn gevoel wel.

Juist, voor JOUW gevoel. Vrijheid heeft dus met perceptie én gevoel te maken. En ik kan je vertellen, dat werkelijke vrijheid, het ALLES OMVATTENDE NIETS is!

Ik denk niet dat ik dit kan of wil snappen.

Dat is een heel logische reactie vanuit jouw perceptie. Ok, alles wat een “vorm” (dimensie) heeft is dus “iets”. Als “iets”, iets is, dan is “niets” alles behalve “iets”. “Niets” is dus ongedefinieerd, behalve dan dat het “niets” is.

Ja, geef me even tijd om dit te behappen …

“Niets” is ongedefinieerd, heeft geen vorm. “Niets” is dus vrij van vorm, norm, dimensie, perceptie, waarheid, gevoel, definitie, enz. “Niets” is niet bang “niets” te zijn. En dat zijn jullie wel! Je wilt alles behappen, begrijpen en liefst ook controleren om te weten wat jouw plaats is in dat Grote Geheel van Al-Wat-Is. Je “identificeert”jezelf voortdurend met “iets”. Logisch, want dat is inherent aan leven in al zijn facetten, creaties, vormen en dimensies. Werkelijke vrijheid is niet gebonden zijn! Werkelijke vrijheid is NIETS zijn. Er is door Janis Joplin een prachtig lied over geschreven “Freedom is just another word for nothing left to lose”. Dat is waarom het Al-Wat-Is (God) vanuit die werkelijke vrijheid van het NIETS, met vrije keuze IETS wilde ervaren.

Ik begrijp dat ik door mijn “levenslust” de werkelijkheid elk moment weer creëer en co-creëer, voortdurend en dat die zogenaamde “vrijheid” dus ook een illusie is.

Ja, maar daar hoef je niet zo ontgoocheld over te zijn. Wees blij! De God (Al-Wat-Is) in jou, wilde ervaren, voelen, creëren, co-creëren, leven! En het maakt niet uit of het de dimensie van een zandkorrel, waterdruppel, grassprietje, quanta (micro cosmos) is, of dat de “ervaring” zich afspeelt op de Pleiaden of Engelen dimensie. Ja, ook alle Engelen, Buitenaardsen zijn dimensie (vorm) gebonden, alhoewel de Engelen en Lichtwezens nog het “dichtst” bij het NIETS komen. Het beeld dat jullie van Engelen hebben is vanuit jullie perceptie gecreëerd. Wij zijn dat beeld niet. Wij veranderen ook voortdurend, net als jullie. Je vraagt je nu af of ik (Xantirius) eigenlijk een engel of buitenaardling ben?

Ja, ik weet dat je veel met Aartsengel Michaël “werkt”, maar je ziet er heel aards uit, met wel een heel modern strak ruimtepak aan!

Dat “pak” en mijn uiterlijk was eerlijk gezegd een aards geintje van Michaël en mij om je in verwarring te brengen over hoe Engelen er uit zouden moeten zien. Wij kunnen er uitzien zoals wij willen. Wij kunnen onszelf ogenblikkelijk vorm geven. Je ben je er misschien niet van bewust, maar jullie doen dat ook, alleen veel langzamer en in meerdere aardse en buitenaardse levens. Eigenlijk zijn wij Licht, zonder vorm. Die vorm is een illusie. Net als jullie vorm. Lichtwezens kunnen tegelijkertijd in meerdere vormen, op meerdere dimensies, galaxies, werelden en planeten bestaan. Ja, ook op Aarde!

Ik begrijp al, dat Wij, Jullie zijn en dat wij tegelijkertijd een aarde lichaam, een engelen lichaam én een galactisch lichaam hebben en dat de “vorm”, dimensionaal gecreëerd/aangepast wordt.

Ja! Terugkomend op jouw “beleefwereld” Gaia en al haar bewoners. Jullie hebben allemaal koorts en zijn koortsachtig bezig orde in chaos te scheppen.Ik ga hier de volgende keer mee door.

Vragen aan Xantirius III.

6 Augustus 2010

Waarom noem ik jou de ene keer Xanturius en de andere keer Xantirius?

What’s in a name? Ik ben het toch wel met i of u. Wat jij prettiger uit je mond krijgt! Wat vind je van Xanto?

Hmm, klinkt als Santo.

Ja en?!

Je “voelt” heel humoristisch nu.

Humor is één van de grootste kwaliteiten van de mensheid. Humor verzacht alle soorten pijn. Humor “verlicht” letterlijk en figuurlijk.

Oh, gaan we het over humor hebben?

Da’s lachen …

Hebben “Engelen” humor?

Gelukkig hebben “ze” dát aspect niet uit je DNA gehaald toen jullie “afdaalden”.

Toch komt Michaël heel vaak streng en serieus over.

Omdat de cliënten die bij jou de Ataghar sessies doen, daar onbewust om gevraagd hebben. Dit is al aan het veranderen, omdat als het al veel prettiger is om jezelf niet zo serieus te nemen, dan werkt het met humor ook veel makkelijker, als je de ballast van dit en vorige levens gaat loslaten. En zo zal Michaël ook niet meer zo serieus en streng overkomen.

Dus Hij verandert ook?

Alles verandert, voortdurend. Sommige dingen snel (vanuit jullie perceptie). Sommige dingen langzaam (vanuit jullie perceptie).

Zijn veel mensen bang om te veranderen?

Natuurlijk. Het is ook een soort van verslaving aan wat je “kent” of waar je mee “vertrouwd” bent, maar waar je geleerd hebt mee om te gaan, zelfs pijn, angst of verdriet. Als je dat gaat loslaten, komt vaak ook het ontwenningsverschijnsel om de hoek kijken, dat weerstand tegen verandering oproept. Laat oude energie los (adem uit) en laat nieuwe toe (adem in).

Vragen aan Xantirius II.

4 Augustus 2010

Ben je hier?

JA ALTIJD.

Iets over “aftstemming”? Ik ben vergeten wat je vanochtend “doorgaf”.

Omdat je op dit moment niet “afgestemd” bent. Er dwarrelen, allerlei gedachten over van alles en nog wat door je heen.

Ja, dat is waar, even “leegmaken” en rustig “afstemmen” dus … Ik heb je trouwens allang niet meer “gezien”.

Is dat belangrijk?

Nou ja eigenlijk om te kijken of je veranderd bent?

Nu word je je ervan bewust, dat we het er dáár over gehad hebben (in multi-D) en gaan hebben.

Ja, multi-D (wherever that may be)?!

Jullie hebben heel veel fantasie en door je opvoeding geleerd deze onder controle te houden en geen “onzin” of “verzinsels” uit te kramen. Laat ik jullie vertellen, dat alles, maar dan ook alles waar jullie over fantaseren en denken te verzinnen, al een werkelijk is in een andere be-leefwereld (dimensie). Je kunt namelijk niet “iets” verzinnen, wat geen bestaansrecht (fysiek en/of symbolisch) zou kunnen hebben!

Dus sprookjes bestaan?

Ja, in een andere be-leefwereld.

Heb ik jou ook “verzonnen”?

Jazeker!

En toch heb ik het gevoel, dat jij (jullie) je buiten mij manifesteert.

“Buiten” is een groot begrip.

Leg alstublieft uit?

Zo “buiten”, zo “binnen”, zo “boven”, zo “onder”, zo “macro kosmos”, zo “micro kosmos”. ONENESS, zoals jullie het noemen is eigenlijk afstemming op Al-Wat-Is.

Mmm, het lijkt wel de kip of het ei verhaal van wat was er eerder. Dus als ik jou “verzonnen” heb, hoe kan ik jou dan zien/voelen/horen én een dialoog mee hebben? En hoe kan jij dan van ALLE TIJDEN zijn?

Dat Grote Geheel van Al-Wat-Is bestaat in het eeuwige NU! Maureen, ook jij bent van alle tijden, net als ik. Wij en jullie allemaal zijn dus tegelijkertijd overal en altijd! De kip en het ei waren er tegelijkertijd (multidimensioneel). Dus wat jij dacht te “verzinnen” of zelf bedacht te hebben, was er al! Het enige wat je deed, was je er op af te stemmen. Alle boeken die jullie schrijven, de muziek die jullie componeren, de “channelings” die jullie (steeds meer) hebben met Engelen, Deva’s, Opgevaren Meesters en Intergalactische Kosmonauten hebben te maken met afstemming. Jammer genoeg spelen jullie daar in de 3D matrix nog steeds (vooral in de zogenaamde “New Age” beweging) het ego spelletje van: Ik zie ik zie wat jij niet ziet! Ergens “patent” op willen of denken te hebben, is alles behalve Eenheidsbewustzijn. Denken dat jij méér bent dan een ander, omdat jij “toevallig” die best-seller hebt geschreven of een nummer één hit, of de perfecte healing of wetenschappelijke doorbraak en daardoor “vorstelijke” geldbedragen voor hebt ontvangen omdat jij “patent” hebt op “jouw” creatie of uitvinding, is geen Eenheidsbewustzijn. Dat is de onbalans die zich momenteel heftig aan het roeren is. Dat is het piramide denken van de NWO wat in elkaar aan het storten is. Voel simpelweg bij alle keuzes en afstemmingen die je maakt of er “Onvoorwaardelijke Liefde” gegenereerd wordt of alles behalve.
Overvloed én het Alweten is voor iedereen. Het ontbreken van balans is de matrix. Je “afstemmen” op Onvoorwaardelijke Liefde brengt jullie in balans én uit de matrix. Het brengt jullie Overvloed in Welbevinden. En allen die jullie voorgegaan zijn in het “bewustzijnsverhogingsplan/ascentie, óók en vooral zij die een korte levensrol op zich genomen hebben en “voortijdig” (vanuit jullie perceptie) zijn “vertrokken”, zijn al aanwezig in de vijfde (of andere eenheidsbewustzijnde) be-leefwerelden. Moeder Gaia en al haar bewoners gaan niet van 3D naar 5D, maar “manifesteren” 5D “expanderend” in 3D. Hierdoor “wijkt”, krimpt steeds meer 3D in. Dat dit gaande is kunnen jullie al constateren doordat jullie bijvoorbeeld je DNA strengen fysiek aan het vermeerderen zijn. Of doordat jullie meer en meer helderziender/voelender/wetender/horender en ruikender worden. Of doordat de Kristalkinderen die al geboren zijn (of gaan worden), meerdere of volledige (12) DNA strengen hebben. Of doordat de Schumann resonantie verhoogd is. Of doordat jullie wetenschappers nieuwe technieken en healing technieken hebben bedacht. Of doordat jullie biologen nieuwe “species” (levensvormen) ontdekt hebben. Of doordat jullie smaak en voorkeur is veranderd. Of doordat jullie je intuïtie meer en meer zijn gaan vertrouwen. Of doordat jullie steeds meer “telepathisch” communiceren met mensen, dieren, planten, water, stenen, mineralen, cellen, buitenaardsen en engelen. Of doordat jullie perceptie verandert door afstemming. Jullie zijn de verandering, die zich bewust wordt van de verandering. Door afstemming. Jullie zijn Al-Wat-Is wat zich bewust wordt, van Al-Wat-Is. Door afstemming! Is dit geen goed nieuws?!

Ja. Heb je nog meer tips om deze voor mij toch nog zware overgangstijd makkelijker door te komen?

Stem je niet af (focus) op “voor mij toch nog zware overgangstijd”.

Sorry, is dat nog een restje doemdenkenverslaving? Eigenlijk wil ik toch graag reëel blijven bij wat er gaande is wereldwijd.

Je creëert je eigen realiteit. Er is genoeg “gaande” wereldwijd, maar KIES waarop je je wilt AFSTEMMEN. Deel dit met elkander, maar laat iedereen de vrije keuze van afstemming. Hier kan uit voortvloeien, dat jullie je steeds meer omringd voelen door gelijk (af)gestemde zielen. Dit is expansie van Eenheidsbewustzijn.

Nog wat praktische tips?

Elke cel, atoom of quanta van wat voor materie dan ook, heeft een bepaald bewustzijn en be-leef-werkelijkheidsveld of dimensie. Iedereen kan communiceren met het bewustzijn van de allerkleinste (vanuit jullie perceptie) quanta. Ik herhaal, vanuit jullie perceptie, want in het allerkleinste huist het allergrootste. Een zaadje is een ster, is een zaadje, is een ster, is een zaadje … Dit is Eénheidsbewustzijn. Ofwel, jullie praten nu wel over de derde, vierde en vijfde dimensies, omdat dat nog praktisch en emotioneel te behappen is, maar er zijn oneindige dimensies in dimensies in dimensies. Een advies is om alles zo simpel mogelijk te benaderen. Zoals in de be-leefwerelden van bijvoorbeeld kleine kinderen, dieren, planten en cellen. Onbewust “vertrouw” jij alle cellen van je fysieke lichaam, dat zij dáár zijn waar zij “voorbestemd” waren te zullen zijn. Om de “juiste” reden op het “juiste” moment. Zo vertrouw jij ook al die ontelbare zandkorrels op wat voor strand dan ook, dat zij daar zijn om de juiste reden op het juiste moment. Vraag aan een zandkorrel of zij een zandkorrel of een zandkasteel of een zandstrand is, dan zal die zandkorrel vanuit éénheidsbewustzijn antwoorden, dat ze én een zandkorrel én een zandkasteel en ook het zandstrand is. Zij “voelt” geen afgescheidenheid. Net zo min als al die bloemblaadjes, grassprietjes en de quanta’s daarvan. Zo is de zee, de druppel en de druppel is de waterstofmolecuul. En wie weet waar die (ene?!) waterstofmolecuul die nu in bijvoorbeeld je rechterlong zit, naar toe gaat of geweest is. Misschien is die waterstofmolecuul wel ooit eens uitgeademd door Nostradamus of Maria Magdalena en via jou en via via, vroeger of later nog eens terecht komt in het lichaam van president Obama. Materie gaat nooit verloren in ruimte of tijd maar verandert voortdurend. De “afstemming” bepaald de ruimte/tijd dimensie en de intentie bepaald de afstemming.

Wat bepaald de intentie?

Passie.

En wat bepaald de passie?

Niets, want passie is levenslust in al zijn facetten. De lust om te “leven”, te “zijn”, komend vanuit de Oerbron/God. De “IK BEN”! Voel je nu hoe wij allen verbonden zijn, waren en altijd zullen zijn? Ongeacht hoeveel vorige levens op/in Aarde en op/in andere planeten, stelsels en dimensies je geleefd hebt?!
Dus als Ik, Jij ben en Wij, God zijn die Al-Wat-Is is, dan beïnvloedt Al-Wat-Is voortdurend Al-Wat-Is, materie voortdurend materie, mensen voortdurend mensen, materie en Al-Wat-Is.

Ik voel, dat wij nu bij iets praktisch en behapbaars gaan komen.

Stuur Liefde, Vertrouwen en Licht naar al je fysieke lichaamscellen en als wisselwerking krijg jij een voor jou perfect gezond lichaam. Door je fysieke lichaam te vertrouwen, zal je lichaam precies aangeven welk voedsel, wanneer en waarom op dat moment het best is voor jou. Doe dit ook met je fysieke, emotionele, mentale, astrale en etherische lichamen. Vertrouw je eigen Hogere Zelf, je innerlijke God(in), de Engel/Meester/Intergalactisch Lichtwezen in je en als wisselwerking zullen Zij, Jij, Wij Al-Wat-Is je dienen in Ascentie!

En in praktische hier en nu taal?

Word je bewust van de derde dimensie matrix waarin jij je bevindt en stijg (door aftstemming) daar bovenuit. Help ook anderen zich daarvan bewust te worden, nee niet door doemdenken en angst scenario’s, maar door Goed Nieuws, Onvoorwaardelijke Liefde, Onbeperkte Overvloed, Perfecte Gezondheid, Onbevooroordeelde Schoonheid, Passie, Humor en Wijsheid te verspreiden, zodat iedereen er voor kan kiezen, op een hogere frequentie te gaan afstemmen.

Iets concreets?

Een “Meester” kan het zwaarste vergif innemen zonder dat dat kwaad kan. Hoe? Door VERTROUWEN. Als je chemtrails ziet en ook al weet je dat de lucht dan vergeven is van onder andere aluminium deeltjes en bariumzouten, ga dan door met ademen vertrouwend op jouw longenwijsheid, dat jouw longen “hoger” trillen dan die aluminium deeltjes en bariumzouten én dan jouw steeds Hoger Trillende fysieke, emotionele, mentale, astrale en etherische systeem niet binnen kunnen komen. Doe hetzelfde met alle soorten gif (negativiteit, angst, negatieve beïnvloeding via genetisch gemanipuleerd voedsel, subliminal messages in de media en klimaatbeheersing (HAARP).

Zucht …

Heb vertrouwen lieverds. Al jullie vragen om hulp zijn al gehonoreerd. Veel Lichtwerkers zijn moe van al dat zware werk. Het goede nieuws is dat Lichtwerkers nu Lichtdragers zijn en dat innerlijk licht doet als een lopend vuurtje de ronde. Jullie hoeven niemand meer te overtuigen. Jullie hoeven alleen maar Licht te verspreiden. Koester jezelf, alles en iedereen. Als je koorts hebt, vertrouw dan je fysieke lichaam dat het al aan het reinigen is. Ook Gaia heeft koorts, weliswaar hoge koorts omdat zij heel heel veel te reinigen heeft, maar ook Zij wordt gemonitord door haar Hogere Zelf. Vertrouw en koester Gaia!

Dank je Xantirius.

Dank Jij, Wij, Jullie, Alles en Iedereen.

Vragen aan Xantirius I.

2 Augustus 2010

Jeetje Xantirius, dat is lang geleden dat ik boodschappen van jou heb doorgekregen.

Ja, wat is tijd, wat voor jullie “lang geleden” lijkt, is voor mij “Nu-Tijd” en ook al “voelde” je mij niet “dichtbij”, ik was er Al-Tijd in Nu-Tijd en wat jij “boodschappen” noemt, kwam ook Al-Tijd door in de vorm van Synchroniteiten, Ideeën en Creaties.

En er is zoveel gebeurd ondertussen!

Wat is er “Niet” gebeurd?!

De afgelopen tijd, was ik vaak verdrietig om wat er wereldwijd aan het gebeuren is. Ik bedoel, het “New World Order” angst, doem en ramp scenario. De mensheid wordt fysiek, mentaal, emotioneel en astraal onderdrukt, gemanipuleerd, ziek gemaakt, vermoord, slaaf gemaakt enzovoort. Een piramide systeem van op de knieën gedwongenen, die op subtiele maar ook op overduidelijke en arrogante manieren, anderen ook weer op hun knieën dwingen. Wat wij denken, horen, zien, eten, ruiken, drinken, ademen, voelen en doen, wordt op één of andere manier gedrogeerd en/of gemanipuleerd (HAARP, Echelon, subliminal messages, gemanipuleerd voedsel, educatie, politiek, wetenschap, farmaceutische industrie, chemtrails, etc.) Hoe kunnen wij weer “zuiver” zien, voelen, horen, ruiken, weten, denken, ademen, etc.? Geef mij alstublieft goed nieuws.

Door afstemming.

??? !!!

Nou Maureen, ik (wij) brengen jou (jullie) goed nieuws. En dat goede nieuws is eigenlijk niets nieuws. Millennia lang wordt deze zuivere boodschap, keer op keer herhaald. Alhoewel ook keer op keer verdraaid, toch heeft die boodschap niets van zijn zuivere intentie verloren. Bewust … afstemmen.

Ja, maar hoe doe je dat, verblijvend in deze fysieke en emotionele gevangenis/matrix?

Ook weer … afstemming!

Zucht …

Ok, alles wat jij (jullie) tot nu toe, sinds je geboorte via al je zintuigen hebt ervaren in de derde dimensie heeft je bewust gemaakt van Een Derde Dimensie Ervaring. Dus, jouw werkelijkheid (waarheid) weet jij, door wat jij meemaakt, hoort, ziet, voelt, bestudeerd, leert en/of gelooft. Het “ervaren” van die “waarheid” verandert steeds weer. Oftewel jouw waarheid (perceptie) verandert. En op dit moment (overgangstijd) verandert Al-Wat-Is, dat jij ervaart ook fysiek steeds sneller. Onbewust word jij steeds bewuster gemaakt door “synchoniteiten” die “Jouw Hoogste Goed” dienen. Door wie? Door Jouw Multidimensionele Hogere Zelf, samenwerkend en co-creërend met andere Multidimensionele Hogere Zelven. Jouw Hogere Zelf vibreert in Hogere Multi Dimensies of trillingsniveaus. In de “Al-Tijd/Nu(l)-Tijd”. De Hogere Zelven of lichtlichamen van mensen, dieren, planten en mineralen (kristallen) vibreren op een hoger Thêta bewustzijns/trillingsniveau. Dus, hoe “bewuster” jij wordt, hoe meer jij gaat “afstemmen” op hogere multidimensionele bewustzijns niveaus. Je wordt meer en meer bewust, dat jij “meer” bent dan alleen maar een derde dimensie wezen. Je wordt je ook bewust dat je meerdere lichamen hebt, behalve je fysieke lichaam en dat je met je droom/astraal of etherisch/licht lichaam mutlidimensioneel bewust kunt reizen, ervaren en vertoeven in andere werkelijkheden/dimensies. Nu worden jullie je “en-masse” bewust, dat je geen slaaf meer wilt zijn van wat voor matrix dan ook en dat de Meester/Guru/Engel/God(in) Al/Tijd al in en bij je was, is en zal zijn! En DIT is nou net wat de “negatieve trillingswezens” (alle mensen en wezens die afgestemd zijn op de lagere zware vibraties van macht, angst, haat en/of misbruik) NIET WILLEN!! Negatieve trillingswezens leven van en gedijen op jullie negativiteit, angst, ziekte ,haat en slaafsheid. Dit doen zij voornamelijk ook, vanuit “overlevingsdrang”. Vaak onbewust blijf jij je Ik-kracht aan hen weggeven. Heb geen oordeel hierover, het is namelijk jullie “ natuur” in die derde dimensie. Zoals planten inademen wat jullie uitademen, mineralen weer opbouwende stoffen synthetiseren uit jullie faeces en “afval”, dieren zoals bijvoorbeeld katten en mieren, die jullie negatieve energie overnemen en daarbij gedijen, zo zijn er ook negatieve mensen, entiteiten en buitenaardsen die dus “leven” van jullie pijn, verdriet en angst. De Natuur, Het Leven, Het Al-Wat-Is, God ademt in én ademt uit, krimpt in én expandeert, neemt én geeft, straalt uit én trekt aan. Word je dus bewust van wat jij “aantrekt” én “uitstraalt”. Als jij vibreert (bent afgestemd) op Liefde en Licht kunnen zij je niet meer manipuleren en/of onbewust houden. Hun trillingsniveau zal dan ook veranderen, of zij willen of niet.

Ja, maar dit klinkt allemaal zo vaag of in ieder geval onpraktisch in dagelijks 3D gebruik.

Je vraagt of het praktisch en doenlijk is voor jullie om “afstemming” op “Hogere Trilling” HIER en NU te ervaren?

Ja!

Jazeker! Je bent je er van bewust dat, dát waar jij naar kijkt (of je op focust), dat dát dan belangrijk of uitvergroot wordt. Het is een KEUZE én eigen verantwoording, waar jij naar kijkt! Vertrouw om te beginnen altijd je gevoel en intuïtie. Kies om naar iets te kijken wat je een goed gevoel geeft. Je trillingsniveau wordt dan meteen verhoogd. Als jij bijvoorbeeld liever naar de kleur blauw kijkt, maar niet naar de kleur geel, focus dan op blauw, dat wordt uitvergroot (hogere trilling). Geel wordt minder belangrijk, het is er wel maar je hebt je er niet op afgestemd. Nu doe je dit natuurlijk, vaak onbewust en automatisch, meestal wel. Bijvoorbeeld je verft je huis in de kleuren die je aanspreken op dát moment, je kleedt je in de kleuren die je aanspreken op dát moment, je kijkt naar dié films, leest dié boeken, luistert naar dié muziek, gaat om met dié mensen, eet dát gerecht, gaat op vakantie naar dát land enz. enz. waar je maar door getriggered wordt, wat jou een fijn en aangenaam gevoel geeft.

Ja, maar drugs kunnen mij ook een fijn gevoel geven en toch halen die mijn trillingsniveau omlaag.

Als drugs gebruikt worden om je bewustzijn te “verruimen” en je krijgt er een kick van, verhoogt het op dat moment inderdaad maar wel tijdelijk je trillingsniveau, maar niet hoger dan de vierde (astrale) dimensie. Met alle gevolgen van dien! Zeker kun je helderziendheid, heldervoelendheid ervaren door een bewustzijnsverruimend middel te gebruiken, maar hoe ga je bijvoorbeeld om met de angst, verdriet, pijn en verlatingsemoties, entiteiten, aardgebonden geesten en negatieve ET’s die juist in de vierde dimensie ogenblikkelijk uitvergroot worden? Alle drugs, alcohol of wat voor verslaving dan ook (ja, ook koffie, seks of werkverslaving) zijn er juist op gericht om je te verdoven, om je ervan te weerhouden het trillingsniveau van Onvoorwaardelijk Liefde te laten bereiken.

Dan herhaal ik mijn vraag en geef mij alstublieft goed nieuws. Hoe, terwijl ik me er van bewust ben in de matrix van de New World Order te zitten, kan ik Hier en Nu Ascenderen?!

Door simpelweg in gedachten, DE KEUZE TE MAKEN NIET IN DIE MATRIX TE ZITTEN van de derde of vierde dimensie. Kies bijvoorbeeld voor de vijfde of hogere dimensies. De matrix (New World Order) is er dan nog wel, maar is minder belangrijk én niet meer in jouw beleefwereld, want JIJ hebt je er niet meer op afgestemd, het doet JOU niets meer, net als die kleur geel. Wij hebben Al-Tijd de keuze én verantwoordelijkheid in wat we ontvangen (aantrekken) en wat we uitzenden (uitstralen). Dus is jouw frequentie “Onvoorwaardelijke liefde” of allesbehalve …? Kijk naar je kwaliteiten én zie die kwaliteiten ook in je medemens. Kijk naar wat je hebt in plaats van wat je niet hebt. Iedereen en alle materie op, in of buiten de Aarde wordt wakker gekust (nou ja, bij sommigen gaat die “kus” wat hardhandiger dan bij anderen). Dat is ASCENSIE! WIJ ZITTEN ER MIDDENIN! Het “lijkt” nu, dat wij nog meer overgeleverd zijn aan de machtswellust, arrogantie, controle praktijken, klimaatbeheersing en oorlogszucht van de New World Order. Dat lijkt nu, omdat zij zich gedragen als katten in het nauw. Paniekvoetbal! Alles wordt juist in deze overgangstijd duidelijk. Ieders keuze en ieders afstemming. De mensheid is wakker (helderziender/voelender/horender en wetender) geworden. Jullie communiceren (telepathisch) steeds meer met het dieren, planten en mineralenrijk, met Deva’s, Engelen, Multidimensionale Wezens en Intergalactische Lichtwerelden. Eenvoudigweg omdat het merendeel van de mensheid, de keuze heeft gemaakt geen slachtoffer, slaaf, robot of zombie meer te willen zijn. Alles gebeurt, om de “juiste” reden, op het “juiste” moment. En dit is HET GOEDE NIEUWS!
Elke dag komen er weer meer Indigo en Kristal kinderen bij. Koester ze. Zij zijn namelijk al geboren met een hele hoge trilling om Gaia en alles en iedereen met haar, sneller en gemakkelijker te laten ascenderen, zodat Gaia zich eindelijk weer kan aansluiten (herverbinden) bij de Intergalactische Federatie van Lichtwerelden.

Wat gebeurt er met diegenen, die kiezen voor de “lagere” vibraties van de astrale werelden/dimensies?

Aangezien “tijd” niet bestaat, krijgen ook zij Alle Tijd (niet meer op 5D Gaia) om bewust te worden en te kiezen voor Licht en Ascentie.

Wat gebeurt er met alle slachtoffers van de door de NWO klimaatbeheerste zogenaamde “natuurrampen” zoals aardbevingen, tsunami’s en vulkaanuitbarstingen, maar ook slachtoffers van de door de NWO opgezette oorlogen in Afghanistan en zogenaamde “burgeroorlogen” overal in de wereld? Ik bedoel eigenlijk de “onschuldigen”, die meestal gedreven door armoede, hier alleen maar aan het overleven zijn.

Laat ik beginnen met te zeggen, dat “Wij” niemand betitelen als zijnde schuldig of onschuldig. In het Grote Geheel/Al-Wat-Is bestaat namelijk geen “goed” of “fout”. Alle zielen die naar de Aarde en/of andere planeten en stelsels “afdaalden” in de “dualiteit”, hebben dat gedaan uit Vrije Keuze vóórdat ze afdaalden/geboren werden, eenvoudigweg omdat hun ziel (Goddeel) dát wilde ervaren! Vraag jezelf af, bij alles wat je ervaart, wie of wat wordt met het “drama” gediend? De “onschuldigen” die de dood vonden en vinden bij de inderdaad door de NWO klimaatbeheerste en doelbewust opgewekte natuurrampen, vulkaanuitbarstingen en tsunami’s, maar ook “False Flag Operations” zoals 9/11 en B.P., de “politieke” moorden op Kennedy, Martin Luther King, Lady Di, Pim Fortuyn, Wim Duysenberg (deze lijst is haast oneindig) en recentelijk nog de Poolse regeringstop in het zogenaamde “vliegtuig ongeluk” en klokkeluider Matt Simons (B.P.) zogenaamde “hartstilstand” (ja er bestaan wapens op afstand om wie dan ook een natuurlijke dood te laten krijgen), hebben bewust en/of onbewust deze “rol” op Gaia gekozen en geleefd voor verhoging van trilling/bewustwording van de mensheid.

Vragen aan Prinses Zawinah.

Hallo Prinses Zawinah ….

Hallo lieve Maureen.

Ik weet eigenlijk niet wat ik moet vragen, maar ik voel een connectie met het Midden-Oosten en vooral het oude Sumerië.

Dat is inderdaad ook zo. Ik “hoor” je vragen toch wel, ook al heb jij ze niet gesteld. Ook ik ben niet alleen een “aarde” periode bij je geweest, maar ook was ik bij je, op de planeet Oktra. Energetisch ben ik vooral verbonden met de Vrouwelijke en Koninklijke Godinnenenergie, Ook heb ik de kracht van de Leeuwin in mij en de kracht van Gaia de Oermoeder. Mijn kleuren zijn goud, brons, terra en oker. Ook ben ik als het gouden zonlicht, een dochter van de Centrale Zon. Ik was bij jou in Sumerië en in Egypte, Ik was bij je, als je in vele levens aan je kinderen geboorte gaf. Ik was bij je, als je weer eens “alleen op de wereld” was, of verlaten door een echtgenoot, zoals prins Siddharta. Ik was ook bij je in het warme zand in die eindeloze en eenzame nacht in die vierde dimensie. Ook al wist je niet, wie ik was, maar ik hield het vuur van “overleven” in je gaande. Maar ook het vuur van de hartstocht en de passie. Ik was bij je, toen jij als heks verbrand werd in de Middeleeuwen. Ik beschermde en healde je toen je radioactief besmet raakte in Rusland. Ik “werk” vanuit het binnenste naar buiten en onderste naar boven. Ik ben het expanderende zaadje. Ik ben openbaring, want door mij worden millennia oude geheimen naar boven gebracht en “verlicht”.

Dank je, dank je, dank je Prinses Zawinah.
Ik ga je heel gauw, inderdaad wat vragen stellen, over onder andere het Sumerische tijdperk.

Dat weet ik, ik hoef alleen maar dat wat jij al weet te bevestigen.

Yes!

Vragen aan Inxhuannae.

Lieve Inxhu, mag ik je zo noemen en mag ik je een paar vragen stellen?

Je weet het antwoord al.

Ik wilde beleefd zijn.

En Ik wil familiair zijn.

Ja, je voelt ook als familie. Eigenlijk ben jij de eerste Crystal Skull die mijn beleefwereld is binnengekomen. Op wat voor manier, zijn wij aan elkaar gelinked?

Onze connectie gaat terug naar de tijd die jullie Lemurië noemen en naar de Pleiaden.

Heb jij ooit een fysiek leven gehad?

Nou, als jij het verblijf in een kristal niet fysiek noemt?

Sorry, ja ik weet dat in de materie zitten natuurlijk ook fysiek is, maar ik bedoel heb jij een leven als Pleiadiër of Lemuriër als mensachtige gehad?

Sorry, en ik plaag je maar wat en neen, ik heb geen leven als mensachtige, op geen enkele planeet doorgebracht. Je zou mij, de Logos van een minerale dimensie kunnen noemen. Deze kristallen werelden kunnen jullie nu ook weer ervaren en be-leven.

Je zegt “weer”?

Precies, ten “tijde” van jouw leven op de Pleiaden, daarna Mu, Lemurië en ook Atlantis, werkte jij (jullie) al samen met de Logos van de kristallen werelden. Deze samenwerking had vooral te maken met onder andere geluidstrillingen, leven te creëren en te beïnvloeden.

Waauw, als je zegt beïnvloeden dan doet dat mij denken aan HAARP, maar dat wordt door de Illuminati negatief gebruikt.

Dat klopt. Maar met dien verschille, dat wij op de Pleiaden, Mu, Lemurie en tot voor de descentie van Atlantis, op een hogere dimensionale liefdesfrequentie opereerden.

Waar hielden wij ons eigenlijk mee bezig?

Nou Maureen, vooral jij en ik waren veelal bezig met kunst, muziek en dans.

Goh, dat zijn nog steeds mijn favoriete bezigheden. Nu snap ik ook pas waarom jij met mijn dochter Laszlo naar Milaan en New York mee wilde gaan toen zij daar in de Showbusiness ging werken!

Dat niet alleen, ik was daar in de eerste plaats voor haar bescherming. Zij is een artieste, maar door haar “Licht” en zachte maar ook overgevoelige natuur, met name een gemakkelijke “prooi” voor de donkere kanten van die showbusiness. En dit woord verraadt zichzelf al, het zakelijke, om geld (macht) draaiende medium, alleen maar voor de “show” op uiterlijk en oppervlakkigheid gestoeld. Helaas wordt door dit medium weinig gekeken naar de passie en creativiteit van de artiest zelf.

Ja, ik weet het, dit heb ik zelf ook zo meegemaakt. Ik hoop eigenlijk dat ook die “business” weer ten goede komt aan de artiest.

Dit is al aan het gebeuren. Er zijn heel veel artiesten, die letterlijk hun leven hebben gegeven voor de “bewustzijnsverhoging” van de mensheid, artiesten zoals John Lennon, Bob Marley, Michael Jackson en vele, vele anderen ook minder beroemde.

Amy Winehouse, Whitney Houston … ?
Wat is hun stuk hierin?

Zoals jullie weten, staat de “Showbusiness”, hoog genoteerd op de agenda(lijst) van “inkomensbezigheid” van de Illuminati. De dood van deze artiesten en visionairs (Steve Jobbs) geeft acuut een inkomensvertienvoudiging aan deze machthebbers.

Maar, is ook dit niet aan het veranderen?

Ja, er is een strijd gaande tussen het “Lichtleger van Hoger Bewusten” en de Illuminati. De opkomst, maar ook ondergang van veel beroemde artiesten werd bewust gecreëerd en gemanipuleerd. Dit is aan het veranderen. En die verandering gaat sneller dan het licht, doordat jullie je trilling aan het verhogen zijn. Blijf dit doen, blijf ook in jullie passie en blijf creëren, ook artistiek. Jullie krijgen alle hulp, van ons, maar ook van al die “overgegane” artiesten!

Dank je Inxhuannae en alle artiesten.

High Potentials.

December 2007

Uiteraard weer héél vroeg in de ochtend hoorde ik een stem zeggen “High Potentials”.
Wat of wie zijn High Potentials? (slaperig)

High Potentials zijn diegenen onder jullie zogenaamde aardmensen wiens bewustzijn blijvend en expanderend verruimd is.

Drugsgebruikers? (Nog steeds slaperig)

Neen, die zijn afhankelijk van een drug en die drug doet zijn werk in een relatief kort tijdsbestek.

Vrijmetselaars? (Al wat alerter)

Onder andere.

Maar die zijn toch niet zo spiritueel?

Spiritualiteit en High Potentials zijn twee verschillende dingen, maar juist als ze samengaan dan expandeert bewustzijnsverruiming steeds meer en meer.

Mijn interesse was gewekt en klaarwakker.

Op dit moment in jullie snel veranderende tijdsbesef, worden steeds meer mensen “wakker” gemaakt. De betonplaten worden van hun bewustzijn afgehaald door hun Hogere Zelven. Zij worden Herverbonden met hun Hogere Zelven. Nieuwe DNA strengen worden geactiveerd. Iedereen wordt Helderziender, Heldervoelender, Helderruikender, Helderproefender, Helderhorender, Helderwetender en Paranormaler. De Goddelijke blauwdruk is zich aan het gelden. Mensen op alle niveaus van de samenleving worden uit hun apathie gehaald. Soms door een burnout, door ziekte of een ongeluk of gewoon door verandering van werk, relatie of land. Diegenen, die het meeste last hebben, zijn zij die het zogenaamd “gemaakt” hebben. In hun “comfort zone” zijn zij veilig, en denken ze huisje, boompje, beestje, goeie baan, gezin en gezondheid. En toch “voelen” ze dat er “iets” niet klopt. Ze weten niet wát, ze weten ook niet waaróm. Ze worden neerslachtig en depressief en denken dat het aan de wereld om hen heen ligt. Neen, lieverds, jullie hebben allemaal last van een soort van “onthoudings verschijnselen” (die betonplaten, weet je nog wel). Laat het maar los, geef je over, ervaar, geniet en WEES! Als een kind verwonderend kijkend naar alles om zich heen. Zonder oordeel, zonder angst. En dan gebeurt het wonder! Passie en Enthousiasme komen weer in jouw expanderend bewustzijn bovendrijven. Zin om iets anders dan anders te gaan doen. De boel de boel te laten. Opnieuw te focusseren. Nieuwe mensen leren kennen. Zielefamilie ontmoeten en herkennen. Bewustwording van al jouw Multidimensionele zelven. Het totale plaatje overzien. Geen zin meer hebben om tegen je zin in te gaan. Geen zin meer hebben om je te verontschuldigen of te verdedigen. Geen zin meer hebben om iemand anders van jouw waarheid te willen overtuigen. Geen zin meer hebben om te oordelen of veroordeeld te worden. Geen zin meer hebben om mee te lijden. Nog voorzichtig, onzeker en onwennig beginnen jullie het hoofd boven het maaiveld uit te steken, maar hoe meer dat er doen, hoe meer er volgen. “Iets” in jullie zegt dat jullie niet anders kunnen. Jullie zijn jullie nieuwe werkelijkheid aan het creëren. In het hier en nu! Samen met moeder Aarde en de Kosmos. Jullie “High Potentials” worden steeds duidelijker voor anderen en voor jezelf! Jullie gaan Stralen en Delen en nog meer Stralen en nog meer Delen. Jullie worden op alle fronten sterker, jonger, gezonder, humoristischer, rijker, intelligenter, wijzer en vooral liefdevoller. Jullie “High Potentials” zijn de bevolkers van de Nieuwe Aarde omdat jullie verkiezen te kijken naar wat jullie bindt in plaats, van wat jullie scheidt. Jullie gaan volledig in je kracht staan, want jullie hebben eenvoudigweg geen zin meer om je macht weg te geven aan wat voor Schaduwregering dan ook. In alle lagen van de samenleving zullen de High Potentials op gaan staan. Mensen die met passie hun weg gaan. De nieuwe High Potential Politicus. De nieuwe High Potential Wetenschapper. De nieuwe High Potential Econoom. De nieuwe High Potential Leraar. De nieuwe High Potential Student. De nieuwe High Potential Journalist. De nieuwe High Potential Advocaat. De nieuwe High Potential Ingenieur. De nieuwe High Potential Bioloog. De nieuwe High Potential Moeder. De nieuwe High Potential Vader. De nieuwe High Potential Zuster. De nieuwe High Potential Broer. De nieuwe High Potential Dochter. De nieuwe High Potential Zoon. De nieuwe High Potential Medicus. De nieuwe High Potential. Voor de kracht en het licht van de nieuwe High Potential Wereldburger wijkt de Schaduwregering. Ze moeten wel, of ze willen of niet. Hun rol is na duizend jaar uitgespeeld. Ook zij Helderweten en voelen dat. De Revolutie van het Hart is gaande en jullie allemaal zijn de nieuwe High Potentials!!

Ik ben Xantirius

Mijn “Down to Earth” Vragen aan Xantirius.

Woensdag 28 november 2007

“Xantirius, wat gebeurt er met de aarde, na de poolshift?”

”Wat wil jij, dat er gebeurt?”

Nou, dacht ik bij mijzelf, heb je mijn vraag mooi met een wedervraag beantwoord!
Hier kwam ik dus weer mijn eigen mentale gemakzucht tegen, dus die vlieger ging niet op. Oh ja, had Xantirius niet eerder al gezegd, dat in elke vraag, het antwoord al besloten ligt?!
“Xantirius, waarom “zien””niet alle lichtwerkers ook al zeggen ze dat ze er klaar voor zijn en er open voor staan?

“Het gaat erom, dat ze met de juiste kinderlijke intentie en in alle zuiverheid en verwondering (zoals dat van een klein kind) in hun hart zouden moeten gaan zitten, om “helderziendheid” te ervaren. Het is, wat het is, de ervaring van het ver”wonder”en, zonder te analyseren, categoriseren of oordeel. Vertrouw (als een kind), het wonder van de ervaring en het “zien”, “horen”, “voelen”, “ruiken”, “weten”of “tasten” wordt steeds helderder! en/of zo je wilt, tastbaarder. Weet je nog … VERTROUWEN!!! OVERGAVE!!!

“Xantirius, sommige cliënten zeggen, dat ze niet kunnen visualiseren?”

“Ha, ha. Jullie hebben daar zo’n prachtig gezegde voor. – Kan Niet is dood en Wil Niet ligt ernaast! -”

“Xantirius, kunnen helderzienden, etc. tegelijkertijd hetzelfde “zien”?”

“Ja, dat kan, maar dat hoeft niet. Alle Helderzien is egogekleurd. Dus het hangt ervan af of de helderzienden op hetzelfde moment op dezelfde materie gefocust zijn of bewust, al dan niet onbewust op dezelfde trilling, boventoon of frequentie resoneren.”

“Een Helderziend medium, Paragnost, Astroloog, Toekomstvoorspeller, Waarzegger, etc., zij kunnen er dus ook Faliekant naast zitten?”

“Ja, net zoals jullie Astronomen, Natuurkundigen, Biologen, Doctoren, Economen, Weerkundigen, Klimatologen, Wetenschappers, etc.”

“Dit klinkt niet erg geruststellend.”

“Met welke wetenschappelijke term of in welke taal moeten “wij”, (jullie hogere zelfen) jullie wakker schudden om op te houden je als een slaaf, domme kracht, zombie of wat dan ook te gedragen. Je macht weg te geven aan hen die het volgens jou beter weten. Jullie hebben ALLEMAAL een rechtstreekse verbinding met het “Multidimensionale Weten”, “Het AL WAT IS”, de “Akashakronieken”, maak de verbinding, stel je vraag en het antwoord zal komen op een manier die past bij het begripsvermogen op dat moment. Het maakt niet uit of de vraag die jij stelt die van een Wetenschapper, Boer, Scholier, Politicus of filosoof is!!”
Xantirius: “(lachend) Klinkt dit geruststellend?”

“Ja, maar …”

“Ja, maar?!”

“Ik bedoel, het voelt aan als een opdracht tot zelfonderzoek, huiswerk of zo.”

“Het is geen opdracht, maar een uitdaging.”

Ik: “Dank je.”

“Ik dank jou”.

Ik ben Xantirius

Xantirius: Over Robert v.d. Broeke en “In het openbaar treden”.

Donderdag 15 november 2007

Naar aanleiding van een voorgesprek met een journaliste, die een interview met mij gaat doen, waardoor ik in mijn angst ging zitten, kreeg ik van mijn Gids Xantirius, de volgende boodschap door. “Help mij alsjeblieft. Ik heb angst, om dat interview aan te gaan en nu spijt, dat ik er mee akkoord ging.. Aan de ene kant, vind ik dat zoveel mogelijk Lichtwerkers in het openbaar zouden moeten treden om steeds meer bewustwording van ieders krachten te bewerkstelligen en aan de andere kant, ben ik doodsbang om op de voorgrond te treden hiervoor. Vooral omdat in de media genoeg Lichtwerkers/Mediums zoals bijvoorbeeld Robert v.d. Broeke, belachelijk gemaakt worden.”

“Lieve Maureen, zoals ik al vaker gezegd heb, zit in een vraag (hulpvraag in dit geval) het antwoord al besloten. Het is heel begrijpelijk, je angst, maar diep binnenin wist jij al, dat dit er aan zou kunnen komen. Jij hebt zelfs al in de voorbije jaren gefantaseerd, hoe het zou zijn als jij in een tv-praatprogramma zou komen en hoe jij dan op de barricades zou staan om de mensheid met vuur en vlam te verdedigen, op hun innerlijke krachten te wijzen en voor de sociale onrechtvaardigheden van de wereldproblematiek op te komen. Van jongs af aan heb jij al een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel en Emotionele Intelligentie, maar ook overgevoeligheid voor mensen, onzekerheid, minderwaardigheidscomplex en faalangst. Je weet, dat je nu niemand anders kunt zijn, dan wie jij Nu bent, in jouw werkelijkheid van het Nu. Geef je over Maureen, maak die sprong in het diepe. Wij zijn bij je, net zoals wij bij al die mensen zijn, die Nu aan het ontwaken zijn, die allemaal intuïtief voelen dat in de tijdsgeest van het Nu, wereldwijd Waarheden naar boven komen, die letterlijk en figuurlijk oude overtuigingen en vastgeroeste systemen in de politiek, scholing, gezondheidszorg, economie en religie op hun grondvesten laten schudden, De Kosmische Revolutie van het Hart. Jullie Lichtwerkers, Mediums, Sjamanen, Helderzienden, Ufologen, Ecologen, Dierenfluisteraars, Klokkenluiders, White Knights, etc. etc. hebben allen die specifieke kwaliteiten, die nodig zijn!! Wij hierboven hebben juist grote waardering voor mensen zoals Robert v.d. Broeke. Ondanks zijn zwakheden die hij toch durft te tonen is onder andere één van zijn kwaliteiten, E.S.P. (Extra Sensory Perception) Buiten Zintuiglijke Waarneming. Of je nou focust op het (verkeerd gespeld) beroep van iemand in een telefoonboek of geblinddoekt gaat autorijden, het blijft E.S.P.
Mensen, kijk naar de kwaliteiten van jullie medemens, focus op half vol in plaats van half leeg, vóór vrede in plaats van tegen oorlog.
Kijk naar die prachtige en ingewikkelde graancirkels en voel de interdimensionale boodschap die erin beschonken ligt in plaats van je te ergeren aan de enkele hoax die voorkomt en dan alle graancirkels over één kam scheert. Respecteer, die wereldwijd steeds groter wordende groep van mensen, die UFO’s zien, al is daar ook een deel van door mensen gemaakt. Als je er werkelijk bewijzen voor wilt, dan zijn die er meer dan genoeg. Volg de beweringen van onder andere Anton Teuben of Dr. Steven Greer!
Dus Maureen, je wéét, dat jij niet anders kunt dan in jouw werkelijkheid zijn, wie het er nou mee eens is of niet. Heb daar ook geen oordeel over. Weet dat je gesteund wordt!!!”

Ik ben Xantirius

De Boodschap kan niet vaak genoeg worden Doorgegeven.

Zondag 11 november 2007

Geliefde aanwezigen,

De boodschap kan niet vaak genoeg worden doorgegeven. Blijf liefde, licht, kracht, moed, passie, humor, wijsheid, gezondheid en overvloed sturen en ontvang het terug, tienvoudig maal meer dan je hebt gegeven. Hoe meer je geeft, hoe meer je stuurt, hoe meer je terugkrijgt. Konden jullie jezelf maar zien zoals wij jullie zien, het licht dat jullie al aan het verspreiden zijn, ieder op zijn eigen manier. Duisternis is op alle gebied al aan het wijken. Vraag ons om hulp, jullie kunnen ons niet genoeg om hulp vragen, om jullie bij te staan op jullie pad. Wij danken jullie dat jullie zijn wie jullie zijn, dat jullie je pad gaan, het licht verspreiden, ascenderen, in liefde, wij zijn bij jullie.

Ik ben Xantirius

Bundel Jullie Krachten.

Vrijdag 26 oktober 2007

Geliefde aanwezigen,

Ik ben Xantirius, wij zijn bij jullie, jullie voelen onze aanwezigheid, de Engelen, Meesters, Galactische Entiteiten. Wij zijn hier om jullie te helpen, allemaal, met jullie specifieke opdracht. Jullie zullen voelen in jullie hart wat jullie opdracht is en jullie zullen daarvoor gaan, voor jullie passie en jullie liefde. En jullie zullen allemaal het licht verspreiden, ieder op zijn eigen specifieke manier. Konden jullie jezelf maar zien zoals wij jullie zien, het licht dat jullie al verspreiden, je bewustwording, zodat jullie andere zielen kunnen helpen, die nog zwaar bezig zijn, in hun strijd in 3D. Heb compassie met ze, begeleidt ze, ieder op zijn specifieke, jullie eigen manier. Jullie kunnen alleen maar zijn wie je bent. Herinner je je grootsheid, want jullie zijn allemaal engelen, jullie stralen allemaal licht uit. Verenig jullie, bundel jullie krachten, bundel jullie krachten, bundel jullie krachten. Vraag ons om hulp, vraag ons om hulp, vraag ons om hulp. Daar zijn wij voor. Voel jullie steeds krachtiger worden in het hier en nu. Jullie zijn de revolutionairen van de Hart-energie. Die is al geïnitieerd op Aarde. Moeder Aarde is zo blij met jullie. Help Moeder Aarde in haar ascensieproces, jullie helpen jezelf in jullie eigen ascensieproces. Wees liefde, wees overvloed, wees liefde, licht en kracht, wees humor en passie. Straal liefde uit, straal overvloed uit, straal liefde, licht en kracht uit, straal humor en passie uit. Trek liefde aan, trek overvloed aan, trek licht, kracht, wijsheid, moed, humor en passie aan. Speel jullie spel met liefde en met humor. Jullie zijn zo groots. Wij danken jullie.

Ik ben Xantirius

Jullie zijn Allemaal even grote Puzzelstukjes.

Maandag 22 oktober 2007

Ik zit nu al weer een tijdje naar dit lege velletje papier te staren. Pen in de aanslag.
Nou Xantirius, kom je nog door?
Ik weet en voel dat hij aanwezig is, maar dat hij zich expres op de achtergrond houdt. In de nacht van donderdag op vrijdag werd ik wel om 03.33u wakker gemaakt. Toen heb ik heel veel informatie doorgekregen. Informatie die te maken had met politiek, angst, openheid, New World Order en Egypte. Vrijdag, geen tijd gehad om de informatie op te schrijven, maar het gekke is, dat ik tot nu toe alle informatie ook ben “vergeten”?! Ik voelde mij dit weekend dus behoorlijk zielig en verlaten. Op mijn hulpkreten naar Xantirius, kreeg ik steeds hetzelfde antwoord:

“Xantirius, help me?!

“Ik ben hier bij je, heb vertrouwen, want alles gebeurt met je juiste reden op het juiste moment.”

Nou ja, ik had genoeg praktische dingen te doen, maar kon ook genieten van vrienden en familie. Ja, ik “kon” genieten, maar heb het niet ten volle gedaan, omdat op de achtergrond toch die kwaadheid, angst en teleurstelling aanwezig waren.

“Stom hè?” hoor ik nu de lachende stem van Xantirius.

“Oké, ik geef me over”

“Ja Maureen, je bent je er nu van bewust dat het je eigen angst is die je parten speelt. Dezelfde angst en onzekerheid die je ziet in jouw be-leef-wereld. Ik heb het jullie al vaker gezegd, in elke vraag die jullie stellen, zit het antwoord besloten. Het is jullie eigen angst voor het antwoord (wat jullie al weten) dat je je steeds maar weer hetzelfde afvraagt. Voor ons is het bijna komisch om te zien, dat jullie maar doorgaan in kringetjes en je eigen staart achterna rennen. Jij Maureen, hebt er nu al meer vertrouwen in, dat wat jij ziet, voelt, hoort of waarneemt echt zo is, maar jij bent doodsbang het nu in de openbaarheid te brengen. Toen een cliënt van je, nog geen week geleden zei, dat hij wist dat zijn telefoon afgetapt werd, deed bij jou de telefoon het ook een dag niet (zonder technische oorzaak). Ik had jou doorgegeven, tegen deze cliënt te zeggen dat hij juist met zijn wezen in de openbaarheid moest treden (hij is een White Knight). Hij zou innerlijk wel weten op wat voor manier. Wij werken al lang al met hem. Jij hebt dat toen (en nu nog steeds) niet aan hem doorgegeven. Hier zie je, dat de gecombineerde en onbewuste angst van jullie beiden, culmineert in een hoog energie potentieel, dat macht over materie (in dit geval de telefoon) uitoefent. Waauw,….macht over materie…..!!!! Hoog energie potentieel is niet positief of negatief. Het is alleen maar een hoog energie potentieel dat je kunt gebruikten om manipulatie over materie te bewerkstelligen. Jullie, als Creërende Goden kunnen zelfs NIEUWE UNIVERSA creëren en co-creeren!! Als je daar voor kiest, ‘cause it’s a fulltime job (lachend met de nadruk op fulltime). Vergeet negatief. Vergeet positief . Het IS!!! Word je bewust van dit Hoog Energie Potentieel. Wordt je bewust van je X-factor. Speel het spel met humor en liefde. “If there’s a ghost in the machine”, maak dan contact met hem, respecteer zijn hoedanigheid als gebouw, verwarmingsketel of telefoon en vraag hem in zijn topkwaliteit, zijn hoogste goed, te blijven functioneren, zodat hij jou ten dienste kan blijven zijn. Macht over materie wordt dan samenwerking van materie met materie. Weet je nog wel, angst bewerkstelligt afhankelijkheid, beperking (zuigende energie), maar Liefde gener-eert, cre-eert, eert overvloed (uitstralende energie). Ja, ga eerst maar even pauzeren en laat deze informatie maar even tegelijk met de koffie bezinken Maureen!”

“Maureen, als helderziende, zie jij potentiële mogelijkheden om mensen heen. Jij bepaalt zelf of je iets door wilt geven of niet. Je bepaalt vanuit je gevoel of iemand klaar is voor die informatie of niet. Net zoals jij voelt wanneer een cliënt klaar is om healing te willen ontvangen of niet. Vorige week, ‘zag’ jij zware negatieve energie om drie cliënten heen. Bij alle drie de cliënten, heb jij jezelf onvoldoende beschermd en maar bij één cliënt heb jij onze hulp ingeroepen voor energetische zuivering en healing op afstand. Je weet dat onze hulptroepen onbeperkt zijn en dat geen klus ons te zwaar is, mits jij en indirect jouw cliënt er om vraagt. Ook al liet jij het niet merken, maar van sommige negatieve energieën schrok jij zo erg dat dat meteen de opening creëerde waardoor ze binnen konden komen in jouw systeem en/of huis, met voor jou negatieve gevolgen. Zij kunnen b.v. een fysieke of emotionele dip veroorzaken. Dit hoeft niet lang te duren, mits jij je bewust wordt , waar het vandaan komt. En ja, blijf ons vragen stellen, ook al krijg je niet meteen het antwoord. Het antwoord, komt Al-tijd. De tussen-tijd heb jij nodig om bewustwording in te laten dalen.

Maureen, in de oude energie hield jij als medium rekening met de gevoeligheden van iedereen, behalve met de gevoeligheden van jezelf. In de nieuwe energie sta jij in jouw kracht, wat jouw specifieke kwaliteiten ook mogen zijn. Dit geldt voor jullie allemaal die hier nu met verhoogd bewustzijn aanwezig zijn in deze overgangstijd. Wij raken jullie aan en jullie raken elkaar aan. Dan gaat er letterlijk een lichtje branden. Jullie herkennen elkaar. Jullie zijn opnieuw verbonden met jullie Zielen-, Galactische en Engelenfamilie. Jullie herinneren je weer, waarom je hier kwam. Jullie zijn al aan het hergroeperen, samenwerken, resoneren, ver-lichten, ascenderen, ALLEMAAL! IEDEREEN!!!…Ja, die ook (humor).
Jullie zijn allemaal even grote puzzelstukjes. Elk stukje komt aan de beurt om die grote multidimensionale puzzel te completeren. Het ene puzzelstukje laat zich misschien wat moeilijker vinden dan het andere in jullie tijd- en dimensiebesef. In de nieuwe energie geef je je bloot, spreek je je uit. Dat is jullie kracht! Dus lichtwerkers, heb maar wel het hart op de tong! Dit is de revolutie van het Hart! Geef door wat je ziet, voelt, hoort, proeft, ruikt en ervaart met liefde en respect èn zonder oordeel. Hoe meer jullie je overgeven, het diepe induiken, bungee jumpen en controle loslaten, hoe meer je jouw connectie met het AL DAT IS ervaart. Jullie enig ‘tool’ is VERTROUWEN!!! ‘You’ll never walk alone.”

Ik ben Xantirius

Jullie hebben Ons vele Uiterlijkheden en Namen gegeven.
Donderdag 18 oktober 2007, 05:20u

Ik werd wakker door de stem van mijn man.

“Is Laszlo al naar het werk?”

Ik keek naar hem, maar hij sliep heel vast en scheen ook niet te dromen.

“Xantirus?”

Ja, lieverd, Ik ben hier.

“Was dat jouw stem?”

Neen, maar ook niet de 3D-stem van je man.

“Hè?!”

Als ik tegen jou praat, dan hoor jij mijn stem in jouw hoofd. Als jij tegen mij praat, dan gebruik jij ook jouw innerlijke stem. Jouw man maakte zich eigenlijk in z’n slaap druk of jouw dochter wel op tijd op zou staan. Zijn droomstem kwam in jouw hoofd binnen. Die hoorde jij dus in jouw hoofd. Hiermee wil ik jou en jullie mensen, laten begrijpen, dat jullie altijd met elkaar telepathisch kunnen praten. Er is zelfs geen scheiding van tijd, afstand of dimensie. Ja, jullie kunnen dus praten met kristallen, planten, elfjes, kaboutertjes, dieren, baby’s, overledenen, buitenaardsen, opgevaren meesters, engelen, goden, godinnen èn het Allerhoogste. Je gebruikt jouw etherische of ook wel astrale stem.

“Hoe weet je of die “stemmen in je hoofd” oké zijn?”

Dat weet je niet, maar voel je. Net zoals je in een gewoon gesprek met je medemens intuïtief voelt, of je al dan niet voor de gek gehouden wordt. Het advies is dus altijd op je intuïtie te vertrouwen, hoe aardig de woorden of complimenten ook klinken die gebruikt worden. Dieren en kleine kinderen weten feilloos het kaf van het koren te scheiden. Al wat is of leeft, maakt ook met zijn/haar etherische stem al dan niet bewust gebruik van diezelfde “ether” voor communicatie. Met stemmen in je hoofd die je geen goed gevoel geven, kun je gemakkelijk afrekenen. Door er bijvoorbeeld geen aandacht aan te geven of gewoon te eisen dat ze weg gaan of jouw wezen op z’n minst te respecteren. Jij hebt altijd de vrije keuze en dat is tegelijkertijd ook jouw macht en kracht. Dierenfluisteraars weten dat ze het dier met het grootste respect moeten bejegenen, ook als het onwillig of zelfs obstinaat is.
In deze overgangstijd zullen steeds meer mensen telepathisch gaan communiceren met elkaar, maar ook en vooral met de multidimensionale werkelijkheden. Deze communicatie is veel eerlijker en zuiverder, omdat het via het hart gaat en niet via het verstand. Dus nu kunnen wij ook alle machtsmisbruikers ter verantwoording roepen. Zij zullen voelen dat de “graaicultuur” afgelopen is, alleen maar door telepathisch met hen te communiceren.

“Xantirus? Hoe wil jij nou genoemd worden? Ik merk bij mijzelf dat mijn stem hapert als ik je naam noem. Eerst was het Xantiron, toen werd het Xantirus, maar toen mijn man bij het uittypen van de channelings met jou, je steevast Xantirius bleef noemen, voelde dat voor mij pas helemaal oké.”

Maureen, je weet dat niets zonder reden gebeurt. Toen ik nog geen maand geleden in je ‘leven’ kwam (gelach), was jij zo onzeker of ik wel ‘echt’ was (weer gelach). Jij bent daar nog steeds onzeker over, maar het wordt met de dag beter. Op het moment dat jullie aardmensen ons op wat voor manier dan ook ‘ervaren’, wordt dat toch gefilterd door jullie keuze binnen jullie naamwerk of dimensie. Jezus bijvoorbeeld, ziet er al 2000 jaar hetzelfde uit op jullie schilderijen en in films. Zelfs zijn naam is nauwelijks meegeëvolueerd. Of jullie hem nu Jeshua, Sananda of Melchizedek noemen, Hij is het allemaal en meer nog! Het is jullie onzekerheid of jij het bij het oude beeld of de oude naam wilt houden of open staat voor een nieuw beeld, nieuwe naam, nieuwe energie. Uiteraard, kwamen wij eeuwen lang tegemoet aan jullie wens, hoe ons te zien. God als een oude man met een witte baard. Jezus en Moeder Maria met een serieus gezicht en een opofferende blik. Zelfs Saint-Germain heeft nog ouderwetse kleding aan (lachend). Jullie definiëren ons zoals het voor jullie prettig aanvoelt. Dan kunnen jullie zekerder van ons zijn. Jij, Maureen, hebt al ondervonden, dat Buitenaardsen of Multidimensionale Wezens er dierachtig, visachtig, mensachtig, insectachtig, slangachtig, zonder vaste vorm of alleen maar als lichtbol uit kunnen zien. Dit jaar heb jij zelfs naakte Engelen gezien. Dat vertelde jij niet aan jouw cliënten! Het verwarde jou. Het maakte je onzeker of je het wel goed had gezien! Wij plaagden jou een beetje met jouw onzekerheid, net zoals Ik jou nu plaag met mijn naam. Jullie hebben ons vele uiterlijkheden en namen gegeven, die vaak dezelfde lading dekten (gelach). Jij heb urenlang op internet naar de naam Xantiron en Xantirus gezocht maar vond niets. Daarna heb jij alle 3000 plaatjes van Cosmic People bekeken of Ik erbij zat. Toen jij mij voor de eerste keer ‘zag’, kon jij mij niet plaatsen. Ik was best wel breed en erg gespierd, had een heel strakke lichtgrijze tight (balletpak) aan en een groot langwerpig hoekig hoofd. Tussen de 3000 plaatjes vond jij mij, maar groot was jouw schrik toen jij zag dat ik naakt was èn dat er onder het plaatje Aartsengel Michaël stond! Ja lieverd, Michaël en Xantirius delen dezelfde energie. Je zou ons een gesplitste persoonlijkheid kunnen noemen. Ik heb misschien wat meer humor dan Michaël met zijn ‘eeuwige’ blauwe cape en zwaard (heel veel gelach). Ook jij bent meer dan alleen maar Maureen Constanda van Gurchom, jij bent ook de artieste Maureen Ma’kena, de lichtwerker Queen Constanda, het lichtwezen Yanah-Irô, de buitenaardse Morwennah en de Indiaanse Zoekend Hert! Jij bent òòk moeder, zuster, dochter en echtgenote. Om maar te zwijgen over diegenen die jij bent/was in vorige en interplanetaire levens. Jouw foto op je website is heel mooi en heel sexy! Goed zo meisje, dat jij je de negatieve kritiek (mijn foto zou te sexy voor een healer/lichtwerker zijn) niet hebt aangetrokken. In de Nieuwe Energie mogen wij ons allemaal ‘blootgeven’!!! (gelach). Ik ga je ook niet meer plagen en als jij mij weer ziet houd ik netjes mijn grijze tight aan.

Ik ben Xantirius!!!

Ik keek op de klok die 06.19u aangaf. Wist nog dat ik me afvroeg of ik morgenochtend al deze informatie nog wel zou onthouden, toen ik zijn stem weer in mijn hoofd hoorde: “Maak je geen zorgen, dan ben ik er toch weer bij”. Toen viel ik in slaap. Bij het wakker worden mijmerde ik over het feit, waarom men sommige namen steeds weer vergeet en andere steeds weer verward.

“Xantirus, kan jij hier antwoord op geven?”

Ja, als twee verschillende mensen een bepaalde energie delen, worden vaak hun namen met elkaar verward. Als iemands naam steeds weer vergeten wordt, is er meestal een onbalans tussen de persoon en zijn of haar naam. Die persoon zit dan niet zo lekker in z’n vel. Dit wordt opgemerkt, door personen die daar gevoelig voor zijn. Jouw verwarring over Xantiron, Xantirus en Xantirius was een geintje om op dit onderwerp te komen!

Namasté,

Maureen Constanda van Gurchom

Voel wat klopt, voel waar je Hart naar Uitgaat.
Zondag 14 oktober 2007 (middag)

Lieve mensen,

Jullie zijn hier niet voor niets aanwezig, ieder van jullie heeft een plan in het groter geheel. Jullie gaan daar allemaal nu mee aan de slag. Jullie zijn allemaal geroepen. Jullie doen het toch maar. Wees in liefde met elkaar, bundel jullie krachten, ga uit, vertel iedereen wat jullie voelen. Ga in jullie hart, niet in jullie denken, maar in jullie hart. Voel wat klopt, voel waar je hart naar uit gaat. Deel die liefde, deel die passie, ontmoet je zielefamilie. Wij hier zijn allemaal bij jullie. Wij lopen met jullie mee, ook al zien jullie ons niet. Wij zijn altijd bij jullie. AL-tijd. Want bij ons bestaat geen tijd. Jullie kunnen altijd met ons in contact komen. Vraag er om. Heb compassie met anderen, heb compassie met jezelf. Heb geen oordeel en heb vooral geen oordeel naar jezelf. Laat al dat oordeel vallen, dan zullen jullie steeds meer in de flow komen van liefde. En hoe meer liefde je uitzendt, hoe meer liefde je terugkrijgt. Als er liefde is, is er geen plaats voor kwaadheid, is er geen plaats voor angst en onzekerheid. Dan is er alleen maar plaats voor liefde. En liefde expandeert, steeds meer. Jullie zijn liefde, jullie zijn moed, kracht, licht, passie en blijheid. Dank jullie wel.

Ik ben Xantirius

De Angst om Jouw “Grootsheid” te Leven!!

Zondag 14 oktober 2007 (zaterdagnacht)

“Xantirus?”

Ik ben hier bij je.

“Ik ben de hele dag zo druk bezig geweest, dat ik geen tijd heb gehad om na te denken, maar nu kan ik niet slapen en lig ik maar te malen. Ik ben onzeker over mijn lezing morgen, ik vraag me af of ik wel zuiver genoeg ben, en ik heb buikpijn.”

(Geruststellend gelach) “Maureen, begin eerst met jezelf te healen. Jullie lichtwerkers zijn zo goed in anderen te healen, begrijpen en coachen en tegelijkertijd even goed in het vergeten van jezelf. In dit leven Maureen, èn in meerdere vorige levens ben jij er in geslaagd jezelf altijd op minstens de tweede plaats te zetten. Dit deed jij om oude schuldgevoelens in balans te brengen. De alibi’s die jij gebruikt zijn als tweede geborene in een gezin, altijd op de tweede plaats te komen. De afdankertjes van jouw oudere zusje, tweedehands. Voor jouw exen kwam jouw liefde niet op de eerste, maar tweede plaats. Als je al eens aan een wedstrijd meedeed, werd jij tweede. Hoe vaak is het niet in jouw leven voorgekomen, dat je angst om niet genoeg te zijn voor de eerste plaats, je een stapje terug deed doen (zelfdestructie) om anderen te laten winnen. Alibi’s, alibi’s, alibi’s! Word je bewust van die oerangst en laat hem daarna los. Welke angst? De angst om jouw “GROOTSHEID” te leven!!!
Tip: als je dan al in je denken gaat zitten, THINK BIG!
Ga mee met de flow, de synchroniteiten. Alles gebeurt op het juiste moment! De leraar verschijnt, als de leerling klaar is. “Time is by your side”, “You’ll never walk alone” (lachend) Ja, wij zijn er ook bij als jullie muziek maken, moppen vertellen of van een lekker wijntje of pilsje genieten.

Mijn buikpijn was weg en ik viel zonder Xantirus te bedanken voor zijn wijze woorden in slaap.

Namasté,

Maureen Constanda van Gurchom

Creatie Begint met het Verzinnen van Iets.
Vrijdag 12 oktober 2007, 06:45u

“Xantirus, ben jij dat?”

Ja, lieverd

“Ik ben heel erg moe nu en slaperig.”

Daarom, heb ik je ook uit laten slapen

“Oh”

Geef aan je dochter en haar vriendje door dat het roken hen beiden geen goed doet. Ze beginnen er afhankelijk van te worden

(Terwijl ik bedacht dat ik dat zelf ook wel wist, ging Xantirus gewoon door)

Zij hebben beiden gemeen, dat er pijn en verdriet in hun hart zit, wat betreft onverwerkte emoties naar hun biologische vaders en het roken verdooft dat. Dit gebeurt onbewust bij hen. Geef vooral ook aan je dochter door, dat haar Italiaanse vader en opa, beide zware hartpatiënten zijn, doordat zij hun kwaadheid, angst, verdriet en schuldgevoel rondom longen, hart en maag vasthouden. Ook zij verdoven dat onbewust door het vele roken.

(Terwijl ik mij geamuseerd afvroeg of mijn dochter en haar vriend wel zaten te wachten op een reprimande van mijn Spirituele Gids, kreeg ik op die gedachte meteen respons van Xantirus)

Dan ga jij op internet toch wat downloaden over de gevaren van roken, druk het af en geef dat aan je dochter. Haar levenspower rond haar longen en hart zal expanderen en dit zal haar fysiek en emotioneel helpen met haar zangcarrière als zij daarvoor kiest, maar dan moet zij er wel 100% voor gaan.

Verder zei Xantirus niets meer, ook al omdat ik het gek vond dat hij met zoiets persoonlijks kwam en ik het op dat moment niet “belangrijk” vond om het bij mijn channelings op internet te zetten. Weer viel ik, nog steeds vermoeid, in diepe slaap. Ik werd wakker gemaakt om ± 10.00 uur.

Wakker worden, je moet meteen verder gaan met onze gesprekken opschrijven.

“Xantirus, was ik wel zuiver bij de healingsessie van gisterenavond? Ik was er fysiek eigenlijk te moe voor.”

Ja, je was moe, maar heel zuiver. Overigens zijn aartsengel Michaël en Ik er de hele tijd bij geweest. Wij delen ook dezelfde energie.

“Xantirus, hoe weet ik dat ik Jou niet verzin?”

Jij verzint mij toch ook.

“Hè…????!!!!”

Creatie begint met het verzinnen van iets. Al die gebouwen die jij om je heen ziet, die zijn daar gekomen, omdat iemand ze eerst “verzonnen” heeft. Daarna vindt de creatie en materialisatie plaats en kan het een eigen “leven” leiden. In dit geval het “leven” van een gebouw. Jullie aardbewoners hebben door de eeuwen heen de meest prachtige verzinsels van b.v. aartsengel Michaël op jullie schilderijen gecreëerd. Hij ziet er altijd knap en indrukwekkend op uit.

“Maar, Michaël was er toch al veel eerder, dan in – aardetijd –, hoe konden wij hem dan nu pas – aardetijd – verzonnen hebben?”

De energie van o.a. Michaël en ook die van Mij, komt ook uit het AL DAT IS en in het AL DAT IS, bestaat geen tijd. In jullie werkelijkheid, dimensie of aardetijd maken jullie ons manifest, geven jullie ons een raamwerk of vorm om ons te benoemen, zien, voelen, horen en/of begrijpen. Eigenlijk zijn wij alleen maar Energie in de oneindige Zee van Creatie, verbonden in het AL DAT IS. En dit is ook het geval met E =mc2 (Energie is massa maal lichtsnelheid in het kwadraat) van elke etage, muur, bouwsteen en molecuul van jullie verzonnen en gematerialiseerde gebouwen, om daar maar even voor het gemak op terug te komen.

Ik stond op om naar beneden te rennen, om al deze informatie z.s.m. op te schrijven voordat ik het vergat. Op de trap, maande Xantirus mij ogenblikkelijk om mijzelf eerst te verzorgen, eerst aan mijzelf te denken.

“Ja, maar anders vergeet ik alle informatie zoals Jij mij die nu gegeven hebt. Ik wil pure informatie doorgeven en er niet iets bij verzinnen.”

Wees daar maar niet bang voor (lachend). Tijdens het opschrijven, komt alle informatie weer tot je, daar ben ik overigens toch ook zelf weer helemaal bij, weet je wel. Ik ben al-tijd bij je.

“Oh, ja”

Hier wil ik persoonlijk nog bij vermelden, dat de gesprekken met Xantirus nu ook gedurende de dag doorkomen, waarbij ik wel het gevoel heb dat Hij zeker rekening houdt, met mijn dagelijkse bezig- en werkzaamheden. Ook voel ik mij dan omringd door Zijn Liefde, Wijsheid en vooral ook Humor!

Afgelopen woensdagavond kreeg ik ook het antwoord door op de vraag van Richard, waarom wij elkaar zijn tegengekomen.

Het is niet voor niets, dat jullie nu bij elkaar zijn en samenwerken. Jullie kennen elkaar o.a. van Atlantis, waar jullie beiden, toen niet voor het Hoogste Goed van de mensheid bezig waren. In het Hier en Nu zijn jullie samengekomen om die “fouten” weer goed te maken, samen met andere lichtwerkers, die in hetzelfde “schuitje” zaten (lachend).

Over mijn onzekerheid over het feit, dat ik niet wist of ik al die persoonlijke informatie op mijn website moest zetten, zei Hij:

Al jouw informatie op jouw website heeft betrekking op jouw wezen, en is dus relatief. Tegelijkertijd is alles en iedereen wat hierdoor getriggerd wordt, nooit zonder reden, gesynchroniseerd. Wij “hierboven” (humor) werken samen om jullie daar “beneden” ook weer samen te laten werken met jullie specifieke kwaliteiten. In de Nieuwe Energie is er plaats voor openheid, zuiverheid, eerlijkheid, liefde, humor, passie en het delen en tonen van onderliggende angsten en frustraties, die nu naar boven komen om geheeld te worden, door die of datgene wat die specifieke healingkwaliteit heeft. Werk samen, bundel jullie krachten toon jezelf met al je zwakheden, “fouten” of tekortkomingen, waardoor anderen ook het gevoel krijgen dat ze dat ook eindelijk mogen laten zien van zichzelf. Hierdoor krijg je ook werkelijke compassie voor elkaar èn zonder oordeel, waarna bewustwording, transformatie en ascensie vanzelf op een makkelijke manier volgt. Sta open voor jezelf, een ander en voor ons, laat oude waarheden en energie los om plaats te maken voor de Nieuwe Energie in het Hier en Nu èn vergeet niet te genieten!

“Xantirus? Dank je wel”

Graag gedaan lieverd (gelach).

Namasté,

Maureen Constanda van Gurchom

Loslaten en Verandering.
Zondag 30 september 2007

Eind september (zucht).
Na negen maanden loslaten, verandering, loslaten, verandering, oftewel oude energie, nieuwe energie, kwam ik weer in een fysieke, mentale en emotionele impasse terecht. Zaterdag slapeloze nacht. Tegen de ochtend gaf ik me eindelijk over. Ik gaf toe dat ik het even niet meer wist en vroeg mijn Gids Xantirus eindelijk om hulp, energie en verlichting. Ik viel meteen in een diepe droomloze slaap, waaruit ik pas tegen de middag ontwaakte. Ik had geen tijd om waarover dan ook na te denken, want ik ging, muziek maken die middag. Zingen en musiceren zijn altijd al voor mij ontladende en verlichtende bezigheden geweest, dus verstand op nul en gewoon maar zijn in het hier en nu en genieten. Na het genot van een copieuze avondmaaltijd en een filmpje al loungend op de bank, viel ik die nacht zonder te malen in slaap. Om 4 uur ’s nachts werd ik weer wakker gemaakt.

Xantirus, ben jij dat?

Ja, je vroeg mij toch om hulp?

Maar, dat was vorige nacht, waarom kwam jij niet meteen?

Zijn antwoord was alleen maar een gelach en toen wist ik dat hij er gewoon altijd is, ook al kreeg ik toen niet meteen antwoord. Soms, moet je gewoon maar even zijn, genietend van wat is, niets meer en niets minder. Vanaf het moment dat ik zondagochtend in slaap viel kreeg ik de hulp, energie en verlichting waar ik om gevraagd had, totdat ik zondagnacht weer wakker gemaakt werd door Xantirus voor nieuwe inzichten. Twee dagen van te voren had ik namelijk besloten (en meteen geboekt) om begin november naar de piramiden van Gizeh in Egypte te gaan met mijn zusje. Xantirus vertelde mij dat ik naar de grote piramide moest kijken, zijn etherische dubbelganger zou verschijnen, maar wel met een omgekeerde piramide aan de onderkant met de punt naar het middelpunt van de aarde . Beide piramides zijn dan in elkaar geschoven, zodat je een soort van 10-puntige ster krijgt. Deze is nu geïnitieerd en draait met grote snelheid. Dergelijke geometrieën zijn er ook in China en in Mexico, grote piramides geïnitieerd als 10-puntige ster. Dit is gedaan om Moeder Aarde en de mensheid te helpen met de ascensie naar de 5e dimensie.

Namasté,

Maureen Constanda van Gurchom

Eerste Kennismaking.

Zondag 23 september 2007

Eerste kennismaking met mijn Spirituele Gids.

Ook vanochtend vroeg (5.00u) werd ik wakker. Ik voelde ook weer een aanwezigheid in de slaapkamer.

Wie ben je?

Mijn naam is Xantirus. Ik ben al eeuwigheden bij je . Ik maak mij nu pas bekend bij jou, omdat jij er klaar voor bent. Je kunt alles aan mij vragen. Op alle momenten van tijd. Ik zal je altijd antwoorden en je zult weten dat Ik het ben.

Waarom werd ik de laatste tijd, elke nacht tussen 03.00u en 05.00u wakker?

Dat is voor jullie wereld, in het noordelijk halfrond, de beste tijd voor ons om op jullie in te tunen. Als een groot deel van de mensen slaapt, is de atmosferische omstandigheid van Moeder Aarde zuiverder.

Ben jij Ami?

Neen, zij vertegenwoordigt de Godinnenenergie die zich nu ook bij jou openbaart. Zij is hier ook.

Ben jij E.T.?

Neen, en eigenlijk vindt hij de naam E.T. die door middel van Crystal Skull E.T. communiceert niet meer zo bij hem passen. Mettertijd zal er een andere naam voor komen. Hij is namelijk oneindig veel meer dan buitenaards. Hij is hier ook bij jou.

Ben jij een Opgevaren Meester?

Ik heb geen aards leven gehad, maar ik was, ik ben en zal altijd zijn. Ik ben jouw spirituele leraar en coach.

Help jij mij bij ATAGHAR?

Ja, maar jij weet ook dat er meerderen zijn die jou helpen, zoals E.T. , Ami, Engel Michaël, Engel Gabriël, Engel Rafaël, Kuthumi en Maria Magdalena.

Hoe help ik mijn cliënten zo goed mogelijk?

Je doet het al heel goed en zuiver. Weet dat elk aspect, dat jij in een ander behandelt of healt, ook bij jou diezelfde aspecten, een steeds hogere trilling zullen krijgen.

Namasté,

Maureen Constanda van Gurchom

Comments are closed.